הדפסת גליון עבודה בכיוון לרוחב או לאורך

הדפסת גליון עבודה בכיוון לרוחב או לאורך

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כברירת מחדל, Microsoft Excel מדפיס גליונות עבודה לאורך (הגובה גדול מהרוחב). באפשרותך לשנות את כיוון העמוד לרוחב עבור כל גליון עבודה בנפרד.

שינוי כיוון העמוד

 1. בחר את גליון העבודה או גליונות העבודה שעבורם ברצונך לשנות את כיוון ההדפסה.

  עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על כיוון ולאחר מכן לחץ על לאורך או לרוחב.

  בכרטיסיה בית, לחץ על כיוון הדפסה

  הערות: 

  • אם לא הגדרת מדפסת, האפשרות כיוון תופיע במעומעם, ולא תוכל לבחור אותה. כדי לפתור זאת, עליך להגדיר מדפסת. האפשרות מופיעה במעומעם גם כאשר אתה עורך את התוכן של תא. כדי לפתור זאת, הקש Enter כדי לקבל את השינויים או Esc כדי לבטל את השינויים.

  • מאחר באפשרותך להגדיר את כיוון העמוד על בסיס גליון עבודה על-ידי-גליונות עבודה, באפשרותך להדפיס כמה גליונות העבודה בכל חוברת עבודה בכיוון אחד (כגון כיוון הדפסה לרוחב) ובגליונות עבודה אחרים באותה חוברת עבודה בכיוון ההפוך (כגון לרוחב כיוון הדפסה). פשוט הגדר את כיוון עבור כל גליון עבודה בהתאם לצורך, ולאחר מכן הדפסת גליון עבודה או חוברת עבודה.

שינוי כיוון ההדפסה של עמודים כאשר אתה מוכן להדפיס

 1. בחר את גליון העבודה, גליונות העבודה או נתוני גליון העבודה שברצונך להדפיס.

 2. לחץ על קובץ > הדפסה.

 3. בתיבה הנפתחת כיוון עמוד, תחת הגדרות, לחץ על כיוון הדפסה לאורך או על כיוון הדפסה לרוחב.

 4. כשאתה מוכן להדפיס, לחץ על הדפס.

יצירת תבנית המשתמשת בכיוון הדפסה לרוחב כברירת מחדל

כדי לחסוך זמן, באפשרותך לשמור חוברת עבודה שתצורתה נקבעה להדפסה לרוחב בתור תבנית. לאחר מכן, תוכל להשתמש בתבנית זו כדי ליצור חוברות עבודה אחרות.

יצירת התבנית

 1. צור חוברת עבודה.

 2. בחר את גליון העבודה או גליונות העבודה שעבורם ברצונך לשנות את כיוון ההדפסה.

  כיצד לבחור גליונות עבודה

  כדי לבחור

  בצע פעולה זו

  גיליון בודד

  לחץ על לשונית הגיליון.

  לחץ על הכרטיסיה 'גיליון'

  אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

  לחץ על הכרטיסיה חצי הגלילה

  שני גליונות סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

  שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

  כל הגליונות בחוברת עבודה

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגליונות.

  הערה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות.

 3. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על כיוון ולאחר מכן לחץ על לרוחב.

  בכרטיסיה בית, לחץ על כיוון הדפסה

  הערה: אם לא הגדרת מדפסת, האפשרות כיוון תופיע במעומעם, ולא תוכל לבחור אותה. כדי לפתור זאת, עליך להגדיר מדפסת. האפשרות מופיעה במעומעם גם כאשר אתה עורך את התוכן של תא. כדי לפתור זאת, הקש Enter כדי לקבל את השינויים או Esc כדי לבטל את השינויים.

 4. בצע התאמות אישיות אחרות לפי הצורך.

  עצה: אם ברצונך להתאים אישית מספר גליונות עבודה בו-זמנית, באפשרותך לקבץ את גליונות העבודה באופן זמני, לבצע את השינויים ולאחר מכן לפרק את הקבוצה. כדי לקבץ גליונות עבודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיה כלשהי בתחתית גליון העבודה. בתפריט הקיצור, לחץ על בחר את כל הגליונות. בפס הכותרת, אתה אמור לראות את שם חוברת העבודה ואחריה המילה [קבוצה]. לאחר מכן, שנה את כיוון ההדפסה לכיוון לרוחב או בצע התאמה אישית אחרת שברצונך לבצע. כדי לבטל את הקיבוץ, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיה כלשהי ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות (או לחץ על כרטיסיה אחרת של גליון עבודה).

 5. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 6. לחץ על שמירה בשם, לאחר מכן בחר את המיקום שבו ברצונך לשמור את גליון העבודה. לדוגמה, לחץ על מחשב (או מחשב זה ב- Excel 2016) ולאחר מכן לחץ על שולחן עבודה.

 7. בתיבה שם הקובץ, הקלד את השם הרצוי עבור התבנית.

 8. בתיבה שמור כסוג, לחץ על Excel Template (*.xltx)‎ או על Excel Macro-Enabled Template (*.xltm)‎ אם חוברת העבודה מכילה פקודות מאקרו שברצונך להפוך לזמינות בתבנית.

 9. לחץ על שמור.

  התבנית נשלחת באופן אוטומטי בתיקיה 'תבניות'.

  כדי להשתמש בתבנית ליצירת חוברת עבודה, בצע את הפעולות הבאות (עבור Excel 2016, Excel 2013 ו- Excel 2010 בלבד):

  1. לחץ על קובץ ‏> חדש.

  2. לחץ על אישי.

  3. לחץ על הסמל או השם של התבנית השמורה.

לראש הדף

שינוי כיוון העמוד בגליון העבודה

 1. בחר את גליון העבודה או גליונות העבודה שעבורם ברצונך לשנות את כיוון ההדפסה.

  כיצד לבחור גליונות עבודה

  כדי לבחור

  בצע פעולה זו

  גיליון בודד

  לחץ על לשונית הגיליון.

  לשונית הגיליון הפעיל

  אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

  לחצני גלילה של לשוניות

  שני גליונות סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

  שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

  כל הגליונות בחוברת עבודה

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות ב- תפריט קיצור.

  הערה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על כיוון ולאחר מכן לחץ על לאורך או לרוחב.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  עצה: כדי לראות את הגבולות של העמודים המודפסים יותר ובעלות, באפשרותך לעבוד בתצוגת פריסת עמוד (בכרטיסיהתצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה ).

שינוי כיוון ההדפסה של עמודים כאשר אתה מוכן להדפיס

 1. בחר את גליון העבודה, גליונות העבודה או נתוני גליון העבודה שברצונך להדפיס.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 3. בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על מאפיינים.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני מדפסת, בכרטיסיה פריסה, תחת כיוון, לחץ על לאורך או לרוחב, ולחץ על אישור.

 5. כשאתה מוכן להדפיס, לחץ על הדפס.

הערה: אם אין לך מדפסת הגדרת, האפשרות כיוון יופיעו מעומעמים ולאחר לא תוכל לבחור אותו. כדי לפתור בעיה זו, עליך להגדיר מדפסת. האפשרות מופיע במעומעם גם כשאתה נמצא בתהליך של עריכת התוכן של תא. כדי לפתור בעיה זו, הקש ENTER כדי לקבל את השינויים או על ESC כדי לבטל את השינויים.

יצירת תבנית המשתמשת בכיוון הדפסה לרוחב כברירת מחדל

כדי לחסוך זמן, באפשרותך לשמור חוברת עבודה שתצורתה נקבעה להדפסה לרוחב בתור תבנית. לאחר מכן, תוכל להשתמש בתבנית זו כדי ליצור חוברות עבודה אחרות.

יצירת התבנית

 1. יצירת חוברת עבודה חדשה

 2. בחר את גליון העבודה או גליונות העבודה שעבורם ברצונך לשנות את כיוון ההדפסה.

  כיצד לבחור גליונות עבודה

  כדי לבחור

  בצע פעולה זו

  גיליון בודד

  לחץ על לשונית הגיליון.

  לשונית הגיליון הפעיל

  אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

  לחצני גלילה של לשוניות

  שני גליונות סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

  שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

  כל הגליונות בחוברת עבודה

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות ב- תפריט קיצור.

  עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 3. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על כיוון ולאחר מכן לחץ על לרוחב.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  הערה: אם אין לך מדפסת הגדרת, האפשרות כיוון יופיעו מעומעמים ולאחר לא תוכל לבחור אותו. כדי לפתור בעיה זו, עליך להגדיר מדפסת. האפשרות מופיע במעומעם גם כשאתה נמצא בתהליך של עריכת התוכן של תא. כדי לפתור בעיה זו, הקש ENTER כדי לקבל את השינויים או על ESC כדי לבטל את השינויים.

 4. בצע התאמות אישיות אחרות לפי הצורך.

  עצה: אם ברצונך לבצע התאמה אישית של מספר גליונות עבודה בו-זמנית, באפשרותך לקבץ באופן זמני את גליונות העבודה, בצע את השינויים הרצויים ולאחר מכן לפרק אותם. כדי לקבץ את גליונות העבודה, לחץ לחיצה ימנית כרטיסיה כלשהי בתחתית גליון העבודה. בתפריט הקיצור, לחץ על בחר את כל הגליונות. בפס הכותרת, אתה אמור לראות את השם של חוברת העבודה ואחריו המילה [הקבוצה]. לאחר מכן, שנה את כיוון לרוחב או לבצע כל אחרים התאמה אישית הרצוי לך. כדי לבטל את הקיבוץ, לחץ לחיצה ימנית על כרטיסיה כלשהי, ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות (או פשוט לחץ על לשונית של גליון עבודה אחר). אל תשכח לבטל קיבוץ של גליונות העבודה. כאשר גליונות העבודה מקובצים, כל מה תוכל לעשות כדי גליון עבודה אחד משפיעה על כל גליונות העבודה אחרים, שהוא כנראה כפי שרצית.

 5. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 6. בתיבה שם הקובץ, הקלד את השם הרצוי עבור התבנית.

 7. בתיבה שמור כסוג, לחץ על Excel Template (*.xltx)‎ או על Excel Macro-Enabled Template (*.xltm)‎ אם חוברת העבודה מכילה פקודות מאקרו שברצונך להפוך לזמינות בתבנית.

 8. לחץ על שמור.

  התבנית ממוקמת באופן אוטומטי בתיקיה 'תבניות'.

  עצה: אם אתה מעתיק בכל חוברת עבודה של Excel לתוך התיקיה Templates, באפשרותך להשתמש חוברת עבודה זו כתבנית מבלי לשמור אותו בתבנית קובץ התבנית (.xltx או .xltm). Windows Vista, התיקיה Templates הוא בדרך כלל \AppData\Roaming\Microsoft\Templates C:\Users\ < שמך >. ב- Microsoft Windows XP, התיקיה תבניות היא בדרך כלל C:\Documents and Settings\ < שמך > \Application Data\Microsoft\Templates.

 9. כדי להשתמש בתבנית ליצירת חוברת עבודה חדשה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , ולאחר מכן לחץ על חדש.

  2. תחת תבניות, לחץ על התבניות שלי.

  3. בתיבת הדו-שיח חדש, לחץ פעמיים על התבנית שיצרת זה עתה.

   Excel יוצר חוברת עבודה חדשה המבוססת על התבנית שלך.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×