הדפסת תצוגה או דוח

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

תצוגה מודפס היא דרך נעימים פשוט יותר כדי להציג מידע אודות פרוייקט. ניתן לעתים הדרך היעילה ביותר. עם Project, באפשרותך להדפיס תצוגות המציגים את המידע המדויק שברצונך לשתף.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הדפסת תצוגה

מיטוב תצוגה להדפסה

הוספת כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא כדי תצוגה

הדפסת דוח בסיסי

הדפסת תצוגה

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילות או תצוגות משאבים, בחר את התצוגה שברצונך להדפיס.

 2. בחר קובץ > הדפס.

 3. כדי לבדוק את התצוגה או כדי לערוך שינויים לפני הדפסה, הצג לצדו השמאלי של הדף.

  כדי להציג את הגודל הממשי של התצוגה כפי תודפס, לחץ במקום כלשהו באזור הצגה לפני הדפסה.

 4. בחר הדפס כדי להדפיס את התצוגה.

אם תצוגה מוגדרת מראש אינה עומדת שלך המדויקים צריך, באפשרותך להחיל טבלאות שונות או מסננים, או לשנות את האופן בו פעילויות, משאבים, או הקצאות מקובצים או ממוינים.

מיטוב תצוגה להדפסה

כדי להפוך הדפסה יעילה ככל שניתן, באפשרותך לציין את האפשרויות הרצויות. לדוגמה, באפשרותך להדפיס טווח עמודים (המוגדר על-ידי מספרי עמודים או תאריכים), להעלים עמודים ריקים ולאחר הדפסת עותקים מרובים.

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילות או תצוגות משאבים, בחר את התצוגה שברצונך להדפיס.

  עצה: כדי להדפיס תצוגה ברמה גבוהה או הערסל של הפרוייקט, סינון התצוגה שלך תחילה על-ידי הצגת פעילויות ערסל או רמת חלוקה לרמות ספציפיים. באפשרותך גם לבחור את תצוגת ציר זמן עבור תצוגה של נאה להדפיס במהירות ובקלות.

 2. בחר קובץ > הדפס.

 3. בחלק העליון של הדף, ציין את מספר העותקים להדפסה.

  עצה: לציין הגדרות נוספות עבור המדפסת על-ידי בחירת מאפייני מדפסת. בדרך כלל, באפשרותך לשנות את סוג הנייר, צבע והגדרות אחרות נפוצות המדפסת, אך בסוג ההגדרות ישתנו בהתאם לסוג המדפסת שבה אתה משתמש.

 4. תחת הגדרות, ציין איזה חלק הפרוייקט שברצונך להדפיס.

  באפשרותך לציין כל רמת הפירוט הרצוי, מתאריכים ספציפיים על הפרוייקט כולו.

  באפשרותך גם לציין אם יש להדפיס את הפרוייקט עם כיוון הדפסה לרוחב (שהוא בכיוון אופקי) או בכיוון לאורך (שהוא שכיוונו אנכי).

 5. בחר הדפס.

הערה: אם המידע בעמוד האחרון (או בטור של עמודים) מסתיים 3 אינצ'ים או פחות מהקצה השמאלי של העמוד, קנה המידה של ציר הזמן של התצוגה מוקטן כדי להתאים בדף הקודם (או לטור של עמודים). אם המידע יותר מ- 3 אינצ'ים מהקצה השמאלי של הדף, קנה המידה של התצוגה מוגדל כדי למלא את העמוד הנוכחי (או טור של עמודים).

הוספת כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא כדי תצוגה

ההליכים הבאים חלים באופן שווה, אם אתה משנה של כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא.

 1. בחר קובץ > הדפסה > הגדרת עמוד.

 2. כותרת עליונה, כותרת תחתונה, או בכרטיסיה מקרא, בחר את הכרטיסיה לשמאל, למרכז או לימין.

 3. בתיבת הטקסט, הקלד או הדבק את הטקסט, הוסף את המידע במסמך או פרוייקט, או הוספת או הדבק גרפיקה.

  באפשרותך ליצור מרובי שורות עליונות, כותרות תחתונות וסימני מקראים. בסוף השורה הראשונה של טקסט או מידע, הקש ENTER. כדי להוסיף שורות לאחר תמונה, בחר את התמונה, מקם את הסמן לאחר שהתמונה, ולאחר מכן הקש ENTER. כותרות יכול לכלול עד חמישה קווים של מידע. כותרות תחתונות ומקראים יכול לכלול עד שלושה קווים.

  • כדי להוסיף מספרי עמודים לכותרת, כותרת תחתונה או מקרא, בחר הוסף מספר עמוד גרפיקה של הוספת מספר עמוד , הוספת ספירת דפים כוללת גרפיקה של הוספת ספירת דפים או את שניהם.

  • כדי להוסיף הנוכחי התאריך או השעה בכותרת, כותרת תחתונה או מקרא, בחר הוספת התאריך הנוכחי גרפיקה של הוספת התאריך הנוכחי , הוספת השעה הנוכחית תמונה של הוספת השעה הנוכחית או את שניהם.

  • כדי להוסיף את שם הקובץ כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא, בחר הוסף שם הקובץ גרפיקה של הוספת שם הקובץ .

  • כדי להוסיף גרפיקה כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא, בחר הוסף תמונה גרפיקה של הוספת תמונה .

  • כדי לעצב מידע מוגדר מראש, בחר האמפרסנד (& ), או בחר את הטקסט שברצונך לעצב, בחר עיצוב גופן הטקסט תמונת לחצן ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות עבור כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא.

  • כדי להוסיף מידע ספציפי פרוייקט, בחר את המידע הרצוי בתיבות כללישדות פרוייקט ולאחר מכן בחר באפשרות Add עבור כל ערך.

הערות: 

 • בכותרת העליונה ובכותרת התחתונה שאתה מגדיר יופיעו בכל עמוד. לא ניתן לציין שהם להיראות שונה בעמוד הראשון לעומת יתר העמודים, יופיע בצורה שונה בדפים זוגי או אי-זוגי, או להיראות שונה עבור דפים בודדים.

 • באפשרותך לשנות גודל גרפיקה לאחר הוספתו כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא על-ידי בחירת הגרפיקה גרירת הגבול שלה. כדי להזיז את פריט הגרפיקה, בחר אותו וגרור אותו למיקום אחר. אין באפשרותך לחתוך גרפיקה.

הדפסת דוח בסיסי

סעיף זה דן באופן להדפסת דוחות חזותיים ב- Project. מאחר דוחות חזותיים שנוצרו ב- Excel ו- Visio, השתמש תוכניות אלה כדי להדפיס דוחות חזותיים.

 1. בכרטיסיה ' דוח ', בקבוצה הצג דוחות, בחר על החץ תחת סוג דוח כלשהו, ולאחר מכן בחר דוחות יותר.

 2. בתיבת הדו-שיח דוחות, בחר דוח, בחר את סוג הדוח ולאחר מכן בחר שוב באפשרות בחר. תצוגה מקדימה של הדוח המודפס יופיע.

 3. בחר קובץ > הדפסה כדי לבחור הגדרות והדפסה של הדוח.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הדפסת תצוגה

מיטוב תצוגה להדפסה

הוספת כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא כדי תצוגה

הדפסת דוח בסיסי

להוסיף כותרת עליונה או כותרת תחתונה דוח בסיסי

פתרון בעיות

הדפסת תצוגה

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילות או תצוגות משאבים, בחר את התצוגה שברצונך להדפיס.

  (ב- Project 2007, בחר תצוגה לפעילות או למשאב בתפריט ' תצוגה ').

 2. בחר קובץ > הדפס.

 3. כדי לבדוק את התצוגה או כדי לערוך שינויים לפני הדפסה, הצג לצדו השמאלי של הדף.

  (ב- Project 2007, בחר תצוגה מקדימה ).

  כדי להציג את הגודל הממשי של התצוגה כפי תודפס, לחץ במקום כלשהו באזור הצגה לפני הדפסה.

 4. בחר הדפס כדי להדפיס את התצוגה.

אם תצוגה מוגדרת מראש אינה עומדת שלך המדויקים צריך, באפשרותך להחיל טבלאות שונות או מסננים, או לשנות את האופן בו פעילויות, משאבים, או הקצאות מקובצים או ממוינים.

מיטוב תצוגה להדפסה

כדי להפוך הדפסה יעילה ככל שניתן, באפשרותך לציין את האפשרויות הרצויות. לדוגמה, באפשרותך להדפיס טווח עמודים (המוגדר על-ידי מספרי עמודים או תאריכים), להעלים עמודים ריקים ולאחר הדפסת עותקים מרובים.

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילות או תצוגות משאבים, בחר את התצוגה שברצונך להדפיס.

  (ב- Project 2007, בחר תצוגה לפעילות או למשאב בתפריט ' תצוגה ').

  עצה: כדי להדפיס תצוגה ברמה גבוהה או הערסל של הפרוייקט, סינון התצוגה שלך תחילה על-ידי הצגת פעילויות ערסל או רמת חלוקה לרמות ספציפיים. באפשרותך גם לבחור את תצוגת ציר זמן עבור תצוגה של נאה להדפיס במהירות ובקלות.

 2. בחר קובץ > הדפס.

 3. ציין את מספר העותקים להדפסה.

  עצה: לציין הגדרות נוספות עבור המדפסת על-ידי בחירת מאפייני מדפסת. בדרך כלל, באפשרותך לשנות את סוג הנייר, צבע והגדרות אחרות נפוצות המדפסת, אך בסוג ההגדרות ישתנו בהתאם לסוג המדפסת שבה אתה משתמש.

 4. ציין איזה חלק הפרוייקט שברצונך להדפיס.

  באפשרותך לציין כל רמת הפירוט הרצוי, מתאריכים ספציפיים על הפרוייקט כולו.

  באפשרותך גם לציין אם יש להדפיס את הפרוייקט עם כיוון הדפסה לרוחב (שהוא בכיוון אופקי) או בכיוון לאורך (שהוא שכיוונו אנכי). (לשם כך ב- Project 2007, בחר מאפיינים בתיבת הדו-שיח הדפסה ).

 5. בחר הדפס.

  (ב- Project 2007, בחר אישור ).

הערה: אם המידע בעמוד האחרון (או בטור של עמודים) מסתיים 3 אינצ'ים או פחות מהקצה השמאלי של העמוד, קנה המידה של ציר הזמן של התצוגה מוקטן כדי להתאים בדף הקודם (או לטור של עמודים). אם המידע יותר מ- 3 אינצ'ים מהקצה השמאלי של הדף, קנה המידה של התצוגה מוגדל כדי למלא את העמוד הנוכחי (או טור של עמודים).

הוספת כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא כדי תצוגה

ההליכים הבאים חלים באופן שווה, אם אתה משנה של כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא.

 1. בחר קובץ > הדפסה > הגדרת עמוד.

  (ב- Project 2007, בחר קובץ > הגדרת עמוד ).

 2. כותרת עליונה, כותרת תחתונה, או בכרטיסיה מקרא, בחר את הכרטיסיה לשמאל, למרכז או לימין.

 3. בתיבת הטקסט, הקלד או הדבק את הטקסט, הוסף את המידע במסמך או פרוייקט, או הוספת או הדבק גרפיקה.

  באפשרותך ליצור מרובי שורות עליונות, כותרות תחתונות וסימני מקראים. בסוף השורה הראשונה של טקסט או מידע, הקש ENTER. כדי להוסיף שורות לאחר תמונה, בחר את התמונה, מקם את הסמן לאחר שהתמונה, ולאחר מכן הקש ENTER. כותרות יכול לכלול עד חמישה קווים של מידע. כותרות תחתונות ומקראים יכול לכלול עד שלושה קווים.

  • כדי להוסיף מספרי עמודים לכותרת, כותרת תחתונה או מקרא, בחר הוסף מספר עמוד גרפיקה של הוספת מספר עמוד , הוספת ספירת דפים כוללת גרפיקה של הוספת ספירת דפים או את שניהם.

  • כדי להוסיף הנוכחי התאריך או השעה בכותרת, כותרת תחתונה או מקרא, בחר הוספת התאריך הנוכחי גרפיקה של הוספת התאריך הנוכחי , הוספת השעה הנוכחית תמונה של הוספת השעה הנוכחית או את שניהם.

  • כדי להוסיף את שם הקובץ כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא, בחר הוסף שם הקובץ גרפיקה של הוספת שם הקובץ .

  • כדי להוסיף גרפיקה כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא, בחר הוסף תמונה גרפיקה של הוספת תמונה .

  • כדי לעצב מידע מוגדר מראש, בחר האמפרסנד (& ), או בחר את הטקסט שברצונך לעצב, בחר עיצוב גופן הטקסט תמונת לחצן ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות עבור כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא.

  • כדי להוסיף מידע ספציפי פרוייקט, בחר את המידע הרצוי בתיבות כללישדות פרוייקט ולאחר מכן בחר באפשרות Add עבור כל ערך.

הערות: 

 • בכותרת העליונה ובכותרת התחתונה שאתה מגדיר יופיעו בכל עמוד. לא ניתן לציין שהם להיראות שונה בעמוד הראשון לעומת יתר העמודים, יופיע בצורה שונה בדפים זוגי או אי-זוגי, או להיראות שונה עבור דפים בודדים.

 • באפשרותך לשנות גודל גרפיקה לאחר הוספתו כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא על-ידי בחירת הגרפיקה גרירת הגבול שלה. כדי להזיז את פריט הגרפיקה, בחר אותו וגרור אותו למיקום אחר. אין באפשרותך לחתוך גרפיקה.

הדפסת דוח בסיסי

סעיף זה דן באופן להדפסת דוחות חזותיים ב- Project. מאחר דוחות חזותיים שנוצרו ב- Excel ו- Visio, השתמש תוכניות אלה כדי להדפיס דוחות חזותיים.

 1. בכרטיסיה ' פרוייקט ', בקבוצה דוחות, בחר דוחות.

  גרפיקה של הקבוצה 'דוחות'

  (ב- Project 2007, בחר דוחות בתפריט דוח ).

 2. בתיבת הדו-שיח דוחות, בחר דוח ולאחר מכן בחר באפשרות בחר.

 3. בתיבת הדו-שיח הבאה, בחר את סוג הדוח ולאחר מכן בחר שוב באפשרות בחר. הדוח יופיעו במצב הצגה לפני הדפסה.

 4. בחר הדפס.

להוסיף כותרת עליונה או כותרת תחתונה דוח בסיסי

הערה: סעיף זה דן באופן יצירת כותרות עליונות, כותרות תחתונות או מקראים עבור התכונה דוחות חזותיים ב- Project. מאחר דוחות חזותיים שנוצרו ב- Excel ו- Visio, השתמש תוכניות אלה כדי לשנות את כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא.

 1. בכרטיסיה ' פרוייקט ', בקבוצה דוחות, בחר דוחות.

  גרפיקה של הקבוצה 'דוחות'

  (ב- Project 2007, בחר דוחות בתפריט דוח ).

 2. בתיבת הדו-שיח דוחות, בוחר מותאם אישית ולאחר מכן בחר באפשרות בחר.

 3. בתיבת הדו-שיח דוחות מותאמים אישית, בחר דוח ברשימה דוחות ולאחר מכן בחר באפשרות בחר.

  (ב- Project 2007, בחר הדפס ).

  רשימת דוחות כוללת את כל דוחות שניתן להדפיס.

 4. בחר הגדרת עמוד.

  (ב- Project 2007, בחר > תצוגה מקדימה שלהגדרת עמוד ).

 5. בכרטיסיה כותרתתחתונה pr, בחר את הכרטיסיה לשמאל, למרכז או לימין.

 6. בתיבת הטקסט, הקלד או הדבק את הטקסט, להוסיף מידע אודות מסמכים או פרוייקט, או הוספת או להדביק גרפיקה.

  • כדי להוסיף מספרי עמודים, בחר הוסף מספר עמוד גרפיקה של הוספת מספר עמוד , הוספת ספירת דפים כוללת גרפיקה של הוספת ספירת דפים או את שניהם.

  • כדי להוסיף את התאריך או השעה הנוכחיים, בחר הוספת התאריך הנוכחי גרפיקה של הוספת התאריך הנוכחי , הוספת השעה הנוכחית תמונה של הוספת השעה הנוכחית או את שניהם.

  • כדי להוסיף את שם הקובץ, בחר הוסף שם הקובץ גרפיקה של הוספת שם הקובץ .

  • כדי להוסיף גרפיקה, בחר הוסף תמונה גרפיקה של הוספת תמונה .

  • כדי לעצב מידע מוגדר מראש, בחר האמפרסנד (& ) או בחר את הטקסט שברצונך לעצב, בחר עיצוב גופן הטקסט תמונת לחצן ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

  • כדי להוסיף מידע ספציפי פרוייקט, בחר את המידע הרצוי בתיבות כללישדות פרוייקט ולאחר מכן בחר באפשרות Add עבור כל ערך. חזור על שלב זה כדי להוסיף מידע נוסף של הפרוייקט.

באפשרותך ליצור שורות מרובות כותרות עליונות וכותרות תחתונות. בסוף השורה הראשונה של טקסט או מידע, הקש ENTER. כדי להוסיף שורות לאחר תמונה, בחר את התמונה, מקם את הסמן לאחר שהתמונה, ולאחר מכן הקש ENTER. כותרות יכול לכלול עד חמישה קווים של מידע. כותרות תחתונות ומקראים יכול לכלול עד שלושה קווים.

 • בכותרת העליונה ובכותרת התחתונה שאתה מגדיר יופיעו בכל עמוד. לא ניתן לציין שהם להיראות שונה בעמוד הראשון לעומת יתר העמודים, יופיע בצורה שונה בדפים זוגי או אי-זוגי, או להיראות שונה עבור דפים בודדים.

 • באפשרותך לשנות גודל גרפיקה לאחר הוספתו כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא על-ידי בחירת הגרפיקה גרירת הגבול שלה. כדי להזיז את פריט הגרפיקה, בחר אותו וגרור אותו למיקום אחר. אין באפשרותך לחתוך גרפיקה.

פתרון בעיות

אם נראה לחומר בהדפסה בדיוק כפי שהיא עושה על-גבי המסך או בעיות אחרות לא צפויה להתרחש בעת הדפסה, להלן כמה resoutions אפשריות.

 • ייתכן שתקבל מידע שונה על-גבי המסך ממה מודפס עקב הגדרות במדפסת עצמה. אם תשנה את הגדרות השוליים במדפסת שלך, ייתכן Project לא לעקוף הגדרות אלה. לדוגמה, אם תגדיר את השוליים במדפסת וחצי סנטימטר ואל לשוליים Project-0.5 אינץ ', לאחר מכן חלק בכל עמוד ייתכן חתוכים בעת הדפסת הפרוייקט שלך.

 • אם ברשותך גבולות על המסך, אך הם לא מודפסים, נסה להגביר את שולי העמוד אינץ 0.5 או יותר (בתפריט קובץ, לחץ על הגדרת עמוד ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה שוליים ).

 • מתי להציג תצוגה מקדימה של תצוגה (לחץ על הצג לפני הדפסה בתפריט קובץ ), ייתכן שתראה עמודים ריקים שאינן זמינות. כדי להדפיס עמודים ריקים, לחץ על הגדרת עמוד בתפריט קובץ, לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הדפס עמודים ריקים.

 • אם מייצגי פעילויות מסוג גנט או בתיבות דיאגרמת רשת אינם מודפסים כפי שהם מופיעים על המסך, בדוק מאפייני המדפסת.

 • אם המקרא בהדפסה כפי שהוא מופיע על המסך, בדוק במדפסת או בתווין מנהלי התקנים.

 • אם קווי הרשת לא מודפסים, ודא צבע קו הרשת כהה מספיק כדי להדפיס בבירור. אפור בהיר, קווים כחול, צהוב או לבן בהיר שייתכן שלא יודפסו בבירור מדפסות בשחור-לבן או בצבע. באפשרותך להגדיר אפשרויות קווי רשת דוח פעילויות או דוח משאבים בסרגל הניווט הימני של תיבת הדו-שיח של הדוח. בתפריט דוח, לחץ על דוחות, בחר את הדוח ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 • אם לא כל העמודות מודפסים, באפשרותך לכלול עמודות נוספות על-ידי ציון מספר העמודות הרצוי להדפיס בכל עמוד, או בחר כדי להדפיס את כל העמודות בעמוד הראשון, אפילו, אם רק כמה מופיעים על המסך.

  • אם ברצונך להדפיס את העמודות בדפים הבאים, עליך לציין שאתה רוצה שהם מודפס ולאחר לציין את מספר העמודות שברצונך להדפיס.

  • אם לא תציין מספר עמודות, שלוש עמודות להדפיס בדפים הבאים. באפשרותך לציין עד 116 עמודות.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×