הדפסת תצוגה או דוח

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

תצוגה מודפס היא דרך נעימים פשוט יותר כדי להציג מידע אודות פרוייקט. ניתן לעתים הדרך היעילה ביותר. עם Project 2010, באפשרותך להדפיס תצוגות המציגים את המידע המדויק שברצונך לשתף.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הדפסת תצוגה

מיטוב תצוגה להדפסה

הוספת כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא כדי תצוגה

הדפסת דוח בסיסי

להוסיף כותרת עליונה או כותרת תחתונה דוח בסיסי

לראש הדף

הדפסת תצוגה

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילויות או תצוגות משאבים, לחץ על התצוגה שברצונך להדפיס.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפסה.

 3. כדי לבדוק את התצוגה או כדי לערוך התאמות לפני הדפסה, הצג את הצד השמאלי של העמוד.

  כדי לראות את הגודל הממשי של התצוגה כפי שהיא תודפס, לחץ במקום כלשהו באזור ההצגה לפני הדפסה.

 4. לחץ על הדפס כדי להדפיס את התצוגה.

אם תצוגה מוגדרת מראש אינה עומדת שלך המדויקים צריך, באפשרותך להחיל טבלאות שונות או מסננים, או לשנות את האופן בו פעילויות, משאבים, או הקצאות מקובצים או ממוינים.

לראש הדף

מיטוב תצוגה לצורך הדפסה

כדי שההדפסה תהיה יעילה ככל שניתן, באפשרותך לציין את האפשרויות הרצויות. לדוגמה, ניתן להדפיס טווח עמודים (המוגדר באמצעות מספרי עמודים או תאריכים), להסתיר (לא להדפיס) עמודים ריקים ולהדפיס מספר עותקים.

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות פעילויות או תצוגות משאבים, לחץ על התצוגה שברצונך להדפיס.

  עצה: כדי להדפיס תצוגת ערסל או תצוגה ברמה גבוהה של הפרוייקט שלך, סנן את התצוגה תחילה על-ידי הצגת פעילויות ערסל או רמת חלוקה מסוימת. באפשרותך גם לבחור בתצוגת ציר זמן לקבלת תצוגה מושכת לעין להדפסה מהירה וקלה.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפסה.

 3. בחלקו העליון של העמוד, ציין את מספר העותקים שיש להדפיס.

  עצה: לציין הגדרות נוספות עבור המדפסת על-ידי לחיצה על מאפייני מדפסת. בדרך כלל, באפשרותך לשנות את סוג הנייר, צבע והגדרות אחרות נפוצות המדפסת, אך בסוג ההגדרות ישתנו בהתאם לסוג המדפסת שבה אתה משתמש.

 4. תחת הגדרות, ציין איזה חלק הפרוייקט שברצונך להדפיס.

  באפשרותך לציין כל רמת פירוט רצויה, החל מתאריכים ספציפיים ועד לפרוייקט כולו.

  באפשרותך גם לציין אם יש להדפיס את הפרוייקט עם כיוון הדפסה לרוחב (שהוא בכיוון אופקי) או בכיוון לאורך (שהוא שכיוונו אנכי).

 5. לחץ על הדפסה.

הערה: אם המידע בעמוד האחרון (או בטור של עמודים) מסתיים 7.5 ס"מ או פחות מהקצה הימני של העמוד, קנה המידה של ציר הזמן של התצוגה מוקטן כדי להתאים לעמוד הקודם (או לטור של עמודים). אם המידע מרוחק יותר מ- 7.5 ס"מ מהקצה הימני של העמוד, קנה המידה של התצוגה מוגדל כדי למלא את העמוד הנוכחי (או טור של עמודים).

לראש הדף

הוספת כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא לתצוגה

ההליכים הבאים חלים באותה מידה על שינוי כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על הדפס ולאחר מכן לחץ על הגדרת עמוד.

 2. בכרטיסיה כות' עליונה, כות' תחתונה או מקרא, לחץ על הכרטיסיה שמאל, מרכז או ימין.

 3. בתיבת הטקסט, הקלד או הדבק את הטקסט, הוסף את פרטי המסמך או הפרוייקט, או הוסף או הדבק פריט גרפיקה.

  באפשרותך ליצור כותרות עליונות, כותרות תחתונות ורשימות מקרא עם שורות מרובות. בסוף השורה הראשונה של טקסט או מידע, הקש ENTER. כדי להוסיף שורות אחרי תמונה, לחץ על התמונה, הצב את הסמן אחרי התמונה ולאחר מכן הקש ENTER. כותרות עליונות יכולות לכלול עד חמש שורות של מידע. כותרות תחתונות ורשימות מקרא יכולות לכלול עד שלוש שורות.

  • כדי להוסיף מספרי עמודים כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא, לחץ על הוסף מספר עמוד גרפיקה של הוספת מספר עמוד , הוספת ספירת דפים כוללת גרפיקה של הוספת ספירת דפים או את שניהם.

  • כדי להוסיף הנוכחי התאריך או השעה בכותרת, כותרת תחתונה או מקרא, לחץ על הוספת התאריך הנוכחי גרפיקה של הוספת התאריך הנוכחי , הוספת השעה הנוכחית תמונה של הוספת השעה הנוכחית או את שניהם.

  • כדי להוסיף את שם הקובץ כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא, לחץ על הוספת שם הקובץ גרפיקה של הוספת שם הקובץ .

  • כדי להוסיף גרפיקה כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא, לחץ על הוספת תמונה גרפיקה של הוספת תמונה .

  • כדי לעצב מידע מוגדר מראש, בחר האמפרסנד (& ), או בחר את הטקסט שברצונך לעצב, לחץ על עיצוב גופן הטקסט תמונת לחצן ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות עבור כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא.

  • כדי להוסיף מידע ספציפי-לפרוייקט, לחץ על המידע הרצוי בתיבות כללי ושדות פרוייקט ולאחר מכן לחץ על הוסף עבור כל רשומה.

באפשרותך להשתמש בתפריט הקיצור כדי להעביר טקסט, מידע או תמונה מכרטיסיה אחת לאחרת. בחר את הטקסט, המידע או התמונה שברצונך להעביר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על גזור או על העתק. הצב את הסמן בכרטיסיה הרצויה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על הדבק.

הערות: 

 • הכותרת העליונה והתחתונה שאתה מגדיר יופיעו בכל עמוד. לא ניתן לציין שהן יופיעו באופן שונה בעמוד הראשון בהשוואה לעמודים הבאים, שיופיעו באופן שונה בעמודים זוגיים ואי-זוגיים, או יופיעו באופן שונה בעמודים נפרדים.

 • באפשרותך לשנות את גודל הגרפיקה לאחר הוספתה לכותרת עליונה, לכותרת תחתונה או למקרא על-ידי בחירתה וגרירת הגבול שלה. כדי להזיז את הגרפיקה, בחר אותה וגרור אותה למיקום אחר. אין אפשרות לחתוך פריט גרפי.

 • באפשרותך לבצע התאמה אישית של השדות ומייצגי הפעילות המופיעים במקרא באמצעות תיבת הדו-שיח סגנונות מייצגי פעילות. בתצוגה גרף משאבים או תרשים גנט, לחץ על סגנונות מייצגי פעילות בקבוצה סגנונות מייצגי פעילות. בעמודה שם בתיבת הדו-שיח סגנונות מייצגי פעילות, הקלד כוכבית (*) לפני שם השדה שאינך מעוניין שיופיע במקרא המודפס.

לראש הדף

הדפסת דוח בסיסי

סעיף זה דן באופן להדפסת דוחות חזותיים ב- Project 2010. מאחר דוחות חזותיים שנוצרו ב- Excel 2010 ו- Visio 2010, השתמש תוכניות אלה כדי להדפיס דוחות חזותיים.

 1. לחץ על הקבוצה פרוייקט.

 2. בקבוצה דוחות, לחץ על דוחות.

  גרפיקה של הקבוצה 'דוחות'

 3. בתיבת הדו-שיח דוחות, לחץ על דוח ולאחר מכן לחץ על בחר.

 4. בתיבת הדו-שיח הבאה, בחר את סוג הדוח ולאחר מכן לחץ שוב על בחר. הדוח יופיע במצב הצגה לפני הדפסה.

 5. לחץ על הדפס.

לראש הדף

הוספת כותרת עליונה או כותרת תחתונה לדוח בסיסי

הערה: סעיף זה דן באופן יצירת כותרות עליונות, כותרות תחתונות או מקראים עבור התכונה דוחות חזותיים ב- Project 2010. מאחר דוחות חזותיים שנוצרו ב- Excel ו- Visio, השתמש תוכניות אלה כדי לשנות את כותרת עליונה, כותרת תחתונה או מקרא.

 1. לחץ על הקבוצה פרוייקט.

 2. בקבוצה דוחות, לחץ על דוחות.

  גרפיקה של הקבוצה 'דוחות'

 3. בתיבת הדו-שיח דוחות, לחץ על התאמה אישית ולאחר מכן לחץ על בחר.

 4. בתיבת הדו-שיח דוחות מותאמים אישית, בחר דוח ברשימה דוחות ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  רשימת הדוחות מכילה את כל הדוחות שניתן להדפיס.

 5. לחץ על הגדרת עמוד.

 6. לחץ על הכרטיסיה כות' עליונה או כות' תחתונה.

 7. לחץ על הכרטיסיה שמאל, מרכז או ימין.

 8. בתיבת הטקסט, הקלד או הדבק את הטקסט, הוסף פרטי מסמך או פרוייקט, או הוסף או הדבק פריט גרפיקה.

  • כדי להוסיף מספרי עמודים, לחץ על הוסף מספר עמוד גרפיקה של הוספת מספר עמוד , הוספת ספירת דפים כוללת גרפיקה של הוספת ספירת דפים או את שניהם.

  • כדי להוסיף את התאריך או השעה הנוכחיים, לחץ על הוספת התאריך הנוכחי גרפיקה של הוספת התאריך הנוכחי , הוספת השעה הנוכחית תמונה של הוספת השעה הנוכחית או את שניהם.

  • כדי להוסיף את שם הקובץ, לחץ על הוספת שם הקובץ גרפיקה של הוספת שם הקובץ .

  • כדי להוסיף גרפיקה, לחץ על הוספת תמונה גרפיקה של הוספת תמונה .

  • כדי לעצב מידע מוגדר מראש, בחר האמפרסנד (& ) או בחר את הטקסט שברצונך לעצב, לחץ על עיצוב גופן הטקסט תמונת לחצן ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

  • כדי להוסיף מידע ספציפי-לפרוייקט, לחץ על המידע הרצוי בתיבות כללי ושדות פרוייקט ולאחר מכן לחץ על הוסף עבור כל רשומה. חזור על שלב זה להוספת מידע נוסף אודות הפרוייקט.

באפשרותך ליצור כותרות עליונות וכותרות תחתונות עם שורות מרובות. בסוף השורה הראשונה של טקסט או מידע, הקש ENTER. כדי להוסיף שורות אחרי תמונה, לחץ על התמונה, הצב את הסמן אחרי התמונה ולאחר מכן הקש ENTER. כותרות עליונות יכולות לכלול עד חמש שורות של מידע. כותרות תחתונות ורשימות מקרא יכולות לכלול עד שלוש שורות.

 • הכותרת העליונה והתחתונה שאתה מגדיר יופיעו בכל עמוד. לא ניתן לציין שהן יופיעו באופן שונה בעמוד הראשון בהשוואה לעמודים הבאים, יופיעו באופן שונה בעמודים זוגיים ואי-זוגיים, או יופיעו באופן שונה בעמודים נפרדים.

 • באפשרותך לשנות את גודל הגרפיקה לאחר הוספתה לכותרת עליונה, לכותרת תחתונה או למקרא על-ידי בחירתה וגרירת הגבול שלה. כדי להזיז את הגרפיקה, בחר אותה וגרור אותה למיקום אחר. אין אפשרות לחתוך פריט גרפי.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×