ההבדלים בין התבנית OpenDocument Spreadsheet‏ (ods‎.‏) לבין התבנית של Excel‏ עבור Windows (‏xlsx.)

בעת עבודה עם שתי תבניות קובץ, כגון ‎.xlsx ו- ‎.ods, ייתכן שיהיו הבדלי עיצוב ושלא כל התכונות יהיו זמינות. תוכל להמיר נתונים ותוכן, אך אופן העבודה עם התוכן עשוי להיות שונה, בהתאם לתבניות שבהן אתה משתמש.

החלפת תבנית הקובץ המהווה ברירת מחדל

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות.

 2. לחץ על שמור.

 3. תחת שמירת חוברות עבודה, ברשימה שמור קבצים בתבנית זו, לחץ על תבנית הקובץ שבה ברצונך להשתמש כברירת מחדל.

אילו תכונות נתמכות כאשר אני שומר גיליון אלקטרוני של Excel בתבנית OpenDocument Spreadsheet?

הטבלה שלהלן מציגה אילו תכונות של Excel נתמכות במלואן, נתמכות חלקית או לא נתמכות בתבנית OpenDocument Spreadsheet ‏(‎.ods)‏.

 • קיימת תמיכה     הן Excel והן התבנית OpenDocument Spreadsheet תומכים בתכונה זו. תוכן, עיצוב ופונקציונליות לא יאבדו.

 • קיימת תמיכה חלקית     הן Excel והן התבנית OpenDocument Spreadsheet תומכים בתכונה זו, אך עיצוב ופונקציונליות עשויים להיות מושפעים. טקסט או נתונים לא יאבדו, אך העיצוב ואופן העבודה עם טקסט או גרפיקה עשויים להיות שונים.

 • לא קיימת תמיכה     התכונה ב- Excel אינה נתמכת בתבנית OpenDocument Spreadsheet‏. אם בכוונתך לשמור את גליון העבודה של Excel בתבנית OpenDocument Spreadsheet, אל תשתמש בתכונה זו, שכן אתה מסתכן באובדן תוכן, עיצוב ופונקציונליות של חלק זה בגליון העבודה.

 • לא ישים    התכונה הוצגה בגירסה מתקדמת יותר של Excel עבור Windows.

כדי לראות מידע אודות תכונות גרפיקה, עיין בטבלת רכיבי 'גרפיקה' בסוף מאמר זה.

אזור

אזור משנה

רמת תמיכה

רמת תמיכה

Excel 2013

Excel 2016

עיצוב

גובה שורות/רוחב עמודות

קיימת תמיכה

המראה צריך להיות דומה.

קיימת תמיכה

המראה צריך להיות דומה.

עיצוב

תא

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה

היפר-קישורים

קיימת תמיכה

ייתכן שיהיו בעיות עם סגנונות של היפר-קישורים.

קיימת תמיכה

ייתכן שיהיו בעיות עם סגנונות של היפר-קישורים.

עיצוב

סגנונות תא

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה

תאריכים

תאריכים לפני 01-01-1900

לא קיימת תמיכה

בעת שמירת חוברת עבודה המכילה תאריכים שלפני 01-01-1900 בתבנית ‎.ods‏, התאריכים שלפני 1900 לא יישמרו כהלכה.

לא קיימת תמיכה

בעת שמירת חוברת עבודה המכילה תאריכים שלפני 01-01-1900 בתבנית ‎.ods‏, התאריכים שלפני 1900 לא יישמרו כהלכה.

הדפסה

טווחי הדפסה

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה

הדפסה

חזרה על שורות/עמודות

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

הדפסה

מעברי עמוד

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה

הדפסה

כותרת עליונה/כותרת תחתונה

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, אין תמיכה באפשרויות תמונה, עמוד ראשון או זוגי/אי-זוגי.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, אין תמיכה באפשרויות תמונה, עמוד ראשון או זוגי/אי-זוגי.

נוסחאות

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה

נוסחאות

שמות

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, שמות מקומיים, ביטויים נקובים ושמות של טווחים לא רציפים אינם נתמכים.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, שמות מקומיים, ביטויים בעלי שם ושמות של טווחים לא רציפים אינם נתמכים.

נוסחאות

ביטויים רגילים (RegEx)

לא קיימת תמיכה

השתמש במסננים מתקדמים במקום זאת.

לא קיימת תמיכה

השתמש במסננים מתקדמים במקום זאת.

הערות תא (או הערות)

קיימת תמיכה חלקית

הערות המכילות תוכן עובדות בשני הכיוונים. ייתכן שלא תהיה תמיכה בעיצוב של ההערה בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel.

קיימת תמיכה חלקית

הערות המכילות תוכן עובדות בשני הכיוונים. ייתכן שלא תהיה תמיכה בעיצוב של ההערה בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel.

הערות משורשרות של תא

לא קיימת תמיכה

הערות משורשרות יומרו להערות מדור קודם בעת שמירת הקובץ בתבנית. ods ופתיחתו שוב ב-Excel.

לא קיימת תמיכה

הערות משורשרות יומרו להערות מדור קודם בעת שמירת הקובץ בתבנית. ods ופתיחתו שוב ב-Excel.

כלי נתונים

קבוצה וחלוקה לרמות

נתמך

קיימת תמיכה

אובייקטי OLE

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה

הגדרות

הגדרות חלון

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

הגדרות

הגדרות גיליון/חוברת

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

הגנה

הגנה על גיליון

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קיימת תמיכה בהגנה ללא סיסמה. עם זאת, לא ניתן לשמור או לפתוח קבצים עם גיליון המוגן באמצעות סיסמה.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קיימת תמיכה בהגנה ללא סיסמה. עם זאת, לא ניתן לשמור או לפתוח קבצים עם גיליון המוגן באמצעות סיסמה.

הגנה

ניהול זכויות מידע (IRM)

לא קיימת תמיכה

לא ניתן לשמור קבצים עם IRM מופעל.

לא קיימת תמיכה

לא ניתן לשמור קבצים עם IRM מופעל.

הגנה

הצפנה

לא קיימת תמיכה

לא ניתן לשמור קבצים עם הגנה מסוג זה.

לא קיימת תמיכה

לא ניתן לשמור קבצים עם הגנה מסוג זה.

כלי נתונים

אימות נתונים

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, לא ניתן לשמור אימות נתונים של נוסחאות מסוג מסוים.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, לא ניתן לשמור אימות נתונים של נוסחאות מסוג מסוים.

נתונים חיצוניים

שאילתות אינטרנט

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה

נתונים חיצוניים

טבלאות שאילתה

קיימת תמיכה חלקית

הגדרות מסוימות, כגון עמודות שנוספו, אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

הגדרות מסוימות, כגון עמודות שנוספו, אינן נתמכות.

טבלאות

שורות סכום

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

טבלאות

סגנונות טבלה

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

כלי נתונים

מיון

קיימת תמיכה חלקית

לא קיימת תמיכה בהגדרות מתקדמות מסוימות.

קיימת תמיכה חלקית

לא קיימת תמיכה בהגדרות מתקדמות מסוימות.

כלי נתונים

סכום ביניים

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, הנוסחאות עצמן נתמכות, אך הגדרות ההחלה מחדש אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, הנוסחאות עצמן נתמכות, אך הגדרות ההחלה מחדש אינן נתמכות.

כלי נתונים

סינון

קיימת תמיכה חלקית

סינון בסיסי נתמך, אולם תכונות המסנן שנוספו ב- Excel 2013 אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

סינון בסיסי נתמך, אולם תכונות המסנן שנוספו ב- Excel 2013 אינן נתמכות.

PivotTable

סגנונות

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

PivotTable

פריסה

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, פריסות מסוימות, כגון צירים קומפקטיים, אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, פריסות מסוימות, כגון צירים קומפקטיים, אינן נתמכות.

PivotTable

שדות מחושבים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

PivotTable

קיבוץ

קיימת תמיכה חלקית

קיימת תמיכה חלקית

טבלאות PivotTable

טבלאות PivotTable מסוג IMBI

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

טבלאות PivotTable

צירי OLAP

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

כלי נתונים

איחוד

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

חוברות עבודה משותפות

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

תוויות נתונים

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ושמירתו שוב ב- Excel, תוויות נתונים מסוימות אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ושמירתו שוב ב- Excel, תוויות נתונים מסוימות אינן נתמכות.

תרשימים

טבלאות נתונים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

קווי מגמה

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קווי מגמה מסוימים אינם נתמכים.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קווי מגמה מסוימים אינם נתמכים.

תרשימים

קווי שגיאה

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קווי שגיאה מסוימים אינם נתמכים.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קווי שגיאה מסוימים אינם נתמכים.

תרשימים

קווי ערך ציר

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

קווים גבוהים-נמוכים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

קווים מובילים בתוויות נתונים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

תרשימי מכ"ם עם מילוי

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

רכיבי מקרא

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, הגדרות מסוימות אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, הגדרות מסוימות אינן נתמכות.

תרשימים

תרשימי PivotChart

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

גליונות תרשים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

עוגה מתוך עוגה או עמודה מתוך עוגה

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

קופסה ושפם

לא ישים

לא קיימת תמיכה

תרשימים

Histogram

לא ישים

לא קיימת תמיכה

תרשימים

תרשים Pareto

לא ישים

לא קיימת תמיכה

תרשימים

תרשים קרני שמש

לא ישים

לא קיימת תמיכה

תרשימים

תרשים מפת עץ

לא ישים

לא קיימת תמיכה

תרשימים

תרשים מפל מים

לא ישים

לא קיימת תמיכה

נוסחאות OLAP

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

צורות בתרשימים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

רכיבי גרפיקה

הטבלה שלהלן מציגה אילו תכונות גרפיקה של Excel נתמכות במלואן, נתמכות חלקית או לא נתמכות בתבנית OpenDocument Spreadsheet ‏(‎.ods)‏.

 • קיימת תמיכה     תבנית Excel ותבנית OpenDocument תומכות בתכונה זו. בדרך כלל, המראה ואופן הפעולה של גרפיקה המשתמשת בתכונה זו זהים בשתי התבניות.

 • קיימת תמיכה חלקית     תבנית Excel ותבנית OpenDocument תומכות בתכונה זו, אך עשוי להיות הבדל במראה הגרפיקה בין התבניות. בדרך כלל נתונים לא יאבדו במעבר בין התבניות, אך העיצוב ואופן העבודה עם הגרפיקה עשויים להיות שונים.

 • לא קיימת תמיכה     עקב ההבדלים הייחודיים בתכונות וביישום בין תבנית Excel לתבנית OpenDocument, תכונה זו אינה נתמכת בתבנית OpenDocument. אם בכוונתך לשמור את גליון העבודה בתבנית OpenDocument, אל תשתמש בתכונות אלה.

צורות בסיסיות

רמת תמיכה

רמת תמיכה

Excel 2013

Excel 2016

צורות

נתמך

קיימת תמיכה

תיבות טקסט

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט אובייקטים בתוך תיבות טקסט. האובייקטים שבתוך תיבת הטקסט מושמטים בעת פתיחת קובץ של OpenDocument.

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט אובייקטים בתוך תיבות טקסט. האובייקטים שבתוך תיבת הטקסט מושמטים בעת פתיחת קובץ של OpenDocument.

WordArt

קיימת תמיכה חלקית

ODF אינו תומך באפשרויות WordArt שב- Excel. כתוצאה מכך, WordArt מומר לתיבת טקסט בעת שמירה. הטקסט וצבע הטקסט הבסיסי נשמרים אך האפקטים והעיצוב של WordArt אובדים.

קיימת תמיכה חלקית

ODF אינו תומך באפשרויות WordArt שב- Excel. כתוצאה מכך, WordArt מומר לתיבת טקסט בעת שמירה. הטקסט וצבע הטקסט הבסיסי נשמרים אך האפקטים והעיצוב של WordArt אובדים.

אפשרויות של צורות תלת-ממדיות

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תמונות

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט עבור האפשרות הוסף וקשר שאינה נתמכת ב- ODF.

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט עבור האפשרות הוסף וקשר שאינה נתמכת ב- ODF.

דיאגרמות SmartArt

קיימת תמיכה

המרה לקבוצה של צורות.

קיימת תמיכה

המרה לקבוצה של צורות.

פקדי ActiveX

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

פקדי טופס של Excel

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

אובייקטים בתרשימים

קיימת תמיכה

המרה לקבוצה המכילה את התרשים והאובייקטים.

קיימת תמיכה

המרה לקבוצה המכילה את התרשים והאובייקטים.

אובייקט שורת חתימה

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

כלי מצלמה/אובייקט קישור של הדבקה כתמונה

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

ביאור דיו

קיימת תמיכה

ביאור הדיו מומר לתמונה מסוג Enhanced Metafile‏ (EMF).

קיימת תמיכה

ביאור הדיו מומר לתמונה מסוג Enhanced Metafile‏ (EMF).

קבוצת אובייקטים

קיימת תמיכה

אובייקטים מסוימים לא ניתנים לקיבוץ ב- Excel 2013 ולכן קבוצת האובייקטים מפורקת בעת פתיחת קובץ OpenDocument. הדבר כולל תרשים, תמונה, צורה או תיבת טקסט המקובצים באמצעות אובייקט OLE.

קיימת תמיכה

לא ניתן לקבץ אובייקטים מסוימים ב- Excel 2013, ולכן קבוצת האובייקטים מפורקת בעת פתיחת קובץ OpenDocument. הדבר כולל תרשים, תמונה, צורה או תיבת טקסט המקובצים באמצעות אובייקט OLE.

ניראות אובייקט

לא קיימת תמיכה

אובייקטים בלתי נראים הופכים לגלויים לאחר שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel 2013.

לא קיימת תמיכה

אובייקטים בלתי נראים הופכים לגלויים לאחר שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel 2016.

גבולות אובייקט

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הגבול נתמכים. סגנונות גבול שאינם נתמכים נשמרים כסגנון הגבול המוגדר כברירת מחדל (קו שחור, מלא).

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הגבול נתמכים. סגנונות גבול שאינם נתמכים נשמרים כסגנון הגבול המוגדר כברירת מחדל (קו שחור, מלא).

מילויי אובייקט

קיימת תמיכה

נתמך למעט מילויים הדרגתיים בעלי יותר משתי דרגות שמאבדים את כל הדרגות לאחר השתיים הראשונות.

קיימת תמיכה

נתמך למעט מילויים הדרגתיים בעלי יותר משתי דרגות שמאבדים את כל הדרגות לאחר השתיים הראשונות.

עיצוב קו

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הקו וקצה הקו נתמכים ב- ODF. סגנונות שאינם נתמכים נשמרים כברירת המחדל, קו שחור מלא וחץ פתוח, בהתאמה.

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הקו וקצה הקו נתמכים ב- ODF. סגנונות שאינם נתמכים נשמרים כברירת המחדל, קו שחור מלא וחץ פתוח, בהתאמה.

חיתוך תמונה

קיימת תמיכה

חיתוך רגיל של תמונה נתמך. עם זאת, חיתוך תמונה עם צורה אינו נתמך.

קיימת תמיכה

חיתוך רגיל של תמונה נתמך. עם זאת, חיתוך תמונה עם צורה אינו נתמך.

צביעה מחדש של תמונה

קיימת תמיכה חלקית

לצביעה מחדש מסוימת של תמונה יש מקבילה ב- ODF, כגון שחור-לבן. לצביעה מחדש אחרת של תמונה אין מקבילה והיא עוברת השטחה. התמונה נראית זהה, אך לא ניתן עוד לשנות או להסיר את הצביעה מחדש.

קיימת תמיכה חלקית

לצביעה מחדש מסוימת של תמונה יש מקבילה ב- ODF, כגון שחור-לבן. לצביעה מחדש אחרת של תמונה אין מקבילה והיא עוברת השטחה. התמונה נראית זהה, אך לא ניתן עוד לשנות או להסיר את הצביעה מחדש.

אפשרויות תמונה תלת-ממדית

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

סגנונות תמונה

קיימת תמיכה חלקית

הגבולות נתמכים חלקית, אך ייתכן שלא ייראו אותו דבר.

קיימת תמיכה חלקית

הגבולות נתמכים חלקית, אך ייתכן שלא ייראו אותו דבר.

ערכות נושא

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

היפר-קישור בצורה

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

החלפת תבנית הקובץ המהווה ברירת מחדל

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות Excel.

 2. לחץ על שמור.

 3. תחת שמירת חוברות עבודה, ברשימה שמור קבצים בתבנית זו, לחץ על תבנית הקובץ שבה ברצונך להשתמש כברירת מחדל.

אילו תכונות נתמכות כאשר אני שומר גליון עבודה של Excel בתבנית OpenDocument Spreadsheet?

הטבלה שלהלן מציגה אילו תכונות של Excel נתמכות במלואן, נתמכות חלקית או לא נתמכות בתבנית OpenDocument Spreadsheet ‏(‎.ods)‏.

 • קיימת תמיכה     הן Excel והן התבנית OpenDocument Spreadsheet תומכים בתכונה זו. תוכן, עיצוב ושמישות לא יאבדו.

 • קיימת תמיכה חלקית     הן Excel והן התבנית OpenDocument Spreadsheet תומכים בתכונה זו, אך עיצוב ושמישות עשויים להיות מושפעים. טקסט או נתונים לא יאבדו, אך העיצוב ואופן העבודה עם טקסט או גרפיקה עשויים להיות שונים.

 • לא קיימת תמיכה     התכונה ב- Excel אינה נתמכת בתבנית OpenDocument Spreadsheet‏. אם בכוונתך לשמור את גליון העבודה של Excel בתבנית OpenDocument Spreadsheet, אל תשתמש בתכונה זו, אחרת תסתכן באובדן תוכן, עיצוב ושמישות של חלק זה בגליון העבודה.

כדי לראות מידע אודות תכונות גרפיקה, עיין ברכיבי הגרפיקה בסוף מאמר זה.

הערה: אם אתה משתמש ב-Microsoft Excel Starter 2010, לא כל התכונות המפורטות עבור Excel 2010 נתמכות ב-Excel Starter. 

אזור

אזור משנה

רמת תמיכה

Excel 2007

Excel 2010

עיצוב

גובה שורות/רוחב עמודות

קיימת תמיכה

המראה צריך להיות דומה.

קיימת תמיכה

המראה צריך להיות דומה.

עיצוב

תא

נתמך

קיימת תמיכה

היפר-קישורים

קיימת תמיכה

ייתכן שיהיו בעיות עם סגנונות של היפר-קישורים.

קיימת תמיכה

ייתכן שיהיו בעיות עם סגנונות של היפר-קישורים.

עיצוב

סגנונות תא

נתמך

קיימת תמיכה

תאריכים

תאריכים לפני 01-01-1900

לא קיימת תמיכה

בעת שמירת חוברת עבודה המכילה תאריכים שלפני 01-01-1900 בתבנית ‎.ods‏, התאריכים שלפני 1900 לא יישמרו כהלכה.

לא קיימת תמיכה

בעת שמירת חוברת עבודה המכילה תאריכים שלפני 01-01-1900 בתבנית ‎.ods‏, התאריכים שלפני 1900 לא יישמרו כהלכה.

הדפסה

טווחי הדפסה

נתמך

קיימת תמיכה

הדפסה

חזרה על שורות/עמודות

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

הדפסה

מעברי עמוד

נתמך

קיימת תמיכה

הדפסה

כותרת עליונה/כותרת תחתונה

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, אין תמיכה באפשרויות תמונה, עמוד ראשון או זוגי/אי-זוגי.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, אין תמיכה באפשרויות תמונה, עמוד ראשון או זוגי/אי-זוגי.

נוסחאות

נתמך

קיימת תמיכה

נוסחאות

שמות

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, שמות מקומיים, ביטויים בעלי שם ושמות של טווחים לא רציפים אינם נתמכים.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, שמות מקומיים, ביטויים נקובים ושמות של טווחים לא רציפים אינם נתמכים.

הערות תא

קיימת תמיכה חלקית

הערות המכילות תוכן עובדות בשני הכיוונים. ייתכן שלא תהיה תמיכה בעיצוב של ההערה בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel.

קיימת תמיכה חלקית

הערות המכילות תוכן עובדות בשני הכיוונים. ייתכן שלא תהיה תמיכה בעיצוב של ההערה בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel.

כלי נתונים

קבוצה וחלוקה לרמות

נתמך

קיימת תמיכה

אובייקטי OLE

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה

הגדרות

הגדרות חלון

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

הגדרות

הגדרות גיליון/חוברת

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

הגנה

הגנה על גיליון

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קיימת תמיכה בהגנה ללא סיסמה. עם זאת, לא ניתן לשמור או לפתוח קבצים עם גיליון המוגן באמצעות סיסמה.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קיימת תמיכה בהגנה ללא סיסמה. עם זאת, לא ניתן לשמור או לפתוח קבצים עם גיליון המוגן באמצעות סיסמה.

הגנה

ניהול זכויות מידע (IRM)

לא קיימת תמיכה

לא ניתן לשמור קבצים עם IRM מופעל.

לא קיימת תמיכה

לא ניתן לשמור קבצים עם IRM מופעל.

הגנה

הצפנה

לא קיימת תמיכה

לא ניתן לשמור קבצים עם הגנה מסוג זה.

לא קיימת תמיכה

לא ניתן לשמור קבצים עם הגנה מסוג זה.

כלי נתונים

אימות נתונים

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, לא ניתן לשמור אימות נתונים של נוסחאות מסוג מסוים.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, לא ניתן לשמור אימות נתונים של נוסחאות מסוג מסוים.

נתונים חיצוניים

שאילתות אינטרנט

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה

נתונים חיצוניים

טבלאות שאילתה

קיימת תמיכה חלקית

הגדרות מסוימות, כגון עמודות שנוספו, אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

הגדרות מסוימות, כגון עמודות שנוספו, אינן נתמכות.

טבלאות

שורות סכום

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

טבלאות

סגנונות טבלה

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

כלי נתונים

מיון

קיימת תמיכה חלקית

לא קיימת תמיכה בהגדרות מתקדמות מסוימות.

קיימת תמיכה חלקית

לא קיימת תמיכה בהגדרות מתקדמות מסוימות.

כלי נתונים

סכום ביניים

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, הנוסחאות עצמן נתמכות, אך הגדרות ההחלה מחדש אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, הנוסחאות עצמן נתמכות, אך הגדרות ההחלה מחדש אינן נתמכות.

כלי נתונים

סינון

קיימת תמיכה חלקית

סינון בסיסי נתמך, אולם תכונות המסנן שנוספו ב- Excel 2007 אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

סינון בסיסי נתמך, אך תכונות המסנן שנוספו ב-Excel 2010 אינן נתמכות.

PivotTable

סגנונות

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

PivotTable

פריסה

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, פריסות מסוימות, כגון צירים קומפקטיים, אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, פריסות מסוימות, כגון צירים קומפקטיים, אינן נתמכות.

PivotTable

שדות מחושבים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

PivotTable

קיבוץ

קיימת תמיכה חלקית

קיימת תמיכה חלקית

טבלאות PivotTable

טבלאות PivotTable מסוג IMBI

טבלאות PivotTable

צירי OLAP

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

כלי נתונים

איחוד

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

לחצן ' שתף חוברת עבודה ' (הכרטיסיה ' סקירה ')

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

תוויות נתונים

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ושמירתו שוב ב- Excel, תוויות נתונים מסוימות אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ושמירתו שוב ב- Excel, תוויות נתונים מסוימות אינן נתמכות.

תרשימים

טבלאות נתונים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

קווי מגמה

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קווי מגמה מסוימים אינם נתמכים.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קווי מגמה מסוימים אינם נתמכים.

תרשימים

קווי שגיאה

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קווי שגיאה מסוימים אינם נתמכים.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קווי שגיאה מסוימים אינם נתמכים.

תרשימים

קווי ערך ציר

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

קווים גבוהים-נמוכים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

קווים מובילים בתוויות נתונים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

תרשימי מכ"ם עם מילוי

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

רכיבי מקרא

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, הגדרות מסוימות אינן נתמכות.

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, הגדרות מסוימות אינן נתמכות.

תרשימים

תרשימי PivotChart

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

גליונות תרשים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

עוגה מתוך עוגה או עמודה מתוך עוגה

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

נוסחאות OLAP

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

צורות בתרשימים

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

רכיבי גרפיקה

הטבלה שלהלן מציגה אילו תכונות גרפיקה של Excel נתמכות במלואן, נתמכות חלקית או לא נתמכות בתבנית OpenDocument Spreadsheet ‏(‎.ods)‏.

 • קיימת תמיכה     תבנית Excel ותבנית OpenDocument תומכות בתכונה זו. בדרך כלל, המראה ואופן הפעולה של גרפיקה המשתמשת בתכונה זו זהים בשתי התבניות.

 • קיימת תמיכה חלקית     תבנית Excel ותבנית OpenDocument תומכות בתכונה זו, אך עשוי להיות הבדל במראה הגרפיקה בין התבניות. בדרך כלל נתונים לא יאבדו במעבר בין התבניות, אך העיצוב ואופן העבודה עם הגרפיקה עשויים להיות שונים.

 • לא קיימת תמיכה     עקב ההבדלים הייחודיים בתכונות וביישום בין תבנית Excel לתבנית OpenDocument, תכונה זו אינה נתמכת בתבנית OpenDocument. אם בכוונתך לשמור את גליון העבודה בתבנית OpenDocument, אל תשתמש בתכונות אלה.

צורות בסיסיות

רמת תמיכה

Excel 2007

Excel 2010

צורות

נתמך

קיימת תמיכה

תיבות טקסט

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט אובייקטים בתוך תיבות טקסט. האובייקטים שבתוך תיבת הטקסט מושמטים בעת פתיחת קובץ של OpenDocument.

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט אובייקטים בתוך תיבות טקסט. האובייקטים שבתוך תיבת הטקסט מושמטים בעת פתיחת קובץ של OpenDocument.

WordArt

קיימת תמיכה חלקית

ODF אינו תומך באפשרויות WordArt שב- Excel. כתוצאה מכך, WordArt מומר לתיבת טקסט בעת שמירה. הטקסט וצבע הטקסט הבסיסי נשמרים אך האפקטים והעיצוב של WordArt אובדים.

קיימת תמיכה חלקית

ODF אינו תומך באפשרויות WordArt שב- Excel. כתוצאה מכך, WordArt מומר לתיבת טקסט בעת שמירה. הטקסט וצבע הטקסט הבסיסי נשמרים אך האפקטים והעיצוב של WordArt אובדים.

אפשרויות של צורות תלת-ממדיות

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

תמונות

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט עבור האפשרות הוסף וקשר שאינה נתמכת ב- ODF.

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט עבור האפשרות הוסף וקשר שאינה נתמכת ב- ODF.

דיאגרמות SmartArt

קיימת תמיכה

המרה לקבוצה של צורות.

קיימת תמיכה

המרה לקבוצה של צורות.

פקדי ActiveX

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

פקדי טופס של Excel

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

אובייקטים בתרשימים

קיימת תמיכה

המרה לקבוצה המכילה את התרשים והאובייקטים.

קיימת תמיכה

המרה לקבוצה המכילה את התרשים והאובייקטים.

אובייקט שורת חתימה

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

כלי מצלמה/אובייקט קישור של הדבקה כתמונה

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

ביאור דיו

קיימת תמיכה

ביאור הדיו עובר המרה לצורה חופשית.

קיימת תמיכה

ביאור הדיו מומר לתמונה מסוג Enhanced Metafile‏ (EMF).

קבוצת אובייקטים

קיימת תמיכה

אובייקטים מסוימים לא ניתנים לקיבוץ ב- Excel 2007 ולכן קבוצת האובייקטים מפורקת בעת פתיחת קובץ OpenDocument. הדבר כולל תרשים, תמונה, צורה או תיבת טקסט המקובצים באמצעות אובייקט OLE.

קיימת תמיכה

אובייקטים מסוימים אינם ניתנים לקיבוץ יחד ב-Excel 2010, כך שהאובייקטים מועטים בקבוצה בעת פתיחת קובץ OpenDocument. הדבר כולל תרשים, תמונה, צורה או תיבת טקסט המקובצים באמצעות אובייקט OLE.

ניראות אובייקט

לא קיימת תמיכה

אובייקטים בלתי נראים הופכים לגלויים לאחר שמירת הקובץ ב- ‎.ods ופתיחתו מחדש ב- Excel 2007.

לא קיימת תמיכה

אובייקטים בלתי נראים הופכים לגלויים לאחר שמירת הקובץ ב-. ods ופתיחתו שוב ב-Excel 2010.

גבולות אובייקט

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הגבול נתמכים. סגנונות גבול שאינם נתמכים נשמרים כסגנון הגבול המוגדר כברירת מחדל (קו שחור, מלא).

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הגבול נתמכים. סגנונות גבול שאינם נתמכים נשמרים כסגנון הגבול המוגדר כברירת מחדל (קו שחור, מלא).

מילויי אובייקט

קיימת תמיכה

נתמך למעט מילויים הדרגתיים בעלי יותר משתי דרגות שמאבדים את כל הדרגות לאחר השתיים הראשונות.

קיימת תמיכה

נתמך למעט מילויים הדרגתיים בעלי יותר משתי דרגות שמאבדים את כל הדרגות לאחר השתיים הראשונות.

עיצוב קו

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הקו וקצה הקו נתמכים ב- ODF. סגנונות שאינם נתמכים נשמרים כברירת המחדל, קו שחור מלא וחץ פתוח, בהתאמה.

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הקו וקצה הקו נתמכים ב- ODF. סגנונות שאינם נתמכים נשמרים כברירת המחדל, קו שחור מלא וחץ פתוח, בהתאמה.

חיתוך תמונה

קיימת תמיכה

חיתוך רגיל של תמונה נתמך. עם זאת, חיתוך תמונה עם צורה אינו נתמך.

קיימת תמיכה

חיתוך רגיל של תמונה נתמך. עם זאת, חיתוך תמונה עם צורה אינו נתמך.

צביעה מחדש של תמונה

קיימת תמיכה חלקית

לצביעה מחדש מסוימת של תמונה יש מקבילה ב- ODF, כגון שחור-לבן. לצביעה מחדש אחרת של תמונה אין מקבילה והיא עוברת השטחה. התמונה נראית זהה, אך לא ניתן עוד לשנות או להסיר את הצביעה מחדש.

קיימת תמיכה חלקית

לצביעה מחדש מסוימת של תמונה יש מקבילה ב- ODF, כגון שחור-לבן. לצביעה מחדש אחרת של תמונה אין מקבילה והיא עוברת השטחה. התמונה נראית זהה, אך לא ניתן עוד לשנות או להסיר את הצביעה מחדש.

אפשרויות תמונה תלת-ממדית

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

סגנונות תמונה

קיימת תמיכה חלקית

הגבולות נתמכים חלקית, אך ייתכן שלא ייראו אותו דבר.

קיימת תמיכה חלקית

הגבולות נתמכים חלקית, אך ייתכן שלא ייראו אותו דבר.

ערכות נושא

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

היפר-קישור בצורה

לא קיימת תמיכה

לא קיימת תמיכה

מה קורה כאשר אני עורך גיליון אלקטרוני בתבנית OpenDocument גיליון אלקטרוני?

הטבלה שלהלן מציגה אילו תכונות של Excel Online נתמכות במלואן, נתמכות חלקית או לא נתמכות בתבנית OpenDocument גיליון אלקטרוני (. ods).

 • קיימת תמיכה    הן Excel Online והן תבנית OpenDocument לגיליון האלקטרוני תומכות בתכונה זו. תוכן, עיצוב ושימושיות לא יאבדו.

 • קיימת תמיכה חלקית    הן Excel Online והן תבנית OpenDocument בגיליון האלקטרוני תומכות בתכונה זו, אך ייתכן שעיצוב ושימושיות יושפעו. טקסט או נתונים לא יאבדו, אך העיצוב ואופן העבודה עם טקסט או גרפיקה עשויים להיות שונים.

 • לא קיימת תמיכה    התכונה ב- Excel Online אינה נתמכת בתבנית OpenDocument גיליון אלקטרוני. באמצעות תבנית הגיליון האלקטרוני OpenDocument, אתה מסתכן באובדן תוכן, עיצוב ושימושיות בחלק זה של הגיליון האלקטרוני.

 • לא ישים התכונה הוצגה בגירסה מתקדמת יותר של Excel עבור Windows.

אזור

אזור משנה

רמת תמיכה

הערות

אובייקט שורת חתימה

לא קיימת תמיכה

החתימה הדיגיטלית תוסר ברגע שתבצע פעולות עריכה בקובץ. שמירת עותק לעריכה והחתימה תוסר מקובץ שהועתק

עיצוב

גובה שורות/רוחב עמודות

קיימת תמיכה

המראה צריך להיות דומה.

עיצוב

תא

קיימת תמיכה

עיצוב

סגנונות תא

קיימת תמיכה

היפר-קישורים

קיימת תמיכה

סגנונות היפר-קישור עשויים להשתנות.

נוסחאות

קיימת תמיכה

נוסחאות

שמות

קיימת תמיכה חלקית

בעת פתיחת קובץ בתבנית. ods ב- Excel Online, שמות מקומיים, ביטויים בעלי שם ושמות לטווחים לא רציפים אינם נתמכים.

נוסחאות

ביטויים רגילים

לא קיימת תמיכה

השתמש במסננים מתקדמים במקום זאת.

תאריכים

תאריכים לפני 01-01-1900

לא קיימת תמיכה

 בעת שמירת חוברת עבודה המכילה תאריכים שלפני 01-01-1900 בתבנית ‎.ods‏, התאריכים שלפני 1900 לא יישמרו כהלכה.

כלי נתונים

קבוצה וחלוקה לרמות

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, הנוסחאות עצמן נתמכות, אך הגדרות ההחלה מחדש אינן נתמכות.

כלי נתונים

מיון

קיימת תמיכה חלקית

לא קיימת תמיכה בהגדרות מתקדמות מסוימות.

כלי נתונים

סינון

קיימת תמיכה חלקית

סינון בסיסי נתמך, אך מסננים מורכבים יותר, כגון מסנני תאריכים, אינם נתמכים.
 

כלי נתונים

סכום ביניים

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, הנוסחאות עצמן נתמכות, אך הגדרות ההחלה מחדש אינן נתמכות.

תרשימים

קווי מגמה

קיימת תמיכה חלקית

בעת פתיחת קובץ בתבנית. ods ב- Excel Online, קווי מגמה מסוימים אינם נתמכים.

תרשימים

רכיבי מקרא

קיימת תמיכה חלקית

בעת פתיחת קובץ בתבנית. ods ב- Excel Online, הגדרות מסוימות אינן נתמכות.

תרשימים

קווי שגיאה

קיימת תמיכה חלקית

בעת פתיחת קובץ בתבנית. ods ב- Excel Online, קווי שגיאה מסוימים אינם נתמכים.

תרשימים

תוויות נתונים

לא קיימת תמיכה

בעת פתיחת קובץ בתבנית. ods ב- Excel Online, תוויות נתונים מסוימות אינן נתמכות.

תרשימים

טבלאות נתונים

לא קיימת תמיכה

תרשימים

קווי ערך ציר

לא קיימת תמיכה

תרשימים

קווים גבוהים-נמוכים

קיימת תמיכה

תרשימים

קווים מובילים בתוויות נתונים

לא קיימת תמיכה

תרשימים

תרשימי מכ"ם עם מילוי

קיימת תמיכה

תרשימים

תרשימי PivotChart

לא קיימת תמיכה

תרשימים

גליונות תרשים

לא קיימת תמיכה

תרשימים

עוגה מתוך עוגה או עמודה מתוך עוגה

לא קיימת תמיכה

תרשימים

קופסה ושפם

לא ישים

תרשימים

Histogram

לא ישים

תרשימים

תרשים Pareto

לא ישים

תרשימים

תרשים קרני שמש

לא ישים

תרשימים

תרשים מפת עץ

לא ישים

תרשימים

תרשים מפל מים

לא ישים

שיתוף פעולה

עריכה משותפת

לא קיימת תמיכה

הערות תא

קיימת תמיכה חלקית

הערות המכילות תוכן עובדות בשני הכיוונים. ייתכן שלא תהיה תמיכה בעיצוב של ההערה בעת שמירת הקובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel.

הגנה

הגנה על גיליון

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ בתבנית ‎.ods ופתיחתו שוב ב- Excel, קיימת תמיכה בהגנה ללא סיסמה. עם זאת, לא ניתן לשמור או לפתוח קבצים עם גיליון המוגן באמצעות סיסמה.

טבלאות

סגנונות טבלה

לא קיימת תמיכה

סגנונות טבלה אינם נשמרים עבור קבצים שנפתחו בתבנית. ods.

טבלאות

שורת סכום

קיימת תמיכה חלקית

שורות טבלה שנוספו לקבצים בתבנית. ods ב- Excel Online מומרות לנוסחאות כאשר הקובץ נפתח שוב.

הדפסה

טווחי הדפסה

קיימת תמיכה

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×