הוסף רשימה או ספריה של SharePoint כמקור נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כברירת מחדל, לכל רשימה וספריה של Microsoft SharePoint באתר יש חיבור של מקור נתונים מתאים בספריה מקורות נתונים. כדי להוסיף רשימה או ספריה של SharePoint אל ספריית מקורות הנתונים, באפשרותך ליצור רשימה או ספריה חדשה או ליצור חיבור חדש אל רשימה או ספריה קיימת.

לכל הרשימות או הספריות של SharePoint שאתה יוצר יהיה גם חיבור מקור נתונים מתאים בספריית מקורות הנתונים.

הערה: סקרים של SharePoint הם סוג של רשימה והם מופיעים גם במקטע הרשימות של SharePoint בספריית מקורות הנתונים.

בנושא זה

אודות השימוש רשימה או ספריה כמקור נתונים

יצירת רשימה של SharePoint

יצירת ספריית מסמכים של SharePoint

העתקה ושינוי של SharePoint רשימה או ספריה

אודות שימוש ברשימה או ספריה כמקור נתונים

לרשימות וספריות של SharePoint בתיקית הרשימות יש באופן אוטומטי חיבור בספריית מקורות נתונים

1. רשימות וספריות של SharePoint מופיעות ברשימת התיקיות.

2. לכל SharePoint רשימה או ספריה יש באופן אוטומטי חיבור מתאים של מקור נתונים בספריית מקורות נתונים.

בדומה לסוגים אחרים של מקורות נתונים, הרשימות והספריות של SharePoint שמופיעות בספריית מקור נתונים הן למעשה חיבורים אל הנתונים המקוריים שמציגים את התוצאות של שאילתה על הנתונים. יחד עם זאת, רשימות וספריות של SharePoint הן שונות מסוגים אחרים של מקורות נתונים משתי בחינות חשובות:

 • אין באפשרותך לשנות את השאילתה לרשימות וספריות של SharePoint כפי שניתן לעשות עבור מקורות אחרים בספריית מקורות נתונים. יחד עם זאת, באפשרותך להעתיק את החיבור אל רשימה או ספריה של SharePoint ולאחר מכן ליצור שאילתה מותאמת אישית על הרשימה או הספריה כך שהיא תציג את הנתונים הרצויים המדויקים. כשאתה יוצר חיבור חדש אל מקור נתונים עבור רשימה של SharePoint, אינך מעתיק את מקור הנתונים. במקום זאת, אתה יוצר חיבור נוסף אל אותם נתונים.

 • באפשרותך לשנות את נתוני המקור המקוריים עבור רשימה או ספריה של SharePoint דרך ספריית מקורות נתונים על-ידי שינוי מאפייני הרשימה, מה שאין באפשרותך לעשות עבור מקורות אחרים בספריית מקורות נתונים. לקבלת מידע נוסף אודות הדרך לשנות את מאפייני הרשימה של רשימת SharePoint, עיין בסעיףראה גם.

לראש הדף

יצירה של רשימת SharePoint

כשאתה לוחץ על הקישור יצירת רשימה חדשה של SharePoint בספריית מקורות נתונים, נפתחת תיבת הדו-שיח חדש. בתיבת הדו-שיח חדש, באפשרותך ליצור רשימת SharePoint חדשה באמצעות אחת מהתבניות המוכללות של רשימת SharePoint.

הסמל של רשימת SharePoint הרשימה החדשה בתיקיית הרשימות זהה בתיקית הרשימות וגם בספריית מקורות נתונים.

 1. ברשימת תיקיות, לחץ על רשימות.

  בדרך זו, כל רשימה חדשה שאתה יוצר תיכלל בתיקיה רשימות.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, תחת רשימות SharePoint, לחץ על יצירת רשימת SharePoint חדשה.

  אם הכותרת רשימות SharePoint מכווצת, לחץ על סימן הפלוס (+) כדי להרחיב אותה.

  הערה: לחלופין, באפשרותך ללחוץ על חדש בתפריט קובץ ולאחר מכן ללחוץ על תוכן SharePoint.

 3. בחלונית השמאלית, לחץ על רשימות ולאחר מכן, בחלונית האמצעית, לחץ על סוג הרשימה שברצונך להוסיף.

  עצה: כשאתה לוחץ על תבנית רשימה, מופיע תיאור של רשימה זו בחלונית הימנית ביותר תחת תיאור.

 4. בחלונית השמאלית ביותר, תחת אפשרויות, הקלד שם עבור הרשימה החדשה.

  כדי להמשיך דוגמה זו, בחלונית האמצעית, לחץ על הודעות ולאחר מכן, תחת אפשרויות, הקלד חדשות.

 5. לחץ על אישור

הרשימה החדשה מופיעה ברשימת התיקיות.

רשימה חדשה מופיעה ברשימת התיקיות
רשימה חדשה מופיעה ברשימת התיקיות

לרשימה החדשה יהיה גם חיבור מתאים אל מקור נתונים במקטע הרשימות של SharePoint בספריית מקורות נתונים.

רשימה חדשה במקטע הרשימות של SharePoint בספריית מקורות נתונים
הרשימה החדשה מופיעה במקטע הרשימות של SharePoint בספריית מקורות נתונים.

לראש הדף

יצירת ספריית מסמכים של SharePoint

כשאתה לוחץ על הקישור יצירת ספריית מסמכים חדשה בספריית 'מקורות נתונים', נפתחת תיבת הדו-שיח חדש. בתיבת הדו-שיח חדש , באפשרותך ליצור ספריית מסמכים חדשה של SharePoint באמצעות אחת מהתבניות המוכללות של ספריות מסמכים ב- SharePoint.

הסמל עבור ספריית מסמכים של SharePoint בתיקית הרשימות מחפש תמונת סמל שונה מהאופן שבו שהמבוצעת ספריית מקורות נתונים תמונת סמל .

 1. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, תחת ספריות SharePoint, לחץ על יצירת ספריית מסמכים חדשה.

  אם הכותרת ספריות SharePoint מכווצת, לחץ על סימן הפלוס (+) כדי להרחיב אותה.

  הערה: באפשרותך ללחוץ גם על חדש בתפריט קובץ ולאחר מכן ללחוץ על תוכן SharePoint.

 2. בחלונית השמאלית, לחץ על ספריות מסמכים ולאחר מכן, בחלונית האמצעית, לחץ על סוג ספריית המסמכים שברצונך להוסיף.

  עצה: כשאתה לוחץ על תבנית רשימה, מופיע תיאור של רשימה זו בחלונית הימנית ביותר תחת תיאור.

 3. בחלונית השמאלית ביותר, תחת אפשרויות, הקלד שם עבור הרשימה החדשה.

  כדי להמשיך דוגמה זו, בחלונית האמצעית, לחץ על ספריית מסמכים ולאחר מכן, תחת אפשרויות, הקלד מאמרים.

 4. לחץ על אישור

לאחר יצירה של ספריית המסמכים החדשה, באפשרותך לראות אותה ברשימת התיקיות.

ספריית המסמכים החדשה מופיעה ברשימת התיקיות.
ספריית המסמכים החדשה מופיעה ברשימת התיקיות.

לרשימה החדשה יהיה גם חיבור מתאים למקור נתונים במקטע הספריות של SharePoint בספריית מקורות נתונים.

ספריית מסמכים חדשה במקטע הרשימות של SharePoint בספריית מקורות נתונים
ספריית המסמכים החדשה מופיעה במקטע הרשימות של SharePoint בספריית מקורות נתונים.

לראש הדף

העתקה ושינוי של רשימה או ספריה של SharePoint

כפי שצוין קודם, הרשימות והספריות של SharePoint שמופיעות בספריית מקורות נתונים הן למעשה חיבורים אל הנתונים המקוריים שמציגים את התוצאות של שאילתה על הנתונים. שלא בדומה למקורות נתונים אחרים בספריית מקורות נתונים, אין באפשרותך לשנות את השאילתה עבור מקורות הנתונים שנוצרים באופן אוטומטי עבור רשימות וספריות של SharePoint. יחד עם זאת, באפשרותך להעתיק חיבור אל רשימה או ספריה של SharePoint ולאחר מכן להחיל שאילתה מותאמת אישית על הרשימה או הספריה כך שהיא תציג את הנתונים הרצויים המדויקים.

כאשר תלחץ על העתקה ושינוי, אתה יוצר עותק של חיבור מקור הנתונים שלאחר מכן באפשרותך לשנות באמצעות תיבת הדו-שיח ' מאפייני מקור נתונים. בכרטיסיה כללי, באפשרותך לשנות את השם, התיאור ומילות מפתח של מקור הנתונים. בכרטיסיה ' מקור ', באפשרותך לשנות את השאילתה עבור מקור הנתונים. הפרוצדורה הבאה מראה לך כיצד להעתיק את חיבור מקור הנתונים ולאחר מכן שנה את שם, תיאור ומילות מפתח עבור מקור נתונים זה. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השינוי של השאילתה עבור מקור נתונים, עיין במאמר יצירת שאילתת מקור נתונים.

 1. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, תחת רשימות SharePoint או ספריות SharePoint, לחץ על הרשימה או הספריה שברצונך להעתיק ולשנות ולאחר מכן לחץ על העתק ושנה.

  המקטע שאילתה הופך לזמין.

  כרטיסיית מקור של תיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים

 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, לחץ על כללי.

 3. בתיבה שם, הקלד שם עבור מקור הנתונים שהועתק.

  אם לא תקליד שם חדש עבור מקור הנתונים, השם יהיה זהה לשם של הפריט הקודם, אך עם _copy(n) — כאשר n הוא מספר העותקים — שנוסף אליו. לדוגמה, אם אתה מעתיק את חיבור מקור הנתונים הכרזות אך אינך מקליד שם חדש, השם של מקור הנתונים החדש יהיה announcements_copy (1). אם אתה מעתיק את חיבור מקור הנתונים הכרזות פעם נוספת, אך אינך מקליד שם חדש, השם של מקור הנתונים החדש יהיה Announcements_copy(2).

 4. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור מקור הנתונים שהועתק.

 5. בתיבה מילות מפתח, הקלד מילות מפתח עבור מקור הנתונים שהועתק.

 6. לחץ על אישור

  חיבור מקור הנתונים החדש מופיע כעת בספריית מקור נתונים. כשאתה מעתיק חיבור מקור נתונים, אתה מעתיק רק את השאילתה על מקור הנתונים המקורי. אינך מעתיק את מקור הנתונים עצמו. באיור הבא, מכיוון שגם הכרזות וגם הכרזות _עותק(1) הן שאילתות על הרשימה 'הכרזות' , הכרזות מופיעה רק פעם אחת ברשימת התיקיות.

  Announcements ו- Announcements_copy(1)‎ בספריית מקורות נתונים

  מכיוון Announcements ו- announcements_copy (1) מתחברים אל הרשימה הכרזות, הכרזות מופיעה רק פעם אחת ברשימת התיקיות.

שאילתות על רשימות וספריות SharePoint שאתה יוצר באמצעות העתק ושנה אינן מופיעות כקישורים כאשר אורח מציג את האתר בדפדפן. עם זאת, באפשרותך ליצור תצוגת נתונים על-ידי שימוש שהועתקו ברשימה או בספריה. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת תצוגות נתונים, עיין במאמר יצירת תצוגת נתונים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×