הדפסת מסמך ב- Word עבור Mac

לפני ההדפסה, ניתן להציג את המסמך בתצוגה מקדימה ולציין אילו עמודים ברצונך להדפיס.

הצג את המסמך שלך בתצוגה מקדימה והדפס אותו

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. כדי להציג תצוגה מקדימה של כל עמוד, לחץ על החצים בתחתית התצוגה המקדימה.

  תיבת הדו-שיח 'הדפסה'

  אם אינך רואה את התצוגה המקדימה, מתחת להגדרות קבועות מראש, בחר באפשרות עותקים ועמודים וסמן את התיבה לצד הצג תצוגה מקדימה מהירה.

 3. בחר את מספר העותקים ואת כל האפשרויות האחרות הרצויות, ולחץ על לחצן הדפס.

הדפסת עמודים ספציפיים

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. כדי להדפיס עמודים מסוימים בלבד, תחת עמודים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדפיס את העמוד המוצג בתצוגה המקדימה המהירה, בחר באפשרות העמוד הנוכחי.

  • כדי להדפיס עמודים רצופים כגון 1-3, בחר באפשרות מ: והזן את מספר העמוד הראשון ומספר העמוד האחרון בתיבות מ: ועד.

  • כדי להדפיס עמודים בודדים וטווח עמודים (כגון עמוד 3 ועמודים 4-6) בו-זמנית, בחר באפשרות טווח עמודים והזן את מספרי העמודים והטווחים כשהם מופרדים באמצעות פסיקים (לדוגמה, 3, 4-6).

  תיבת הדו-שיח 'הדפסה' שבה המקטע 'עמודים' מסומן

הדפס בשני צדי הנייר

הדרך הקלה ביותר להפיק פרסומים דו-צדדיים היא להדפיס אותם במדפסת התומכת בהדפסה דו-צדדית. כדי לברר אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית (המכונה גם 'דו-צידית'), תוכל לעיין במדריך ההפעלה של המדפסת, לפנות ליצרן המדפסת או לבצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. לחץ על עותקים ועמודים ולאחר מכן לחץ על פריסה.

  בחירת 'פריסה' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'

 3. לחץ על דו-צידי ולאחר מכן בחר כריכה בצד הארוך (כדי להפוך עמודים בקצה הארוך) או כריכה בצד הקצר (כדי להפוך עמודים בקצה הקצר).

  בחירה באפשרות בתפריט 'דו-צידי'

אם המדפסת שלך אינה מציעה הדפסה דו-צדדית אוטומטית, באפשרותך לבצע שלבים אלה כדי להדפיס על שני צידי הנייר באופן ידני.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. לחץ על עותקים ועמודים ולאחר מכן לחץ על Microsoft Word.

 3. לחץ על עמודים אי-זוגיים בלבד.

 4. לאחר שהעמודים האי-זוגיים מודפסים, הפוך את ערימת הניירות, הכנס אותה שוב למדפסת, חזור על שלבים 1 ו- 2 ולאחר מכן לחץ על עמודים זוגיים בלבד.

  בהתאם לדגם המדפסת, ייתכן שיהיה עליך להפוך ולסדר מחדש את העמודים כדי להדפיס בצד השני של הערימה.

הדפסת עמודים אי-זוגיים או זוגיים בלבד

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. לחץ על עותקים ועמודים ולאחר מכן לחץ על Microsoft Word.

 3. לחץ על עמודים אי-זוגיים בלבד או על עמודים זוגיים בלבד.

הדפסה בסדר הפוך

גם אם המדפסת שלך עורמת את פלט הניירות מהסוף להתחלה, ניתן להדפיס את העמודים בסדר הנכון. בצע שלבים אלה כדי להדפיס מסמך שמתחיל בעמוד האחרון.

 1. בתפריט Word, לחץ על העדפות.

 2. תחת פלט ושיתוף, לחץ על הדפסה.

 3. תחת אפשרויות הדפסה, בחר את תיבת הסימון הפוך סדר הדפסה.

למידע נוסף

הדפסת מסמך בכיוון לרוחב או לאורך

הדפסת הרקע בעת הדפסת מסמך

הצגה בתצוגה מקדימה לפני הדפסה

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. לחץ על תצוגה מקדימה.

הדפסת מסמך

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתפריט המוקפץ מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 3. בחר את האפשרויות הרצויות, כגון מספר העמודים או העמודים שברצונך להדפיס ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  עצה: אם אינך רואה אפשרויות הדפסה נוספות בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על החץ הכחול הפונה מטה משמאל לתפריט המוקפץ מדפסת.

הדפס עמודים או מקטעים ספציפיים

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתפריט המוקפץ מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 3. לחץ על טווח עמודים ולאחר מכן, בתיבה טווח עמודים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי להדפיס

  בצע פעולה זו

  עמודים שאינם סמוכים

  הקלד את מספרי העמודים עם פסיקים בין המספרים או עם מקף בין המספר הראשון למספר האחרון בטווח.

  לדוגמה, כדי להדפיס את עמודים 2, 4, 5, 6 ו- 8, הקלד 2‏,4-6‏,8.

  מקטע שלם

  הקלד s ואחריו את מספר המקטע.

  לדוגמה, כדי להדפיס את מקטע 3, הקלד s3.

  מקטעים שאינם סמוכים

  הקלד s ואחריו את מספר המקטע, הקלד פסיק ולאחר מכן הקלד s ואחריו את מספר המקטע הבא.

  לדוגמה, כדי להדפיס את מקטעים 3 ו- 5, הקלד s3‏,S5.

  טווח עמודים בין מקטעים

  הקלד את הטווח בתבנית הבאה: p ns n-p ns n, כאשר האות p נמצאת לפני מספר העמוד והאות s נמצאת לפני מספר המקטע.

  לדוגמה, כדי להדפיס מעמוד 2 במקטע 3 עד עמוד 3 במקטע 5, הקלד p2s3-p3s5.

  טווח עמודים במקטע

  הקלד את הטווח בתבנית הבאה: p ns n-p ns n, כאשר האות p נמצאת לפני מספר העמוד והאות s נמצאת לפני מספר המקטע.

  לדוגמה, כדי להדפיס את עמודים 5 עד 7 במקטע 3, הקלד p5s3-p7s3.

 4. לחץ על הדפס.

הדפסה על שני צידי הנייר (הדפסה דו-צדדית)

הדרך הקלה ביותר להפקת פרסומים על שני צידי הנייר היא להדפיס אותם במדפסת התומכת בהדפסה דו-צדדית. בדרך כלל ניתן לדעת אם המדפסת תומכת בהדפסה דו-צדדית על-ידי קריאת המסמכים שהגיעו איתה או על-ידי סקירת המאפיינים שלה. מדפסות מסוימות כוללות את האפשרות להדפיס אוטומטית על שני הצדדים של גליון הנייר (הדפסה דו-צדדית אוטומטית). מדפסות אחרות מספקות הוראות להכנסת הנייר למדפסת מחדש באופן ידני כדי להדפיס בצד השני (הדפסה דו-צדדית ידנית). ישנן מדפסות שכלל אינן מציעות אפשרות של הדפסה דו-צדדית.

עצה: אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית ואתה מתקשה בהדפסה מסוג זה, בתפריט המוקפץ עותקים ועמודים, לחץ על פריסה. לאחר מכן, בתפריט המוקפץ דו-צדדי, ודא כי האפשרות כבוי אינה מסומנת.

אם המדפסת שלך אינה מציעה הדפסה דו-צדדית אוטומטית, באפשרותך לבצע שלבים אלה כדי להדפיס על שני צידי הנייר באופן ידני.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתפריט המוקפץ מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 3. בתפריט המוקפץ עותקים ועמודים, לחץ על Microsoft Word.

 4. לחץ על עמודים אי-זוגיים בלבד.

 5. לאחר שהעמודים האי-זוגיים מודפסים, הפוך את ערימת הניירות, הכנס אותה שוב למדפסת, חזור על שלבים 1 עד 3 ולאחר מכן לחץ על עמודים זוגיים בלבד.

  בהתאם לדגם המדפסת, ייתכן שיהיה עליך לסובב ולסדר מחדש את העמודים כדי להדפיס בצד השני של הערימה.

הדפסת עמודים אי-זוגיים או זוגיים בלבד

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתפריט המוקפץ מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 3. בתפריט המוקפץ עותקים ועמודים, לחץ על Microsoft Word.

 4. לחץ על עמודים אי-זוגיים בלבד או על עמודים זוגיים בלבד.

הדפסה בסדר הפוך

גם אם המדפסת שלך עורמת את פלט הניירות מהסוף להתחלה, ניתן להדפיס את העמודים בסדר הנכון. בצע שלבים אלה כדי להדפיס מסמך שמתחיל בעמוד האחרון.

 1. בתפריט Word, לחץ על העדפות.

 2. תחת פלט ושיתוף, לחץ על הדפסה.

 3. תחת אפשרויות הדפסה, בחר את תיבת הסימון הפוך סדר הדפסה.

למידע נוסף

הדפסת מסמך בכיוון לרוחב או לאורך

הדפסת הרקע בעת הדפסת מסמך

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×