הודעות דואר אלקטרוני מסוג POP3 לקריאה במחשבים מרובים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כברירת מחדל, בעת אחזור הודעות חדשות מחשבון דואר אלקטרוני מסוג POP3, ההודעות הם שנמחקו משרת הדואר POP3 ולאחר מכן נשמר במחשב שבו אתה משתמש. מאחר ההודעה עוד בשרת הדואר POP3, באפשרותך לראות אותו כשתתחבר ממחשב אחר.

על-ידי שינוי ההגדרות של חשבון הדואר האלקטרוני מסוג POP3 שלך, תוכל לבחור אם ההודעות מוסרים לאחר שהורדת.

מחשבים מרובים מורידים הודעות דואר אלקטרוני מסוג POP3

1. בעת חיבור לשרת הדואר שלך מסוג POP3 מהמחשב הראשון, מורדים הודעות הדואר האלקטרוני שלך ל- Outlook.

2. כשתתחבר מהמחשב השני, מורדים הודעות הדואר האלקטרוני שלך ל- Outlook.

3. כשתתחבר מהמחשב השלישית, הודעות הדואר האלקטרוני שלך הם הורדה ל- Outlook ונמחקו מהשרת מאחר שלא נבחר בתיבת הסימון השאר עותק של ההודעות על השרת הגדרת החשבון במחשב השלישית. פעולה זו שולחת פקודה מ- Outlook אל שרת הדואר מסוג POP3 אשר מורה לו למחיקת הודעות שהורדו. מחשב אחר באפשרותך להוריד הודעות אלה משרת הדואר POP3 לאחר שינוי זה.

הורד, אך לא להסיר את ההודעות שלך משרת הדואר POP3

בכל מחשב שבו ברצונך לקרוא הודעות הדואר האלקטרוני שלך, אך לא לשמור אותם לצמיתות, בצע את הפעולות הבאות.

 1. בחר קובץ > הגדרות חשבון > הגדרות חשבון

  הגדרות חשבון בתצוגת backstage

 2. בכרטיסיה דואר אלקטרוני, בחר את חשבון הדואר האלקטרוני מסוג POP3 ולאחר מכן בחר שנה.

 3. בחר הגדרות נוספות.

 4. בכרטיסיה מתקדם, תחת מסירה, בחר בתיבת הסימון השאר עותק של ההודעות על השרת.

  המקטע 'מסירה' בכרטיסיה 'מתקדם' של תיבת הדו-שיח 'הגדרות דואר אלקטרוני באינטרנט'

  באפשרותך גם לבחור אם למחוק באופן אוטומטי הודעות משרת הדואר האלקטרוני שלך לאחר מספר מסוים של ימים, בעת מחיקת הפריט במחשב שלך, או בעת ריקון התיקיה פריטים שנמחקו. הגדרות אלה עשוי לסייע במניעת חריגה מהגודל המרבי של תיבת הדואר שנקבעו על-ידי ספק שירותי האינטרנט (ISP).

הערה: רוב ספקי שירותי האינטרנט בעל מגבלת גודל תיבת הדואר שלך ב- POP3. אם לא למחוק פריטים מהשרת, חשבונך יחרוג בסופו של דבר את הסכום שהוקצה על-ידי ספק שירותי האינטרנט שלך. פעולה זו עלולה למנוע הודעות נוספות מתקבלים ולאחר וייתכן שיגרום עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירותי האינטרנט שלך.

הורד, אך לא להסיר את ההודעות שלך משרת הדואר POP3

בכל מחשב שבו ברצונך לקרוא את הודעות הדואר האלקטרוני שלך, אך לא לשמור אותם לצמיתות, בצע את הפעולות הבאות.

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.

 2. תחת שם, בחר את חשבון הדואר האלקטרוני מסוג POP3 שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שינוי.

  הערה: אם הפרופיל שלך אינו מכיל חשבון Microsoft Exchange, ההודעות שלך מאוחסנות במחשב שלך בתיקיה קובץ תיקיות אישיות (‎.pst). עם זאת, אם הפרופיל שלך מכיל חשבון Exchange וגם חשבון דואר אלקטרוני מסוג POP3, ברירת המחדל היא להעביר את כל ההודעות החדשות לתיבת הדואר שלך בשרת שבו פועל Exchange, הודעות ה-POP3 שהורדת יאוחסנו בחשבון Exchange שלך. לכל פרופיל שבו תשתמש בכל מחשב בעל גישה לתיבת הדואר של Exchange שלך יוכלו לראות את הודעות הדואר האלקטרוני של POP3 שהורדו.

 3. לחץ על הגדרות נוספות.

 4. לחץ על הכרטיסיה מתקדם ולאחר מכן תחת מסירה, בחר בתיבת הסימון השאר עותק של ההודעות על השרת.

  באפשרותך גם לבחור אם למחוק באופן אוטומטי הודעות משרת הדואר האלקטרוני שלך לאחר מספר מסוים של ימים, בעת מחיקת הפריט במחשב שלך, או בעת ריקון התיקיה פריטים שנמחקו. הגדרות אלה עשוי לסייע במניעת חריגה מהגודל המרבי של תיבת הדואר שנקבעו על-ידי ספק שירותי האינטרנט (ISP).

הערה: רוב הספקים של שירותי האינטרנט מטילים מגבלת גודל על תיבת הדואר שלך מסוג POP3. אם לא תסיר פריטים מהשרת, חשבונך יחרוג בסופו של דבר מהכמות שהוקצבה לו על-ידי ספק שירותי האינטרנט, דבר שימנע ממך לקבל הודעות נוספות וייתכן שיגרום לתשלום נוסף. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.

אל תשמור את הודעות הדואר האלקטרוני של POP3 בתיבת הדואר הנכנס שלי ב- Exchange

אם הפרופיל שלך מכיל חשבון דואר אלקטרוני POP3 והן Microsoft Exchange, הגדרת ברירת המחדל היא להעביר את כל ההודעות החדשות של דואר אלקטרוני בתיבת הדואר של Exchange, כל ההודעות החדשות שאתה מקבל שני חשבונות נשמרים ב- Exchange תיבת דואר נכנס. הודעות ה-POP3 שהורדת לא יישמרו בקובץ נתונים נפרד Outlook, אך הם מאוחסנים בחשבון Exchange שלך.

אם ברצונך לשמור את הודעות הדואר האלקטרוני של POP3 בנפרד מהודעות הדואר האלקטרוני בחשבון Exchange שלך, באפשרותך לשנות את מיקום המסירה עבור חשבון הדואר האלקטרוני מסוג POP3 לקובץ תיקיות אישיות (. pst). פעולה זו מאפשרת שלך למנוע את ההודעות חשבונות POP3, כגון חשבון דואר אלקטרוני אישי, יחד עם הודעות חשבון Exchange שלך או לשמור בשרתים החברה שלך.

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.

 2. תחת שם, בחר בחשבון הדואר האלקטרוני של POP3 שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה תיקיה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • שימוש בקובץ. pst קיים   

   אם קובץ תיקיות אישית (‎.pst) כבר קיים, באפשרותך להשתמש בו. כברירת מחדל, קובץ ‎.pst מופיע כתיקיות אישיות אלא אם כן סיפקת שם מותאם אישית עבורו.

   1. בחר בתיקיה בקובץ ‎.pst בה יישמרו הודעות דואר אלקטרוני חדשות הנשלחות לחשבון הדואר האלקטרוני של POP3.

   2. לחץ על אישור ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח הגדרות חשבון, לחץ על סגור.

  • יצירת קובץ. pst חדש   

   1. לחץ על קובץ נתונים חדש של Outlook.

   2. בחר בסוג קובץ ה- ‎.pst הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

    אלא אם כן תצטרך להשתמש בקובץ ה- ‎.pst עם Outlook 2002 או עם גירסה קודמת, עליך להשתמש ב Office Outlook Personal Folders File ‏(‎.pst).

   3. בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור קובץ ה- ‎.pst ולאחר מכן לחץ על אישור.

   4. בתיבת הדו-שיח יצירת תיקיות אישיות של Microsoft, בתיבה שם, הקלד את השם כפי שברצונך שיופיע בחלונית הניווט של Outlook ולאחר מכן לחץ על אישור.

    תיבת הדו-שיח יצירת תיקיות אישיות של Microsoft

    אנו ממליצים לך הקלד את השם שברצונך שיופיע בחלונית הניווט של Outlook. שינוי שם התצוגה של הקובץ. pst שלך מתיקיות אישיות למשהו משמעותי יותר עבורך מסייע להבחין בין קבצי נתונים שונים של Outlook בעת עבודה עם קובץ pst יותר מרשומה אחת.

    אם תרצה, באפשרותך להוסיף סיסמה לקובץ הנתונים.

    הסיסמה שלך יכולה להכיל 15 תווים לכל היותר.

    השתמש בסיסמאות חזקות המשלבות אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים וסמלים. סיסמאות חלשות אינן מערבבות רכיבים אלה. סיסמה חזקה: Y6dh!et5. סיסמה חלשה: House27. סיסמאות צריכות להכיל 8 תווים או יותר. ביטוי סיסמה המשתמש ב- 14 תווים או יותר עדיף.

    חיוני שתזכור את הסיסמה שלך. אם תשכח את הסיסמה שלך, Microsoft לא תוכל לאחזר אותה. שמור את הסיסמאות שאתה כותב במקום בטוח הרחק מהמידע המוגן באמצעות סיסמאות אלה.

    חשוב: אין ל- Microsoft, לספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך או למנהל מערכת הדואר האלקטרוני גישה לסיסמה שלך.

    אם תבחר בתיבת הסימון שמור סיסמה זו ברשימת הסימסאות שלך, עליך לרשום את הסיסמה למקרה שתצטרך לפתוח את קובץ ‎.pst במחשב אחר. בחר בתיבת סימון זו רק אם חשבון המשתמש של Microsoft Windows שלך מוגן באמצעות סיסמה ולאף משתמש אחר אין גישה אל חשבון המחשב שלך.

   5. בתיבת הדו-שיח מיקום חדש למסירת דואר אלקטרוני, לחץ על אישור ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הגדרות חשבון, לחץ על סגור.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×