הדפסת PivotTable

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

הדפסת PivotTable באופן הרצוי לך לעתים קרובות דורש שימוש בשילוב של תכונות הדפסה עבור גליונות עבודה וטבלאות Pivottable. כדי להשתמש בתכונות אלה, דרושה לך בגליון העבודה דוח אחד בלבד, או עליך להגדיר אזור הדפסה הכולל דוח אחד בלבד.

עצה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בצע מקטעים אלה ברצף.

אם יש לך יותר מרשומה אחת דוח PivotTable בגליון העבודה, הגדר אזור הדפסה הכוללת רק את הדוח שברצונך להדפיס.

 1. לחץ על ה- PivotTable.

 2. בכרטיסיה ניתוח, בקבוצה פעולות, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על ה-PivotTable כולו.

 3. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על אזור הדפסה ולאחר מכן לחץ על הגדר אזור הדפסה.

  הגדר אזור הדפסה

תצוגת פריסת עמוד שימושית מתכונן להדפסה של הנתונים שלך. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בסרגלים כדי למדוד את הרוחב ואת הגובה של הנתונים, שינוי כיוון העמוד, להוסיף או לשנות כותרות עליונות וכותרות תחתונות, להגדיר שוליים להדפסה, להסתיר או להציג כותרות שורות ועמודות.

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על פריסת עמוד.

  עצה: באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת פריסת עמוד תמונת לחצן בשורת המצב.

 2. ביצוע התאמות לגליון פריסת הדף.

באפשרותך לחזור על תוויות שורה ותוויות עמודה של דוח בכל עמוד מודפס כ- כותרות להדפסה. כאשר אתה משנה את הפריסה של הדוח כך שיוצגו התוויות בשורות ובעמודות של גליון עבודה אחר, תווית שורות ועמודות חדשות חוזרים באופן אוטומטי בפעם הבאה שאתה מדפיס את הדוח.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על כותרות להדפסה.

  כותרות להדפסה

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, ודא כי תיבות הסימון שורות חוזרות בראש ועמודות חוזרות לצד אינן מסומנות.

 3. סגור את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 4. בכרטיסיה ניתוח, בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable, לחץ על הכרטיסיה הדפסה ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הגדרת כותרות להדפסה.

 6. אם הדוח שלך כולל יותר מרשומה אחת של תוויות שורה וברצונך גם לחזור על הפריטים תווית שורה חיצוניים בכל עמוד, בחר בתיבת הסימון חזור על תוויות שורה בכל עמוד מודפס.

כאשר הדוח שלך כולל תוויות שורה מרובים ומעבר העמוד מופיע בתוך קבוצה של פריטי תווית שורה, באפשרותך להגדיר את הדוח כדי לחזור על תוויות פריטים באופן אוטומטי עבור התוויות חיצוני בחלק העליון של העמוד הבא. בדוח עם תוויות שורה אחת או יותר, כל השדות למעט התווית השמאלית ביותר הן תוויות שורה חיצוניות. בדוגמה הבאה, הדוח מוגדר כך הפריטים מזרחרב2 מ- תוויות השורה החיצוניים Regionורבעון מודפסות בעמוד הבא לאחר מעבר העמוד.

הדפסת דוח PivotTable

1. מעבר עמוד בתוך קבוצת פריט.

2. תוויות פריטים מתוך תוויות השורה החיצוני חוזרים בעמוד 2.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על תווית השורה החיצוני המכיל את הפריטים שברצונך להדפיס בעמודים נפרדים ולאחר מכן לחץ על הגדרות שדה בתפריט הקיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרות שדה, לחץ על הכרטיסיה פריסה והדפסה.

 3. בחר את תיבת הסימון הוסף מעבר עמוד אחרי כל פריט.

הגיע, מומלץ לסקור את PivotTable במלואו במקדימה של מעברי עמוד, למקרה שתזדקק כדי לבצע התאמות נוספות מעברי העמוד.

 • בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד.

  באפשרותך להוסיף מעברי עמוד ידניים חדשים ולהעביר ולמחוק מעברי עמוד אוטומטיים. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספה, מחיקה, או מעברי עמוד.

ייתכן או שאין ברצונך להדפיס ההרחבה וכיווץ של לחצנים. כדי להחליט אם ברצונך להדפיס ההרחבה וכיווץ של לחצנים, בצע את הפעולות הבאות:

 • כדי להציג או להסתיר ההרחבה, כיווץ לחצני בגליון העבודה, בכרטיסיה ניתוח , בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על לחצני + /.

 • כדי להציג או להסתיר ההרחבה וכיווץ לחצני בדוח מודפס, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה ניתוח , בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  2. לחץ על הכרטיסיה הדפסה, ולאחר מכן בחר או נקה את תיבת הסימון הדפס לחצני הרחבה/כיווץ כאשר הם מוצגים ב- PivotTable.

   הערה: תיבת סימון זו דורשת את לחצני + / הפקודה בקבוצה הצג/הסתר בכרטיסיה ' אפשרויות ' כדי להפעיל אותן.

 1. כדי לבדוק את פריסת ההדפסה הסופי שלך, לחץ על קובץ > הדפס, ולראות את התצוגה המקדימה.

  קיצור מקשים באפשרותך גם להקיש CTRL + F2.

  בצע התאמות הסופי לפי הצורך. לקבלת מידע נוסף, ראה תצוגה מקדימה של עמודי גליון עבודה לפני הדפסה.

 2. כאשר התצוגה המקדימה נראית נכונה, לחץ על הדפס.

אם יש לך יותר מרשומה אחת דוח PivotTable בגליון העבודה, הגדר אזור הדפסה הכוללת רק את הדוח שברצונך להדפיס.

 1. לחץ על ה- PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה פעולות, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על ה- PivotTable כולו.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על אזור הדפסה ולאחר מכן לחץ על הגדר אזור הדפסה. באפשרותך ליצור אזורי הדפסה מרובים על-ידי החזקת מקש CTRL לחוץ ולחיצה על האזורים שברצונך להדפיס.

  תמונת רצועת הכלים של excel

תצוגת פריסת עמוד שימושית מתכונן להדפסה של הנתונים שלך. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בסרגלים כדי למדוד את הרוחב ואת הגובה של הנתונים, שינוי כיוון העמוד, להוסיף או לשנות כותרות עליונות וכותרות תחתונות, להגדיר שוליים להדפסה, להסתיר או להציג כותרות שורות ועמודות.

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על פריסת עמוד.

  תמונה של רצועת הכלים

  עצה: באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת פריסת עמוד תמונת לחצן בשורת המצב.

 2. ביצוע התאמות לגליון פריסת הדף.

באפשרותך לחזור על תוויות שורה ותוויות עמודה של דוח בכל עמוד מודפס כ- כותרות להדפסה. כאשר אתה משנה את הפריסה של הדוח כך שיוצגו התוויות בשורות ובעמודות של גליון עבודה אחר, תווית שורות ועמודות חדשות חוזרים באופן אוטומטי בפעם הבאה שאתה מדפיס את הדוח.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על הדפס כותרות.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, ודא כי תיבות הסימון שורות חוזרות בראש ועמודות חוזרות לצד אינן מסומנות.

 3. סגור את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 4. בכרטיסיה Options , בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  תמונת רצועת הכלים של Outlook

 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable, לחץ על הכרטיסיה הדפסה ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הגדרת כותרות להדפסה.

 6. אם הדוח שלך כולל יותר מרשומה אחת של תוויות שורה וברצונך גם לחזור על הפריטים תווית שורה חיצוניים בכל עמוד, בחר בתיבת הסימון חזור על תוויות שורה בכל עמוד מודפס.

כאשר הדוח שלך כולל תוויות שורה מרובים ומעבר העמוד מופיע בתוך קבוצה של פריטי תווית שורה, באפשרותך להגדיר את הדוח כדי לחזור על תוויות פריטים באופן אוטומטי עבור התוויות חיצוני בחלק העליון של העמוד הבא. בדוח עם תוויות שורה אחת או יותר, כל השדות למעט התווית השמאלית ביותר הן תוויות שורה חיצוניות. בדוגמה הבאה, הדוח מוגדר כך הפריטים מזרחרב2 מ- תוויות השורה החיצוניים Regionורבעון מודפסות בעמוד הבא לאחר מעבר העמוד.

הדפסת דוח PivotTable

1. מעבר עמוד בתוך קבוצת פריט.

2. תוויות פריטים מתוך תוויות השורה החיצוני חוזרים בעמוד 2.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על תווית השורה החיצוני המכיל את הפריטים שברצונך להדפיס בעמודים נפרדים ולאחר מכן לחץ על הגדרות שדה בתפריט הקיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרות שדה, לחץ על הכרטיסיה פריסה והדפסה.

 3. בחר את תיבת הסימון הוסף מעבר עמוד אחרי כל פריט.

הגיע, מומלץ לסקור את PivotTable במלואו במקדימה של מעברי עמוד, למקרה שתזדקק כדי לבצע התאמות נוספות מעברי העמוד.

 • בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד.

  תמונה של רצועת הכלים

  עצה: באפשרותך גם ללחוץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד תמונת לחצן בשורת המצב.

  באפשרותך להוסיף מעברי עמוד ידניים חדשים ולהעביר ולמחוק מעברי עמוד אוטומטיים. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספה, מחיקה, או מעברי עמוד.

ייתכן או שאין ברצונך להדפיס ההרחבה וכיווץ של לחצנים. כדי להחליט אם ברצונך להדפיס ההרחבה וכיווץ של לחצנים, בצע את הפעולות הבאות:

 • כדי להציג או להסתיר ההרחבה, כיווץ לחצני בגליון העבודה, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על לחצני + /.

  הקבוצה 'גודל' ברצועת הכלים של excel

 • כדי להציג או להסתיר ההרחבה וכיווץ לחצני בדוח מודפס, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה Options , בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

   תמונת רצועת הכלים של Outlook

  2. לחץ על הכרטיסיה הדפסה, ולאחר מכן בחר או נקה את תיבת הסימון הדפס לחצני הרחבה/כיווץ כאשר הם מוצגים ב- PivotTable.

   הערה: תיבת סימון זו דורשת את לחצני + / הפקודה בקבוצה הצג/הסתר בכרטיסיה ' אפשרויות ' כדי להפעיל אותן.

 1. כדי לבדוק את פריסת ההדפסה הסופי שלך, בצע את הפעולות הבאות:

  • Excel 2010: לחץ על קובץ > הדפסה.

  • Excel 2007: לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על החץ לצד הדפס ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

  קיצור מקשים באפשרותך גם להקיש CTRL + F2.

  בצע התאמות הסופי לפי הצורך. לקבלת מידע נוסף, ראה תצוגה מקדימה של עמודי גליון עבודה לפני הדפסה.

 2. כאשר התצוגה המקדימה נראית נכונה, לחץ על הדפס.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×