הדפסת גליון עבודה או חוברת עבודה

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להדפיס גליונות שלמים או חלקיים וחוברות עבודה שלמות, פריט אחד בכל פעם או כמה בו-זמנית. באפשרותך גם להדפיס קטעים נבחרים מתוך כמה גליונות בו-זמנית. אם הנתונים שברצונך להדפיס נמצאים בטבלת Excel, באפשרותך להדפיס את טבלת ה- Excel בלבד.

הדפסת גיליון חלקי, גיליון שלם או חוברת עבודה שלמה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדפיס גיליון חלקי, לחץ על הגיליון ולאחר מכן בחר את טווח הנתונים שברצונך להדפיס.

  • כדי להדפיס את הגיליון כולו, לחץ על הגיליון או על לשונית הגיליון.

  • כדי להדפיס חוברת עבודה, לחץ על גיליון כלשהו מהגליונות שלה.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 3. בתפריט מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 4. ברירת המחדל היא הדפסת כל הגליונות הפעילים. כדי לשנות את בחירת הפלט שיודפס, בחר באפשרות הצג פרטים.

 5. בתפריט הנפתח הדפסה, בחר את האפשרות המתאימה לחלק שברצונך להדפיס (בחירה, גליונות פעילים או חוברת העבודה כולה) ולאחר מכן בחר הדפס.

הדפסת מספר גליונות בו-זמנית

 1. בחר את הגליונות שברצונך להדפיס.

  כדי לבחור

  בצע פעולה זו:

  שני גליונות סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על הלשונית של הגיליון האחרון שברצונך לבחור.

  שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש COMMAND לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות האחרים שברצונך לבחור.

  כל הגליונות בחוברת עבודה

  החזק את מקש CONTROL ולחץ על לשונית גיליון ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגליונות בתפריט הקיצור.

  הערה: כשמספר גליונות נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש הגיליון. כדי לבטל בחירה של גליונות מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גיליון כלשהו שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, החזק את מקש CONTROL ולחץ על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 3. בתפריט מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 4. בחר באפשרות הצג פרטים.

 5. בתפריט הנפתח הדפסה, בחר גליונות פעילים ולאחר מכן בחר הדפס.

הדפסת קטעים נבחרים מכמה גליונות בו-זמנית

 1. בכל גיליון, בחר את טווח הנתונים שברצונך להדפיס.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 3. בחר באפשרות הצג פרטים.

 4. בתפריט הנפתח הדפסה, בחר בחירה ולאחר מכן בחר הדפס.

הדפסת מספר חוברות עבודה בו-זמנית

הערה: כל קבצי חוברות העבודה שברצונך להדפיס חייבים להיות באותה תיקיה.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פתח.

 2. עבור קבצים סמוכים, החזק את מקש SHIFT לחוץ ובחר את השם של כל חוברת עבודה שברצונך להדפיס. לחלופין, עבור קבצים שאינם סמוכים, החזק את מקש COMMAND ובחר את השם של כל חוברת עבודה שברצונך להדפיס.

 3. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

הדפסת טבלת Excel

 1. לחץ על תא בתוך הטבלה כדי להפעיל את הטבלה.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 3. בחר באפשרות הצג פרטים.

 4. בתפריט הנפתח הדפסה, בחר בחירה ולאחר מכן בחר הדפס.

אפשרויות הדפסה נוספות

 • בחר באפשרות הצג פרטים בתיבת הדו-שיח הדפסה כדי להדפיס קובץ PDF, או כדי להגדיר אילו עמודים להדפיס ולקבוע את גודל הנייר, כיוון ההדפסה, אפשרויות פריסה וטיפול בנייר, שוליים וקנה מידה.

 • הכרטיסיה פריסת עמוד בסרט כוללת אפשרויות נוספות עבור הגדרה והדפסה של עמוד, כולל כיוון העמוד והאם להדפיס קווי רשת וכותרות.

למידע נוסף

הדפסת כותרות או כותרות בכל עמוד

הדפסת גליון בעמוד אחד בלבד

לשנות את קנה המידה של גודל הגיליון להדפסה

הדפסת גיליון חלקי, גיליון שלם או חוברת עבודה שלמה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדפיס גיליון חלקי, לחץ על הגיליון ולאחר מכן בחר את טווח הנתונים שברצונך להדפיס.

  • כדי להדפיס את הגיליון כולו, לחץ על הגיליון או על לשונית הגיליון.

  • כדי להדפיס חוברת עבודה, לחץ על גיליון כלשהו מהגליונות שלה.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 3. בתפריט המוקפץ מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 4. לצד הדפס, לחץ על האפשרות המתאימה מה אתה רוצה להדפיס (בחירה, הגליונות הפעילים או חוברת עבודה שלמה ) ולאחר מכן לחץ על הדפס.

הדפסת מספר גליונות בו-זמנית

 1. בחר את הגליונות שברצונך להדפיס.

  כדי לבחור

  בצע פעולה זו:

  שני גליונות סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על הלשונית של הגיליון האחרון שברצונך לבחור.

  שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש CONTROL ולאחר מכן לחיצה על הלשוניות של הגליונות הנוספים שברצונך לבחור.

  כל הגליונות בחוברת עבודה

  החזק את מקש CONTROL ולחץ על לשונית גיליון ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגליונות בתפריט הקיצור.

  הערה: כשמספר גליונות נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש הגיליון. כדי לבטל בחירה של גליונות מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גיליון כלשהו שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, החזק את מקש CONTROL ולחץ על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 3. בתפריט המוקפץ מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 4. לצד מה להדפיס, לחץ על גליונות פעילים ולאחר מכן לחץ על הדפס.

הדפסת קטעים נבחרים מכמה גליונות בו-זמנית

 1. בכל גיליון, בחר את טווח הנתונים שברצונך להדפיס.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 3. לצד הדפס, לחץ על בחירה ולאחר מכן לחץ על הדפס.

הדפסת מספר חוברות עבודה בו-זמנית

הערה: כל קבצי חוברות העבודה שברצונך להדפיס חייבים להיות באותה תיקיה.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פתח.

 2. החזק את מקש CONTROL ולחץ על השם של כל חוברת עבודה שברצונך להדפיס.

 3. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

הדפסת טבלת Excel

 1. לחץ על תא בתוך הטבלה כדי להפעיל את הטבלה.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 3. לצד הדפס, לחץ על בחירה ולאחר מכן לחץ על הדפס.

עצה: הכרטיסיה ' פריסה ' ברצועת הכלים כולל אפשרויות נוספות בהגדרת העמוד וההדפסה, כולל כיוון העמוד וכותרות עליונות ותחתונות.

למידע נוסף

הדפסת כותרות או כותרות בכל עמוד

תצוגה מקדימה של עמודים לפני הדפסה

הדפסה בכיוון הדפסה לרוחב

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×