הדפסת שקופיות או דפי מידע של PowerPoint

באפשרותך להדפיס:

 • הערות ושקופיות

 • שקופיות בלבד

 • דפי מידע

 • קווי מתאר

דפי מידע עם הערות
דף המידע, המכיל שלוש שקופיות בעמוד, כולל שורות שהקהל יכול להשתמש בהן כדי לרשום הערות.

במחשב שלך תוכל להגדיר את גודל השקופית, כיוון העמוד ומספר השקופית הראשונה, להגדיר אפשרויות הדפסה ולשמור את הגדרות ההדפסה שלך.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. ציין את מספר העותקים שברצונך להדפיס.

  בחירת מספר העותקים להדפסה
 3. ודא כי המדפסת שנבחרה היא אכן המדפסת שברצונך להשתמש בה.

  המדפסת המחוברת כעת

  לחץ על החץ למטה, כמתואר, כדי להציג אפשרויות נוספות של המדפסת, כולל הפקודה הוספת מדפסת שעוזרת לך להתחבר למדפסת אחרת הזמינה ברשת:

  רשימה נפתחת של המדפסות הזמינות
 4. אם סיימת להגדיר את אפשרויות ההדפסה, בחר הדפס. אם לא, המשך לסמן הגדרות אחרות (למשל אילו שקופיות להדפיס ומהי החלוקה לרמות עבור הערות או דפי מידע) כפי שמתואר בהליכים הבאים.

אם תחליט שלא להדפיס לאחר שפתחת את תיבת הדו-שיח הדפסה, פשוט עבור לכרטיסיה אחרת ברצועת הכלים PowerPoint, למשל בית, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הדפסה.

בעת הדפסה של הערות דובר, אתה מקבל שקופית אחת בכל עמוד, עם שטח המוקצה להערות דובר מתחת לשקופית. חלונית התצוגה המקדימה בתיבת הדו-שיח 'הדפסה' מציגה כיצד ייראה העמוד המודפס.

 1. בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת הגדרות, בחר את התיבה השניה (שמוגדרת כברירת מחדל לאפשרות שקופיות בעמוד מלא) כדי להרחיב את רשימת האפשרויות. לאחר מכן, תחת פריסת הדפסה, בחר עמודי הערות.

  פריסת ההערות
 2. אם סיימת להגדיר את אפשרויות ההדפסה, בחר הדפס. אם לא, המשך לסמן הגדרות אחרות כפי שמתואר בהליכים האחרים במאמר זה.

שאר האפשרויות תחת 'פריסת הדפסה' וכל האפשרויות תחת 'דפי מידע' מדפיסות רק שקופיות או תוכן של שקופית, ללא הערות דובר.

ניתן להדפיס דפי מידע המציגים 1, 2, 3, 4, 6 או 9 שקופיות לעמוד. אם אתה מדפיס שלוש שקופיות לעמוד, השקופיות מופיעות בצד הימני של העמוד עם שורות מודפסות לרישום הערות בצד השמאלי של העמוד. פריסה זו מסוג "three-up" היא הפריסה היחידה הכוללת שורות מודפסות לרישום הערות.

(לקבלת מידע אודות עיצוב דפי מידע, למשל כיצד להגדיר פריסות וכיוון של שקופיות, או כיצד לשנות את הכותרות העליונות, הכותרות התחתונות או הרקע שלהן, ראה יצירה או שינוי של דף מידע במצגת.)

 1. בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת הגדרות, בחר את התיבה השניה (שמוגדרת כברירת מחדל לאפשרות שקופיות בעמוד מלא) כדי להרחיב את רשימת האפשרויות. לאחר מכן, תחת דפי מידע, בחר את פריסת העמוד הרצויה.

  הפריסה לצורך הדפסת דפי מידע

  עבור דפי המידע המכילים ארבע, שש או תשע שקופיות, קיימות שתי אפשרויות לבחירה: קביעת סדר אופקי (כמתואר בתמונה הראשונה להלן) או קביעת סדר אנכי (בתמונה השניה להלן).

  פריסה אופקית של שקופיות מרובות בדף מודפס

  פריסה אנכית של שקופיות מרובות בדף מודפס

 2. אם סיימת להגדיר את אפשרויות ההדפסה, בחר הדפס. אם לא, המשך לסמן הגדרות אחרות כפי שמתואר בהליכים האחרים במאמר זה.

בעת שימוש באפשרות זו אתה מקבל שקופית אחת בכל עמוד. הכיוון (לרוחב או לאורך) של העמודים המודפסים מותאם באופן אוטומטי לכיוון של פריסת השקופית.

 1. בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת הגדרות, ודא כי התיבה השניה מוגדרת לשקופיות בעמוד מלא. אם לא, לחץ על החץ למטה בפקד כדי להרחיב את רשימת האפשרויות. לאחר מכן, תחת פריסת הדפסה, בחר שקופיות בעמוד מלא.

  פריסת השקופית בגודל מלא
 2. אם סיימת להגדיר את אפשרויות ההדפסה, בחר הדפס. אם לא, המשך לסמן הגדרות אחרות כפי שמתואר בהליכים האחרים במאמר זה.

אפשרויות פריסה אחרות: בחר הוסף מסגרת לשקופיות כדי להדפיס גבול דק מסביב לכל שקופית. בחר התאם לגודל הנייר כדי להבטיח שתוכן השקופית מודפס בגודל המרבי המתאים לגודל העמוד ולכיוון העמוד שבחרת. בחר באפשרות איכות גבוהה כדי להגדיל את הרזולוציה, למזג גרפיקה שקופה ולהדפיס צללים רכים בתדפיס. אם תבחר בהדפס הערות וסימוני דיו, עמוד נפרד יודפס עבור ההערות הכלולות במצגת.

 1. בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת הגדרות, בחר את התיבה השניה (שמוגדרת כברירת מחדל לאפשרות שקופיות בעמוד מלא) כדי להרחיב את רשימת האפשרויות. לאחר מכן, תחת פריסת הדפסה, בחר חלוקה לרמות.

  הפריסה לצורך הדפסת חלוקה לרמות
 2. אם סיימת להגדיר את אפשרויות ההדפסה, בחר הדפס. אם לא, המשך לסמן הגדרות אחרות כפי שמתואר בהליכים האחרים במאמר זה.

ציין אילו שקופיות להדפיס

כברירת מחדל, האפשרות הראשונה תחת הגדרות בתיבת הדו-שיח הדפסה מוגדרת להדפס את כל השקופיות.

אם אינך מעוניין להדפיס את כל השקופיות, בתיבה שקופיות, תוכל להקליד את מספרי השקופיות להדפסה. הקלד מספרים של שקופיות בודדות ו/או טווח שקופיות המופרד עם מקף, והפרד ביניהם באמצעות פסיקים (אין צורך ברווחים):

ציון טווח מותאם אישית של שקופיות להדפסה

לדוגמה, הקלדה של: 1,3,5-7,10 תדפיס את שקופיות 1, 3, 5, 6, 7 ו- 10.

ניתן גם ללחוץ על החץ למטה ולשנות את הדפס את כל השקופיות לאפשרות אחרת, כגון הדפס שקופית נוכחית או הדפסת בחירה:

אפשרויות לבחירת השקופיות להדפסה
 • כדי להדפיס שקופית אחת או יותר שאתה בוחר, חזור לכרטיסיה בית ובתצוגה רגילה, בחר את השקופיות מתוך חלונית התמונות הממוזערות בצד ימין. כדי לבחור שקופיות מרובות, הקש על מקש Ctrl והחזק אותו לחוץ בעת לחיצה על השקופיות שברצונך להדפיס. לאחר שתסיים לבצע את הבחירה, לחץ על קובץ > הדפסה והשתמש באפשרות הדפסת בחירה.

 • כדי להדפיס את השקופית שעבדת עליה ממש לפני הבחירה בקובץ > הדפסה, השתמש באפשרות הדפסת בחירה. (לאחר הבחירה באפשרות זו, חלונית התצוגה המקדימה מציגה את השקופית אשר תודפס.)

המדפסת המחוברת כעת

בחר בלחצן מאפייני מדפסת כדי לבצע את הפעולות הבאות:

 • בחירה של מדיית פלט בכרטיסיה נייר/איכות: נייר רגיל, שקיפות, בריסטול, נייר מבריקוכן הלאה.

 • בחירה של איכות ההדפסה עבור גרפיקה: אפשרות זו עשויה להשתנות בהתאם למדפסת, אך לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך לבחור ברזולוציה של ‎600 x 600 נקודות לאינץ' או ברזולוציה גבוהה יותר של ‎1200 x 1200 נקודות לאינץ'.

 • בחירה של כיוון עמוד: PowerPoint לרוב בוחר את כיוון העמוד הנכון בהתאם לאפשרויות שכבר בחרת. אך ניתן לבחור כיוון עמוד (לאורך או לרוחב) בתיבת הדו-שיח מאפייני מדפסת.

בחר ברשימה צבע ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

אפשרויות צבע בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'

אפשרות

תיאור

צבע

אפשרות זו מדפיסה בצבע במדפסת צבע.

כדי למנוע הדפסת רקע של צבע, ניתן להדפיס את השקופיות בגווני אפור (ראה גווני אפור להלן לקבלת מידע נוסף), או להסיר רקעי צבע מן המצגת. כדי להסיר רקעי צבע, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה רקע, לחץ על סגנונות רקע ולאחר מכן בחר סגנון 1.

גווני אפור

אפשרות זו מדפיסה תמונות ומכילה וריאציות של גוונים אפורים בין שחור ללבן. מילויי הרקע מודפסים כלבנים כדי שהטקסט יהיה קריא יותר. (לעתים גווני אפור נראים זהים לשחור-לבן מלא.)

שחור-לבן מלא

אפשרות זו מדפיסה את דפי המידע ללא מילויים אפורים.

אם ברצונך להשאיר את אותן הגדרות הדפסה עבור מצגת מסוימת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה קובץ, בחר אפשרויות > מתקדם.

 2. בחר באפשרות השתמש בהגדרות ההדפסה שהיו בשימוש לאחרונה או השתמש בהגדרות ההדפסה הבאות. אם תבחר באפשרות האחרונה, ציין את ההגדרות הרצויות, למשל באיזו פריסה להשתמש ואם ברצונך להדפיס שקופיות מוסתרות:

  קביעת הגדרות הדפסה המהוות ברירת מחדל עבור מצגת ספציפית

הגדרות אלה חלות על מצגת אחת בלבד. הן לא חלות על כל המצגות שיודפסו לאחר מכן.

לקבלת עזרה לגבי הדפסה ב- PowerPoint 2007, ראה הדפסת השקופיות שלך.

במחשב ה- Mac שלך ניתן להגדיר את גודל השקופית, כיוון העמוד ומספר השקופית הראשונה, להציג את המצגת בתצוגה מקדימה ולהגדיר אפשרויות הדפסה.

בצע שלבים אלה כדי להוסיף תוכן. אם תשנה את גודל השקופית או את כיוון ההדפסה לאחר הוספת תוכן, ייתכן שהתוכן יותאם לקנה המידה מחדש.

 1. בכרטיסיה עיצוב, לחץ על גודל שקופית > הגדרת עמוד.

 2. ברשימה גודל השקופיות מותאם ל, בדוק את גודל הנייר שתשתמש בו.

  הערה: כדי להדפיס שקיפות של שקף, לחץ על שקף.

 3. אם תבחר באפשרות מותאם אישית בשלב 2, הקלד או בחר את המידות הרצויות בתיבות הרוחב והגובה.

 4. כדי להגדיר את כיוון העמוד עבור השקופיות, בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, תחת כיוון הדפסה, לחץ על לאורך או לרוחב.

  הערה: כל השקופיות במצגת יהיו בעלות אותו כיוון הדפסה. כיוון ההדפסה של הערות, דפי מידע וחלוקות לרמות עשוי להיות שונה מזה של השקופיות במצגת.

 5. כדי למספר את השקופיות:

  1. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, לחץ על כותרת עליונה/תחתונה.

  2. לחץ על מספר שקופית ובתיבה החל מ, הזן את המספר שברצונך שיופיע בשקופית הראשונה או בדף המידע הראשון. שקופיות עוקבות ימוספרו ברצף.

 6. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת גדלים של שקופיות ושמירת הבחירות שלך עבור מצגות בעתיד, ראה שינוי גודל השקופיות שלך.

מצגות יכולות להכיל רכיבים גרפיים שעשויים להיראות שונה בעת ההדפסה. לכן, מומלץ להציג את השקופיות בתצוגה מקדימה לפני ההדפסה.

אם אתה משתמש ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס > הצג פרטים.

 2. בחר פריסה מתוך הרשימה פריסה. לדוגמה, בחר דפי מידע (2 שקופיות לעמוד).

  תצוגה מקדימה של הפריסה תופיע מימין לתיבת הדו-שיח הדפסה. ניתן להשתמש בפקדים קדימה ואחורה כדי לדפדף בתצוגה המקדימה.

אם אתה משתמש ב- PowerPoint for Mac 2011

להצגת תצוגה מקדימה מהירה של תמונות ממוזערות של כל עמוד:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בחר את תיבת הסימון הצג תצוגה מקדימה מהירה.

  אם אינך רואה את תיבת הסימון הצג תצוגה מקדימה מהירה, לחץ על החץ חץ להרחבת תיבת הדו-שיח 'הדפסה' כדי להרחיב את תיבת הדו-שיח הדפסה.

 3. השתמש בחצים מתחת לחלונית התצוגה המקדימה כדי לעיין בשקופיות במצגת שלך.

כדי להציג תצוגה מקדימה של עמודים במסך מלא:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על תצוגה מקדימה.

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את אפשרויות ההדפסה (כולל מספר עותקים, מדפסת, השקופיות שברצונך להדפיס, מספר השקופיות בכל עמוד, אפשרויות הצבע ועוד) ולאחר מכן הדפס את השקופיות שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. אם אתה משתמש ב- PowerPoint עבור Mac 2016, לחץ על הדפסה > הצג פרטים.

 3. בתיבה מדפסת, בחר את המדפסת שבה ברצונך להשתמש. (אם ברצונך להדפיס בצבע, הקפד לבחור מדפסת צבע.)

 4. בתיבה עותקים, הזן את מספר העותקים שברצונך להדפיס.

 5. לצד שקופיות, בחר את השקופיות שברצונך להדפיס:

  • כדי להדפיס את כל השקופיות, לחץ על הכל.

  • כדי להדפיס סידרה של שקופיות, לחץ על מ ולאחר מכן הזן את מספרי השקופיות בתיבות מ ועד.

  • כדי להדפיס שקופית אחת או יותר שאתה בוחר, לחץ על ביטול ובכרטיסיה תצוגה, בתצוגה רגילה, בחר את השקופיות בחלונית שבצד ימין. החזק את מקש Command לחוץ COMMAND בעת לחיצה על השקופיות שברצונך להדפיס. לאחר שתסיים לבצע את הבחירה, לחץ על קובץ > הדפסה > שקופיות שנבחרו.

  • כדי להדפיס שקופיות מסוימות לפי מספרן, לחץ על הדפס את כל השקופיות > טווח מותאם אישית ולאחר מכן הזן רשימה של שקופיות בודדות לפי מספר, טווח של שקופיות או שניהם. השתמש בפסיקים כדי להפריד בין המספרים, ואל תשתמש ברווחים, לדוגמה 1,3,5-12.

 6. אם אתה משתמש ב- PowerPoint 2016 עבור Mac, ברשימה פריסה, בחר מבין האפשרויות הבאות. אם אתה משתמש ב- PowerPoint 2011 for Mac, בצע את הבחירות מתוך התיבה המוקפצת הדפס את.

  • כדי להדפיס שקופית אחת בעמוד מלא, לחץ על שקופיות.

  • כדי להדפיס שקופית אחת או שקופיות מרובות בכל עמוד בתבנית של דף מידע, תחת דפי מידע, לחץ על מספר השקופיות הרצוי לעמוד.

  • כדי להדפיס את המצגת עם הערות מגיש, לחץ על הערות.

  • כדי להדפיס חלוקה לרמות של המצגת, לחץ על חלוקה לרמות.

 7. כדי לשנות את כיוון ההדפסה, לחץ על סמל 'לאורך' או 'לרוחב'.

 8. תחת פלט, בחר מבין האפשרויות הבאות.

  הערה: ב- PowerPoint for Mac 2011, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על החץ חץ להרחבת תיבת הדו-שיח 'הדפסה' כדי להרחיב את תיבת הדו-שיח הדפסה.

  • צבע - אפשרות זו מדפיסה בצבע במדפסת צבע. כדי למנוע הדפסת רקע של צבע, ניתן להדפיס את השקופיות בגווני אפור (ראה גווני אפור להלן לקבלת מידע נוסף), או להסיר רקעי צבע מן המצגת. כדי להסיר רקעי צבע, בכרטיסיה עיצוב, לחץ על עיצוב רקע ולאחר מכן בחר הסתר גרפיקת רקע.

  • גווני אפור - אפשרות זו מדפיסה תמונות המכילות וריאציות של גוונים אפורים בין שחור ללבן. מילויי הרקע מודפסים כלבנים כדי שהטקסט יהיה קריא יותר. (לעתים גווני אפור נראים זהים לשחור-לבן מלא.) עיין בטבלה להלן לתיאור מפורט של אפשרויות לגווני אפור.

  • שחור-לבן מלא - אפשרות זו מדפיסה את דפי המידע ללא מילויים אפורים.

 9. כדי לכלול או לשנות כותרות עליונות וכותרות תחתונות, לחץ על לחצן כותרת עליונה / תחתונה ולאחר מכן בצע את הבחירות שלך. שקופיות יכולות להכיל כותרות תחתונות בלבד. הערות ודפי מידע יכולים להכיל הן כותרות עליונות והן כותרות תחתונות. לחץ על החל על הכל כדי לשמור את השינויים.

 10. לאחר שתסיים לבצע את הבחירות שלך, לחץ על הדפס.

אובייקט

מוצג בגווני אפור כ

מוצג בשחור-לבן בחדות גבוהה כ

טקסט

שחור

שחור

צלליות טקסט

מוסתר

מוסתר

הבלטות

מוסתר

מוסתר

מילויים

גווני אפור

לבן

מסגרות

שחור

שחור

מילויי תבנית

גווני אפור

לבן

שורות

שחור

שחור

צללי אובייקטים

גווני אפור

שחור

תמונות של מפת סיביות

גווני אפור

גווני אפור

רקעים של שקופיות

לבן

לבן

תרשימים

גווני אפור

גווני אפור

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×