הגנה על גליון עבודה ב- Mac

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

כדי למנוע ממשתמשים אחרים לשנות, להזיז או למחוק נתונים בגליון עבודה בטעות או במתכוון, באפשרותך לנעול את התאים בגליון העבודה של Excel ולאחר מכן להגן על הגיליון באמצעות סיסמה. נניח שאתה הבעלים של גליון עבודה של דוח מצב צוות, וברצונך שחברי הצוות יוסיפו בתוכו נתונים בתאים ספציפיים בלבד, ולא יוכלו לשנות שום דבר אחר. בעזרת הגנה על גליון עבודה, באפשרותך להגדיר שרק חלקים מסוימים בגיליון יהיו ניתנים לעריכה, ולמשתמשים לא תהיה אפשרות לשנות נתונים באף חלק אחר בגיליון.

זהירות: סיסמאות ב- Excel for Mac יש מגבלה בן 15 תווים. לא ניתן לפתוח חוברת עבודה או במסמך שהיא מוגנת בגירסת המבוססות על Windows של Excel או ב- Word אם הסיסמה ארוכה יותר עשר תווים בסיסמה. אם ברצונך לפתוח את הקובץ ב- Office for Mac, בקש מחבר המבוססות על Windows כדי להתאים את אורך סיסמה. הגנה על רכיבי גליון עבודה וחוברת אין לבלבל עם אבטחה סיסמה ברמת חוברת עבודה. הגנה על רכיבי לא יכול להגן על חוברת עבודה מפני משתמשים בעלי כוונת זדוניות. עבור שכבה נוספת של אבטחה, אתה יכול לעזור להגן על קובץ חוברת העבודה כולה שלך באמצעות סיסמה.

הגנה על רכיבי גליון

הגנה על גליון עבודה מתבצעת בשני שלבים: השלב הראשון הוא ביטול הנעילה של תאים שאחרים יכולים לערוך ולאחר מכן באפשרותך להגן על גליון העבודה עם או בלי סיסמה.

 1. פתח על הגיליון שלפניו ברצונך להגן.

 2. לחץ על סקירה > ‏הגנת גיליון.

  הגנה על גיליון האפשרות ברצועת הכלים

 3. ברשימה אפשר למשתמשים גליון זה, בחר את הרכיבים שברצונך לאפשר למשתמשים לשנות.

  רכיבי להגנת בתוך גליון

  אפשרות

  מאפשרת למשתמשים

  לבחור תאים נעולים

  העבר את המצביע לתאים שתיבת הסימון נעול סומנה עבורם בכרטיסיה הגנה בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים. כברירת מחדל, משתמשים רשאים לבחור תאים נעולים.

  לבחור תאים שאינם נעולים

  העבר את המצביע לתאים שתיבת הסימון נעול לא סומנה עבורם בכרטיסיה הגנה בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים. כברירת מחדל, משתמשים רשאים לבחור תאים לא נעולים, ויכולים להקיש על מקש TAB כדי לעבור בין התאים הלא נעולים בגליון עבודה מוגן.

  לעצב תאים

  שנה את האפשרויות הרצויות בתיבות הדו-שיח עיצוב תאים ועיצוב מותנה. אם החלת עיצוב מותנה לפני שהגדרת הגנה על גליון העבודה, העיצוב ימשיך להשתנות כאשר משתמשים יזינו ערך העומד בתנאי שונה.

  לעצב עמודות

  להשתמש בכל אחת מפקודות עיצוב העמודות, כולל שינוי רוחב עמודה או הסתרת עמודות (הכרטיסיה בית, הקבוצה תאים, לחצן עיצוב).

  לעצב שורות

  להשתמש בכל אחת מפקודות עיצוב השורות, כולל שינוי גובה שורה או הסתרת שורות (הכרטיסיה בית, הקבוצה תאים, לחצן עיצוב).

  להוסיף עמודות

  להוסיף עמודות.

  להוסיף שורות

  להוסיף שורות.

  להוסיף היפר-קישורים

  להוסיף היפר-קישורים חדשים, גם בתאים שאינם נעולים.

  למחוק עמודות

  למחוק עמודות.

  הערה: אם האפשרות למחוק עמודות מוגנת והאפשרות להוסיף עמודות אינה מוגנת, משתמש יכול להוסיף עמודות, אך לא למחוק עמודות.

  למחוק שורות

  למחוק שורות.

  הערה: אם האפשרות למחוק שורות מוגנת והאפשרות להוסיף שורות אינה מוגנת, משתמש יכול להוסיף שורות, אך לא למחוק שורות.

  למיין

  השתמש בכל אחת מהפקודות למיון נתונים.

  הערה: למשתמשים אין אפשרות למיין טווחים שמכילים תאים נעולים בגליון עבודה מוגן, ללא קשר להגדרה זו.

  מסנן

  השתמש בכל אחת מהפקודות כדי לסנן נתונים.

  להשתמש בדוחות PivotTable

  עצב, שנה את הפריסה, רענן או שנה באופן אחר דוחות PivotTable, או צור דוחות חדשים.

  לערוך אובייקטים

  ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • בצע שינויים באובייקטי גרפיקה, כולל מפות, תרשימים מוטבעים, צורות, תיבות טקסט ופקדים, שאת נעילתם לא ביטלת לפני ההגנה על גליון העבודה. לדוגמה, אם גליון עבודה מכיל לחצן המפעיל מאקרו, ניתן ללחוץ על הלחצן כדי להפעיל את המאקרו, אך לא ניתן למחוק את הלחצן.

  • בצע שינויים, כגון עיצוב, בתרשים מוטבע. התרשים ממשיך להתעדכן בעת שינוי נתוני המקור שלו.

  • הוסף או ערוך הערות.

  לערוך תסריטים

  הצג תרחישים שהסתרת, ערוך שינויים בתרחישים שמנעת שינויים בהם ומחק את אותם תרחישים. משתמשים יכולים לשנות את הערכים בתאים המשתנים, אם התאים אינם מוגנים, ולהוסיף תרחישים חדשים.

 4. אופציונלי - הזן סיסמה עבור הגיליון ולאחר מכן הקלד שוב את הסיסמה תחת אימות.

  הערה: הסיסמה הוא אופציונלי. אם לא תספק סיסמה, כל משתמש יכול הגנת הגיליון ולשנות מה היה מוגן. אם הזנת סיסמה, ודא שבחרת סיסמה שקל לזכור, או רשום אותה ושמור אותה במקום בטוח. אם תאבד את הסיסמה, לא תוכל לגשת החלקים מוגן בגיליון.

 5. לחץ על אישור.

האפשרות ' הגנת גיליון ' ברצועת הכלים משתנה להסרת הגנת גיליון כאשר גליון מוגן.

הסרת הגנת גיליון

 1. בחר את הגיליון מוגן.

 2. בכרטיסיה סקירה, לחץ על הסרת הגנת גיליון.

  הסרת הגנת גיליון
 3. אם תתבקש, הזן את הסיסמה עבור הגיליון מוגן.

בעת הסרת הגנה של גליון עבודה, באפשרותך לבטל נעילה של גרפיקה, אובייקטים ופקדי נוסחאות. עיין בסעיף הבאים לקבלת מידע נוסף.

בעת הסרת הגנה של גליון עבודה, באפשרותך לבטל נעילה של גרפיקה, אובייקטים, טווחים ונוסחאות. לקבלת מידע נוסף, ראה להלן.

לשם

בצע פעולה זו

ביטול נעילה של תאים כלשהם שברצונך שמשתמשים יוכלו לשנות

בחר כל תא או טווח. בתפריט עיצוב, לחץ על תאים, לחץ על הכרטיסיה הגנה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון נעול.

ביטול נעילה של כל גרפיקה שברצונך שמשתמשים יוכלו לשנות

בחר את פריט הגרפיקה ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על הפקודה עבור סוג הגרפיקה שברצונך לבטל את נעילתו: הצורה, הטקסט או התמונה. בחלונית הניווט, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון נעול.

ביטול נעילה של כל אובייקט או הפקד שברצונך שמשתמשים יוכלו לשנות

בחר את פקד או אובייקט ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על עיצוב אובייקט או פקד. לחץ על הכרטיסיה הגנה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון נעול. נקה את תיבת הסימון נעל טקסט אם היא נמצאת.

להסתיר נוסחאות שאינך מעוניין שיהיו גלויות למשתמשים

בחר את התאים המכילים את הנוסחאות. בתפריט עיצוב, לחץ על תאים, לחץ על הכרטיסיה הגנה, ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון מוסתר.

הגנה על רכיבי גליון

הגנה על גליון עבודה מתבצעת בשני שלבים: השלב הראשון הוא ביטול הנעילה של תאים שאחרים יכולים לערוך ולאחר מכן באפשרותך להגן על גליון העבודה עם או בלי סיסמה.

 1. פתח על הגיליון שלפניו ברצונך להגן.

 2. בכרטיסיה ' סקירה ', תחת הגנה, לחץ על גיליון.

 3. ברשימה אפשר למשתמשים גליון זה, בחר את הרכיבים שברצונך לאפשר למשתמשים לשנות.

  רכיבי להגנת בתוך גליון

  אפשרות

  מאפשרת למשתמשים

  לבחור תאים נעולים

  העבר את המצביע לתאים שתיבת הסימון נעול סומנה עבורם בכרטיסיה הגנה בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים. כברירת מחדל, משתמשים רשאים לבחור תאים נעולים.

  לבחור תאים שאינם נעולים

  העבר את המצביע לתאים שתיבת הסימון נעול לא סומנה עבורם בכרטיסיה הגנה בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים. כברירת מחדל, משתמשים רשאים לבחור תאים לא נעולים, ויכולים להקיש על מקש TAB כדי לעבור בין התאים הלא נעולים בגליון עבודה מוגן.

  לעצב תאים

  שנה את האפשרויות הרצויות בתיבות הדו-שיח עיצוב תאים ועיצוב מותנה. אם החלת עיצוב מותנה לפני שהגדרת הגנה על גליון העבודה, העיצוב ימשיך להשתנות כאשר משתמשים יזינו ערך העומד בתנאי שונה.

  לעצב עמודות

  להשתמש בכל אחת מפקודות עיצוב העמודות, כולל שינוי רוחב עמודה או הסתרת עמודות (הכרטיסיה בית, הקבוצה תאים, לחצן עיצוב).

  לעצב שורות

  להשתמש בכל אחת מפקודות עיצוב השורות, כולל שינוי גובה שורה או הסתרת שורות (הכרטיסיה בית, הקבוצה תאים, לחצן עיצוב).

  להוסיף עמודות

  להוסיף עמודות.

  להוסיף שורות

  להוסיף שורות.

  להוסיף היפר-קישורים

  להוסיף היפר-קישורים חדשים, גם בתאים שאינם נעולים.

  למחוק עמודות

  למחוק עמודות.

  הערה: אם האפשרות למחוק עמודות מוגנת והאפשרות להוסיף עמודות אינה מוגנת, משתמש יכול להוסיף עמודות, אך לא למחוק עמודות.

  למחוק שורות

  למחוק שורות.

  הערה: אם האפשרות למחוק שורות מוגנת והאפשרות להוסיף שורות אינה מוגנת, משתמש יכול להוסיף שורות, אך לא למחוק שורות.

  למיין

  השתמש בכל אחת מהפקודות למיון נתונים.

  הערה: למשתמשים אין אפשרות למיין טווחים שמכילים תאים נעולים בגליון עבודה מוגן, ללא קשר להגדרה זו.

  מסנן

  השתמש בכל אחת מהפקודות כדי לסנן נתונים.

  להשתמש בדוחות PivotTable

  עצב, שנה את הפריסה, רענן או שנה באופן אחר דוחות PivotTable, או צור דוחות חדשים.

  לערוך אובייקטים

  ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • בצע שינויים באובייקטי גרפיקה, כולל מפות, תרשימים מוטבעים, צורות, תיבות טקסט ופקדים, שאת נעילתם לא ביטלת לפני ההגנה על גליון העבודה. לדוגמה, אם גליון עבודה מכיל לחצן המפעיל מאקרו, ניתן ללחוץ על הלחצן כדי להפעיל את המאקרו, אך לא ניתן למחוק את הלחצן.

  • בצע שינויים, כגון עיצוב, בתרשים מוטבע. התרשים ממשיך להתעדכן בעת שינוי נתוני המקור שלו.

  • הוסף או ערוך הערות.

  לערוך תסריטים

  הצג תרחישים שהסתרת, ערוך שינויים בתרחישים שמנעת שינויים בהם ומחק את אותם תרחישים. משתמשים יכולים לשנות את הערכים בתאים המשתנים, אם התאים אינם מוגנים, ולהוסיף תרחישים חדשים.

 4. אופציונלי - הזן סיסמה עבור הגיליון ולאחר מכן הקלד שוב את הסיסמה תחת אימות.

  הערה: הסיסמה הוא אופציונלי. אם לא תספק סיסמה, כל משתמש יכול הגנת הגיליון ולשנות מה היה מוגן. אם הזנת סיסמה, ודא שבחרת סיסמה שקל לזכור, או רשום אותה ושמור אותה במקום בטוח. אם תאבד את הסיסמה, לא תוכל לגשת החלקים מוגן בגיליון.

 5. לחץ על אישור.

האפשרות ' גיליון ' ברצועת הכלים מופיעה זמין כאשר הגיליון מוגן.

כאשר גליון מוגן, מופיע enabled סמל גיליון

 1. בחר את הגיליון מוגן.

 2. בכרטיסיה ' סקירה ', תחת הגנה, לחץ על גיליון.

  כאשר גליון מוגן, מופיע enabled סמל גיליון
 3. אם תתבקש, הזן את הסיסמה עבור הגיליון מוגן.

בעת הסרת הגנה של גליון עבודה, באפשרותך לבטל נעילה של גרפיקה, אובייקטים ופקדי נוסחאות. עיין בסעיף הבאים לקבלת מידע נוסף.

בעת הסרת הגנה של גליון עבודה, באפשרותך לבטל נעילה של גרפיקה, אובייקטים, טווחים ונוסחאות. לקבלת מידע נוסף, ראה להלן.

לשם

בצע פעולה זו

ביטול נעילה של תאים כלשהם שברצונך שמשתמשים יוכלו לשנות

בחר כל תא או טווח. בתפריט עיצוב, לחץ על תאים, לחץ על הכרטיסיה הגנה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון נעול.

ביטול נעילה של כל גרפיקה שברצונך שמשתמשים יוכלו לשנות

בחר את פריט הגרפיקה ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על הפקודה עבור סוג הגרפיקה שברצונך לבטל את נעילתו: הצורה, הטקסט או התמונה. בחלונית הניווט, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון נעול.

ביטול נעילה של כל אובייקט או הפקד שברצונך שמשתמשים יוכלו לשנות

בחר את פקד או אובייקט ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על עיצוב אובייקט או פקד. לחץ על הכרטיסיה הגנה ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון נעול. נקה את תיבת הסימון נעל טקסט אם היא נמצאת.

להסתיר נוסחאות שאינך מעוניין שיהיו גלויות למשתמשים

בחר את התאים המכילים את הנוסחאות. בתפריט עיצוב, לחץ על תאים, לחץ על הכרטיסיה הגנה, ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון מוסתר.

עזור לנו לשפר את Excel

האם יש לך הצעות לשיפור הגירסה הבאה של Excel? אם כן, עיין בנושאים תחת User Voice עבור Excel.

למידע נוסף

הגנה על חוברת עבודה

הגבל הרשאה עבור תוכן בקובץ

הגבלת שינויים באמצעות מצב לקריאה בלבד

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×