הדפסת פרסום

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

השימוש העיקרי של Publisher הוא להפקת פרסומי הדפסה באיכות גבוהה. אלה עשויים להיות מודפס במדפסת שולחנית או שליחתם לצורכי או הדפוס מסחרית. לקבלת מידע שיעזור לך לבחור מבין אפשרויות אלה ראה הדפסה: בחירה בין שולחן עבודה, לצורכי צילום או הדפסה מסחרית.

הערה: חלון התצוגה המקדימה עשוי להציג בשחור-לבן, גם אם publication(s) שלך כוללים צבע אם המדפסת שנבחרה אינה תומכת בהדפסה צבע, או אם המדפסת שנבחרה תומך צבע ובחרת הגדרת גווני אפור משולבים.

היכן נמצאת הפקודה ' הדפסה '?

ב- Publisher 2010 ואילך, היא הפקודה ' הדפס ' בתצוגת Backstage. כדי להגיע אל תצוגת Backstage, לחץ על הכרטיסיה ' קובץ ' בפינה הימנית העליונה של Publisher לחצן 'קובץ' . בנוסף הדפסה, תצוגת Backstage פקודות שמירה, פתיחה, וסגירת קבצים, כמו גם מידע אודות הפרסום הנוכחי ושיתוף את הפרסום, ואפשרויות Publisher.

לראש הדף

הדפסת והגדרות הצגה לפני הדפסה

תצוגת Backstage להדפסה נראה כך.

מבט כולל על הגדרות הדפסה ב- Publisher

הגדרות ההדפסה נמצאים משמאל והוא חלונית התצוגה המקדימה בצד שמאל. ההגדרות בצד ימין ישפיע על הפרסום המודפס, בעוד ההגדרות בצד שמאל משפיעים רק את התצוגה של הפרסום.

הערה: כמה מהפקדים האלה תלויים הגדרות אחרות; לדוגמה, הפקד צבע יהיה זמין רק אם המדפסת שלך יכולה להדפיס בצבע, המחוון שקיפות קדמי/רקע יהיה זמין רק אם אתה בוחר הדפסה על שני צידי הנייר.

באפשרותך להשתמש את הגדרות ההדפסה כדי להגדיר את האפשרויות הבאות.

הגדרות הדפסה ב- Publisher 2010

1

הדפסה

הזן את מספר העותקים שברצונך להדפיס ולחץ על הדפס כדי לשלוח את המשימה למדפסת משימת ההדפסה.

2

מדפסת

בנוסף בחירה מתוך רשימה של המדפסות הזמינות, באפשרותך גם להוסיף מדפסת חדשה, לגשת מאפייני המדפסת ולאחר הדפסה לקובץ.

3

הגדרות

ההגדרות מקטע מאפשר שלך שליטה:

 • עמודים: מאפשר לך לבחור או טווחי עמודים כדי להדפיס עמודים ספציפיים.

 • עמודים לגיליון: כאן באפשרותך לציין היכן יודפס הפרסום שלך בגיליון הנייר והוצאה כיצד עמודי הפרסום שלך אפשרות פרוסים הגיליונות הנייר.

 • גודל נייר: בחר את הגודל ואת הסגנון של גליונות הנייר תשתמש כדי להדפיס את הפרסום.

 • הדפסה דו-צדדית אחד של/שני צידי: בחר אם להדפיס על צד אחד או שניים של הנייר, לבין הקצה אילו לשימוש בהיפוך הנייר.

 • צבע: אם המדפסת שלך תומכת צבע בפקד זה יאפשר לך לבחור צבע או הדפסה בגווני אפור.

 • שמירת הגדרות עם הפרסום: אם נבחרה עשוי תיבת הסימון שמור את בחירותיך הגדרות בפרסום זה.

הערה: ב- Publisher, גודל עמוד מתייחס לאזור העבודה של הפרסום שלך. גודל הנייר או הגיליון, הוא גודל הנייר המשמש אותך להדפסה. גליון נייר עשויה להכיל עמודים מרובים והדפס עמוד גדול ייתכן על-פני גליונות מרובים.

חלונית התצוגה המקדימה משתנה כדי לשקף שינויים שבוצעו בהגדרות ההדפסה.

הצגה לפני הדפסה ב- Publisher 2010

הוא מספק גם את הפעולות הבאות.

1

ניווט גיליון

מעבר בין גליונות הפרסום.

2

בחזית ולחצנים הקודם

לחצנים אלה יהיו זמינות בעת הדפסה משני צידיו של גליון הנייר: לחץ כדי להציג הקדמי או הצד האחורי של הגיליון.

3

מחוון שינוי גודל תצוגה

החלק ימינה כדי להקטין והחלק שמאלה כדי להגדיל את הפרסום.

4

התאם לגיליון

אם אתה מציג יותר מגיליון אחד, לחצן זה ישנה את גודל התצוגה כדי להציג גליון אחד.

5

הצגת גליונות מרובים

אם הפרסום יודפסו מספר גליונות נייר, באפשרותך להשתמש בלחצן זה כדי להציג בתצוגה מקדימה גליון יותר מרשומה אחת בכל פעם.

6

הצג/הסתר מספרי עמודים

מחוון זה יציג את סדר העמודים כעת שנכפו על גליונות נייר. זהו שימושי במיוחד כאשר אתה מדפיס פרסום הכולל יותר מעמוד אחד בגיליון, כגון כרטיס ברכה.

7

הצגה/הסתרה של הסרגלים

הצגה או הסתרה של הסרגלים עבור הגובה והרוחב של גליון הנייר הנוכחי שנבחר. אם תשנה את גודל הנייר בהגדרות, הסרגלים ישתנו בהתאם.

8

מחוון תצוגה שקופה

f הדפסה בשני צדדים של הגיליון, מחוון זה יאפשר לך לראות הצד השני של הגיליון, כגון החזקת הנייר המודפס מעל טבלה בהיר. כך ניתן לדעת בוודאות הפרסום שורות כהלכה בשני הצדדים של גליון הנייר.

לראש הדף

הדפסת הפרסום

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. במקטע להדפיס, הגדר את מספר העותקים להדפסה בתיבה עותקים של משימת הדפסה.

 3. במקטע מדפסת, ודא כי המדפסת הנכונה נבחרה.

  חלון התצוגה המקדימה יוצג בשחור-לבן, בין אם publication(s) את גליונות העבודה כוללים צבע, אלא אם בחרת במדפסת צבע.

 4. במקטע הגדרות:

  1. ודא כי קבוצת עמודים או מקטעים הנכונה נבחרה.

  2. בחר את התבנית עבור אכיפת העמודים בגיליון.

  3. הגדר את גודל הנייר.

  4. קבע אם יש להדפיס על צד אחד של גליון נייר או שניהם ולאחר בעת הדפסה משני צידיו אם היפוך בצד הארוך או הקצר של גליון הנייר.

  5. אם המדפסת שלך יכול הדפסת צבע, בחר אם ברצונך להדפיס בצבע או בגווני אפור.

 5. לחץ על לחצן ' הדפס ' כדי לשלוח את הפרסום במדפסת שלך.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. במקטע להדפיס, הגדר את מספר העותקים להדפסה בתיבה עותקים של משימת הדפסה.

 3. לחץ על לחצן ' הדפס ' כדי לשלוח את הפרסום במדפסת שלך.

לראש הדף

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. במקטע הגדרות, לחץ על תיבת הטקסט דפים.

 3. בתיבת הטקסט, הקלד את מספר העמוד של העמוד הראשון שברצונך להדפיס, הקלד מקף ולאחר מכן הקלד את העמוד האחרון של הטווח שברצונך להדפיס, לדוגמה: 2 עד 4.

 4. לחץ על לחצן ' הדפס ' כדי לשלוח את הפרסום במדפסת שלך.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. במקטע הגדרות, לחץ על תיבת הטקסט דפים.

 3. בתיבת הטקסט, הקלד את מספר העמוד של העמוד הראשון שברצונך להדפיס, הקלד פסיק ולאחר מכן הקלד את העמוד הבא שברצונך להדפיס. חזור על כל מספר העמוד שברצונך להדפיס, לדוגמה, 2,4,6,8.

 4. לחץ על לחצן ' הדפס ' כדי לשלוח את הפרסום במדפסת שלך.

לראש הדף

אם אתה מדפיס תוויות או כרטיסי ביקור, אפשרות ברירת המחדל תהיה עותקים מרובים בכל גיליון. פעולה זו ידפיס יותר מעותק אחד של כל עמוד של הפרסום שלך, עם כל קבוצה של דפים באתר נפרד גליונות נייר. כאשר אתה בוחר באפשרות זו, לחצן אפשרויות פריסה הופך לזמין, דבר המאפשר לך להתאים את קווי יישור השוליים כדי להגדיל או להקטין את מספר העותקים של הפרסום שלך שלא ניתן לדחוס על גיליון בודד של נייר. לדוגמה, אם פרסום כרטיס הביקור מכיל שני עמודים, כל עמוד המכיל כרטיס ביקור שונה ותבחר עותקים מרובים בכל גיליון, 10 עותקים ולאחר מכן בסך עותקים 20 — 10 עותקים של כל אחד משני כרטיסי הביקור השונים — יהיה להדפיס בשני דפים, גליון אחד עבור כל עמוד.

 1. לחץ על קובץ >הדפסה.

 2. במקטע הגדרות, בחר עותקים מרובים בכל גיליון ולאחר מכן בחר את מספר העותקים.

 3. לחץ על לחצן ' הדפס ' כדי לשלוח את הפרסום במדפסת שלך.

  הערות: 

  • אם תלחץ על עמוד אחד בכל גיליון, הפרסום יודפס במרכז גליון הנייר.

  • אם ברצונך להדפיס עמוד אחד של הפרסום בכל גיליון בחלק במיקום ספציפי בגיליון, לחץ על עותקים מרובים בכל גיליון, לחץ על אפשרויות פריסה ולאחר מכן לשנות את המיקום של הפרסום שלך בגיליון על-ידי התאמת האפשרויות שורה, עמודה אפשרויות וערכים פער האופקיים והאנכיים תחת אפשרויות הדפסה נוספות. אפשרות זו זמינה עבור פרסומים עם גדלי עמודים קטנים מגדלי הנייר, כגון מודעות, כרטיסי ביקור, ועם כרטיסי הוקרה.

כאשר ברצונך להדפיס תוויות, תגיות שם או כרטיסי ביקור, הוא בדרך כלל היעילה ביותר להדפסת סידרה שלמה על גיליון בודד. באפשרותך לעשות זאת ב- Publisher מהאפשרות ' עמודים מרובים בכל גיליון ' בכרטיסיה ' הדפסה '. כאשר אתה בוחר באפשרות זו, לחצן אפשרויות פריסה הופך לזמין, דבר המאפשר לך להתאים את קווי יישור השוליים כדי להגדיל או להקטין את מספר העותקים של הפרסום שלך שלא ניתן לדחוס על גיליון בודד של נייר. לדוגמה, אם יש לך סדרת גלויות 10 עם מידע שונה בכל אחד, ותבחר עמודים מרובים בכל גיליון מעותק אחד, כל הדפים עשר ידפיס על גיליון נייר אחד.

הערה: אפשרות זו זמינה רק כאשר גודל העמוד של הפרסום קטן יותר הגיליון בפרסום המוגדר להדפיס.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. במקטע הגדרות, בחר עמודים מרובים בכל גיליון ולאחר מכן בחר את מספר העותקים.

 3. לחץ על לחצן ' הדפס ' כדי לשלוח את הפרסום במדפסת שלך.

הדפסת עותקים אחד או יותר של פרסום

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. תחת עותקים, הזן את מספר העותקים שברצונך להדפיס.

 3. בחר בכל האפשרויות הרצויות ולאחר מכן לחץ על הדפס.

לראש הדף

הדפסת עמודים ספציפיים של פרסום

באפשרותך לבחור עמוד נוכחי כדי להדפיס את העמוד שהמוצג כעת.

הדפס טווח עמודים

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 3. תחת טווח הדפסה, לחץ על עמודים.

 4. בתיבת הטקסט, הקלד את מספר העמוד של העמוד הראשון שברצונך להדפיס, הקלד מקף ולאחר מכן הקלד את העמוד האחרון של הטווח שברצונך להדפיס, לדוגמה, 2 עד 4.

 5. לחץ על הדפס.

  כדי להדפיס עמוד אחד בלבד, הקלד את אותו מספר בתיבות מ ועד.

הדפסת עמודים בודדים

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 3. תחת טווח הדפסה, לחץ על עמודים.

 4. בתיבת הטקסט, הקלד את מספר העמוד של העמוד הראשון שברצונך להדפיס, הקלד פסיק ולאחר מכן הקלד את העמוד הבא שברצונך להדפיס. חזור על כל מספר העמוד שברצונך להדפיס, לדוגמה, 2,4,6,8.

 5. לחץ על הדפס.

לראש הדף

שנה את מספר העותקים המודפסים בגליון נייר

אם אתה מדפיס תוויות או כרטיסי ביקור, אפשרות ברירת המחדל תהיה עותקים מרובים בכל גיליון. עם אפשרות זו, באפשרותך להתאים את קווי יישור שוליים כדי להגדיל או להקטין את מספר העותקים של הפרסום שלך, באפשרותך להיכנס גליון נייר יחיד. לדוגמה, אם פרסום כרטיס הביקור מכיל שני עמודים — כל עמוד מכיל כרטיס ביקור שונה — ותבחר עותקים מרובים בכל גיליון ושלושה עותקים, סך של ששה עותקים — שלושה עותקים של כל אחד משני כרטיסי ביקור שונים — פעולה ניתן להדפיס.

 1. פתח את הפרסום שברצונך להדפיס, לדוגמה, תווית.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על עמוד אחד בכל גיליון.

  • לחץ על עותקים מרובים בכל גיליון.

הערה: 

 • אם תלחץ על עמוד אחד בכל גיליון, הפרסום יודפס במרכז גליון הנייר.

 • אם ברצונך להדפיס עמוד אחד של הפרסום בכל גיליון בחלק במיקום ספציפי בגיליון, לחץ על עותקים מרובים בכל גיליון ולאחר מכן שנה את המיקום של הפרסום שלך בגיליון על-ידי התאמת אפשרויות שורה, עמודה אפשרויות ולאחר אופקי ו- מרווח אנכי של הערכים תחת אפשרויות הדפסה נוספות אפשרות זו זמינה עבור פרסומים עם גדלי עמודים קטנים מגדלי הנייר, כגון מודעות, כרטיסי ביקור וכרטיסי עם הוקרה.

 • כדי להקל על יישור של פרסום למוצר של יצרן ספציפי או הדפסת עותקים מרובים של פרסום על גיליון בודד נייר, הפעל סימוני חיתוך.

שינוי השוליים

על-ידי התאמת השוליים והמרווחים האופקיים והאנכיים, באפשרותך לשנות את מספר העותקים שייכנסו גליון הנייר.

 1. פתח את הפרסום שברצונך להדפיס.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 3. תחת אפשרויות הדפסה נוספות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיל את מספר העותקים שייכנסו, הקטן את הערכים בתיבות שוליים צידייםמרווח אופקי. ייתכן שתצטרך גם להתאים את הערכים עבור המרווח האנכי.

  • כדי להגדיל את מספר העותקים שייכנסו, הקטן את הערכים בתיבות שוליים צידיים, מרווח אופקיומרווח אנכי.

כאשר אתה משנה את השוליים והמרווחים, חלון התצוגה המקדימה מציג כמה עותקים נכנסים בגליון נייר.

עצה: אם ברצונך להדפיס על המוצר של יצרן ספציפי — לדוגמה, גיליון של תוויות — נסה להדפיס על גליון נייר כדי לוודא כי הפרסום שלך יהיה מיושר כראוי על המוצר ריק.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×