הגשת הצגות שקופיות

הדפסת שקופיות, דפי מידע או הערות של PowerPoint

הדפסת שקופיות, דפי מידע או הערות של PowerPoint

ניתן להדפיס שקופיות, מיתאר, הערות דובר או דפי מידע של מצגת PowerPoint.

בעת הדפסת מיתאר, מודפס רק הטקסט בשקופיות, ללא התמונות. הערות המצגת מציגות את השקופית ואת הערות הדובר הקשורות מתחת לשקופית. אם תבחר להדפיס דפי מידע, תוכל להדפיס כמה שקופיות בעמוד אחד באמצעות מגוון פריסות (לעתים עם שטח לרישום הערות).

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

 1. בחר קובץ.

  לחץ על 'קובץ' בחלק הימני העליון של המסך.
 2. בחר הדפס.

 3. בחר שקופיות בעמוד מלא ולאחר מכן בחר שקופיות בעמוד מלא מהרשימה פריסת הדפסה.

  בחלונית 'הדפס', לחץ על 'שקופיות בעמוד מלא' ולאחר מכן בחר 'שקופיות בעמוד מלא' מהרשימה 'פריסת הדפסה'.
 4. הגדר את אפשרויות ההדפסה האחרות הרצויות ולחץ על הדפס.

 1. בחר קובץ.

  לחץ על 'קובץ' בחלק הימני העליון של המסך.
 2. בחר הדפס.

 3. בחר שקופיות בעמוד מלא ולאחר מכן בחר עמודי הערות מהרשימה פריסת הדפסה.

  בחלונית 'הדפס', לחץ על 'שקופיות בעמוד מלא' ובחר 'עמודי הערות' מהרשימה 'פריסת הדפסה'.
 4. הגדר את אפשרויות ההדפסה האחרות הרצויות ולחץ על הדפס.

 1. בחר קובץ.

  לחץ על 'קובץ' בחלק הימני העליון של המסך.
 2. בחר הדפס.

 3. בחר שקופיות בעמוד מלא ולאחר מכן בחר מיתאר מהרשימה פריסת הדפסה.

  בחלונית 'הדפס', לחץ על 'שקופיות בעמוד מלא' ולאחר מכן בחר 'מיתאר' מהרשימה 'פריסת הדפסה'.
 4. הגדר את אפשרויות ההדפסה האחרות הרצויות ולחץ על הדפס.

 1. בחר קובץ.

  לחץ על 'קובץ' בחלק הימני העליון של המסך.
 2. בחר הדפס.

 3. בחר שקופיות בעמוד מלא ובחר את האפשרות הרצויה מהרשימה דפי מידע.

  בחלונית 'הדפס', לחץ על 'שקופיות בעמוד מלא' ובחר את הפריסה הרצויה מהרשימה 'דפי מידע'.
 4. הגדר את אפשרויות ההדפסה האחרות הרצויות ולחץ על הדפס.

למידע נוסף

הוספת הערות דובר לשקופיות שלך

הדפסת מצגות בשחור-לבן או בגווני אפור

בעת הדפסת מיתאר, מודפס רק הטקסט בשקופיות, ללא התמונות. הערות המצגת מציגות את השקופית ואת הערות הדובר הקשורות מתחת לשקופית. אם תבחר להדפיס דפי מידע, תוכל להדפיס כמה שקופיות בעמוד אחד באמצעות מגוון פריסות (לעתים עם שטח לרישום הערות).

ההליכים הבאים עוסקים בהדפסה ב- PowerPoint 2016 עבור Mac.

עבור הדפסה ב- PowerPoint for Mac 2011, ראה הדפסת השקופיות שלך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

 1. בתפריט קובץ, בחר הדפס.

 2. בחר הצג פרטים בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח.

  לחצן 'הצג פרטים' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 3. בתיבה פריסה, בחר שקופיות.

  בחר את הפריסה 'שקופיות' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 4. הגדר את אפשרויות ההדפסה האחרות הרצויות ובחר הדפס.

 1. בתפריט קובץ, בחר הדפס.

 2. בחר הצג פרטים בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח.

  לחצן 'הצג פרטים' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 3. בתיבה פריסה, בחר הערות.

  בחר את הפריסה 'הערות' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 4. הגדר את אפשרויות ההדפסה האחרות הרצויות ובחר הדפס.

 1. בתפריט קובץ, בחר הדפס.

 2. בחר הצג פרטים בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח.

  לחצן 'הצג פרטים' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 3. בתיבה פריסה, בחר מיתאר.

  בחר את הפריסה 'מיתאר' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 4. הגדר את אפשרויות ההדפסה האחרות הרצויות ובחר הדפס.

 1. בתפריט קובץ, בחר הדפס.

 2. בחר הצג פרטים בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח.

  לחצן 'הצג פרטים' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 3. בתיבה פריסה, בחר אחת מהאפשרויות של דפי מידע, בהתאם למספר הרצוי של שקופיות לעמוד.

  בחר את הפריסה 'דפי מידע' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 4. הגדר את אפשרויות ההדפסה האחרות הרצויות ובחר הדפס.

למידע נוסף

הוספת הערות דובר לשקופיות שלך

הדפסת מצגות בשחור-לבן או בגווני אפור

כולם יכולים להדפיס שקופיות ב- PowerPoint Online. מנויי Office 365 המשתמשים בקובץ המאוחסן ב- OneDrive for Business או ב- SharePoint Online יכולים גם להדפיס הערות ודפי מידע.

עמוד הערות מודפס המציג את השקופית במחצית העמוד העליונה ואת הערות הדובר במחצית התחתונה

עמוד הערות מדפיס את השקופית במחצית העמוד העליונה ואת הערות הדובר הקשורות במחצית התחתונה.

דף מידע מודפס המציג שלוש שקופיות בצד השמאלי של הדף ושטח לרישום הערות בצד הימני

עמוד דפי מידע כולל שלוש תמונות ממוזערות של שקופיות מימין וכמה קווים מודפסים לרישום הערות משמאל לכל תמונה ממוזערת.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

 1. בהצגת השקופיות של PowerPoint Online, בחר קובץ > הדפס ולאחר מכן בחר את סוג הגליונות שברצונך להדפיס: הדפס שקופיות בעמוד מלא, הדפס עמודי הערות או הדפס דפי מידע.

  בחר אחד מלחצני ההדפסה

 2. המתן עד שחלונית ההדפסה תיפתח.

  אפשרויות לוח ההדפסה של Chrome

 3. לצד יעד, לחץ על שינוי כדי לבחור מדפסת הגדר אפשרויות פריסת הדפסה נוספות כרצונך, לדוגמה, קבע אילו שקופיות יודפסו ובחר הדפסה חד-צדדית לעומת הדפסה דו-צדדית. (האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למדפסת).

  לחץ על 'שינוי' כדי לבחור מדפסת

 4. לחץ על הדפס.

  לחץ על 'הדפס'

 1. בהצגת השקופיות של PowerPoint Online, לחץ על קובץ > הדפס ולאחר מכן בחר את סוג הגליונות שברצונך להדפיס: הדפס שקופיות בעמוד מלא, הדפס עמודי הערות או הדפס דפי מידע.

  בחר אחד מלחצני ההדפסה

 2. המתן עד שתיבת הדו-שיח הדפסה תיפתח.

  המתן עד שחלונית המדפסת תיפתח

 3. תחת כיוון, בחר את האפשרות שתואמת לכיוון של השקופיות. הגדר אפשרויות פריסת הדפסה נוספות כרצונך. לדוגמה, קבע אילו שקופיות יודפסו ובחר הדפסה חד-צדדית לעומת הדפסה דו-צדדית (האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למדפסת).

  תחת 'כיוון', לחץ על 'לרוחב'

 4. תחת מדפסת, בחר מדפסת.

  בחר מדפסת

 5. לחץ על הדפס כדי להדפיס את הצגת השקופיות (ייתכן שתצטרך לגלול כדי למצוא את האפשרות הדפס בלוח ההדפסה).

  לחץ על 'הדפס'

 1. בהצגת השקופיות של PowerPoint Online, לחץ על קובץ > הדפס ולאחר מכן בחר את סוג הגליונות שברצונך להדפיס: הדפס שקופיות בעמוד מלא, הדפס עמודי הערות או הדפס דפי מידע.

  בחר אחד מלחצני ההדפסה

 2. לחץ על פתח PDF.

  קובץ ה- PDF מוכן

 3. לחץ על סמל המדפסת בפינה השמאלית העליונה מעל הצגת השקופיות.

  לחץ על סמל המדפסת

 4. בתיבת הדו-שיח הדפסה שמופיעה, תחת מדפסת, בחר מדפסת.

  בחר מדפסת

 5. לחץ על אישור כדי להדפיס את הצגת השקופיות שלך.

  לחץ על 'אישור' כדי להדפיס

 6. לאחר שתסיים את ההדפסה, סגור את קובץ ה-PDF שנפתח להדפסה בשלב 2.

אנו ממליצים להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge במקום Internet Explorer כאשר אתה עובד ב- PowerPoint Online, כדי ליהנות מחוויה חלקה יותר בזמן ההדפסה.

אם אתה משתמש ב- Internet Explorer, מומלץ להתקין את Adobe Reader, מכיוון שהתקנתו במחשב הופכת את תהליך ההדפסה ב- PowerPoint Online לקל יותר.

 1. בהצגת השקופיות של PowerPoint Online, לחץ על קובץ > הדפס ולאחר מכן בחר את סוג הגליונות שברצונך להדפיס: הדפס שקופיות בעמוד מלא, הדפס עמודי הערות או הדפס דפי מידע.

  בחר אחד מלחצני ההדפסה

 2. לחץ על פתח PDF.

  קובץ ה- PDF מוכן

 3. בדף הדפסה שמופיע, תחת כיוון, לחץ על לרוחב. הגדר את כל האפשרויות הרצויות האחרות עבור פריסת ההדפסה.

  לחץ על 'לרוחב' ועל אפשרויות אחרות

 4. בתיבה שם, בחר מדפסת.

  בתיבה 'שם , לחץ על שם המדפסת

 5. לחץ על אישור כדי להדפיס את הצגת השקופיות (ייתכן שתצטרך לגלול כדי למצוא את האפשרות אישור בדף ההדפסה).

  לחץ על 'אישור' כדי להדפיס

 6. לאחר שתסיים את ההדפסה, סגור את קובץ ה-PDF שנפתח להדפסה בשלב 2.

 1. בהצגת השקופיות של PowerPoint Online, לחץ על קובץ > הדפס ולאחר מכן בחר את סוג הגליונות שברצונך להדפיס: הדפס שקופיות בעמוד מלא, הדפס עמודי הערות או הדפס דפי מידע.

  בחר אחד מלחצני ההדפסה

 2. לחץ על פתח PDF.

  קובץ ה- PDF מוכן

 3. מתוך המצגת הפתוחה, רחף עם המצביע מעל החלק התחתון של המצגת ולחץ על התמונה.

  לחץ על התמונה במצגת PowerPoint Online

 4. בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה), תחת Orientation (כיוון הדפסה), לחץ על Landscape (לרוחב). הגדר את כל האפשרויות הרצויות האחרות עבור פריסת ההדפסה.

  בחר הגדרות הדפסה בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה)

 5. בתיבה Printer (מדפסת), בחר מדפסת.

 6. לחץ על Print (הדפס) כדי להדפיס את הצגת השקופיות שלך.

 7. לאחר שתסיים את ההדפסה, סגור את קובץ ה-PDF שנפתח להדפסה בשלב 2.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×