הדפסת אנשי קשר, הודעות או פריטים אחרים של Outlook

הדפסת אנשי קשר, הודעות או פריטים אחרים של Outlook

לעתים לא ניתן להסתפק בלחיצה אחת על פעולת הדפסה כדי להדפיס. אך במקרים אחרים הדפסה היא עניין פשוט מאוד. בין אם אתה מדפיס הודעת דואר אלקטרוני, לוח שנה, רשימת אנשי קשר או משימה, באפשרותך להשתמש באחד משלושה נתיבים כנקודת ההתחלה שלך ב- Outlook.

המבנה והעיצוב של אפשרויות ההדפסה עקבי בכל יישומי Outlook. ההבדלים הם באפשרויות סגנון ההדפסה. באפשרותך לנסות אפשרויות שונות עד שתמצא איזה סגנון אתה מעדיף בכל קטגוריה.

הדפסת איש קשר יחיד

 1. לחץ על אנשים.

  אנשים

 2. בחלונית תיקיות, תחת אנשי הקשר שלי, לחץ על תיקיית אנשי הקשר המכילה את איש הקשר שברצונך להדפיס.

 3. לחץ פעמיים על איש הקשר כדי לפתוח אותו.

 4. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 5. לחץ על הדפס.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הדפס.

  • בחר בסגנונות ובאפשרויות הרצויים.

   • תחת הגדרות, לחץ על הסגנון הרצוי. תצוגה מקדימה מופיעה בחלונית התצוגה המקדימה. כשאתה מוכן להדפיס, לחץ על הדפס.

   • כדי לשנות את הגופן, הכותרת או הגדרה אחרת של הסגנון הרצוי, תחת מדפסת, לחץ על אפשרויות הדפסה ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת סגנון הדפסה, לחץ על הגדרת סגנונות. לחץ על הדפס.

   • אם ברצונך לציין עמודים בודדים או קבוצות עמודים להדפסה, תחת מדפסת, לחץ על אפשרויות הדפסה ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת טווח הדפסה, לחץ על האפשרויות הרצויות. לחץ על הדפס.

כדי להדפיס חלק מהאנשים ברשימת אנשי הקשר שלך, אך לא את כולם, תחילה סנן את אנשי הקשר שלך כך שרק אנשי הקשר הרצויים יופיעו. לאחר שסיננת את אנשי הקשר, שלבי ההדפסה זהים לאלה של הדפסת כל אנשי הקשר, כמתואר להלן.

 1. לחץ על אנשים.

  אנשים

 2. בחלונית תיקיות, תחת אנשי הקשר שלי, לחץ על תיקיית אנשי הקשר המכילה את איש הקשר שברצונך להדפיס.

 3. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 4. לחץ על הדפס.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הדפס.

  • בחר בסגנונות ובאפשרויות הרצויים.

   • תחת הגדרות, לחץ על הסגנון הרצוי. תצוגה מקדימה מופיעה בחלונית התצוגה המקדימה. כשאתה מוכן להדפיס, לחץ על הדפס.

   • כדי לשנות את הגופן, הכותרת או הגדרה אחרת של הסגנון הרצוי, תחת מדפסת, לחץ על אפשרויות הדפסה ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת סגנון הדפסה, לחץ על הגדרת סגנונות. לחץ על הדפס.

   • אם ברצונך לציין עמודים בודדים או קבוצות עמודים להדפסה, תחת מדפסת, לחץ על אפשרויות הדפסה ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת טווח הדפסה, לחץ על האפשרויות הרצויות. לחץ על הדפס.

 1. בחר פריט דואר, לוח שנה, אנשים או לוח שנה שברצונך להדפיס.

 2. בחר קובץ > הדפסה או הקש Ctrl+P, או בחר הדפסה סמל הדפסה בסרגל הכלים לגישה מהירה ב- Outlook בסרגל הכלים לגישה מהירה.

  הערות: 

  • תצוגת Backstage נפתחת ומציגה תצוגה מקדימה של הפריט שבחרת להדפסה. תצוגה זו מעניקה לך גישה לאפשרויות המדפסת ולהגדרות ההדפסה.

  • הצגה לפני הדפסה של הודעת דואר אלקטרוני של Outlook

 3. (אופציונלי) בתיבת הדו-שיח הדפסה, שנה את האפשרויות לפי הצורך.

  אפשרויות מדפסת בתיבת הדו-שיח 'הדפסה' ב- Outlook

  • החלונית מדפסת
   הענק שם מדפסת, הדפס לקובץ, או באמצעות מאפיינים, הגדר את כיוון הפריסה ושנה את הגדרות הנייר/הפלט.

  • החלונית סגנון הדפסה
   עבור הגדרת עמוד, בחר גופנים שונים, הסתעף למאפיינים ספציפיים ולמאפייני עיצוב או הוסף כותרת עליונה או כותרת תחתונה. עבור הגדרת סגנונות, קבל את אפשרויות ברירת המחדל המוצגות או ערוך סגנון מסוים.

   עצה: באפשרותך להציג תמונות של סגנונות ההדפסה הסטנדרטיים הזמינים עבור דואר, לוח שנה, אנשים ומשימות בסעיף הבא.

  • החלונית טווח עמודים
   הדפס את כל העמודים עבור הפריט שנבחר או ציין את העמודים שיודפסו

  • החלונית אפשרויות הדפסה
   הדפס קבצים מצורפים כלשהם.

  • החלונית עותקים
   קבע את מספר העמודים ואת מספר העותקים שיש להדפיס וציין אם יש לאסוף את העותקים.

 4. בחר הדפס.

הדפסת איש קשר יחיד

 1. בחלונית הניווט של אנשי קשר, לחץ על תיקיית אנשי הקשר המכילה את איש הקשר שברצונך להדפיס.

 2. לחץ פעמיים על איש הקשר כדי לפתוח אותו.

 3. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 4. לחץ על הדפס.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הדפס.

  • בחר בסגנונות ובאפשרויות הרצויים.

   • תחת הגדרות, לחץ על הסגנון הרצוי. תצוגה מקדימה מופיעה בחלונית התצוגה המקדימה. כשאתה מוכן להדפיס, לחץ על הדפס.

   • כדי לשנות את הגופן, הכותרת או הגדרה אחרת של הסגנון הרצוי, תחת מדפסת, לחץ על אפשרויות הדפסה ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת סגנון הדפסה, לחץ על הגדרת סגנונות. לחץ על הדפס.

   • אם ברצונך לציין עמודים בודדים או קבוצות עמודים להדפסה, תחת מדפסת, לחץ על אפשרויות הדפסה ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת טווח הדפסה, לחץ על האפשרויות הרצויות. לחץ על הדפס.

כדי להדפיס חלק מהאנשים ברשימת אנשי הקשר שלך, אך לא את כולם, תחילה סנן את אנשי הקשר שלך כך שרק אנשי הקשר הרצויים יופיעו. לאחר שסיננת את אנשי הקשר, שלבי ההדפסה זהים לאלה של הדפסת כל אנשי הקשר, כמתואר להלן.

 1. בחלונית הניווט של אנשי קשר, לחץ על תיקיית אנשי הקשר שברצונך להדפיס.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 3. לחץ על הדפס.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הדפס.

  • בחר בסגנונות ובאפשרויות הרצויים.

   • תחת הגדרות, לחץ על הסגנון הרצוי. תצוגה מקדימה מופיעה בחלונית התצוגה המקדימה. כשאתה מוכן להדפיס, לחץ על הדפס.

   • כדי לשנות את הגופן, הכותרת או הגדרה אחרת של הסגנון הרצוי, תחת מדפסת, לחץ על אפשרויות הדפסה ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת סגנון הדפסה, לחץ על הגדרת סגנונות. לחץ על הדפס.

   • אם ברצונך לציין עמודים בודדים או קבוצות עמודים להדפסה, תחת מדפסת, לחץ על אפשרויות הדפסה ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת טווח הדפסה, לחץ על האפשרויות הרצויות. לחץ על הדפס.

 1. לחץ על פריט או תיקיה ב- Outlook שברצונך להדפיס.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 3. לחץ על הדפס.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הדפס.

  • בחר בסגנונות ובאפשרויות הרצויים.

   • תחת הגדרות, לחץ על הסגנון הרצוי. תצוגה מקדימה מופיעה בחלונית התצוגה המקדימה, אלא אם כן מודפסים פריטים מרובים. במקרה זה, תתבקש ללחוץ על תצוגה מקדימה בחלונית הניווט. כשאתה מוכן להדפיס, לחץ על הדפס.

   • כדי לשנות את הגופן, הכותרת או הגדרה אחרת של הסגנון הרצוי, תחת מדפסת, לחץ על אפשרויות הדפסה ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת סגנון הדפסה, לחץ על הגדרת סגנונות. בתיבת הדו-שיח הגדרת סגנונות הדפסה, לחץ על ערוך או לחץ פעמיים על סגנון. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, באפשרותך לעדכן את הגופן, הכותרת או הגדרות אחרות. בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על הדפס.

   • אם ברצונך לציין עמודים בודדים או קבוצות עמודים להדפסה, תחת מדפסת, לחץ על אפשרויות הדפסה ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת טווח הדפסה, לחץ על האפשרויות הרצויות. לחץ על הדפס.

עצה: כדי לראות את תיאורי העיצוב ופריסת הדף ואת האפשרויות לכל סגנון, בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על הגדרת עמוד ועל הגדרת סגנונות.

הדפסת כל אנשי הקשר בפנקס הכתובות

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתיבה סגנון הדפסה, לחץ על סגנון ההדפסה הרצוי.

  אם ברצונך להתאים אישית את הסגנון, לחץ על הגדרת סגנונות.

  לקבלת מידע נוסף על סגנונות הדפסה והגדרות, ראה הדפסת פריטים ב- Outlook.

 1. בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגה נוכחית ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית של התצוגה הנוכחית.

 2. לחץ על סינון ולאחר מכן השתמש באפשרויות להצגת אנשי הקשר שברצונך להדפיס בלבד.

  לקבלת מידע נוסף על סגנונות הדפסה והגדרות, ראה הדפסת פריטים ב- Outlook

הערה: אם אתה משתמש ב- Microsoft Office Suite 2007 Service Pack 2 ‏(SP2), באפשרותך לציין עמודים בודדים מתוך רשימת אנשי הקשר שאותם ברצונך להדפיס. בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת הדפס, הזן את העמודים הספציפיים שברצונך להדפיס בתיבה טווח עמודים. לחיצה על הצגה לפני הדפסה תעזור לך להחליט אילו עמודים ברצונך להדפיס.

 1. ב'דואר', 'אנשי קשר' או 'משימות', בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

  הערה: אל תפתח את תיבת הדו-שיח הדפסה מתוך פריט פתוח כדי להדפיס רשימה. פעולה זו תציע רק את סגנון תזכיר שמדפיס פריט יחיד, ולא תצוגה או רשימה.

 2. כדי להדפיס רשימה, תחת סגנון הדפסה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור הודעות, לחץ על סגנון טבלה.

  • עבור משימות , לחץ על סגנון טבלה.

  • עבור אנשי קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להדפיס טבלה של אנשי קשר בודדים ברשת של שורות ועמודות, לחץ על סגנון מדריך טלפונים.

   • כדי להדפיס פרטי איש קשר ברשימה של כרטיסים בודדים, בדומה לקובץ כרטיסי כתובות, לחץ על סגנון כרטיס.

 3. לחץ על הדפס.

חשוב: מכיוון שמבחר המדפסות הזמינות לצרכנים הוא גדול מאוד, אין באפשרותנו לסייע לך לפתור בעיות במדפסת שלך. לקבלת מידע על פתרון בעיות, עיין במדריך למשתמש של היצרן או באתר האינטרנט שלו. תוכל גם לשאול שאלות בקהילות Microsoft Office.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×