הגנה על הערות באמצעות סיסמה

הגנה באמצעות סיסמה ב- OneNote נועדה לסייע בשמירה על ההערות שלך מפני חטטנים. בין שאתה משתמש ב- OneNote כדי לרשום הערות כיתה בבית הספר, הערות פגישה בעבודה, יומן אישי או בלוג בבית, או לצורך מידע אישי על עצמך או על החברים ובני המשפחה שלך - סיסמאות נוטלות חלק חשוב בשליטה על הגישה להערות אלה.

באפשרותך לסייע בשמירה על פרטיות ההערות שלך מפני משתמשים אחרים על-ידי הגנה על מקטע במחברת של OneNote באמצעות סיסמה. כאשר מקטע מוגן באמצעות סיסמה, כל העמודים שלו נעולים עד להזנת הסיסמה הנכונה.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית המקטע שעליו ברצונך להגן ולאחר מכן בחר הגן באמצעות סיסמה על מקטע זה.

  צילום מסך של אופן ההגנה על מקטע באמצעות סיסמה ב- OneNote 2016.

 2. בחלונית המשימות הגנה באמצעות סיסמה, בחר קביעת סיסמה.

 3. בתיבת הדו-שיח הגנה באמצעות סיסמה, הקלד את הסיסמה הרצויה בתיבה הזן סיסמה.

 4. אשר את הסיסמה על-ידי הקלדה חוזרת שלה בתיבה אישור סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה: בחר את הסיסמה בקפידה. אם תשכח את הסיסמה, אף אחד לא יוכל לבטל את הנעילה של ההערות שלך עבורך (גם לא מחלקת התמיכה הטכנית של Microsoft).

נעילת המקטעים המוגנים במחברת

אם החלת סיסמאות על מקטעים מרובים במחברת שלך, תוכל לנעול את כולם בבת אחת.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אחת מכרטיסיות המקטעים המוגנים (אך שאינם נעולים כעת) ולאחר מכן בחר הגן באמצעות סיסמה על מקטע זה.

 2. בחלונית המשימות הגנה באמצעות סיסמה, בחר נעל הכל.

שינוי הסיסמה עבור מקטע מוגן

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית המקטע המכיל את הסיסמה שברצונך לשנות ובחר הגן באמצעות סיסמה על מקטע זה.

 2. בחלונית המשימות הגנה באמצעות סיסמה, בחר שינוי סיסמה (אם אפשרות זו אינה זמינה, פירוש הדבר שהמקטע אינו מוגן באמצעות סיסמה).

 3. בתיבת הדו-שיח שינוי סיסמה, הקלד את הסיסמה הנוכחית בתיבה סיסמה קודמת.

 4. הקלד את הסיסמה החדשה בתיבה הזן סיסמה חדשה.

 5. אשר את הסיסמה על-ידי הקלדה חוזרת שלה בתיבה אישור סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

הסרת הסיסמה ממקטע מוגן

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית המקטע המכיל את הסיסמה שברצונך להסיר ובחר הגן באמצעות סיסמה על מקטע זה.

 2. בחלונית המשימות הגנה באמצעות סיסמה, בחר הסרת סיסמה (אם אפשרות זו אינה זמינה, פירוש הדבר שהמקטע אינו מוגן באמצעות סיסמה).

 3. בתיבת הדו-שיח הסרת סיסמה, הקלד את הסיסמה הנוכחית ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

הגדרת אפשרויות להגנה באמצעות סיסמה

מקטעים מוגנים באמצעות סיסמה שביטלת את נעילתם יינעלו שוב באופן אוטומטי אם אינך עובד בהם. באפשרותך להתאים אישית את פרק הזמן, וכן להגדיר אפשרויות אחרות עבור האופנים שבהם תוחל הגנה באמצעות סיסמה על המקטעים המוגנים שלך.

 1. בחר קובץ > אפשרויות.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות OneNote, בחר מתקדם.

 3. תחת סיסמאות משמאל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לנעול מקטעי מחברת לאחר פרק זמן מסוים, בחר את תיבת הסימון נעל מקטעים המוגנים באמצעות סיסמה לאחר שלא עבדתי בהם במשך ולאחר מכן בחר את פרק הזמן הרצוי.

  • כדי לנעול מקטעי מחברת מיד לאחר סיום העבודה בהם, בחר את תיבת הסימון נעל מקטעים המוגנים באמצעות סיסמה מיד כשאני מנווט החוצה מהם.

  • כדי להפוך הערות במקטעים המוגנים באמצעות סיסמה לזמינות באופן זמני עבור תוכניות אחרות, בחר בתיבת הסימון אפשר לתוכניות תוספת לגשת למקטעים המוגנים באמצעות סיסמה כאשר הם אינם נעולים.

 4. לחץ על אישור כדי להחיל את ההעדפות שלך.

כמה הערות חשובות בנושא סיסמאות

 • ניתן להחיל סיסמאות רק על מקטעי מחברת, ולא על מחברות שלמות.

 • סיסמאות הן תלויות רישיות. ודא שמקש Caps Lock מבוטל לפני שתזין או תיצור סיסמה.

 • OneNote משתמש בהצפנה כדי לאבטח מקטעים המוגנים באמצעות סיסמה. אם תשכח את הסיסמה, אף אחד לא יוכל לבטל את הנעילה של ההערות שלך עבורך (גם לא מחלקת התמיכה הטכנית של Microsoft). לכן, נקוט זהירות בעת הקצאה ושינוי של סיסמאות עבור מקטעי המחברות שלך.

 • מקטעים המוגנים באמצעות סיסמה אינם נכללים בחיפושים במחברות. כדי לכלול מקטע מוגן בחיפוש, יהיה עליך לבטל תחילה את נעילת המקטע.

 • תגיות הערה הנמצאות בשימוש בעמודים במקטע מוגן אינן נכללות בסיכום תגיות ההערה, אלא אם הנעילה של המקטע המוגן מבוטלת קודם לכן.

לראש הדף

במאמר זה

מדוע להשתמש בסיסמאות ב- OneNote?

החלה או הסרה של הגנה באמצעות סיסמה

הגדרת אפשרויות להגנה באמצעות סיסמה

מדוע להשתמש בסיסמאות ב- OneNote?

להלן התרחישים הנפוצים ביותר לשימוש בסיסמאות כדי לסייע בשליטה על הגישה למידע במחברות שלך:

פרטיות של מידע אישי    המחברת שלך עשויה לכלול מקטע או תיקיה ייעודיים המכילים נתונים אישיים, כגון כתובת הבית שלך, מספרי טלפון, מספר ביטוח לאומי, מספרי חשבון הבנק וכרטיס האשראי שלך, אישורי כניסה לאתרי אינטרנט ומידע דומה. בעידן זה של מקרים הולכים וגוברים של גניבת זהות - אי-שימוש באמצעים להגנה על סוג מידע זה הוא עסק מסוכן. OneNote מצפין מקטעים מוגנים כדי לסייע בשמירה על אבטחת המידע האישי שלך.

אבטחה גמישה    אם אתה משתמש ב- OneNote כדי לתעד את חייך בבית הספר, בעבודה ובבית, סביר להניח שתגדיר מקטעים נפרדים עבור כל אחד מהם. בהתאם לאופן שבו תרצה לשתף מידע מסוג זה עם אחרים, תוכל להקצות סיסמאות שונות למקטעים שונים.

ניידות מאובטחת    להבדיל מסיסמת מחשב, אשר שולט בגישה למחשב שלך, אך אינו מגן על הקבצים הבודדים המאוחסנים בו, ההגנה באמצעות סיסמה של OneNote מתמקדת בקובץ המחברת שלך. היא מסייעת באבטחת מקטעים של המחברת שלך גם אם קובץ המחברת מועתק למחשב אחר או לשרת קבצים, או אם המחשב הנישא או מחשב ה- Tablet שלך אבד או נגנב.

לראש הדף

החלה או הסרה של הגנה באמצעות סיסמה

החלת סיסמה על מקטע

כדי לסייע במניעת גישה בלתי מורשית להערות שלך, באפשרותך להחיל סיסמה על מקטעים ספציפיים של המחברת שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה של המקטע שעליו תרצה להחיל את הסיסמה.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הגן באמצעות סיסמה על מקטע זה.

 3. בחלונית המשימות הגנה באמצעות סיסמה, לחץ על קביעת סיסמה.

 4. בתיבת הדו-שיח הגנה באמצעות סיסמה, הקלד את הסיסמה הרצויה בתיבה הזן סיסמה.

 5. אשר את הסיסמה על-ידי הקלדה שלה בתיבה אישור סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

כאשר אתה עובד במקטע שהנו מוגן באמצעות סיסמה במחברת שלך, הוא יישאר לא נעול לפרק זמן שבאפשרותך לציין. כדי להגביר את האבטחה, ניתן להגדיר את האפשרות לנעול מקטעים מוגנים ברגע שאתה מנווט הרחק מהם או כאשר אתה סוגר את OneNote. כאשר מקטע מוגן נעול, הסיסמה הנכונה נדרשת כדי להציג ולערוך את המקטע. באפשרותך לשנות או להסיר בקלות את הסיסמה עבור מקטעים במחברת שלך.

חשוב: 

 • השתמש בסיסמאות חזקות המשלבות אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים וסמלים. סיסמאות חלשות אינן מערבבות רכיבים אלה. סיסמה חזקה: Y6dh!et5. סיסמה חלשה: House27. סיסמאות צריכות להכיל 8 תווים או יותר. ביטוי סיסמה המשתמש ב- 14 תווים או יותר עדיף.

 • חיוני שתזכור את הסיסמה שלך. אם תשכח את הסיסמה שלך, Microsoft לא תוכל לאחזר אותה. שמור את הסיסמאות שאתה כותב במקום בטוח הרחק מהמידע המוגן באמצעות סיסמאות אלה.

 • סיסמאות הן תלויות רישיות. ודא שמקש CAPS LOCK אינו מופעל בעת הזנת הסיסמה בפעם הראשונה.

 • הגישה למקטעים עם סיסמאות מוגבלת לאחר פרק זמן מסוים של חוסר פעילות שבאפשרותך לציין, או לאחר שאתה יוצא מ- OneNote.

 • מקטעים המוגנים באמצעות סיסמה אינם נכללים בחיפושים במחברות. כדי לכלול מקטע מוגן בחיפוש מחברת, עליך לבטל תחילה את נעילת המקטע לפני שתתחיל לחפש את ההערות שלך.

 • דגלי הערה הנמצאים בשימוש בעמודים המופיעים במקטע מוגן אינם נכללים בסיכום דגלי ההערה אלא אם מבטלים תחילה את נעילת המקטעים.

 • משתמשים אחרים אינם יכולים לגשת למקטעים המוגנים באמצעות סיסמה במהלך הפעלת שיתוף חי, גם אם נעילת המקטע מבוטלת במהלך ההפעלה. כדי לכלול מקטע מוגן בהפעלת שיתוף חי, עליך להסיר תחילה את ההגנה באמצעות סיסמה של המקטע ולאחר מכן להתחיל את הפעלת השיתוף החי, או להצטרף אליה.

 • הקלטות שמע ווידאו מאוחסנות כקבצים נפרדים במחברת שלך ולא ניתן להחיל עליהן סיסמאות.

לראש הדף

שינוי הסיסמה עבור מקטע

אם סיסמה עבור מקטע כלשהו במחברת שלך נחשפה לסכנה, או אם ברצונך לשנות את כל הסיסמאות שלך מעת לעת כדי להגביר את האבטחה, ניתן לשנות בקלות את הסיסמה הקיימת עבור כל מקטע במחברת שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה של המקטע שאת הסיסמה שלו ברצונך לשנות.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הגן באמצעות סיסמה על מקטע זה.

 3. בחלונית המשימות הגנה באמצעות סיסמה, לחץ על שינוי סיסמה.

  הערה: אם אפשרות זו אינה זמינה, כרגע אף סיסמה אינה מוחלת על המקטע שנבחר.

 4. בתיבת הדו-שיח שינוי סיסמה, הקלד את הסיסמה הנוכחית בתיבה סיסמה ישנה.

 5. הקלד את הסיסמה החדשה הרצויה בתיבה הזן סיסמה חדשה.

 6. אשר את הסיסמה על-ידי הקלדתה בתיבה אישור סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

הסרת הסיסמה ממקטע

 1. לחץ על הכרטיסיה של המקטע שאת הסיסמה שלו ברצונך להסיר.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הגן באמצעות סיסמה על מקטע זה.

 3. בחלונית המשימות הגנה באמצעות סיסמה, לחץ על הסר סיסמה.

  הערה: אם אפשרות זו אינה זמינה, כרגע אף סיסמה אינה מוחלת על המקטע שנבחר.

 4. בתיבת הדו-שיח הסרת סיסמה, הקלד את הסיסמה הנוכחית ולאחר מכן לחץ על אישור.

נעילה של כל המקטעים המוגנים באמצעות סיסמה בו-זמנית

באפשרותך לנעול את כל המקטעים המוגנים באמצעות סיסמה במחברת שלך בו-זמנית.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הגן באמצעות סיסמה על מקטע זה.

 2. בחלונית המשימות הגנה באמצעות סיסמה, לחץ על נעל הכל.

עצה: כדי לנעול במהירות את כל המקטעים המוגנים באמצעות סיסמה במחברת שלך, הקש CTRL+ALT+L.

לראש הדף

הגדרת אפשרויות להגנה באמצעות סיסמה

בעת ביטול נעילה של מקטעים המוגנים באמצעות סיסמה במחברת, OneNote שומר את המקטעים הללו זמינים לפרק זמן מסוים לפני שהוא נועל אותם שוב. באפשרותך לציין את פרק הזמן ולהגדיר אפשרויות מותאמות אישית להגנה באמצעות סיסמה.

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. ברשימה קטגוריה, לחץ על סיסמאות.

 3. תחת סיסמאות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לנעול מקטעי מחברת לאחר פרק זמן מסוים, בחר את תיבת הסימון נעל מקטעים המוגנים באמצעות סיסמה לאחר שלא עבדתי בהם במשך: ולאחר מכן, ברשימה, בחר את פרק הזמן הרצוי.

  • כדי לנעול מקטעי מחברת מיד לאחר סיום העבודה בהם, בחר את תיבת הסימון נעל מקטעים המוגנים באמצעות סיסמה מיד כשאני מנווט החוצה מהם.

  • כדי להפוך הערות במקטעים המוגנים באמצעות סיסמה לזמינות באופן זמני ליישומים אחרים, בחר את תיבת הסימון אפשר ליישומי תוספת לגשת למקטעים המוגנים באמצעות סיסמה כאשר הם אינם נעולים.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×