הוסף מקור נתונים מקושר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

רוב הארגונים מאחסנים נתונים שיש ביניהם קשר במיקומים רבים. לדוגמה, נתוני מוצרים יכולים להיות מאוחסנים במיקום אחד, ומידע לגבי קטגוריות של מוצרים יהיה מאוחסן במיקום אחר. באמצעות Microsoft Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך לקשור בקלות מקורות נתונים שמכילים נתונים שקשורים ביניהם. באפשרותך אף לקשור מקורות נתונים מסוגים שונים  — לדוגמה, באפשרותך לקשור קובץ XML אל מסד נתונים של SQL. על-ידי קישור של מקורות נתונים רבים, אתה יוצר מקור נתונים אחד שמופיע בספריית מקורות הנתונים עם כל מקורות הנתונים האחרים.

לאחר יצירת מקור נתונים מקושר, באפשרותך להשתמש בו כמו בכל מקור נתונים אחר — לדוגמה, באפשרותך ליצור תצוגת נתונים המציגה נתונים מכל מקורות הנתונים במקור מקושר אחד. לקבלת מידע נוסף אודות אופן היצירה של תצוגת נתונים של מקור נתונים מקושר, עיין במאמר הצגת נתונים ממקורות מרובים בתצוגת נתונים בודדת.

בנושא זה

מיזוג או צירוף של הנתונים?

קישור מקורות נתונים על-ידי מיזוג אותם

קישור מקורות נתונים על-ידי צירוף

מיזוג או צירוף של הנתונים?

בקישור של מקורות נתונים, עומדות בפניך שתי אפשרויות: מיזוג של מקורות הנתונים או צירוף שלהם.

מיזוג    מיזוג נתונים מבוצע כאשר לכל מקורות הנתונים שברצונך למזג למקור נתונים אחד יש בדיוק אותו מערך של שדות. לדוגמה, אם אתה מקשר את טבלאות המוצרים ממספר מסדי נתונים שונים, ואם לכל טבלה יש בדיוק אותם שדות כמו לשאר הטבלאות, אז תבצע מיזוג. למעשה, אתה יוצר טבלה אחת ארוכה יותר ממספר טבלאות קצרות יותר. מיזוג נתונים הוא שימושי במיוחד אם ברצונך למיין, לקבץ או לסנן מקורות נתונים דומים רבים בתצוגת נתונים אחת.

מקור נתונים עם רשומות 1-5 ממוזג עם מקור נתונים עם רשומות 6-10
טבלת המוצרים שמכילה את מוצרים 1-5 לבין טבלת המוצרים שמכילה את מוצרים 6-10 יש בדיוק אותם שדות. מיזוג שתי הטבלאות יוצר טבלת מוצרים שמכילה את המוצרים 1-10.

צירוף    צירוף נתונים מבוצע כששתי טבלאות נפרדות מכילות שדה משותף אחד. לדוגמה, אם אתה מקשר טבלת מוצרים עם טבלת קטגוריות, והטבלאות מקושרות על-ידי שדה שנקרא CategoryID, אז אתה מצרף את הנתונים. צירוף נתונים שימושי במיוחד אם ברצונך להציג מקורות נתונים שיש ביניהם קשר בתצוגת נתונים אחת.

שני מקורות נתונים שאינם דומים מצורפים למקור נתונים גדול יותר הכולל את כל השדות שבשני מקורות הנתונים הקשורים על-ידי שדה משותף.
טבלת המוצרים וטבלת הקטגוריות מצורפות לטבלה גדולה יותר שכוללת את כל השדות בשתי הטבלאות, הקשורות על-ידי השדה CategoryID.

לראש הדף

קישור מקורות נתונים על-ידי מיזוג

אם ברשותך מקורות נתונים רבים, שלכולם בדיוק אותם שדות, שברצונך לקשור כמקור נתונים אחד, קשר ביניהם על-ידי מיזוג:

 1. אם ספריית מקורות נתונים אינה מוצגת, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, תחת מקורות מקושרים, לחץ על יצירת מקור מקושר חדש.

  אם הכותרת מקורות מקושרים מכווצת, לחץ על סימן הפלוס (+) כדי להרחיב אותה.

 3. בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, בכרטיסיה מקור, לחץ על קביעת תצורה של מקור מקושר.

 4. באשף קישור מקורות הנתונים, תחת מקורות נתונים זמינים, לחץ על מקור הנתונים שלך ולאחר מכן לחץ על הוסף. לאחר מכן, לחץ על מקור הנתונים שברצונך לקשר למקור הנתונים הראשון ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 5. לחץ על הבא.

 6. תחת בחר את סוג הקישור המייצג בצורה הטובה ביותר את יחסי הגומלין בין המקורות שנבחרו, לחץ על מזג את התכנים של מקורות הנתונים. בחר באפשרות זו אם ברצונך למיין, לקבץ ולסנן את המקורות כרשימה ארוכה אחת. בחר באפשרות זו אם ברצונך למיין, לקבץ ולסנן את המקורות כרשימה אחת ארוכה.

 7. לחץ על סיום.

  שני מקורות הנתונים, כמו גם סוג הקישור שבחרת, מופיעים בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים.

 8. בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, לחץ על הכרטיסיה כללי.

 9. בתיבה שם, הקלד שם חדש עבור מקור הנתונים שלך.

 10. לחץ על אישור

  בספריית מקורות הנתונים, תחת מקורות מקושרים, באפשרותך לראות את מקור הנתונים המקושר החדש שלך.

לראש הדף

קישור מקורות נתונים על-ידי צירוף

אם ברשותף שני מקורות נתונים נפרדים שיש להם שדה אחד משותף שמקשר מקור נתונים אחד אל השני, קשר ביניהם בדרך של צירוף:

 1. בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, תחת מקורות מקושרים, לחץ על יצירת מקור מקושר חדש.

  אם הכותרת מקורות מקושריםמכווצת, לחץ על סימן הפלוס (+) כדי להרחיב אותה.

 3. בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, לחץ על קביעת תצורה של מקור מקושר.

 4. באשף קישור מקורות הנתונים, תחת מקורות נתונים זמינים, לחץ על מקור הנתונים שלך ולאחר מכן לחץ על הוסף. לאחר מכן, לחץ על מקור הנתונים שברצונך לקשר למקור הנתונים הראשון ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  העמוד הראשון של האשף 'קישור מקורות נתונים' מציג מקורות נתונים זמינים

  הערה: באפשרותך לשלב שני מקורות נתונים או יותר כדי ליצור מקור נתונים מקושר אחד.

 5. לחץ על הבא.

 6. תחת בחר את סוג הקישור המייצג בצורה הטובה ביותר את יחסי הגומלין בין המקורות שנבחרו, לחץ על צרף את התוכן של מקורות הנתונים באמצעות פרטי מקור הנתונים כדי להוסיף תצוגות נתונים ותצוגות משנה מצורפות.

 7. אם אתה מאחד מקורות נתונים שאינם כולם טבלאות מסד נתונים, לחץ על סיום. אם אתה מאחד טבלאות מסד נתונים כגון שתי טבלאות נתוני SQL, לחץ על הבא.

  חשוב: אם הנך מקשר רק שתי טבלאות ושתיהן מאותו מסד נתונים, מופיעה הודעה שעליך לבחור את השדה שמכיל את נתונים תואמים בכל טבלה. אם אתה מקשר יותר משתי טבלאות מאותו מסד נתונים, שתי טבלאות ממסדי נתונים שונים, או שני מקורות נתונים שאינם טבלאות מסד נתונים, עבור לשלב 8.

  אם אתה מקשר שתי טבלאות מאותו מסד נתונים, אזי באשף קישור מקורות נתונים, בחר בשדה מכל עמודה שמכילה את השדה המתאים. בדוגמה זו, השדה המתאים הוא CategoryID.

  עמוד באשף קישור מקורות נתונים שמופיע רק כאשר מבוצע קישור של שתי טבלאות מאותו מסד נתונים

 8. לחץ על הבא.

  כברירת מחדל, מוצגים כל השדות בשני מקורות הנתונים.

  כדי להסיר שדה מתצוגת מקור הנתונים, לחץ על השדה ברשימה שדות מוצגים ולאחר מכן לחץ על הסר.

  דף באשף קישור מקורות הנתונים המציג שדות זמינים ומוצגים

  כדי להוסיף שדה אל תצוגת מקור הנתונים, לחץ על השדה ברשימה שדות זמינים ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  דף באשף קישור מקורות הנתונים המציג שדות זמינים ומוצגים

 9. לחץ על סיום. שני מקורות הנתונים, וגם סוג הקישור שבחרת, מופיעים בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים.

 10. בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, לחץ על הכרטיסיה כללי.

 11. בתיבה שם, הקלד שם חדש עבור מקור הנתונים שלך.

 12. לחץ על אישור

  בספריית מקורות הנתונים, תחת מקורות מקושרים, באפשרותך לראות את מקור הנתונים המקושר החדש שלך.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×