הוסף פקד אב/פירוט

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

ב- Microsoft Office InfoPath, באפשרותך להשתמש בפקד אב/פירוט כדי לקשר פקד אחד לאחר, כך הקטע הנבחר בפקד הראשון יקבע מה יופיע בטבלה אחרת.

במאמר זה

מתי להשתמש פקד אב/פירוט

שיקולי תאימות

הוספת פקד אב/פירוט

שינוי קשרי גומלין של אב/פירוט ברירת מחדל

מתי להשתמש פקד אב/פירוט

פקד אב/פירוט הוא למעשה ערכה של שני פקדים קשורים. פקד אחד הוא פקד האב הייעודי ולאחר והשני הוא פקד הפירוט. פקד האב הוא תמיד טבלה חוזרת. פקד הפירוט יכול להיות טבלה חוזרת או של מקטע חוזר.

השתמש בפקד אב/פירוט כאשר ברצונך:

 • מתן אפשרות למשתמשים מי אתה למלא את הטפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך לעבוד בצורה יעילה יותר עם כמויות גדולות של נתונים.

 • להציג את המקבילה של קשרי גומלין של יחיד ליחיד. לדוגמה, באפשרותך להשתמש פקד אב/פירוט בעת עיצוב תבנית טופס משאבי אנוש המחוברת למסד נתונים של רשומות עובדים. באפשרותך להציג פקד האב שם של עובד ותפקיד ולאחר פקד הפירוט יכול להציג מיקום, תאריך העסקה ואת תאריך לידה של עובד.

 • להציג את המקבילה של קשרי גומלין של יחיד לרבים. לדוגמה, באפשרותך להשתמש פקד האב כדי להציג ערכה אחת של רשומות (לדוגמה, שמות לקוחות) והן פקד הפירוט כדי להציג רשומות קשורות (לדוגמה, הזמנות לקוחות).

באיור הבא, עובדים במחלקת משאבי אנוש לוחצים על שורה בטבלה חוזרת כדי לגשת למידע מפורט אודות עובד.

פרטי עובד בתוך פקדי אב ופירוט בטופס

כאשר משתמשים לוחצים על שורה מסוימת בטבלה חוזרת (פקד האב), רשומות פירוט אחד או יותר מוצגים מקטע חוזר או טבלה חוזרת (פקד הפירוט) במקום אחר בטופס.

InfoPath מספק פקד אב/פירוט מוגדר מראש שבאפשרותך להוסיף באמצעות חלונית המשימות פקדים. באפשרותך גם ליצור פקד אב/פירוט על-ידי הוספת טבלה חוזרת וומקטע חוזר (או שתי טבלאות חוזרות) ולאחר מכן לשנות את המאפיינים עבור כל פקד.

אם תבנית הטופס שלך מיועדת בעיקר להצגה על המסך, שקול למקם את פקד הפירוט בתוך אזור גלילה בתבנית הטופס. בדרך זו, אם קיימת כמות גדולה של הנתונים המוצגים בפקד, המשתמשים שלך באפשרותך לגלול הנתונים. שים לב כי זו אינה האפשרות הטובה ביותר אם לדעתך משתמשים יהיה עליך להדפיס את הטפסים שלהם, מכיוון כל הנתונים המוסתרים באזור הגלילה על המסך יהיו מוסתרים גם בטופס המודפס.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור לעצב של תבנית טופס תואמת-דפדפן. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, פקדי אב/פירוט אינם זמינים בחלונית המשימות פקדים מכיוון שאין אפשרות להציגם בדפדפן אינטרנט.

בנוסף, למרות שבאפשרותך לגשת הכרטיסיה אב/פירוט בתיבות הדו-שיח מאפייני מקטע חוזר ומאפייני טבלה חוזרת, כל ההגדרות בכרטיסיה זו אינן זמינות (מעומעמות).

כדי לעקוף מגבלה זו, ייתכן שתרצה עיצוב תבנית הטופס שלך כך שמשתמשים יוכלו להציג שתי תצוגות, תצוגת "אב" המפרטת פריטים מסוימים ותצוגת "פירוט" עם מידע מורחב מיוחד לכל פריט בתצוגת האב.

לראש הדף

הוסף פקד אב/פירוט

ההליך להוספת פקד אב/פירוט משתנה במקצת בהתאם אתה: עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, או ביסוס העיצוב של תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או מקור נתונים חיצוני אחר.

בעת הוספת פקד אב/פירוט מחלונית המשימות פקדים, InfoPath מוסיף טבלה חוזרת ומקטע חוזר המאוגדים באותו קבוצה חוזרת במקור הנתונים. כברירת מחדל, שני הפקדים מכילים פקדים נוספים, המאוגדים לשדות בקבוצה החוזרת.

האיור הבא מציג את פקד אב/פירוט ב- מצב עיצוב.

פקד אב/פירוט, עם פקד פירוט שנבחר במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. פקדי אב/פירוט מאוגדים תמיד לקבוצות חוזרות. בדוגמה הבאה, הן פקד האב והן פקד הפירוט מאוגדים d:Employees החוזרת בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשרי גומלין בין פקד אב/פירוט בתבנית טופס ובין קבוצה חוזרת במקור נתונים

הערה: בקשרי גומלין של יחיד-לרבים, פקדי אב ופירוט מאוגדים בדרך כלל לקבוצות חוזרות נפרדות. כדי ללמוד כיצד ליצור קשר גומלין של יחיד-לרבים במקום קשרי גומלין של יחיד ליחיד, ראה שינוי קשרי גומלין של אב/פירוט המהווה ברירת מחדל בהמשך מאמר זה.

הוספת פקד אב/פירוט בתבנית טופס חדש וריק

InfoPath מספק פקד אב/פירוט מוגדר מראש שבאפשרותך להוסיף באמצעות חלונית המשימות פקדים. באפשרותך גם ליצור פקד אב/פירוט על-ידי הוספת טבלה חוזרת מקטע חוזר (או שתי טבלאות חוזרות) ולאחר מכן לשנות את המאפיינים עבור כל פקד.

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על אב/פירוט.

 4. בתיבה מספר העמודות ברכיב האב בתיבת הדו-שיח הוספת רכיב אב/פירוט, הזן את מספר העמודות עבור פקד האב.

 5. בתיבה מספר שדות פירוט, הזן את המספר של שדות עבור פקד הפירוט.

  InfoPath מוסיף בשני פקדים בתבנית הטופס. הראשון תווית טבלה חוזרת (אב), והיא השני מסומן מקטע חוזר (פירוט).

 6. כדי לבדוק את קשרי הגומלין של אב/פירוט, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים הרגיל ולאחר מכן הזן נתונים בפקד האב. נתונים קשורים אמורים להופיע בפקד הפירוט.

הוספת פקד אב/פירוט בתבנית טופס המבוסס על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף פקד אב/פירוט מחלונית המשימות פקדים, כפי שמתואר בהליך הבא.

ניתן לאגד פקדי אב ופירוט לאותה קבוצה חוזרת או לקבוצות חוזרות שונות, בהתאם לצרכים שלך. הפקדים המופיעים בתוך פקד אב/פירוט מאוגדים לשדות המהווים חלק מקבוצה חוזרת.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על טבלה חוזרת.

 4. בעמוד הראשון של אשף איגוד טבלה חוזרת, לחץ על הקבוצה החוזרת שאליה ברצונך לאגד את שורות הטבלה, ולאחר מכן לחץ על הבא. אם הטבלה שלך כוללת עמודה אחת בלבד, באפשרותך לבחור שדה חוזר במקום קבוצה חוזרת.

  עצה: כדי ליצור קבוצה חוזרת חדשה לאגד אליה את הטבלה, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה ברצונך להוסיף את הקבוצה החוזרת, לחץ על הוסף בתפריט הקיצור ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, הזן את מאפייני הקבוצה החוזרת.

 5. כדי להוסיף את העמודות שברצונך לכלול בטבלה, לחץ פעמיים על השדות ברשימה איגוד נתונים.

  עצה: כדי ליצור שדה חדש כדי להוסיף כעמודה, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שאליה הטבלה מאוגד, לחץ על הוסף בתפריט הקיצור, ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, הזן מאפייני השדה.

 6. כדי לשנות את סדר העמודות, לחץ על עמודה ברשימה עמודות בטבלה, לחץ על הזז למעלה או הזז למטה ולאחר מכן לחץ על סיום.

 7. לחץ פעמיים על התווית טבלה חוזרת מתחת לטבלה בתבנית הטופס.

 8. לחץ על הכרטיסיה אב/פירוט.

 9. לחץ על קבע כדף הראשי, הקלד שם בתיבה מזהה תבנית בסיס ולאחר מכן לחץ על אישור.

 10. מקם את הסמן על תבנית הטופס שלך במקום שבו ברצונך להוסיף את מקטע חוזר (פקד הפירוט).

 11. תחת הוסף פקדים בחלונית המשימות פקדים, לחץ על מקטע חוזר.

  הערה: לחלופין, באפשרותך להשתמש בטבלה חוזרת אחרת בתור פקד הפירוט.

 12. בעמוד הראשון של אשף איגוד מקטע חוזר, לחץ על הקבוצה החוזרת שברצונך לאגד למקטע ולאחר מכן לחץ על אישור.

 13. לחץ פעמיים על התווית מקטע חוזר המופיעה מתחת למקטע בתבנית הטופס.

 14. לחץ על הכרטיסיה אב/פירוט.

 15. לחץ על קבע כמדפסת הפירוט ולאחר מכן לחץ על שם פקד האב ברשימה קשר למזהה אב.

 16. כדי לשנות את ברירת המחדל גומלין של יחיד ליחיד של הפקד אב/פירוט לקשרי גומלין של יחיד-לרבים, לחץ על לפי שדה מפתח תחת יחסי אב/פירוט ולאחר מכן לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד (שדה מפתח בסיס) ותיבות שדה מפתח (פירוט) כדי לבחור את שדות המפתח הרצויים לך.

 17. כדי לבדוק את קשרי הגומלין של אב/פירוט, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים הרגיל ולאחר מכן הזן נתונים בפקד האב. נתונים קשורים אמורים להופיע בפקד הפירוט.

עצה: באפשרותך גם להשתמש בחלונית המשימות מקור נתונים כדי להוסיף פקדי אב/פירוט. כדי ליצור את פקד האב, בחלונית המשימות מקור נתונים, באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה החוזרת שאליה ברצונך לאגד את פקד האב ולאחר מכן לחץ על טבלה חוזרת בתפריט הקיצור. בצע את אותם שלבים כלליים כדי ליצור את פקד פירוט.

לראש הדף

שינוי קשרי גומלין של אב/פירוט ברירת מחדל

בעת הוספת פקד אב/פירוט בתבנית הטופס שלך על-ידי שימוש בחלונית המשימות פקדים, InfoPath יוצר קשר גומלין של יחיד ליחיד בין פקד האב ובין פקד הפירוט. קשר גומלין יחיד ליחיד פירושו כל קטע נבחר בפקד האב, תוצאה תואמת אחת שמופיע בפקד הפירוט.

באפשרותך לשנות את קשר גומלין של אב/פירוט קשר גומלין של יחיד ליחיד ברירת המחדל קשר גומלין של יחיד-לרבים. קשר גומלין של יחיד-לרבים פירושו כי כל קטע נבחר בפקד האב, מרובים עשויות להופיע תוצאות תואמות בפקד הפירוט.

בעת הוספת פקד אב/פירוט בתבנית הטופס, InfoPath מוסיף טבלה חוזרת ומקטע חוזר כברירת מחדל. שני פקדים אלה מאוגדים לאותה קבוצה חוזרת במקור הנתונים. כברירת מחדל, שני הפקדים מכילים פקדים נוספים המאוגדים לשדות בקבוצה החוזרת. בקשרי גומלין של יחיד-לרבים, עם זאת, פקדי אב ופירוט מאוגדים בדרך כלל לקבוצות חוזרות נפרדות.

אם הוספת פקד אב/פירוט בתבנית הטופס מחלונית המשימות פקדים, וברצונך ליצור קשר גומלין של יחיד-לרבים במקום קשרי גומלין של יחיד ליחיד, באפשרותך למחוק את פקד הפירוט ש- InfoPath יוצר. לאחר מכן באפשרותך ליצור פקד פירוט חדש שמתאים יותר לצרכיך, כמתואר בהליך הבא:

 1. בחר את המקטע החוזר המיועד להיות פקד הפירוט ולאחר מכן הקש DELETE.

 2. הוספת מקטע חוזר חדש בתבנית הטופס.

  כיצד?

  1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

  2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

  3. בחלונית המשימות פקדים, בחר בתיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

  4. תחת הוסף פקדים, לחץ על מקטע חוזר.

 3. הוסף את הפקדים הרצויים במקטע החוזר.

  כיצד?

  1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

  2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

  3. בחלונית המשימות פקדים, בחר בתיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

  4. תחת הוסף פקדים, לחץ על הפקד שברצונך להוסיף.

  5. חזור על שלבים 1 עד 4 עבור כל פקד שברצונך להוסיף.

 4. לחץ פעמיים על מקטע חוזר בתבנית הטופס.

 5. לחץ על הכרטיסיה אב/פירוט.

 6. תחת הגדרות אב/פירוט, לחץ על קבע כברירת פירוט.

 7. ברשימה קשר למזהה אב, לחץ על שם פקד האב.

 8. תחת קשר גומלין של אב/פירוט, לחץ על לפי שדה מפתח.

 9. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה שדה מפתח (אב), ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על שדה המפתח עבור פקד האב ולאחר מכן לחץ על אישור.

 10. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה שדה מפתח (פירוט), ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על שדה המפתח עבור פקד הפירוט ולאחר מכן לחץ על אישור.

עצה: אם ברצונך ליצור קשר גומלין של יחיד-לרבים בעת יצירת פקד אב/פירוט לראשונה, שקול ליצור באופן ידני פקד אב/פירוט משלך במקום להשתמש בפקד אב/פירוט מוגדר מראש הזמינה המשימות פקדים חלונית. באפשרותך ליצור פקד משלך על-ידי יצירת קשר גומלין של אב/פירוט בין טבלה חוזרת ובין מקטע חוזר או בין שתי טבלאות חוזרות בתבנית טופס. לשם כך, פתח את תיבת הדו-שיח ' מאפיינים ' עבור כל פקד ולאחר מכן לייעד פקד אחד פקד האב ואת הפקד השני להיות פקד הפירוט. על-ידי שינוי המאפיינים עבור פקד הפירוט, באפשרותך להגדיר גומלין של יחיד-לרבים באמצעות השימוש בשדות מפתח.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×