הדפסת תרשים

אם עליך להדפיס תרשים ב- Excel 2013 או Excel 2016, באפשרותך להשתמש באפשרות ' הדפס ' מהכרטיסיה ' קובץ '. באפשרותך להשתמש בתפריט הגדרות כדי לציין בדיוק את הפריט שברצונך להדפיס מחוברת העבודה שלך.

 1. לחץ על התרשים בתוך חוברת העבודה שלך.

 2. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

  עצה: באפשרותך גם להשתמש בקיצור המקשים Ctrl + P כדי לפתוח את האפשרות הדפס .

 3. לחץ על התפריט הנפתח של המדפסת ובחר את המדפסת שבה ברצונך להשתמש.

  בתפריט הנפתח 'מדפסת', זהה את המדפסת שבה ברצונך להשתמש.
 4. לחץ על הדפס.

  עצה: באפשרותך להשתמש באפשרות הגדרות כדי לזהות את הפריט הספציפי שברצונך להדפיס. לחץ על התפריט הנפתח הגדרות ולחץ על הדפס תרשים שנבחר כדי להדפיס רק את התרשים, או לחץ על הדפסת חוברת העבודה כולה כדי להדפיס את חוברת העבודה כולה.

  בתפריט הנפתח 'הגדרות', ציין מה ברצונך להדפיס.

נושאים קשורים

יצירת תרשים מההתחלה עד הסוף

התאמה לעמוד אחד

הדפסת תרשים עם נתוני גליון עבודה

 1. לחץ על גליון העבודה המכיל את התרשים שברצונך להדפיס.

 2. בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה תצוגות חוברת עבודה , לחץ על פריסת עמוד או תצוגה מקדימה של מעברי עמוד.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. כדי להעביר את התרשים, גרור אותו למיקום מועדף בעמוד שברצונך להדפיס.

 4. כדי לשנות את גודל התרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על התרשים ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל אל הגודל הרצוי.

  • בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את הגודל בתיבות גובה צורה ורוחב צורה.

   רצועת הכלים ב-Outlook

 5. אם גליון עבודה מכיל יותר מתרשים אחד, ייתכן שתוכל להדפיס את התרשימים בעמוד אחד על-ידי הפחתת גודל התרשימים.

 6. לחץ על גליון העבודה.

 7. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כברירת מחדל, גליונות פעילים מסומנים תחת ' הדפס מה'.

  באפשרותך ללחוץ על תצוגה מקדימה כדי לראות כיצד התרשים ייראה בעמוד המודפס.

כברירת מחדל, קווי רשת של תאים אינם מודפסים בגליון עבודה. כדי להדפיס את גליון העבודה עם קווי רשת של תאים מוצגים, ראה הדפסת קווי רשת בגליון עבודה.

באפשרותך להדפיס תרשים אחד ללא נתוני גליון עבודה בכל עמוד.

 1. לחץ על התרשים שברצונך להדפיס.

  אם התרשים נמצא בגיליון תרשים נפרד, לחץ על הכרטיסיה גליון תרשים.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כברירת מחדל, התרשים שנבחר מסומן תחת ' הדפס מה'.

  באפשרותך ללחוץ על תצוגה מקדימה כדי לראות כיצד התרשים ייראה בעמוד המודפס.

הערה: לא ניתן לשנות קנה מידה של תרשים לפני הדפסתו. במקום זאת, באפשרותך להעביר ולשנות את גודל אזור התרשים של התרשים כדי לכוונן אותו לפי הצורך. לקבלת מידע נוסף, ראה העברה או שינוי גודל של תרשים.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן .

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה דף , ציין את הכיוון, גודל הנייר, איכות ההדפסה ומספר העמוד של העמוד הראשון.

   הערה: לא ניתן לכוונן את קנה המידה של תרשים.

כדי לציין במהירות את הכיוון של העמודים המודפסים, בכרטיסיה פריסת עמוד , בקבוצה הגדרת עמוד , לחץ על כיווןולאחר מכן לחץ על לאורך או לרוחב.

 1. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על שוליים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בשוליים מוגדרים מראש, לחץ על אפשרות השוליים הרצויה.

  • כדי לציין שולי עמוד מותאמים אישית, לחץ על שוליים מותאמים אישיתולאחר מכן, בתיבות עליונים, תחתונים, שמאלייםוימניים , הזן את גדלי השוליים הרצויים.

  • כדי להגדיר שוליים של כותרת עליונה או כותרת תחתונה, לחץ על שוליים מותאמים אישיתולאחר מכן הזן גודל שוליים חדש בתיבת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה . הגדרת שולי הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה משנה את המרחק מהקצה העליון של הנייר ועד לכותרת העליונה או מהקצה התחתון של הנייר ועד לכותרת התחתונה.

   הערה: על הגדרות הכותרת העליונה והכותרת התחתונה להיות קטנות מהגדרות השוליים העליונים והתחתונים, וגדולות מהשוליים המינימליים המוגדרים במדפסת או שוות להם.

  • כדי לראות כיצד השוליים ישפיעו על גליון העבודה המודפס, לחץ על הצג לפני הדפסה. כדי לכוונן את השוליים בהצגה לפני הדפסה, לחץ על הצג שולייםולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה של השוליים השחורים בכל צד ובחלק העליון של הדף.

הערה: לא ניתן למרכז את הדף אופקית או אנכית עבור תרשימים.

 1. לחץ על התרשים שברצונך להדפיס.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן .

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בכרטיסיה תרשים , תחת איכות מודפסת, בחר את תיבת הסימון איכות טיוטה , תיבת הסימון הדפס בשחור-לבן או את שתיהן.

  כדי לראות את התוצאה של הגדרות איכות ההדפסה שאתה בוחר, לחץ על הצגה לפני הדפסה.

 4. לחץ על הדפס.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider