הגנה באמצעות סיסמה עבור מצגות ב-PowerPoint

סיסמה עוזרת למנוע מאנשים אחרים לפתוח או לשנות מצגת.

זהירות: בעת יצירת סיסמה עבור מצגת, הקלט את הסיסמה ושמור אותה במקום בטוח. אם אתה מאבד את הסיסמה, לא ניתן לאחזר אותה ולא תוכל לפתוח אותה או לקבל גישה למצגת.

הוספת הגנה באמצעות סיסמה לקובץ

 1. בחר קובץ > מידע.

 2. בחר הגנה על מצגת _GT_ הצפן באמצעות סיסמה.

 3. בתיבה Password , הזן את הסיסמה שבה ברצונך להשתמש. בחר באפשרות אישור.

 4. PowerPoint מבקש ממך לאשר את הסיסמה על-ידי הזנת הסיסמה פעם נוספת.

 5. שמור את הקובץ כדי לוודא שהסיסמה נכנסת לתוקף.

הגנה באמצעות סיסמה אינה נתמכת ב- PowerPoint for ODP (פתיחת מצגת מסמכים). 

הסרת סיסמה מקובץ

הסרת סיסמה ממסמך היא תהליך פשוט, אך עליך לדעת מהי הסיסמה המקורית.

 1. פתח את המצגת שאת הסיסמה שלה ברצונך להסיר.

 2. בחר קובץ > מידע.

 3. בחר הגנה על מצגת _GT_ הצפן באמצעות סיסמה.

 4. נקה את הסיסמה בתיבה סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

עריכה משותפת של קובץ המוגן באמצעות סיסמה

אם תנסה לפתוח קובץ המוגן באמצעות סיסמה שמישהו אחר עובד עליו כעת, תוכל לפתוח אותו, אך לא תוכל לערוך אותו. תוכל לראות את הקובץ במצב לקריאה בלבד.

למידע נוסף

הוספה או הסרה של הגנה במסמך, חוברת עבודה או מצגת

זהירות: בעת יצירת סיסמה עבור מצגת, הקלט את הסיסמה ושמור אותה במקום בטוח. אם אתה מאבד את הסיסמה, לא ניתן לאחזר אותה ולא תוכל לפתוח אותה או לקבל גישה למצגת.

דרישת סיסמה כדי לפתוח מצגת

 1. לחץ על File > סיסמאות.

 2. תחת סיסמה כדי לפתוח, בחר את תיבת הסימון הצפן מצגת זו ודרוש סיסמה לפתיחה .

 3. בתיבה סיסמה חדשה , הקלד סיסמה.

  הערה: כדי ליצור סיסמה חזקה, השתמש בשבעה תווים לפחות וכלול שילוב של אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים ותווים שאינם אלפביתיים, כגון!, $, ו-%. אל תכלול את שם החשבון שלך או מידע אישי אחר.

 4. בתיבה אימות , הקלד שוב את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על הגדרת סיסמה.

 5. לחץ על אישורולאחר מכן שמור את המצגת.

  עצה: כדי להסיר את הסיסמה, נקה את תיבת הסימון הצפן מצגת זו ודרוש סיסמה לפתיחה , לחץ על אישורולאחר מכן שמור את המצגת.

דרישת סיסמה לשינוי מצגת

באפשרותך להוסיף סיסמה כך שרק משתמשים מורשים יוכלו לשנות מצגת. משתמשים לא מורשים עדיין יכולים לפתוח את המצגת ולאחר מכן לשמור אותה באמצעות שם קובץ אחר.

 1. לחץ על File > סיסמאות.

 2. תחת סיסמה לשינוי, בחר בתיבת הסימון דרוש סיסמה כדי לשנות את המצגת .

 3. בתיבה סיסמה חדשה , הקלד סיסמה.

  הערה: כדי ליצור סיסמה חזקה, השתמש בשבעה תווים לפחות וכלול שילוב של אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים ותווים שאינם אלפביתיים, כגון!, $, ו-%. אל תכלול את שם החשבון שלך או מידע אישי אחר.

 4. בתיבה אימות , הקלד שוב את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על הגדרת סיסמה.

 5. לחץ על אישורולאחר מכן שמור את המצגת.

עצה: כדי להסיר את הסיסמה, נקה את תיבת הסימון דרוש סיסמה כדי לשנות את המצגת , לחץ על אישורולאחר מכן שמור את המצגת.

שינוי סיסמה כדי לפתוח או לשנות מצגת

 1. לחץ על File > סיסמאות.

 2. תחת סיסמה כדי לפתוח או לשנות סיסמה לשינוי, לחץ על שנה סיסמה.

 3. בתיבה סיסמה חדשה , הקלד את הסיסמה החדשה.

  הערה: כדי ליצור סיסמה חזקה, השתמש בשבעה תווים לפחות וכלול שילוב של אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים ותווים שאינם אלפביתיים, כגון!, $, ו-%. אל תכלול את שם החשבון שלך או מידע אישי אחר.

 4. בתיבה אימות , הקלד שוב את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על הגדרת סיסמה.

 5. לחץ על אישורולאחר מכן שמור את המצגת.

דרישת סיסמה כדי לפתוח מצגת

 1. פתח את המצגת שאליה ברצונך להוסיף סיסמה.

 2. בכרטיסיה סקירה , תחת הגנה, לחץ על סיסמאות.

  הכרטיסיה 'סקירה' ב- PowerPoint, הקבוצה 'הגנה'

 3. תחת סיסמה כדי לפתוח, בחר את תיבת הסימון הצפן מצגת זו ודרוש סיסמה לפתיחה .

 4. בתיבה סיסמה חדשה , הקלד סיסמה.

  הערה: כדי ליצור סיסמה חזקה, השתמש בשבעה תווים לפחות וכלול שילוב של אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים ותווים שאינם אלפביתיים, כגון!, $, ו-%. אל תכלול את שם החשבון שלך או מידע אישי אחר.

 5. בתיבה אימות , הקלד שוב את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על הגדרת סיסמה.

 6. לחץ על אישור.

 7. לחץ על Save  לחצן 'שמור' .

  עצה: כדי להסיר את הסיסמה, נקה את תיבת הסימון הצפן מצגת זו ודרוש סיסמה לפתיחה , לחץ על אישורולאחר מכן לחץ על שמור.

דרישת סיסמה לשינוי מצגת

באפשרותך להוסיף סיסמה כך שרק משתמשים מורשים יוכלו לשנות מצגת. משתמשים לא מורשים עדיין יכולים לפתוח את המצגת ולאחר מכן לשמור אותה באמצעות שם קובץ אחר.

 1. פתח את המצגת שאליה ברצונך להוסיף סיסמה.

 2. בכרטיסיה סקירה , תחת הגנה, לחץ על סיסמאות.

 3. תחת סיסמה לשינוי, בחר בתיבת הסימון דרוש סיסמה כדי לשנות מצגת זו .

 4. בתיבה סיסמה חדשה , הקלד סיסמה.

  הערה: כדי ליצור סיסמה חזקה, השתמש בשבעה תווים לפחות וכלול שילוב של אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים ותווים שאינם אלפביתיים, כגון!, $, ו-%. אל תכלול את שם החשבון שלך או מידע אישי אחר.

 5. בתיבה אימות , הקלד שוב את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על הגדרת סיסמה.

 6. לחץ על אישור.

 7. לחץ על Save  לחצן 'שמור' .

  עצה: כדי להסיר את הסיסמה, נקה את תיבת הסימון דרוש סיסמה לשינוי מצגת זו , לחץ על אישורולאחר מכן לחץ על שמור.

שינוי סיסמת מצגת

זהירות: בעת שינוי סיסמה עבור מצגת, הקלט את הסיסמה ושמור אותה במקום בטוח. למרבה הצער, אם כבר איבדת או שכחת סיסמה עבור יישום של Office, אין ל- Microsoft דרך לשחזר אותה. Microsoft אינה מאחסנת סיסמאות אלה. לא תוכל לפתוח או לקבל גישה למצגת.

 1. פתח את המצגת שעבורה ברצונך לשנות את הסיסמה.

 2. בכרטיסיה סקירה , תחת הגנה, לחץ על סיסמאות.

 3. תחת סיסמה כדי לפתוח או לשנות סיסמה לשינוי, לחץ על שנה סיסמה.

 4. בתיבה סיסמה חדשה , הקלד סיסמה.

 5. בתיבה אימות , הקלד שוב את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על שנה סיסמה.

 6. לחץ על אישור.

 7. לחץ על Save  לחצן 'שמור' .

למידע נוסף

עזור להגן על הפרטיות שלך

הגבלת הרשאה לתוכן בקובץ

אודות הגבלת גישה באמצעות ניהול זכויות מידע

כדי לפתוח מצגת המוגנת באמצעות סיסמה:

 • הזן את הסיסמה עבור הקובץ בתיבה.

  סיסמאות הן תלויות רישיות. ודא שמקש Caps Lock אינו מופעל בטעות.

  באפשרותך לנסות שוב אם תזין סיסמה שגויה.

לא ניתן לפתוח את הקובץ ללא סיסמה. אם אינך יודע את הסיסמה, תצטרך לבדוק עם האדם שהצפין את הקובץ. 

אם תנסה לפתוח קובץ המוגן באמצעות סיסמה שמישהו אחר עובד עליו כעת, תוכל לפתוח אותו, אך לא תוכל לערוך אותו. תוכל לראות את הקובץ במצב לקריאה בלבד.

עבור הקבצים של ODP (פתיחת מצגת מסמכים), הגנה באמצעות סיסמה אינה נתמכת ב- PowerPoint באינטרנט.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×