הוסף פקד אב/פירוט

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Microsoft Office InfoPath, באפשרותך להשתמש בפקד אב/פירוט כדי לקשר פקד אחד לאחר, כך שהקטע הנבחר בפקד הראשון יקבע מה יופיע באחר.

במאמר זה

מתי יש להשתמש בפקד אב/פירוט

שיקולי תאימות

הוספת פקד אב/פירוט

שינוי ברירת המחדל של קשרי הגומלין אב/פירוט

מתי יש להשתמש בפקד אב/פירוט

פקד אב/פירוט הוא בעצם ערכה של שני פקדים קשורים. פקד אחד הוא פקד האב הייעודי והשני הוא פקד הפירוט. פקד האב הוא תמיד טבלה חוזרת. פקד הפירוט עשוי להיות טבלה חוזרת או מקטע חוזר.

השתמש בפקד אב/פירוט כאשר ברצונך:

 • לאפשר למשתמשים שממלאים טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך לעבוד ביתר יעילות עם כמויות גדולות של נתונים.

 • להציג את המקבילה של קשרי גומלין של יחיד ליחיד. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפקד אב/פירוט בעת עיצוב תבנית טופס משאבי אנוש המחוברת למסד נתונים של רשומות עובדים. פקד האב עשוי להציג שם ותפקיד של עובד ופקד הפירוט עשוי להציג מיקום, תאריך קבלה לעבודה ותאריך לידה של עובד.

 • להציג את המקבילה של קשרי גומלין של יחיד לרבים. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפקד האב כדי להציג ערכה אחת של רשומות (לדוגמה, שמות לקוחות) ובפקד הפירוט כדי להציג רשומות קשורות (לדוגמה, הזמנות לקוחות).

באיור הבא, עובדים במחלקת משאבי אנוש לוחצים על שורה בטבלה חוזרת כדי לגשת למידע מפורט אודות עובד.

פרטי עובד בתוך פקדי אב ופירוט בטופס

כאשר משתמשים לוחצים על שורה מסוימת בטבלה חוזרת (פקד האב), מוצגת רשומת פירוט אחת או יותר במקטע חוזר או בטבלה חוזרת (פקד הפירוט) במקום אחר בטופס.

InfoPath מספק פקד אב/פירוט מוגדר מראש שבאפשרותך להוסיפו באמצעות חלונית המשימות פקדים. באפשרותך גם ליצור פקד אב/פירוט על-ידי הוספת טבלה חוזרת ומקטע חוזר (או שתי טבלאות חוזרות) ולאחר מכן לשנות את המאפיינים עבור כל פקד.

אם תבנית הטופס מיועדת בעיקר להצגה על המסך, שקול למקם את פקד הפירוט בתוך אזור גלילה בתבנית הטופס. בצורה זו, אם קיימת כמות גדולה של נתונים המוצגים בפקד, המשתמשים יוכלו לגלול בתוך הנתונים. שים לב כי זו אינה האפשרות הטובה ביותר אם לדעתך משתמשים ירצו להדפיס את הטפסים שלהם, מכיוון שכל הנתונים המוסתרים באזור הגלילה על המסך יהיו מוסתרים גם בטופס המודפס.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור לעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, פקדי אב/פירוט אינם זמינים בחלונית המשימות פקדים מכיוון שאין אפשרות להציגם בדפדפן אינטרנט.

בנוסף, למרות שבאפשרותך לגשת אל הכרטיסיה אב/פירוט בתיבות הדו-שיח מאפייני מקטע חוזר ומאפייני טבלה חוזרת, כל ההגדרות בכרטיסיה זו אינן זמינות (מופיעות מעומעמות).

כדי לעקוף מגבלה זו, ייתכן שתרצה עיצוב תבנית הטופס שלך כך שמשתמשים יוכלו להציג שתי תצוגות, תצוגת "אב" המפרטת פריטים מסוימים ותצוגת "פירוט" עם מידע מורחב מיוחד לכל פריט בתצוגת האב.

לראש הדף

הוספת פקד אב/פירוט

ההליך עבור הוספת פקד אב/פירוט משתנה מעט בהתאם לשאלה אם אתה מעצב תבנית טופס חדשה ריקה או מבסס את העיצוב של תבנית הטופס על מסד נתונים או על מקור נתונים חיצוני אחר.

בעת הוספת פקד אב/פירוט מחלונית המשימות פקדים, InfoPath מוסיף טבלה חוזרת ומקטע חוזר המאוגדים באותו קבוצה חוזרת במקור הנתונים. כברירת מחדל, שני הפקדים מכילים פקדים נוספים, המאוגדים לשדות בקבוצה החוזרת.

האיור הבא מציג את פקד אב/פירוט ב- מצב עיצוב.

פקד אב/פירוט, עם פקד פירוט שנבחר במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. פקדי אב/פירוט מאוגדים תמיד לקבוצות חוזרות. בדוגמה הבאה, הן פקד האב והן פקד הפירוט מאוגדים d:Employees החוזרת בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשרי גומלין בין פקד אב/פירוט בתבנית טופס ובין קבוצה חוזרת במקור נתונים

הערה: בקשרי גומלין של יחיד לרבים, פקדי אב ופירוט מאוגדים בדרך כלל לקבוצות חוזרות נפרדות. כדי ללמוד כיצד ליצור קשרי גומלין של יחיד לרבים במקום קשרי גומלין של יחיד ליחיד, ראה שינוי ברירת המחדל של קשרי גומלין של אב/פירוט בהמשך מאמר זה.

הוספת פקד אב/פירוט בתבנית טופס חדשה ריקה

InfoPath מספק פקד אב/פירוט מוגדר מראש שבאפשרותך להוסיפו באמצעות חלונית המשימות פקדים. באפשרותך גם ליצור פקד אב/פירוט על-ידי הוספת טבלה חוזרת ומקטע חוזר (או שתי טבלאות חוזרות) ושינוי המאפיינים עבור כל פקד לאחר מכן.

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על אב/פירוט.

 4. בתיבה מספר העמודות ברכיב האב בתיבת הדו-שיח הוספת רכיב אב/פירוט, הזן את מספר העמודות עבור פקד האב.

 5. בתיבה מספר השדות ברכיב הפירוט, הזן את מספר השדות עבור פקד הפירוט.

  InfoPath מוסיף שני פקדים בתבנית הטופס. הראשון נושא תווית טבלה חוזרת (אב) והשני נושא תווית מקטע חוזר (פירוט).

 6. כדי לבדוק את קשרי הגומלין בין אב לפירוט, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים הרגיל ולאחר מכן הזן נתונים בפקד האב. נתונים קשורים אמורים להופיע בפקד הפירוט.

הוספת פקד אב/פירוט בתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף פקד אב/פירוט מחלונית המשימות פקדים, כפי שמתואר בהליך הבא.

פקדי אב ופירוט עשויים להיות מאוגדים לאותה קבוצה חוזרת או לקבוצות חוזרות שונות, בהתאם לצרכיך. הפקדים המופיעים בתוך פקד אב/פירוט מאוגדים לשדות המהווים חלק מקבוצה חוזרת.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על טבלה חוזרת.

 4. בעמוד הראשון של 'אשף איגוד טבלה חוזרת', לחץ על הקבוצה החוזרת אליה ברצונך לאגד את שורות הטבלה ולאחר מכן לחץ על הבא. אם בטבלה קיימת רק עמודה אחת, באפשרותך לבחור שדה חוזר במקום קבוצה חוזרת.

  עצה: כדי ליצור קבוצה חוזרת חדשה לאגד אליה את הטבלה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה אליה ברצונך להוסיף את הקבוצה החוזרת, לחץ על הוספה בתפריט הקיצור ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, הזן את מאפייני הקבוצה החוזרת.

 5. כדי להוסיף את העמודות שברצונך לכלול בטבלה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדות ברשימה איגוד נתונים.

  עצה: כדי ליצור שדה חדש לשם הוספתו כעמודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה אליה מאוגדת הטבלה, לחץ על הוספה בתפריט הקיצור ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, הזן את מאפייני השדה.

 6. כדי לסדר את העמודות מחדש, לחץ על עמודה ברשימה עמודות בטבלה, לחץ על הזז למעלה או הזז למטה ולאחר מכן לחץ על סיום.

 7. לחץ פעמיים על התווית טבלה חוזרת מתחת לטבלה בתבנית הטופס.

 8. לחץ על הכרטיסיה אב/פירוט.

 9. לחץ על הגדר כאב, הקלד שם בתיבה מזהה אב ולאחר מכן לחץ על אישור.

 10. מקם את הסמן על תבנית הטופס שלך במקום שבו ברצונך להוסיף את מקטע חוזר (פקד הפירוט).

 11. תחת הוסף פקדים בחלונית המשימות פקדים, לחץ על מקטע חוזר.

  הערה: לחלופין, באפשרותך להשתמש בטבלה חוזרת אחרת כפקד הפירוט.

 12. בעמוד הראשון של 'אשף איגוד מקטע חוזר', לחץ על הקבוצה החוזרת שברצונך לאגד למקטע ולאחר מכן לחץ על אישור.

 13. לחץ פעמיים על התווית מקטע חוזר המופיעה מתחת למקטע בתבנית הטופס.

 14. לחץ על הכרטיסיה אב/פירוט.

 15. לחץ על הגדר כפירוט ולאחר מכן לחץ על שם פקד האב ברשימה קשר למזהה אב:.

 16. כדי לשנות את ברירת המחדל גומלין של יחיד ליחיד של הפקד אב/פירוט לקשרי גומלין של יחיד-לרבים, לחץ על לפי שדה מפתח תחת יחסי אב/פירוט ולאחר מכן לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד תיבות שדה מפתח (אב)ושדה מפתח (פירוט) כדי לבחור את שדות המפתח הרצויים לך.

 17. כדי לבדוק את קשרי הגומלין של אב/פירוט, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים הרגיל ולאחר מכן הזן נתונים בפקד האב. נתונים קשורים אמורים להופיע בפקד הפירוט.

עצה: באפשרותך גם להשתמש בחלונית המשימות מקור נתונים כדי להוסיף פקדי אב/פירוט. כדי ליצור את פקד האב, בחלונית המשימות מקור נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה החוזרת אליה ברצונך לאגד את פקד האב ולאחר מכן לחץ על טבלה חוזרת בתפריט הקיצור. בצע את אותם שלבים כלליים כדי ליצור את פקד הפירוט.

לראש הדף

שינוי קשרי הגומלין אב/פירוט המוגדרים כברירת מחדל

בעת הוספת פקד פירוט/אב בתבנית הטופס באמצעות חלונית המשימות פקדים, InfoPath יוצר קשרי גומלין של יחיד ליחיד בין פקד האב ובין פקד הפירוט. המשמעות של קשרי גומלין של יחיד ליחיד היא שעבור כל קטע נבחר בפקד האב, מופיעה תוצאה תואמת אחת בפקד הפירוט.

באפשרותך לשנות את קשרי הגומלין של אב/פירוט מברירת המחדל של קשרי גומלין של יחיד ליחיד לקשרי גומלין של יחיד לרבים. המשמעות של קשרי גומלין של יחיד לרבים היא שעבור כל קטע נבחר בפקד האב, עשויות להופיע תוצאות תואמות מרובות בפקד הפירוט.

בעת הוספת פקד אב/פירוט בתבנית הטופס, InfoPath מוסיף טבלה חוזרת ומקטע חוזר כברירת מחדל. שני פקדים אלה מאוגדים לאותה קבוצה חוזרת במקור הנתונים. כברירת מחדל, שני הפקדים מכילים פקדים נוספים המאוגדים לשדות בקבוצה החוזרת. בקשרי גומלין של יחיד לרבים, עם זאת, פקדי אב ופירוט מאוגדים בדרך כלל לקבוצות חוזרות נפרדות.

אם הוספת פקד אב/פירוט בתבנית הטופס מחלונית המשימות פקדים וברצונך ליצור קשרי גומלין של יחיד לרבים במקום קשרי גומלין של יחיד ליחיד, באפשרותך למחוק את פקד הפירוט ש- InfoPath יוצר. לאחר מכן תוכל ליצור פקד פירוט חדש שמתאים יותר לצרכיך, כמתואר בהליך הבא:

 1. בחר את המקטע החוזר המיועד להיות פקד הפירוט ולאחר מכן הקש על DELETE.

 2. הוסף מקטע חוזר חדש בתבנית הטופס.

  כיצד?

  1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

  2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

  3. בחלונית המשימות פקדים, בחר בתיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

  4. תחת הוספת פקדים, לחץ על מקטע חוזר.

 3. הוסף את הפקדים הרצויים במקטע החוזר.

  כיצד?

  1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

  2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

  3. בחלונית המשימות פקדים, בחר בתיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

  4. תחת הוסף פקדים, לחץ על הפקד שברצונך להוסיף.

  5. חזור על שלבים 1 עד 4 עבור כל פקד שברצונך להוסיף.

 4. לחץ פעמיים על המקטע החוזר בתבנית הטופס.

 5. לחץ על הכרטיסיה אב/פירוט.

 6. תחת הגדרות אב/פירוט, לחץ על הגדר כפירוט.

 7. ברשימה קשר למזהה אב, לחץ על שם פקד האב.

 8. תחת יחסי אב/פירוט, לחץ על לפי שדה מפתח.

 9. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה שדה מפתח (אב), ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על שדה המפתח עבור פקד האב ולאחר מכן לחץ על אישור.

 10. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה שדה מפתח (פירוט), ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על שדה המפתח עבור פקד הפירוט ולאחר מכן לחץ על אישור.

עצה: אם ברצונך ליצור קשרי גומלין של יחיד לרבים בעת יצירת פקד אב/פירוט לראשונה, שקול ליצור באופן ידני פקד אב/פירוט משלך במקום להשתמש בפקד האב/פירוט המוגדר מראש הזמין בחלונית המשימות פקדים. באפשרותך ליצור פקד משלך על-ידי הקמת קשרי גומלין של אב/פירוט בין טבלה חוזרת ובין מקטע חוזר או בין שתי טבלאות חוזרות בתבנית טופס. כדי לעשות זאת, פתח את תיבת הדו-שיח מאפיינים עבור כל פקד ולאחר מכן ייעד פקד אחד כפקד האב ואת הפקד השני כפקד הפירוט. על-ידי שינוי המאפיינים עבור פקד הפירוט, תוכל להגדיר קשרי גומלין של יחיד לרבים באמצעות השימוש בשדות מפתח.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×