הדפסה משני צידיו של גליון נייר (הדפסת דו-צדדית)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כמה מסוגי הפרסומים שניתן ליצור ב- Publisher — כולל חוברות, גלויות וידיעוני — הם פרסומים דו-צדדיים. כאשר אתה מוכן ליצור סוגי פרסומים אלה, עליך להדפיס את הטקסט ואת התמונות על שני צידי הנייר.

למד אודות אופן הפעולה של הדפסה

לפני שתדפיס פרסום דו-צדדי, כדאי להבין כיצד פרסומים אלה מוגדרים ב- Publisher. לדוגמה, גלויה יש צד קידמי שבו רוב המידע עובר, או הגב עבור כתובות משלוח והחזרה.

צד קידמי ואחורי של גלויה

אף על פי שמדובר בשני צדדים של אותו גיליון מודפס, Publisher מציג אותם כשני עמודים נפרדים. אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית ואם אתה בוחר באפשרות הדפסה דו-צדדית בעת הדפסה, המסר העיקרי יודפס בצד אחד של גיליון בודד ואת הכתובות יודפסו בצד השני.

גלה אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית

בדרך כלל, תוכל לברר אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית על-ידי הצגת במידע שהגיע עם המדפסת או על-ידי הצגת מאפייני המדפסת.

כדי לעיין מאפייני המדפסת שלך:

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. ברשימה מדפסת, בחר את המדפסת שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על מאפייני מדפסת.

 3. אם אתה רואה אפשרויות עבור "הדפסה דו-צדדית", "הדפסה משני צידיו" או משהו דומה, המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית.

לראש הדף

הדפסת פרסום במדפסת שאינה תומכת בהדפסה דו-צדדית

כדי להדפיס בשני הצדדים של גליון הנייר, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. ברשימה מדפסת, בחר את המדפסת שבה ברצונך להשתמש.

 3. הגדרות, בחר הדפס בשני הצדדים – הפוך גליונות בצד הארוך או הדפס בשני הצדדים – הפוך גליונות בצד הארוך.

לראש הדף

הדפסת פרסום במדפסת שאינה תומכת בהדפסה דו-צדדית

מדפסות רבות תומכת בהדפסה דו-צדדית, אך הם לא כל לפנות האפשרות דו-צדדית באותו אופן. עם המדפסות השולחניות מסוימות, הבחירה בהדפסה דו-צדדית משמעה כי המדפסת תדפיס את כל העותקים של הצד הראשון של העמוד, ולאחר מכן משהה ומבקש ממך להפוך את הגליונות להדפיס רק ולחזור אותם למדפסת. לאחר מכן הדפסתו כל העותקים של הצד השני.

כדי להדפיס באופן ידני על שני צידי הנייר, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על קובץ >הדפסה.

 2. ברשימה מדפסת, בחר את המדפסת שבה ברצונך להשתמש.

 3. הדפס את העמוד הראשון על-ידי הקלדת 1 בתיבת העמודים ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 4. בעת ההדפסה של הצד הראשון, הפוך את הגיליון ולאחר מכן הכנס אותו שוב למדפסת. הדפס את הצד השני על-ידי הקלדת 2 בתיבת העמודים.

הערה: אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית ואם אתה משתמש במיזוג דואר כדי למזג כתובת או מידע אחר בפרסום שלך, עליך ליצור שני קבצים נפרדים Publisher, אחת עבור כל צד של הפרסום, לפני ההדפסה.

לראש הדף

גלה אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית

בדרך כלל, תוכל לברר אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית על-ידי הצגת במידע שהגיע עם המדפסת או על-ידי הצגת מאפייני המדפסת.

כדי לעיין מאפייני המדפסת שלך:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתיבת הדו-שיח הדפסה, ברשימה שם מדפסת, בחר את המדפסת שבה ברצונך להשתמש.

 3. לחץ על הכרטיסיה פרטי מדפסת.

 4. בדוק אם דו-צדדית: כן מופיעה תחת תכונות. אם אתה רואה דו-צדדית: כן, המדפסת תומכת בהדפסה דו-צדדית.

לראש הדף

הדפסת פרסום במדפסת שאינה תומכת בהדפסה דו-צדדית

כדי להדפיס בשני הצדדים של גליון הנייר, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתיבת הדו-שיח הדפסה, ברשימה שם מדפסת, בחר את המדפסת שבה ברצונך להשתמש.

 3. לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 4. תחת אפשרויות הדפסה דו-צדדית, לחץ על החץ ולאחר מכן בחר באפשרות הרצויה.

 5. בחר באפשרות הדפסה דו-צדדית הרצוי.

 6. לחץ על הדפס.

לראש הדף

הדפסת פרסום במדפסת שאינה תומכת בהדפסה דו-צדדית

מדפסות רבות תומכת בהדפסה דו-צדדית, אך הם לא כל לפנות האפשרות דו-צדדית באותו אופן. עם המדפסות השולחניות מסוימות, הבחירה בהדפסה דו-צדדית משמעה כי המדפסת תדפיס את כל העותקים של הצד הראשון של העמוד, ולאחר מכן משהה ומבקש ממך להפוך את הגליונות להדפיס רק ולחזור אותם למדפסת. לאחר מכן הדפסתו כל העותקים של הצד השני.

כדי להדפיס באופן ידני על שני צידי הנייר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הדפסת כל דף בנפרד, ולאחר מכן העתק את דפים באתר צילום התומכת בצילום דו-צדדי.

 • הצג את צד הפרסום שברצונך להדפיס תחילה. בתיבת הדו-שיח הדפסה, תחת טווח עמודים, לחץ על עמוד נוכחי. בעת ההדפסה של הצד הראשון, הפוך את הגיליון, ולאחר מכן הכנס אותו שוב למדפסת והדפס את הצד השני.

 • השתמש אשף הגדרת הדפסה דו-צדדית כדי להגדיר הדפסה דו-צדדית.

הערה: אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית ואם אתה משתמש במיזוג דואר כדי למזג כתובת או מידע אחר בפרסום שלך, עליך ליצור שני קבצים נפרדים Publisher, אחת לכל צד של הפרסום, לפני ההדפסה.

השתמש באשף ההתקנה הדפסה דו-צדדית

אשף הגדרת הדפסה דו-צדדית הוא אשף שישה שלבים המסייעים לך להדפיס בצורה נכונה פרסומים דו-צדדיים. השלבים כוללים זיהוי אופן ההזנה של הנייר במדפסת שלך והפעלת בדיקה כדי לוודא כי הפרסום שלך יודפס באופן שאתה מצפה לו. לאחר הפעלת האשף, הוא ישתמש אוטומטית בהגדרות המדפסת עבור כל שלך דו-צדדית (דופלקס) משימות ההדפסה.

הערה: עליך להפעיל את האשף עבור כל מדפסת חדשה להתקין לפני הדפסת פרסום דו-צדדיות.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס. ודא שבחרת את המדפסת שבה ברצונך להגדיר.

 2. בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על הכרטיסיה פרטי מדפסת ולאחר מכן לחץ על הגדרת מדפסת מתקדמת.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת מדפסת מתקדמת, לחץ על הכרטיסיה אשף הגדרת מדפסת ולאחר מכן לחץ על אשף הגדרת הדפסה דו-צדדית.

 4. ודא השלב הראשון מפרט את המדפסת שבה ברצונך להגדיר ולאחר מכן לחץ על הבא. אם לא, חזור לשלב 1 ובחר את המדפסת הנכונה.

 5. האשף יציין הדרך שבה הנייר במדפסת שלך להדפסה. לחץ על הבא.

 6. לחץ על הדפס צד 1, קח את העמוד זה עתה מודפס ומקם אותו למדפסת כאשר הצד המודפס כלפי מעלה והחץ מצביע בכיוון שבו ההזנה של העמוד.

 7. לחץ על הדפס צד 2 ולאחר מכן לחץ על הבא.

 8. לחץ על האפשרות כך בוצעה מידת ההצלחה של הדפסת הניסיון שלך. אם העיגול היה באותו צד של הנייר של המספרים, חזור על שלבים 1 ו- 2, אך בשלב 2, הנח את הנייר עם המספרים וחץ כאשר הצד המודפס כלפי מטה ולחץ על החץ שמצביע לכיוון הזנה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 9. החזק את העמוד המודפס מול האור ובדוק איזה מספר מסומן בעיגול. אם היא אינה מסומנת עדיין, לחץ על התמונה המציינת את אופן ההדפסה של העמוד, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 10. לחץ על סיום.

לאחר הפעלת אשף הגדרת הדפסה דו-צדדית, באפשרותך להדפיס באופן ידני פרסום דו-צדדי.

חשוב: אל תשנה את הגדרות המדפסת המוגדרים על-ידי אשף הגדרת מדפסת דו-צדדית, אלא אם כן אתה משתמש מתקדם. שינוי ההגדרות עלולה לגרום משימת ההדפסה להצליח.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×