הדפסת שקופיות של PowerPoint או דפי מידע

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש PowerPoint כדי להדפיס את השקופיות הדפסה (שקופית אחת בכל עמוד), שקופיות עם הערות המציג, או להדפיס חלוקה לרמות. באפשרותך גם להדפיס דפי מידע של המצגת שלך — עם אחת, שתיים, שלוש, ארבע, שש או תשע שקופיות בעמוד. הקהל שלך יכולים להשתמש דפי מידע אלה כדי לעקוב אחריך במהלך הגשת המצגת, או שהם יכולים להשאיר אותן לצורך עיון עתידי.

דפי מידע עם הערות

דף המידע שלוש שקופיות-בעמוד כולל שורות הקהל שלך יכולים להשתמש בו כדי לרשום הערות.

במחשב שלך, באפשרותך להגדיר את גודל השקופית, כיוון העמוד, מספר השקופית הפותחת, וערכת אפשרויות הדפסה, ולשמור את הגדרות ההדפסה שלך. (לקבלת עזרה אודות הדפסה ב- PowerPoint 2007, ראה הדפסת השקופיות שלך).

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. ציין את מספר העותקים שברצונך להדפיס.

  בחר את מספר העותקים להדפסה
 3. ודא כי המדפסת שנבחרה אחת שבה ברצונך להשתמש.

  המדפסת המחוברים כעת

  לחץ על החץ למטה, כפי שניתן לראות, כדי לראות אפשרויות נוספות של המדפסת, כולל את הפקודה הוסף מדפסת שעוזרת לך להתחבר למדפסת אחרת זמין ברשת שלך:

  הרשימה הנפתחת של מדפסות זמינות
 4. אם אתה באמצעות הגדרת אפשרויות הדפסה, בחר באפשרות הדפס. אחרת, המשך לסמן הגדרות אחרות (כגון אילו שקופיות כדי להדפיס את הפריסה עבור הערות או דפי מידע) כפי שמתואר ההליכים הבאים.

אם תחליט לא להדפיס לאחר שפתחת את תיבת הדו-שיח הדפסה, פשוט מעבר לכרטיסיה אחרת ברצועת הכלים PowerPoint, כגון דף הבית, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הדפסה.

ציין אילו שקופיות כדי להדפיס

כברירת מחדל, האפשרות הראשונה תחת הגדרות בתיבת הדו-שיח הדפסה מוגדר הדפס את כל השקופיות.

אם אין ברצונך להדפיס את כל השקופיות, בתיבה ' שקופיות ', באפשרותך להקליד את מספרי השקופיות להדפסה. סוג אדם שקופית מספרים ו/או במקף טווחים של שקופיות ולאחר הפרד אותן באמצעות פסיקים (רווחים אינם הצורך):

ציון טווח מותאם אישית שקופיות להדפסה

לדוגמה, הקלדת: 1,3,5-7,10 בדרך כלל הדפסת שקופיות 1, 3, 5, 6, 7 ו- 10.

באפשרותך גם לחץ על החץ למטה ולשנות הדפס את כל השקופיות לאפשרות אחרת, כגון הדפסה השקופית הנוכחית או הדפס בחירה:

אפשרויות לבחירת אילו שקופיות כדי להדפיס
 • כדי להדפיס שקופית אחת או יותר שבחרת, חזור אל הכרטיסיה בית ולאחר מכן, בתצוגה רגילה, בחר את השקופיות שלך מתוך חלונית התמונות הממוזערות שמימין. כדי לבחור שקופיות מרובות, החזק את Ctrl לחוץ תוך לחיצה על השקופיות שברצונך להדפיס. לאחר שתסיים עם הבחירה שלך, לחץ על קובץ > הדפסה ושימוש האפשרות הדפס בחירה.

 • כדי להדפיס את השקופית שעליו עבדת בצד שמאל לפני בחירת קובץ > הדפסה, השתמש באפשרות הדפס בחירה. (לאחר שאתה בוחר באפשרות זו, חלונית התצוגה המקדימה מראה לך אילו שקופיות יודפס.)

בעת הדפסת הערות דובר, אתה מקבל שקופית אחת בכל עמוד, עם שהוקצה עבור הערות דובר מתחת לשקופית. חלונית התצוגה המקדימה בתיבת הדו-שיח הדפסה מראה לך כיצד ייראה הדף המודפס שלך.

 1. בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת הגדרות, בחר בתיבה השניה (המוגדר כברירת מחדל שקופיות בעמוד מלא ) כדי להרחיב את רשימת אפשרויות. לאחר מכן, תחת פריסת הדפסה, בחר עמודי הערות.

  הפריסה הערות
 2. אם אתה באמצעות הגדרת אפשרויות הדפסה, בחר באפשרות הדפס. אחרת, המשך לסמן הגדרות אחרות, כפי שמתואר את ההליכים המפורטים במאמר זה.

שאר האפשרויות תחת פריסת הדפסה, וכל האפשרויות תחת דפי מידע, מדפיסות רק שקופיות או תוכן שקופית, ללא הערות דובר.

באפשרותך להדפיס דפי מידע המציגים 1, 2, 3, 4, 6 או 9 שקופיות בכל עמוד. אם אתה מדפיס שלוש שקופיות לעמוד, מופיעות השקופיות בצד הימני של הדף עם שורות מודפס כדי לאפשר רישום הערות בצד השמאלי של הדף. פריסה זו "שלושה כלפי מעלה" הוא היחיד הכוללת שורות מודפס כדי לאפשר רישום הערות.

(לקבלת מידע אודות עיצוב לדפי מידע, כגון כיצד להגדיר פריסות של שקופיות והכיוון או כדי לשנות את כותרות עליונות, כותרות תחתונות או רקע, ראה יצירה או שינוי של דף מידע של מצגת.)

 1. בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת הגדרות, בחר בתיבה השניה (המוגדר כברירת מחדל שקופיות בעמוד מלא ) כדי להרחיב את רשימת אפשרויות. לאחר מכן, תחת דפי מידע, בחר את פריסת הדף שהרצוי.

  הפריסה עבור הדפסת דפי מידע

  עבור דפי המידע המכילה ארבע, שש או תשע שקופיות, קיימות שתי אפשרויות לבחירה עבור כל: סידור (כפי שמוצג בתמונה הראשונה מתחת) אופקי או אנכי סידור (התמונה השניה להלן).

  פריסת שקופית מרובה אופקי בדף מודפס

  פריסת שקופית מרובה אנכי בעמוד מודפס

 2. אם אתה באמצעות הגדרת אפשרויות הדפסה, בחר באפשרות הדפס. אחרת, המשך לסמן הגדרות אחרות, כפי שמתואר את ההליכים המפורטים במאמר זה.

עם אפשרות זו מתקבלת שקופית אחת בכל עמוד. הכיוון (לאורך או לרוחב) של העמודים המודפסים באופן אוטומטי מותאם לכיוון פריסת השקופית שלך.

 1. בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת הגדרות, ודא שהגדרות בתיבה השניה שקופיות בעמוד מלא. אם לא, לחץ על החץ למטה על הפקד כדי להרחיב את רשימת אפשרויות. לאחר מכן, תחת פריסת הדפסה, בחר שקופיות בעמוד מלא.

  פריסת השקופית בגודל מלא
 2. אם אתה באמצעות הגדרת אפשרויות הדפסה, בחר באפשרות הדפס. אחרת, המשך לסמן הגדרות אחרות, כפי שמתואר את ההליכים המפורטים במאמר זה.

אפשרויות פריסה נוספות:   

 • לחץ מסגרת שקופיות כדי להדפיס גבול דק מסביב לכל שקופית.

 • בחר התאם לגודל הנייר כדי להבטיח תוכן השקופית יודפס הגודל המרבי שייכנסו גודל וכיוון העמוד שבחרת.

 • בחר באפשרות באיכות גבוהה כדי להגדיל את הרזולוציה, למזג גרפיקה שקופה והדפסה של צללים רכים בתדפיס.

 • אם תבחר באפשרות הדפס הערות וסימוני דיו, בדף נפרד מודפס עבור ההערות המהווים במצגת.

אפשרויות פריסה נוספים

 1. בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת הגדרות, בחר בתיבה השניה (המוגדר כברירת מחדל שקופיות בעמוד מלא ) כדי להרחיב את רשימת אפשרויות. לאחר מכן, תחת פריסת הדפסה, בחר מיתאר.

  הפריסה לצורך הדפסת חלוקה לרמות
 2. אם אתה באמצעות הגדרת אפשרויות הדפסה, בחר באפשרות הדפס. אחרת, המשך לסמן הגדרות אחרות, כפי שמתואר את ההליכים המפורטים במאמר זה.

המדפסת המחוברים כעת

בחר בלחצן ' מאפייני מדפסת ' כדי:

 • בחר של מדיה פלט בכרטיסיה נייר/איכות: נייר רגיל, שקיפות, בריסטול, נייר מבריק, וכן הלאה.

 • בחר איכות הדפסה עבור פריטי גרפיקה: אפשרות זו עשויות להשתנות בהתאם למדפסת, אך לדוגמה, זה אומר מבחר אחד 600 x 600 נקודות לאינץ ' או ' של 1200 x 1200 ברזולוציה גבוהה יותר נקודות לאינץ.

 • בחר את כיוון העמוד של: PowerPoint בדרך כלל בוחר את כיוון העמוד הימני בהתבסס על האפשרויות שבחרת כבר. אך באפשרותך לבחור של כיוון העמוד (לאורך או לרוחב ) בתיבת הדו-שיח מאפייני מדפסת.

בחר את הרשימה צבע ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

אפשרויות צבע בתיבת הדו-שיח הדפסה

אפשרות

תיאור

צבע

אפשרות זו מדפיסה בצבע במדפסת צבע.

כדי למנוע הדפסה של צבע רקע, באפשרותך להדפיס את השקופיות שלך בגווני אפור (ראה גווני אפור מתחת לקבלת מידע נוסף), או להסיר רקעים צבע מהמצגת שלך. כדי להסיר את צבע רקע, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה רקע, לחץ על סגנונות רקע ולאחר מכן בחר סגנון 1.

גווני אפור

אפשרות זו תדפיס תמונות ומכילים וריאציות של גוונים אפורים בין שחור-לבן. מילויי הרקע יודפסו כלבן, כך שהטקסט יהיה קריא יותר. (לעתים גווני אפור נראים זהים שחור-לבן מלא.)

בשחור-לבן מלא

אפשרות זו תדפיס את דפי המידע ללא מילויים אפורים.

אם ברצונך לשמור את הגדרות ההדפסה באותו עבור מצגת מסוימת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה ' קובץ ', בחר אפשרויות > מתקדם.

 2. בחר באפשרות השתמש בהגדרות ההדפסה שהיו בשימוש לאחרונה או השתמש בהגדרות ההדפסה הבאות. אם תבחר באפשרות השניה, ציין את ההגדרות הרצויות, כגון איזו פריסה לשימוש, והאם להדפיס שקופיות מוסתרות:

  קביעת הגדרות הדפסה ברירת המחדל עבור מצגת ספציפי

הגדרות אלה חלות רק על מצגת אחת. אינך הן חלות על כל המצגות שאתה מדפיס מעתה ואילך.

ב- Mac שלך, באפשרותך להגדיר התצוגה המקדימה של השקופית, כיוון העמוד, וגודל מספר השקופית הפותחת, המצגת שלך, ולהגדיר אפשרויות הדפסה.

בצע שלבים אלה כדי להוסיף תוכן. אם תשנה את גודל השקופית או כיוון לאחר שאתה מוסיף תוכן, ייתכן שהתוכן לא יהיה מותאם לקנה מידה מחדש.

 1. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על גודל שקופית > הגדרת עמוד.

 2. ברשימה גודל השקופיות מותאם ל, בדוק את גודל הנייר שבו בכוונתך להשתמש.

  הערה: כדי להדפיס שקף, לחץ על התקורה.

 3. אם אתה בוחר מותאם אישית בשלב 2, הקלד או בחר את המידות הרצויות בתיבות גובה ורוחב.

 4. כדי להגדיר את כיוון העמוד עבור השקופיות, בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, תחת כיוון, לחץ על לאורך או לרוחב.

  הערה: כל השקופיות במצגת יש את אותו הכיוון. הערות, דפי מידע וקבצים בחלוקה לרמות להנחות את כיוון שונה מזה השקופיות במצגת.

 5. כדי למספר את השקופיות שלך:

  1. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד , לחץ על כותרת עליונה/כותרת תחתונה.

  2. לחץ על מספר שקופית ולאחר מכן בתיבה מתחיל ב, הזן את המספר הרצוי יופיע בשקופית הראשונה או לדפי מידע. שקופיות עוקבות יהיו ממוספרות ברצף.

 6. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

לקבלת מידע נוסף אודות קביעת תצורה של גדלים שקופית ושמירת את הבחירות עבור מצגות בעתיד, ראה שינוי יחס גובה-רוחב (גודל) של השקופיות שלך ב- PowerPoint 2016 for Mac.

מצגות עשויות להכיל רכיבים גרפיים שבהם ייתכן שלא ייראו אותו דבר בעת הדפסתם. לכן, מומלץ כדי להציג בתצוגה מקדימה את השקופיות לפני ההדפסה.

אם אתה משתמש ב- PowerPoint 2016 for Mac

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס > הצג פרטים.

 2. בחר פריסה מתוך הרשימה פריסה. לדוגמה, בחר דפי מידע (2 שקופיות לעמוד).

  תצוגה מקדימה של פריסת יופיעו בצד הימני של תיבת הדו-שיח ' הדפסה ', באפשרותך להשתמש העבר ואחורה פקדים כדי לדפדף בין עמודי התצוגה המקדימה.

אם אתה משתמש ב- PowerPoint 2011 for Mac

כדי להציג בתצוגה מקדימה במהירות תמונות ממוזערות של כל עמוד:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בחר את תיבת הסימון הצג תצוגה מקדימה מהירה.

  אם אינך רואה את תיבת הסימון הצג תצוגה מקדימה מהירה, לחץ על החץ חץ להרחבת תיבת הדו-שיח 'הדפסה' כדי להרחיב את תיבת הדו-שיח הדפסה.

 3. השתמש בחצים תחת חלונית התצוגה המקדימה כדי לסקור את השקופיות במצגת שלך.

כדי להציג בתצוגה מקדימה דפים במסך מלא:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על תצוגה מקדימה.

בצע שלבים אלה כדי להגדיר את אפשרויות ההדפסה (כולל מספר עותקים, מדפסת שקופיות להדפסה, מספר שקופיות בכל עמוד, אפשרויות צבע ועוד), ולאחר מכן הדפסת השקופיות שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. אם אתה משתמש ב- PowerPoint בכל מקום, לחץ על הדפס > הצג פרטים.

 3. בתיבה ' מדפסת ', בחר את המדפסת שבה ברצונך להשתמש. (אם ברצונך להדפיס בצבע, הקפד לבחור מדפסת צבע.)

 4. בתיבה ' עותקים ', הזן את מספר העותקים שברצונך להדפיס.

 5. לצד השקופיות, בחר את השקופיות שברצונך להדפיס:

  • כדי להדפיס את כל השקופיות, לחץ על הכל.

  • כדי להדפיס סידרה של שקופיות, לחץ על מ ולאחר מכן הזן את מספרי השקופיות בתיבות מ ועד.

  • כדי להדפיס שקופית אחת או יותר שבחרת, לחץ על ביטול ולאחר מכן בכרטיסיה ' תצוגה ', בתצוגה רגילה, בחר את השקופיות בחלונית הימנית. לחץ והחזק את המפתח הפקודה COMMAND לחוץ תוך לחיצה על השקופיות שברצונך להדפיס. לאחר שתסיים עם הבחירה שלך, לחץ על קובץ > הדפסה > השקופיות שנבחרו.

  • כדי להדפיס את השקופיות ספציפיים על-ידי מספר, לחץ על הדפס את כל השקופיות > טווח מותאם אישית, ולאחר מכן הזן רשימה של שקופיות בודדות לפי מספר, טווח, או את שניהם. השתמש בתווי פסיק כדי להפריד בין המספרים וללא רווחים; לדוגמה, 1,3,5-12.

 6. אם אתה משתמש ב- PowerPoint 2016 for Mac, ברשימה פריסה, בחר מבין האפשרויות הבאות. אם אתה משתמש ב- PowerPoint 2011 עבור Mac, הבחירות שלך מהתיבה מוקפץ הדפס .

  • כדי להדפיס שקופית אחת בעמוד מלא, לחץ על שקופיות.

  • כדי להדפיס שקופית אחת או מרובות בכל עמוד בתבנית של דף מידע, תחת דפי מידע, לחץ על מספר השקופיות שהרצוי לעמוד.

  • כדי להדפיס את המצגת שלך עם הערות המציג, לחץ על הערות.

  • כדי להדפיס חלוקה לרמות של המצגת שלך, לחץ על מיתאר.

 7. כדי לשנות את הכיוון, לחץ על סמל לאורך או לרוחב.

 8. תחת פלט, בחר מבין האפשרויות הבאות.

  הערה: ב- PowerPoint 2011, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על החץ חץ להרחבת תיבת הדו-שיח 'הדפסה' כדי להרחיב את תיבת הדו-שיח הדפסה.

  • צבע- אפשרות זו מדפיסה בצבע במדפסת צבע. כדי למנוע הדפסה של צבע רקע, באפשרותך להדפיס את השקופיות שלך בגווני אפור (ראה גווני אפור מתחת לקבלת מידע נוסף), או להסיר רקעים צבע מהמצגת שלך. כדי להסיר את הרקע, בכרטיסיה עיצוב, לחץ על עיצוב רקע, ולאחר מכן בחר הסתרת גרפיקת רקע.

  • גווני אפור- אפשרות זו תדפיס תמונות המכילות וריאציות של גוונים אפורים בין שחור-לבן. מילויי הרקע יודפסו כלבן, כך שהטקסט יהיה קריא יותר. (לעתים גווני אפור נראים זהים שחור-לבן מלא.) עיין בטבלה הבאה לקבלת תיאור מפורט של אפשרויות גווני אפור.

  • שחור-לבן מלא- אפשרות זו תדפיס את דפי המידע ללא מילויים אפורים.

 9. כדי לכלול או לשנות כותרות עליונות וכותרות תחתונות, לחץ כותרת עליונה / כותרת תחתונה לחצן ולאחר מכן בצע את הבחירות שלך. שקופיות להנחות את הכותרות התחתונות בלבד. הערות & דפי מידע יש כותרות עליונות ותחתונות. לחץ על החל על הכל כדי לשמור את השינויים.

 10. כאשר אתה מסיים את הבחירות שלך, לחץ על הדפס.

אובייקט

מציג בגווני אפור בתור

מציג בחדות גבוהה שחור-לבן בתור

טקסט

שחור

שחור

צלליות טקסט

מוסתר

מוסתר

הבלטות

מוסתר

מוסתר

מילויים

גווני אפור

לבן

מסגרות

שחור

שחור

מילויי תבנית

גווני אפור

לבן

שורות

שחור

שחור

צללי אובייקטים

גווני אפור

שחור

תמונות מפת סיביות

גווני אפור

גווני אפור

רקעים של שקופיות

לבן

לבן

תרשימים

גווני אפור

גווני אפור

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×