הדפסה והצגה לפני הדפסה

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

ב- Office, באפשרותך ההדפסה וההצגה של קבצים מבאותו המיקום על-ידי לחיצה על קובץ ולאחר מכן הדפסת (או הקש CTRL + P).

כדי לראות כיצד ייראו משימת ההדפסה שלך לפני שליחתה למדפסת, עבור אל קובץ > הדפסה.

עצה: באפשרותך להוסיף את ההצגה לפני הדפסה או לחצני הדפס לסרגל הכלים לגישה מהירה כדי לגשת אליהם במהירות רבה יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה: הוספת פקודות לסרגל הכלים לגישה מהירה.

בחר את תוכנית הדואר מהרשימה הנפתחת הבאה כדי להציג מידע אודות הדפסה ותצוגה מקדימה מתוכניות ספציפיים.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג בתצוגה מקדימה את הקובץ, לחץ על הצגה לפני הדפסה.

  • כדי לחזור לקובץ שלך ולבצע שינויים לפני ההדפסה, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

  • כדי להדפיס את הקובץ שלך לבדוק או לשנות את מאפייני המדפסת, לחץ על הדפס.

  • כדי להדפיס את הקובץ מבלי לבדוק או לשנות את מאפייני המדפסת, לחץ על הדפסה מהירה.

למידע נוסף

Excel משלב הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפסה. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של הקובץ שלך. בצד ימין, תראה את לחצן ' הדפס ' ואת לקביעת הגדרות.

  הערה: אם לא כל השורות או העמודות הצפויות יוצגו בהצגה לפני הדפסה שייתכן שיש לך שגוי אזור הדפסה נבחר. ראה הגדרה או ניקוי אזור הדפסה בגליון עבודה.

 2. כדי לחזור לחוברת העבודה שלך מבלי להדפיס אותו, לחץ על לחצן 'הקודם' .

אם אתה מוכן להדפיס את חוברת העבודה שלך...

 1. בחר את מספר העותקים שהרצוי.

 2. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון ההדפסה של עמודים או הדפסה דו-צדדית.

 3. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

למידע נוסף

 1. לחץ על קובץ >‏ הדפסה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג בתצוגה מקדימה את הקובץ, לחץ על הצגה לפני הדפסה.

   חזור אל המחברת שלך ולבצע שינויים לפני ההדפסה, לחץ על סגור.

  • כדי להדפיס את הקובץ שלך לבדוק או לשנות את מאפייני המדפסת, לחץ על הדפס.

למידע נוסף

Outlook משלב הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפסה. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של ההודעה שלך. בצד ימין, תראה את לחצן ' הדפס ' ואת לקביעת הגדרות.

  הערה: בעת שימוש קובץ > הדפסה כדי להציג את תצוגת הדפסה, אשר מכילה הגדרות המדפסת והן הצגה לפני הדפסה, החלון הנוכחי עשויים לזוז לרקע מאחורי החלון הראשי של Outlook. באפשרותך למזער את החלון הראשי של Outlook כדי להציג את תצוגת הדפסה בחזרה לקידמה. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, ראה בעיות תצוגה מקדימה של הדפסה ב- Outlook.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים שהרצוי.

 4. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אם תופיע ההודעה שלך כטבלה או תזכיר.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

PowerPoint משלב הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפסה. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת שלך. בצד ימין, תראה את לחצן ' הדפס ' ואת לקביעת הגדרות.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. כדי לחזור למצגת שלך מבלי להדפיס אותו לחץ לחצן 'הקודם' .

אם אתה מוכן להדפיס את המצגת שלך...

 1. בחר את מספר העותקים שהרצוי.

 2. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת שקופיות מסוימים בלבד, הדפסת שקופיות מרובות בכל עמוד או הדפסה גווני אפור.

 3. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

למידע נוסף

Project משלב הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפסה. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת שלך. בצד ימין, תראה את לחצן ' הדפס ' ואת לקביעת הגדרות.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים שהרצוי.

 4. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון ההדפסה של עמודים או הדפסה דו-צדדית.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

Publisher משלב הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפסה. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת שלך. בצד ימין, תראה את לחצן ' הדפס ' ואת לקביעת הגדרות.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים שהרצוי.

 4. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון ההדפסה של עמודים או הדפסה דו-צדדית.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

Visio משלב הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפסה. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת שלך. בצד ימין, תראה את לחצן ' הדפס ' ואת לקביעת הגדרות.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים שהרצוי.

 4. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון ההדפסה של עמודים או הדפסה דו-צדדית.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

Word משלב הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על קובץ > הדפסה. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת שלך. בצד ימין, תראה את לחצן ' הדפס ' ואת לקביעת הגדרות.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

  עצה: אם ברצונך להציג תצוגה מקדימה של עמודים מרובים זה לצד זה, השתמש במחוון שינוי גודל תצוגה להקטנת התצוגה.

 3. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך שלך מבלי להדפיס אותו.

אם אתה מוכן להדפיס את המסמך...

 1. בחר את מספר העותקים שהרצוי.

 2. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון ההדפסה של עמודים או הדפסה דו-צדדית.

  הערה: כדי להדפיס עמודים מסוימים בלבד ב- Word, לחץ על ' הדפס את כל העמודים '. משם, באפשרותך לבחור להדפיס בעמוד הנוכחי בלבד, או באפשרותך לבחור הדפסה מותאמת אישית ולציין העמודים להדפסה כגון "1-3" או "3-6, 10, 14".

 3. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

הערה: אם אתה מקבל בסוף המסמך עמוד ריק, בלתי נוספות, ראה מחיקת עמוד ב- Word.

למידע נוסף

פתרון בעיות

לקבלת מידע בנושא פתרון בעיות במדפסת או במנהל המדפסת, ראה:

בתוכניות מסוימות, כגון Excel ו- Word, הצגה לפני הדפסה מופיעה במסך הדפסה הראשי. בתוכניות אחרות, כגון Access ו- OneNote, לחיצה על לחצן ' הצג לפני הדפסה ' במסך הראשי הדפסה כדי לגשת הצגה לפני הדפסה.

לחצן ' הדפס ' תצוגה מקדימה

צפה בווידאו אודות הדפסה ב- Office:

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

עיין בסעיפים שלהלן לקבלת מידע נוסף אודות הדפסה ותצוגה מקדימה מתוכניות ספציפיים.

בחר את תוכנית Office

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג בתצוגה מקדימה את הקובץ, לחץ על הצגה לפני הדפסה.

   כדי לחזור לקובץ שלך ולבצע שינויים לפני ההדפסה, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

  • כדי להדפיס את הקובץ שלך לבדוק או לשנות את מאפייני המדפסת, לחץ על הדפס.

  • כדי להדפיס את הקובץ מבלי לבדוק או לשנות את מאפייני המדפסת, לחץ על הדפסה מהירה.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג בתצוגה מקדימה את הקובץ, לחץ על הצגה לפני הדפסה.

  • כדי לחזור לקובץ שלך ולבצע שינויים לפני ההדפסה, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

  • כדי להדפיס את הקובץ שלך לבדוק או לשנות את מאפייני המדפסת, לחץ על הדפס.

לקבלת מידע אודות הדפסה ב- Outlook, ראה הדפסה ב- Outlook.

בכרטיסיה הדפסה, יופיעו באופן אוטומטי המאפיינים עבור מדפסת ברירת המחדל בסעיף הראשון, ומופיעה התצוגה המקדימה של המצגת שלך באופן אוטומטי באזור השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור למצגת שלך ולבצע שינויים לפני ההדפסה, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

 2. כאשר המאפיינים עבור מדפסת וייצוג שלך מופיעות האופן שבו ברצונך שהם, לחץ על הדפס.

  הערה: כדי לשנות את מאפייני המדפסת, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

בכרטיסיה הדפסה, יופיעו באופן אוטומטי המאפיינים עבור מדפסת ברירת המחדל בסעיף הראשון ולאחר התצוגה המקדימה של הקובץ שלך מופיע באופן אוטומטי במקטע השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור לקובץ שלך ולבצע שינויים לפני ההדפסה, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

 2. כאשר המאפיינים עבור המדפסת וקובץ שלך מופיעות האופן שבו ברצונך שהם, לחץ על הדפס.

הערה: כדי לשנות את מאפייני המדפסת, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

בכרטיסיה הדפסה, יופיעו באופן אוטומטי המאפיינים עבור מדפסת ברירת המחדל בסעיף הראשון ומופיעה התצוגה המקדימה של הפרסום שלך באופן אוטומטי באזור השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור לפרסום שלך ולבצע שינויים לפני ההדפסה, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

 2. כאשר המאפיינים עבור המדפסת וגם את הפרסום שלך מופיעות האופן שבו ברצונך שהם, לחץ על הדפס.

הערה: כדי לשנות את מאפייני המדפסת, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

לקבלת מידע נוסף ספציפיים להדפסה ב- Publisher, ראה הדפסה ב- Publisher.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג בתצוגה מקדימה את הקובץ, לחץ על הצגה לפני הדפסה.

  • כדי לחזור לקובץ שלך ולבצע שינויים לפני ההדפסה, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

  • כדי להדפיס את הקובץ שלך לבדוק או לשנות את מאפייני המדפסת, לחץ על הדפס.

  • כדי להדפיס את הקובץ מבלי לבדוק או לשנות את מאפייני המדפסת, לחץ על הדפסה מהירה.

בכרטיסיה הדפסה, יופיעו באופן אוטומטי המאפיינים עבור מדפסת ברירת המחדל בסעיף הראשון, ומופיעה התצוגה המקדימה של המסמך באופן אוטומטי באזור השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור למסמך שלך ולבצע שינויים לפני ההדפסה, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ.

 2. כאשר המאפיינים עבור מדפסת והמסמך שלך מופיעות האופן שבו ברצונך שהם, לחץ על הדפס.

הערה: כדי לשנות את מאפייני המדפסת, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

פתרון בעיות

לקבלת מידע בנושא פתרון בעיות במדפסת או במנהל המדפסת, ראה:

בחר את תוכנית הדואר מהרשימה הנפתחת הבאה כדי להציג מידע אודות הדפסה ותצוגה מקדימה מתוכניות ספציפיים.

לקבלת מידע אודות הדפסה ב- Office Excel 2007, ראה הדפסה ב- Excel 2007.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הצגה לפני הדפסה.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרות ותצוגה מקדימה של הדפסה, בחר באפשרויות הרצויות לפני הדפסה.

 1. פתח את הפריט שברצונך להדפיס.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על החץ לצד הדפס ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

 3. לחץ על הלחצנים בסרגל הכלים, המהווה חלק ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent, כדי להציג בתצוגה מקדימה את העמוד או לבצע שינויים לפני ההדפסה.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על החץ לצד הדפס ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

 2. לחץ על הלחצנים בסרגל הכלים, המהווה חלק ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent, כדי להציג בתצוגה מקדימה את העמוד או לבצע שינויים לפני ההדפסה.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הצגה לפני הדפסה.

 2. לחץ על הלחצנים בסרגל הכלים כדי להציג בתצוגה מקדימה את העמוד או לבצע שינויים לפני ההדפסה.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הצגה לפני הדפסה.

 2. לחץ על הלחצנים בסרגל הכלים כדי להציג בתצוגה מקדימה את העמוד או לבצע שינויים לפני ההדפסה.

 1. בתפריט קובץ, הצבע על הדפס ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

 2. לחץ על הלחצנים בסרגל הכלים כדי להציג בתצוגה מקדימה את העמוד או לבצע שינויים לפני ההדפסה.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הצגה לפני הדפסה.

 2. לחץ על הלחצנים בסרגל הכלים כדי להציג בתצוגה מקדימה את העמוד או לבצע שינויים לפני ההדפסה.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על החץ לצד הדפס ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

 2. לחץ על הלחצנים בסרגל הכלים, המהווה חלק ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent, כדי להציג בתצוגה מקדימה את העמוד או לבצע שינויים לפני ההדפסה.

פתרון בעיות

לקבלת מידע בנושא פתרון בעיות במדפסת או במנהל המדפסת, ראה:

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×