הדפסת פרסום

Publisher עבור Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

השימוש העיקרי ב-Publisher הוא לייצר פרסומים באיכות גבוהה של הדפסה. ייתכן שיודפסו במדפסת שולחנית או יישלחו לחנות העתקים או לחנות הדפסה מסחרית. לקבלת מידע שיעזור לך לבחור בין אפשרויות אלה, ראה הדפסה: בחר בין שולחן העבודה, העתק חנות והדפסה מסחרית.

הערה: חלון התצוגה המקדימה עשוי להיות מוצג בשחור-לבן גם אם הפרסום שלך כולל צבע אם המדפסת שנבחרה אינה תומכת בהדפסת צבע, או אם המדפסת שנבחרה תומכת בצבע ובחרת הגדרה של גווני אפור מורכבים.

היכן נמצאת הפקודה ' הדפס '?

ב-Publisher 2010 ואילך, הפקודה הדפס נמצאת בתצוגה מאחורי הקלעים. כדי להגיע אל התצוגה מאחורי הקלעים, לחץ על הכרטיסיה קובץ בפינה הימנית העליונה של Publisher לחצן 'קובץ' . בנוסף להדפסה, התצוגה מאחורי הקלעים מכילה פקודות לשמירה, פתיחה וסגירה של קבצים וכן מידע אודות הפרסום הנוכחי ושיתוף הפרסום ואפשרויות Publisher.

הגדרות הדפסה והצגה לפני הדפסה

התצוגה מאחורי הקלעים להדפסה נראית כך.

מבט כולל על הגדרות הדפסה ב- Publisher

הגדרות ההדפסה נמצאות בצד ימין וחלונית התצוגה המקדימה נמצאת משמאל. ההגדרות בצד ימין ישפיעו על הפרסום המודפס, בעוד שההגדרות בצד שמאל משפיעות רק על התצוגה של הפרסום.

הערה: חלק מפקדים אלה תלויים בהגדרות אחרות; לדוגמה, פקד הצבע יהיה זמין רק אם המדפסת שלך יכולה להדפיס בצבע, והמחוון ' שקיפות קדמית/אחורית ' יהיה זמין רק אם תבחר באפשרות הדפסה משני הצדדים של הנייר.

באפשרותך להשתמש בהגדרות ההדפסה כדי לקבוע את התצורה של האפשרויות הבאות.

הגדרות הדפסה ב- Publisher 2010

1

הדפסה

הזן את מספר העותקים של משימת ההדפסה שברצונך להדפיס ולאחר מכן הקש על הדפס כדי לשלוח את המשימה למדפסת שלך.

2

מדפסת

בנוסף לבחירה מתוך רשימה של מדפסות זמינות, באפשרותך גם להוסיף מדפסת חדשה , לגשת למאפייני המדפסת ולהדפיס לקובץ.

3

הגדרות

המקטע ' הגדרות ' מספק לך שליטה:

 • pages: אפשרות זו מאפשרת לך לבחור עמודים או טווחי עמודים ספציפיים כדי להדפיס.

 • עמודים בכל גיליון: כאן באפשרותך לציין היכן בגיליון נייר הפרסום שלך יודפס וכיצד העמודים של הפרסום שלך יהיו מוכלים על גליונות הנייר.

 • גודל נייר: בחר את הגודל והסגנון של גליונות הנייר שבהם תשתמש כדי להדפיס את הפרסום שלך.

 • הדפסה חד-צדדית אחת/דו-צדדית: בחר אם להדפיס על אחד משני הצדדים של הנייר, ובאיזה קצה להשתמש בהיפוך הנייר.

 • צבע: אם המדפסת שלך תומכת בצבע, פקד זה יאפשר לך לבחור בהדפסה בצבע או בגווני אפור.

 • שמור הגדרות באמצעות פרסום: אם נבחרה תיבת סימון זו תשמור את בחירות ההגדרות בפרסום זה.

הערה: ב-Publisher, גודל העמוד מתייחס לאזור עבודה בפרסום שלך. נייר, או גיליון, גודל הנייר שאתה משתמש בו להדפסה. גיליון נייר עשוי להכיל עמודים מרובים, ועמוד גדול עשוי להיות מודפס בין גליונות מרובים.

חלונית התצוגה המקדימה משתנה כדי לשקף שינויים שבוצעו בהגדרות ההדפסה.

הצגה לפני הדפסה ב- Publisher 2010

הוא מספק גם את הפעולות הבאות.

1

ניווט בגליונות

מעבר בין הגליונות של הפרסום.

2

לחצנים קדמיים ואחוריים

לחצנים אלה זמינים בעת הדפסה על שני הצדדים של גליון הנייר: לחץ כדי להציג את החלק הקדמי או האחורי של הגיליון.

3

מחוון שינוי גודל תצוגה

החלק שמאלה כדי להקטין את התצוגה ולהחליק ימינה כדי להגדיל את התצוגה של הפרסום.

4

התאם לגיליון

אם אתה מציג יותר מגיליון אחד, לחצן זה יגדיל את התצוגה כדי להציג גיליון אחד.

5

הצגת גליונות מרובים

אם הפרסום שלך יודפס בגליונות עבודה מרובים, באפשרותך להשתמש בלחצן זה כדי להציג בתצוגה מקדימה יותר מגיליון אחד בכל פעם.

6

הצגה/הסתרה של מספרי עמודים

מחוון זה יראה לך את סדר העמודים המוטלים על הגיליון (s) של הנייר. אפשרות זו שימושית במיוחד כאשר אתה מדפיס פרסום עם יותר מעמוד אחד בגיליון, כגון כרטיס ברכה.

7

הצגה/הסתרה של הסרגלים

הצגה או הסתרה של הסרגלים עבור הגובה והרוחב של גליון הנייר שנבחר כעת. אם תשנה את גודל הנייר בהגדרות, הסרגלים ישתנו בהתאם.

8

מחוון תצוגה שקופה

f אתה מדפיס בשני צדדים של הגיליון, מחוון זה יאפשר לך לראות את הצד השני של הגיליון, כגון החזקת הנייר המודפס מעל טבלה קלה. פעולה זו מאפשרת לך לוודא שהפרסום שלך מופיע כראוי משני הצדדים של גליון הנייר.

הדפסת הפרסום

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. במקטע הדפסה , הגדר את מספר העותקים להדפסה בעותקים של משימת ההדפסה.

 3. במקטע מדפסת , ודא שהאפשרות המדפסת הנכונה נבחרה.

  חלון התצוגה המקדימה יוצג בשחור-לבן, ללא קשר לשאלה אם הפרסום שלך כולל צבע, אלא אם בחרת מדפסת צבע.

 4. במקטע הגדרות :

  1. ודא שהאפשרות קבוצה נכונה של עמודים או מקטעים נבחרה.

  2. בחר את התבנית להטלת העמודים בגיליון.

  3. הגדר את גודל הנייר.

  4. הגדר אם להדפיס בצד אחד של גליון הנייר או את שניהם, ובעת הדפסה משני הצדדים אם להפוך את גליון הנייר בצדו הארוך או הקצר.

  5. אם המדפסת שלך מסוגלת להדפיס צבע, בחר אם ברצונך להדפיס צבע או גווני אפור.

 5. לחץ על לחצן הדפס כדי לשלוח את הפרסום למדפסת שלך.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. במקטע הדפסה , הגדר את מספר העותקים להדפסה בעותקים של משימת ההדפסה.

 3. לחץ על לחצן הדפס כדי לשלוח את הפרסום למדפסת שלך.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. במקטע הגדרות , לחץ בתיבת הטקסט עמודים .

 3. בתיבת הטקסט, הקלד את מספר העמוד של העמוד הראשון שברצונך להדפיס, הקלד מקף ולאחר מכן הקלד את העמוד האחרון של הטווח שברצונך להדפיס, לדוגמה: 2-4.

 4. לחץ על לחצן הדפס כדי לשלוח את הפרסום למדפסת שלך.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. במקטע הגדרות , לחץ בתיבת הטקסט עמודים .

 3. בתיבת הטקסט, הקלד את מספר העמוד של העמוד הראשון שברצונך להדפיס, הקלד פסיק ולאחר מכן הקלד את העמוד הבא שברצונך להדפיס. חזור על הפעולה עבור כל מספר עמוד שברצונך להדפיס, לדוגמה, 2, 4, 6, 8.

 4. לחץ על לחצן הדפס כדי לשלוח את הפרסום למדפסת שלך.

אם אתה מדפיס תוויות או כרטיסי ביקור, אפשרות ברירת המחדל תכלול עותקים מרובים בכל גיליון. פעולה זו תדפיס יותר מעותק אחד של כל עמוד בפרסום, כאשר כל קבוצת עמודים מתבצעת בגליונות נייר נפרדים. בעת בחירה באפשרות זו, לחצן אפשרויות פריסה הופך לזמין ומאפשר לך לכוונן את קווי יישור השוליים כדי להגדיל או להקטין את מספר העותקים של הפרסום שיכולים להתאים לגיליון נייר בודד. לדוגמה, אם הפרסום של כרטיס הביקור שלך מכיל שני עמודים, כל עמוד המכיל כרטיס ביקור אחר, ואתה בוחר עותקים מרובים בכל גיליון ו-10 עותקים, ולאחר מכן בסך הכל 20 עותקים – 10 עותקים של כל אחד משני כרטיסי הביקור השונים-יהיו מודפס על שני גליונות נייר, גיליון אחד עבור כל עמוד.

 1. לחץ על File >Print.

 2. במקטע הגדרות , בחר עותקים מרובים בכל גיליון ולאחר מכן בחר את מספר העותקים.

 3. לחץ על לחצן הדפס כדי לשלוח את הפרסום למדפסת שלך.

  הערות: 

  • אם תלחץ על עמוד אחד בכל גיליון, הפרסום שלך יודפס במרכז גליון הנייר.

  • אם ברצונך להדפיס עמוד אחד של הפרסום בכל גיליון במיקום ספציפי בגיליון, לחץ על עותקים מרובים בכל גיליון, לחץ על אפשרויות פריסהולאחר מכן שנה את מיקום הפרסום בגיליון על-ידי התאמת אפשרויות השורה, העמודה אפשרויות וערכי מרווח אופקיים ואנכיים תחת אפשרויות הדפסה נוספות. אפשרות זו זמינה לפרסומים בעלי גדלי עמודים קטנים יותר מגודלי הנייר, כגון פרסומות, כרטיסי ביקור ובכרטיסי מחמאות.

כאשר ברצונך להדפיס תוויות, תגיות שם או כרטיסי ביקור, בדרך כלל יעיל ביותר להדפיס סידרה שלמה בגיליון בודד. באפשרותך לעשות זאת ב-Publisher מתוך האפשרות ' עמודים מרובים לכל גיליון ' בדף ' הדפסה '. בעת בחירה באפשרות זו, לחצן אפשרויות פריסה הופך לזמין ומאפשר לך לכוונן את קווי יישור השוליים כדי להגדיל או להקטין את מספר העותקים של הפרסום שיכולים להתאים לגיליון נייר בודד. לדוגמה, אם יש לך קבוצה של 10 גלויות עם מידע שונה בכל אחת מהן, ואתה בוחר עמודים מרובים בכל גיליון ועותק אחד, כל עשרה העמודים יודפסו על גליון הנייר האחד.

הערה: אפשרות זו זמינה רק כאשר גודל העמוד של הפרסום קטן מהגיליון שבו הפרסום מוגדר להדפסה.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. במקטע הגדרות , בחר עמודים מרובים בכל גיליון ולאחר מכן בחר את מספר העותקים.

 3. לחץ על לחצן הדפס כדי לשלוח את הפרסום למדפסת שלך.

הדפסת עותק אחד או יותר של פרסום

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. תחת עותקים, הזן את מספר העותקים שברצונך להדפיס.

 3. בחר אפשרויות אחרות הרצויות ולאחר מכן לחץ על הדפס.

הדפסת עמודים ספציפיים של פרסום

באפשרותך לבחור את העמוד הנוכחי כדי להדפיס את העמוד שאתה מציג כעת.

הדפסת טווח עמודים

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתיבת הדו הדפסה, לחץ על הכרטיסיה פרסומים והגדרות נייר .

 3. תחת טווח הדפסה, לחץ על עמודים.

 4. בתיבת הטקסט, הקלד את מספר העמוד של העמוד הראשון שברצונך להדפיס, הקלד מקף ולאחר מכן הקלד את העמוד האחרון של הטווח שברצונך להדפיס, לדוגמה, 2-4.

 5. לחץ על הדפס.

  כדי להדפיס עמוד אחד בלבד, הקלד את אותו מספר בתיבות מ ועד.

הדפסת עמודים בודדים

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתיבת הדו הדפסה, לחץ על הכרטיסיה פרסומים והגדרות נייר .

 3. תחת טווח הדפסה, לחץ על עמודים.

 4. בתיבת הטקסט, הקלד את מספר העמוד של העמוד הראשון שברצונך להדפיס, הקלד פסיק ולאחר מכן הקלד את העמוד הבא שברצונך להדפיס. חזור על הפעולה עבור כל מספר עמוד שברצונך להדפיס, לדוגמה, 2, 4, 6, 8.

 5. לחץ על הדפס.

לראש הדף

שינוי מספר העותקים המודפסים על גליון נייר

אם אתה מדפיס תוויות או כרטיסי ביקור, אפשרות ברירת המחדל תכלול עותקים מרובים בכל גיליון. באמצעות אפשרות זו, באפשרותך להתאים את קווי יישור השוליים כדי להגדיל או להקטין את מספר העותקים של הפרסום שיכולים להתאים לגיליון נייר בודד. לדוגמה, אם הפרסום של כרטיס הביקור שלך מכיל שני עמודים – כל עמוד מכיל כרטיס ביקור שונה-ואתה בוחר עותקים מרובים בכל גיליון ושלושה עותקים, סך הכל שישה עותקים-שלושה עותקים של כל אחד משני כרטיסי הביקור השונים – יודפסו.

 1. פתח את הפרסום שברצונך להדפיס, לדוגמה, תווית.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על עמוד אחד בכל גיליון.

  • לחץ על עותקים מרובים בכל גיליון.

   הערות: 

   • אם תלחץ על עמוד אחד בכל גיליון, הפרסום שלך יודפס במרכז גליון הנייר.

   • אם ברצונך להדפיס עמוד אחד של הפרסום בכל גיליון במיקום ספציפי בגיליון, לחץ על עותקים מרובים בכל גיליוןולאחר מכן שנה את מיקום הפרסום בגיליון על-ידי התאמת אפשרויות השורה, אפשרויות העמודה והאופקי ו ערכי מרווח אנכי תחת אפשרויות הדפסה נוספות אפשרות זו זמינה לפרסומים בעלי גדלי עמודים קטנים יותר מגודלי הנייר, כגון פרסומות, כרטיסי ביקור ובכרטיסי מחמאות.

   • כדי להקל על היישור של פרסום למוצר של יצרן ספציפי או הדפסת עותקים מרובים של פרסום בגליון נייר בודד, הפעל סימוני חיתוך.

שינוי השוליים

על-ידי התאמת השוליים והפערים האופקיים והאנכיים, באפשרותך לשנות את מספר העותקים שיתאימו לגיליון נייר.

 1. פתח את הפרסום שברצונך להדפיס.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 3. תחת אפשרויות הדפסה נוספות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיל את מספר העותקים שיתאימו, הקטן את הערכים בתיבות שוליים צידיים ומרווח אופקי . ייתכן שתצטרך גם להתאים את הערך עבור הפער האנכי.

  • כדי להקטין את מספר העותקים שיתאימו, הגדל את הערכים בתיבות שוליים צידיים, מרווח אופקיומרווח אנכי .

כאשר אתה משנה את השוליים והפערים, חלון התצוגה המקדימה מציג את מספר העותקים המתאימים בגליון הנייר.

עצה: אם ברצונך להדפיס על מוצר של יצרן ספציפי — לדוגמה, גליון תוויות-נסה להדפיס על גיליון נייר ריק כדי לוודא שהפרסום ייושר כראוי במוצר.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×