הדפסת מצגת בשחור-לבן או בגווני אפור

הערה: מאמר זה סיים את עבודתו, ונוציא אותו משימוש בקרוב. כדי למנוע בעיות של "הדף לא נמצא", אנו מסירים את כל הקישורים שאנו מודעים להם. אם יצרת קישורים לדף זה, הסר אותם. ביחד נוכל לשמור על קישוריות תקינה באינטרנט.

רוב המצגות מתוכננות להצגה בצבע, אך שקופיות ודפי מידע מודפסים בדרך כלל בשחור-לבן או בצבעי אפור (גווני אפור). בעת הדפסה בגווני אפור, תקבל תמונה המכילה וריאציות של גוונים אפורים בין שחור לבין לבן.

באפשרותך להדפיס את המצגת כולה  — השקופיות, החלוקה לרמות, עמודי ההערות ודפי המידע לקהל  — בצבע, בגווני אפור או בשחור-לבן מלא.

הגדרת המצגת שלך להדפסה בשחור-לבן

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה צבע/גווני אפור, לחץ על שחור-לבן.

 2. בחר שקופית או אובייקט בשקופית שברצונך לשנות את המאפיינים שלהם. לאחר מכן, בכרטיסיה שחור-לבן, בקבוצה שינוי אובייקט נבחר, לחץ על ההגדרות הרצויות.

  הצגת תפריט אובייקטים שנבחרו לשינוי ב- PowerPoint

הערה: באפשרותך להחיל הגדרות גווני אפור או שחור-לבן שונות על אובייקטים שונים (ועל הרקע) באותה שקופית.

הגדרת המאפיינים עבור הדפסה בגווני אפור

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה צבע/גווני אפור, לחץ על גווני אפור.

 2. בחר שקופית או אובייקט בשקופית שברצונך לשנות את המאפיינים שלהם. לאחר מכן, בכרטיסיה גווני אפור, בקבוצה שינוי אובייקט נבחר, לחץ על ההגדרות הרצויות.

הדפסת מצגת בשחור-לבן או בגווני אפור

 1. עבור אל קובץ > הדפס.

 2. תחת הגדרות, בתפריט צבע, לחץ על שחור-לבן מלא או גווני אפור.

  • גווני אפור הגדרה זו תדפיס את דף המידע בגווני אפור. צבעים מסוימים, כגון מילוי רקע, מוצגים בלבן כדי לשפר את קריאותן. (לעתים, תצוגה זו נראית זהה לשחור-לבן מלא.)

  • שחור-לבן מלא הגדרה זו תדפיס את דף המידע ללא מילויים אפורים.

 3. לאחר שבחרת את האפשרות המועדפת עליך, לחץ על הדפס.

הכנת המדפסת להדפסה בשחור-לבן או בגווני אפור

כאשר אתה בוחר להדפיס, PowerPoint 2013 וגרסאות חדשות יותר מגדירות את הצבעים במצגת שלך כדי להתאים ליכולות המדפסת שבחרת.

כדי לבדוק איך ההדפסה תראה, ראה אותה בהצגה לפני הדפסה לפני שאתה מדפיס אותה. עם התצוגה המקדימה של ההדפה, באפשרותך לראות איך השקופיות, ההערות, ודפי המידע יראו בשחור ולבן טהור או בגווני אפור, ואתה יכול להתאים את המראה של הפריטים לפני שאתה מדפיס אותם.

כדי להגיע אל 'הצגה לפני הדפסה', עבור אל קובץ > הדפס. האפשרות 'הצגה לפני הדפסה' מופיעה בצד השמאלי של המסך.

תוכל גם לבצע שינויים מסוימים בעת הצגה לפני הדפסה. עבור אל קובץ > הדפס ולאחר מכן לחץ על הגדרות כדי לבחור את הפעולות הבאות:

 • מה ברצונך להדפיס: את המצגת, דפי המידע, עמודי ההערות או רק החלוקה לרמות, והאם להדפיס את כל השקופיות או רק חלק מהן.

 • פריסה עבור דפי מידע.

 • כיצד לאסוף, או ליצור רצף של העמודים המודפסים שלך.

 • האם להדפיס על צד אחד של העמוד או על שני צידיו (אם המדפסת שלך מוגדרת להדפסה דו-צדדית).

 • האם להדפיס בצבע, בגווני אפור או בשחור-לבן מלא.

 • אפשרויות כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

במצגת, תלוי אם בחרת להדפיס או להקרין בגווני אפור או בשחור-לבן מלא, אובייקטים יוצגו על גבי המסך ובהדפסה כמצוין בטבלה.

הערה: מפות סיביות, אוסף תמונות ותרשימים מוצגים ומודפסים בגווני אפור, גם אם הגדרת את מאפייני המדפסת להדפסה בשחור-לבן מלא.

אובייקט

בגווני אפור

בשחור-לבן מלא

טקסט

שחור

שחור

צלליות טקסט

גווני אפור

מוסתר

הבלטות

גווני אפור

מוסתר

מילויים

גווני אפור

לבן

מסגרת

שחור

שחור

מילויי תבנית

גווני אפור

לבן

שורות

שחור

שחור

צללי אובייקטים

גווני אפור

שחור

מפות סיביות

גווני אפור

גווני אפור

אוסף תמונות

גווני אפור

גווני אפור

רקעים של שקופיות

לבן

לבן

תרשימים

גווני אפור

גווני אפור

הגדרת המאפיינים עבור הדפסה בשחור-לבן

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה צבע/גווני אפור, לחץ על שחור-לבן. הכרטיסיה שחור-לבן מופיעה ברצועת הכלים בחלק העליון של PowerPoint.

 2. בקבוצה שינוי אובייקט נבחר, לחץ על ההגדרות הרצויות.

הערה: באפשרותך להחיל הגדרות גווני אפור או שחור-לבן שונות על אובייקטים שונים (ועל הרקע) באותה שקופית. בחר את האובייקט שעבורו ברצונך להגדיר הגדרות גווני אפור או שחור-לבן ולאחר מכן הגדר את המאפיינים בתפריט תצוגה. אל תבצע בחירה כאשר ברצונך לציין את ההגדרות של גווני אפור ושחור-לבן עבור הרקע, ולאחר מכן הגדר את המאפיינים בתפריט תצוגה.

הגדרת המאפיינים עבור הדפסה בגווני אפור

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה צבע/גווני אפור לחץ על גווני אפור. הכרטיסיה גווני אפור מופיעה ברצועת הכלים בחלק העליון של PowerPoint.

 2. בקבוצה שינוי אובייקט נבחר, לחץ על ההגדרות הרצויות.

הערה: באפשרותך להחיל הגדרות גווני אפור או שחור-לבן שונות על אובייקטים שונים (ועל הרקע) באותה שקופית. בחר את האובייקט שעבורו ברצונך להגדיר הגדרות גווני אפור או שחור-לבן ולאחר מכן הגדר את המאפיינים בכרטיסיה תצוגה. אם ברצונך להגדיר את המאפיינים עבור רקע השקופית, אל תבחר אף אובייקט בשקופית.

הדפסת מצגת בשחור-לבן או בגווני אפור

 1. בכרטיסיה קובץ, לחץ על הדפס.

 2. תחת הגדרות, בתפריט צבע, לחץ על שחור-לבן מלא או גווני אפור.

  • גווני אפור     הגדרה זו מדפיסה את דף המידע בגווני אפור. צבעים מסוימים, כגון מילוי רקע, מוצגים בלבן כדי שיהיו בולטים יותר. (לעתים, תצוגה זו נראית זהה לשחור-לבן מלא.)

  • שחור-לבן מלא     הגדרה זו מדפיסה את דף המידע ללא מילויים אפורים.

   לחץ על הדפס בחלק העליון של הגלריה.

הכנת המדפסת להדפסה בשחור-לבן או בגווני אפור

רוב המצגות מתוכננות להצגה בצבע, אך שקופיות ודפי מידע מודפסים בדרך כלל בשחור-לבן או בצבעי אפור (גווני אפור). בעת הדפסה בגווני אפור, תקבל תמונה המכילה וריאציות של גוונים אפורים בין שחור לבין לבן.

כשאתה בוחר להדפיס, PowerPoint 2010 מגדיר את הצבעים במצגת שלך כך שיתאימו ליכולות של המדפסת שנבחרה.

כדי לבדוק כיצד ייראה התדפיס, הצג אותו בהצגה לפני הדפסה. בהצגה לפני הדפסה, באפשרותך לראות כיצד ייראו השקופיות, ההערות ודפי המידע בשחור-לבן מלא או בגווני אפור, ולכוונן את מראה האובייקטים לפני הדפסתם. כדי לגשת ל'הצגה לפני הדפסה', בכרטיסיה קובץ, לחץ על הדפס. הצגה לפני הדפסה מופיעה בצד השמאלי של המסך.

תוכל גם לבצע שינויים מסוימים בעת הצגה לפני הדפסה. שוב, בכרטיסיה קובץ, לחץ על הדפס. לאחר מכן, תחת הגדרות, תוכל לבחור:

 • מה שברצונך להדפיס: המצגת, דפי מידע, עמודי הערות, או רק החלוקה לרמות, והאם להדפיס את הכל או רק חלק.

 • פריסה עבור דפי מידע.

 • כיצד לאסוף, או ליצור רצף של העמודים המודפסים שלך.

 • האם להדפיס על צד אחד של העמוד או על שני צידיו (אם המדפסת שלך מוגדרת להדפסה דו-צדדית).

 • האם להדפיס בצבע, בגווני אפור או בשחור-לבן מלא.

 • אפשרויות כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

במצגת, אובייקטים בגווני אפור ושחור-לבן מופיעים על המסך ובהדפסה כפי שמפורט בטבלה.

הערה: מפות סיביות, אוסף תמונות ותרשימים מוצגים ומודפסים בגווני אפור, גם אם הגדרת את מאפייני המדפסת להדפסה בשחור-לבן מלא.

אובייקט

ב גווני אפור /
בשחור

-לבן מלא

טקסט

שחור/שחור

צללי טקסט

גווני אפור/מוסתרים

הבלטות

גווני אפור/מוסתרים

מילויים

גווני אפור/לבן

מסגרת

שחור/שחור

מילויי תבנית

גווני אפור/לבן

שורות

שחור/שחור

צללי אובייקטים

גווני אפור/שחור

מפות סיביות

גווני אפור/גווני אפור

אוסף תמונות

גווני אפור/גווני אפור

רקעים של שקופיות

לבן/לבן

תרשימים

גווני אפור/גווני אפור

הגדרת המאפיינים עבור הדפסה בשחור-לבן

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה צבע/גווני אפור, לחץ על שחור-לבן מלא.

 2. בחלק העליון של חלון PowerPoint, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה שחור-לבן.

 3. בקבוצה שינוי אובייקט נבחר, לחץ על ההגדרות הרצויות.

הערה: באפשרותך להחיל הגדרות גווני אפור או שחור-לבן שונות על אובייקטים שונים (ועל הרקע) באותה שקופית. בחר את האובייקט שעבורו ברצונך להגדיר הגדרות גווני אפור או שחור-לבן ולאחר מכן הגדר את המאפיינים בתפריט תצוגה. אל תבצע בחירה כאשר ברצונך לציין את ההגדרות של גווני אפור ושחור-לבן עבור הרקע, ולאחר מכן הגדר את המאפיינים בתפריט 'תצוגה'.

הגדרת המאפיינים עבור הדפסה בגווני אפור

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה צבע/גווני אפור, לחץ על גווני אפור.

 2. בחלק העליון של חלון PowerPoint, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה גווני אפור.

 3. בקבוצה שינוי אובייקט נבחר, לחץ על ההגדרות הרצויות.

הערה: באפשרותך להחיל הגדרות גווני אפור או שחור-לבן שונות על אובייקטים שונים (ועל הרקע) באותה שקופית. בחר את האובייקט שעבורו ברצונך להגדיר הגדרות גווני אפור או שחור-לבן ולאחר מכן הגדר את המאפיינים בכרטיסיה תצוגה. אם ברצונך להגדיר את המאפיינים עבור רקע השקופית, אל תבחר אף אובייקט בשקופית.

הדפסת מצגת בשחור-לבן או בגווני אפור

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על הדפס ולאחר מכן לחץ על הצג לפני הדפסה.

 2. בקבוצה הדפסה, לחץ על החץ תחת אפשרויות, הצבע על צבע/גווני אפור, ולאחר מכן לחץ על שחור-לבן מלא או גווני אפור.

  • גווני אפור     הגדרה זו מדפיסה את דף המידע בגווני אפור. צבעים מסוימים, כגון מילוי רקע, מוצגים בלבן כדי שיהיו בולטים יותר. (לעתים, תצוגה זו נראית זהה לשחור-לבן מלא.)

  • שחור-לבן מלא     הגדרה זו מדפיסה את דף המידע ללא מילויים אפורים.

 3. בקבוצה הדפסה, לחץ על הדפס.

  הערות: 

  • באפשרותך להחיל הגדרות גווני אפור או שחור-לבן שונות על אובייקטים שונים באותה שקופית.

  • תהליך זה אינו משנה את הצבעים או עיצוב במצגת הצבעונית המקורית.

  • בעת הדפסה בגווני אפור או בשחור-לבן, ייתכן שהרקע לא יודפס אם הוא מפריע לניגודיות של השקופית.

הכנת המדפסת להדפסה בשחור-לבן או בגווני אפור

רוב המצגות מתוכננות להצגה בצבע, אך שקופיות ודפי מידע מודפסים בדרך כלל בשחור-לבן או בצבעי אפור (גווני אפור). בעת הדפסה בגווני אפור, תקבל תמונה המכילה וריאציות של גוונים אפורים בין שחור לבין לבן.

כשאתה בוחר להדפיס, PowerPoint מגדיר את הצבעים במצגת שלך כך שיתאימו ליכולות של המדפסת שנבחרה.

כדי לבדוק כיצד ייראה התדפיס, הצג אותו בהצגה לפני הדפסה לפני שתדפיס אותו. באמצעות 'הצגה לפני הדפסה', תוכל לראות כיצד ייראו השקופיות, ההערות ודפי המידע בשחור-לבן מלא או בגווני אפור, ולכוונן את מראה האובייקטים לפני הדפסתם.

באפשרותך גם לבצע שינויים מסוימים בתצוגה המקדימה לפני ביצוע ההדפסה. באפשרותך לבחור:

 • מה ברצונך להדפיס: המצגת, דפי מידע, עמודי הערות, או רק החלוקה לרמות

 • פריסה עבור דפי מידע

 • כיוון (לאורך או לרוחב) עבור דפי מידע, עמודי הערות או חלוקה לרמות

 • אפשרויות כותרת עליונה וכותרת תחתונה

במצגת, אובייקטים בגווני אפור ושחור-לבן מופיעים על המסך ובהדפסה כפי שמפורט בטבלה.

אובייקט

בגווני אפור/
בשחור

-לבן מלא

טקסט

שחור/שחור

צללי טקסט

גווני אפור/מוסתרים

הבלטות

גווני אפור/מוסתרים

מילויים

גווני אפור/לבן

מסגרת

שחור/שחור

מילויי תבנית

גווני אפור/לבן

שורות

שחור/שחור

צללי אובייקטים

גווני אפור/שחור

מפות סיביות

גווני אפור/גווני אפור

רקעים של שקופיות

לבן/לבן

תרשימים

גווני אפור/גווני אפור

הערה: מפות סיביות, אוסף תמונות ותרשימים מוצגים ומודפסים בגווני אפור, גם אם הגדרת את מאפייני המדפסת להדפסה בשחור-לבן מלא.

למידע נוסף

הצגת הערות דובר באופן פרטי, בעת הגשת מצגת בצגים מרובים

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×