הדפסת כרטיסי ביקור, תוויות, גלויות או תגי שם בבמיקום ספציפי בגיליון

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להדפיס פרסומים בגיליון נייר או במוצר של יצרן ספציפי ולמקם את הפרסום כך שיודפס בדיוק למיקום הרצוי.

כדי להקל על יישור של פרסום למוצר של יצרן ספציפי או להדפיס עותקים מרובים של פרסום על גליון נייר יחיד בעת הדפסה, הפעל את סימוני חיתוך. באפשרותך לבטל את סימוני חיתוך לאחר יישור הפרסום שלך בגיליון הנייר.

הערה: אם ברצונך להדפיס עמודים שונים על אותו גיליון נייר — לדוגמה, על-ידי שימוש במיזוג דואר כדי ליצור תוויות מען — ראה יצירת תוויות עם כתובות שונות ב- Publisher.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

קביעת האזור שאינו ניתן להדפסה במדפסת שולחנית

מרכוז הפרסום בגיליון הנייר

הדפסה במיקום אחר בעמוד

קביעת האזור שאינו ניתן להדפסה במדפסת השולחנית

אם אתה מתכוון לשנות את השוליים של משימת ההדפסה, מומלץ תחילה קביעת האזור שאינו ניתן להדפסה במדפסת שלך. (כדי לוודא כי שכל צידי הגבול יודפסו, באפשרותך להציג את הפרסום שלך על-ידי לחיצה על קובץ > הצג לפני הדפסה.)

 1. פתח את כתבן Microsoft.

  הערה: כדי לפתוח את כתבן, בשורת המשימות של Windows, לחץ על לחצן התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על כתבן.

 2. לחץ על קובץ > הגדרת עמוד.

 3. הגדר את שמאלה, ימינה, למעלה ערכי השוליים התחתון לאפס. השוליים יאופסו באופן אוטומטי לשוליים המינימליים הנתמכת על-ידי המדפסת.

 4. שים לב לשוליים המינימליים.

לראש הדף

מרכוז הפרסום בגיליון הנייר

אם ברצונך למרכז את הפרסום בגיליון הנייר (לדוגמה, אם אתה יוצר עותק הגהה לפני הדפסה של עותקים נוספים), באפשרותך לעשות זאת במהירות על-ידי לחיצה על עמוד אחד בכל גיליון בחלונית הדפסה.

הערה: אם תלחץ על עמוד אחד בכל גיליון, לא תוכל להתאים את קווי יישור השוליים.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. בחלונית ' הדפסה ', תחת עמודים, לחץ על עמוד אחד בכל גיליון.

הדפסה במיקום אחר בעמוד

אם ברצונך להדפיס על גיליון ריק או הנייר או משני המוצר של יצרן ספציפי, ההליך זהה.

חשוב: בעת יצירת פרסום, כגון כרטיס ביקור, שברצונך להדפיס במוצר של יצרן ספציפי, כגון כרטיס הביקור #NCR Ncr של NCR, הקפד לבחור את התבנית עבור מוצר זה לפני שתיצור את פרסום כרטיס הביקור. אם עיצוב כרטיס ביקור תחילה ולאחר מכן בחר מוצר היצרן, ייתכן שתצטרך לעצב מחדש את הכרטיס כך שיתאים על המוצר.

אם מוצר היצרן אינו מופיע, באפשרותך ללחוץ על שינוי גודל עמוד בחלונית המשימות עיצוב פרסומים ולאחר ליצור גודל עמוד מותאם אישית. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי גודל העמוד או הנייר ב- Publisher.

שימוש באפשרויות ההדפסה כדי לבחור מיקום

התאמה של אפשרויות ההדפסה בחלונית להדפיס, באפשרותך לציין היכן יודפס הפרסום שלך בגיליון הנייר.

התאמת אפשרויות הדפסה
 1. צור או פתח פרסום קטן יותר גודל הנייר שברצונך להדפיס, לדוגמה, כרטיס ביקור.

 2. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 3. בחלונית הדפסה, תחת הגדרות, הגדל או הקטן את עותקים של כל עמוד.

 4. בחר את גודל הנייר ובחר לאורך או לרוחב.

 5. החלונית ' הדפסה ', לחץ על אפשרויות פריסה. שנה את המידות שוליים צידיים, שוליים עליונים, מרווח אופקיומרווח אנכי כך חלון התצוגה המקדימה מציג את מספר העותקים הרצוי לך.

  אפשרויות פריסת הדפסה

עצה: אם ברצונך להדפיס על המוצר של יצרן ספציפי, נסה תחילה להדפיס על עמוד ריק כדי לוודא כי הפרסום שלך יודפס על המוצר במיקום הנכון.

לראש הדף

איזו פעולה ברצונך לבצע?

קביעת האזור שאינו ניתן להדפסה במדפסת שולחנית

מרכוז הפרסום בגיליון הנייר

הדפסה במיקום אחר בעמוד

קביעת האזור שאינו ניתן להדפסה במדפסת השולחנית

אם אתה מתכוון לשנות את השוליים של משימת ההדפסה, מומלץ תחילה קביעת האזור שאינו ניתן להדפסה במדפסת שלך. (כדי לוודא כי שכל צידי הגבול יודפסו, באפשרותך להציג את הפרסום שלך על-ידי לחיצה על קובץ > הצג לפני הדפסה.)

 1. פתח את כתבן Microsoft.

  הערה: כדי לפתוח את כתבן, בשורת המשימות של Windows, לחץ על לחצן התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על כתבן.

 2. לחץ על קובץ > הגדרת עמוד.

 3. הגדר את שמאלה, ימינה, למעלה ערכי השוליים התחתון לאפס. השוליים יאופסו באופן אוטומטי לשוליים המינימליים הנתמכת על-ידי המדפסת.

 4. שים לב לשוליים המינימליים.

לראש הדף

מרכוז הפרסום בגיליון הנייר

אם ברצונך למרכז את הפרסום בגיליון הנייר (לדוגמה, אם אתה יוצר עותק הגהה לפני הדפסה של עותקים נוספים), תוכל לבצע זאת במהירות על-ידי לחיצה על עמוד אחד בכל גיליון בכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום של הדפסה תיבת הדו-שיח.

הערה: אם תלחץ על עמוד אחד בכל גיליון, לא תוכל להתאים את קווי יישור השוליים.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום ולאחר מכן בחר באפשרות עמוד אחד בכל גיליון.

הדפסה במיקום אחר בעמוד

אם ברצונך להדפיס על גיליון ריק או הנייר או משני המוצר של יצרן ספציפי, ההליך זהה.

חשוב: בעת יצירת פרסום, כגון כרטיס ביקור, שברצונך להדפיס במוצר של יצרן ספציפי, כגון כרטיס הביקור #NCR Ncr של NCR, הקפד לבחור את התבנית עבור מוצר זה לפני שתיצור את פרסום כרטיס הביקור. אם עיצוב כרטיס ביקור תחילה ולאחר מכן בחר מוצר היצרן, ייתכן שתצטרך לעצב מחדש את הכרטיס כך שיתאים על המוצר.

אם מוצר היצרן אינו מופיע, באפשרותך ללחוץ על שינוי גודל עמוד בחלונית המשימות עיצוב פרסומים ולאחר ליצור גודל עמוד מותאם אישית. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי גודל העמוד או הנייר ב- Publisher.

שימוש באפשרויות ההדפסה כדי לבחור מיקום

תיבת הדו-שיח 'הדפסה': אפשרויות הדפסה נוספות

התאמה של אפשרויות הדפסה בתיבת הדו-שיח הדפסה, באפשרותך לציין היכן יודפס הפרסום שלך בגיליון הנייר. לדוגמה, באפשרותך לשנות הדפסה של שתי עמודות ושורה אחת של כרטיסי ביקור (סך של שני כרטיסי ביקור) על שתי עמודות ושורות שלוש (לקבלת סך של שישה כרטיסי ביקור) על-ידי הגדלת המרווח האנכי בין עותקי הפרסום. או, באפשרותך להדפיס עמודה אחת, והשורות חמש של כרטיסי ביקור (סך של חמישה כרטיסי ביקור) על-ידי הגדלת המרווח האופקי בין עותקי הפרסום.

התאמת אפשרויות הדפסה
 1. צור או פתח פרסום קטן יותר גודל הנייר שברצונך להדפיס, לדוגמה, כרטיס ביקור.

 2. לחץ על קובץ > הדפסה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 3. תחת אפשרויות הדפסה נוספות, הזן את השורה והעמודה שבו ברצונך להתחיל להדפיס בעמוד

 4. שנה את המידות שוליים צידיים, שוליים עליונים, מרווח אופקיומרווח אנכי כך חלון התצוגה המקדימה מציג את מספר העותקים הרצוי לך.

  עצה: אם ברצונך להדפיס על המוצר של יצרן ספציפי, נסה תחילה להדפיס על עמוד ריק כדי לוודא כי הפרסום שלך יודפס על המוצר במיקום הנכון.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×