הגהה הפרסום שלך על-ידי הדפסת כקובץ PDF, שילוב או הפרדות

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

חשוב להגיה הפרסום בעיון לפני שליחתה אל שירות הדפסה מסחרי. התבנית שיש להשתמש בה עבור הגהה, עבור בדיקת פריסת פוטנציאליים, צבע, ועבור בעיות השמנה עשוי להיות תלוי בסוג הדפוס שבה אתה משתמש. שלוש התבניות הנפוצות ביותר הן PDF, מורכב ו- proofs הפרדה.

לדון עם שירות ההדפסה המסחרי את התבנית המתאימה ביותר להגהה הפרסום ועל אילו בעיות בפרסום שלך, עליך לשים הספציפיות להדפוס שהם להשתמש.

באיזו שיטה ההגהה באפשרותי להשתמש?

ככל האפשר ששיטת ההגהה תתאים תנאי הדפוס, באופן מדויק יותר אותו שייצג את החומר המודפס הסופי.

מאחר שרוב שירותי ההדפסה המסחריים עובדים עם קבצי PDF, PDF היא כנראה האפשרות הטובה ביותר. PDF מבטיח כאשר הקובץ הצגה מקוונת או הדפסה, שהיא שומרת על בדיוק את התבנית המיועדת.

בתי דפוס מסחריים שאינם עובדים עם קבצי PDF עשויה לבקש ממך עבור קבצים PostScript. אפשרויות ההגהה שלך הן והפרדות. להגהה הן פחות מדויקות proofs מבוסס על-ידי הפרדת הדפוס שניתן ליצור. מבוסס על-ידי הפרדת proofs הן פחות מדויקות מבדיקת בתחילת ההדפסה.

האתגר הוא נמצאו בהפרדות או מאוחר יותר בבדיקת מכונת בעיות הן בדרך כלל יקרות יותר לתיקון מאשר כשהן נמצא מוקדם יותר בערכת להגהה. עיין עם הדפוס שלך כדי לקבוע אילו מהשיטות הבאות היא המתאימה ביותר.

 • הדפס גיליון משולב בשחור-לבן    בדוק פריסה, טקסט ונושאים כללי החדות והבהירות בשילוב של גווני אפור. אם הפרסום שלך יוצרת שגיאת PostScript כשהוא מודפס במדפסת שולחנית PostScript, הפרסום גם היא סביר להניח שהפרסום לשגיאת PostScript על המדפסת מסחרית imagesetter.

 • הדפסה של צבעים משולבים    שילוב כל הצבעים, טקסט וגרפיקה לגיליון מודפס בודד לצורך הגהה. השתמש בצבע RGB משולב כדי לוודא כי אתה מרוצה את העיצוב דף הכולל וטווח הצבעים כללי. עם זאת, RGB משולב אינה לבדיקה של דיוק בצבע, תבניות מוארה ובעיות.

 • הדפסת הפרדות צבע    נפרד הרכיב צבעים בפרסום ולזהות אזורים בעיצוב שעלולות לגרום לבעיות עבור הדפוס. בעת הדפסת הפרדות, Publisher מדפיס עמוד אחד עבור כל צבע שנעשה בו שימוש בפרסום שלך. הפרדות מופיעות בשחור-לבן, גם אם אתה מדפיס במדפסת צבע, מאחר שהמדפסת משתמשת בהן רק לקביעת אופן הפריסה של צבעים. הפרדות צבעים נוצרות בצורה הטובה ביותר על-ידי שירות ההדפסה המסחרי עבור הדפסה סופית במדפסת מסחרית. סקירת כל עמוד בזהירות כדי לאמת את הבעיות בשיחות עם מדפסת מסחרית שלך, כגון אלה:

  • צבעי מופרדים כראוי.

  • אובייקטים מופיעים על הלוח הנכון.

  • צבעים ואובייקטים לכסות רכב וכן ללכוד כראוי.

  • בליד הרחבת אובייקטים מחוץ לעמוד.

  • לא חסרים פריטי גרפיקה.

  • החלפת גופנים וגופנים כל הדפס כצפוי.

 1. לחץ על קובץ > ייצוא >.

 2. ברשימה שם הקובץ, הזן שם עבור הפרסום.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF‎.

 4. לצד מטב עבור, לחץ על שינוי.

 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות פרסום, לחץ על המיטוב ברשימה ציין כיצד פרסום זה יודפס או יופץ שמתאימה לצורכי הפרסום. לדוגמה, אם תבצע הגהה מקוונת של הפרסום ואיכות ההדפסה פחות חשובה מגודל קובץ קטן, לחץ על גודל מזערי. אם תדפיס PDF להגהה איכות ההדפסה חשובה יותר מגודל קובץ, לחץ על הדפסה באיכות גבוהה.

 6. לחץ על מתקדם כדי להציג את תיבת הדו-שיח בשלמותה ובחר את ההגדרות הרצויות.

 7. לחץ על אישור.

 8. בתיבת הדו-שיח פרסום כ- PDF או XPS, אם ברצונך לפתוח את הקובץ ב- Adobe Reader מיד לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום. אם אתה בוחר באפשרות דפוס מסחרי בתיבת הדו-שיח אפשרויות פרסום, בתיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום אינה זמינה.

 9. לחץ על פרסם.

 10. כדי להדפיס את הפרסום, ב- Adobe Reader, בתפריט קובץ, לחץ על הדפס, בחר אפשרויות הדפסה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. ברשימה שם המדפסת, לחץ על המדפסת או מכונת הדפוס הרצויה.

 3. לחץ על הכרטיסיה פרטי מדפסת, לחץ על הגדרת מדפסת מתקדמת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הפרדות.

 4. ברשימה הדפס צבעים כ, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על גווני אפור משולבים כדי להדפיס שילוב במדפסת שחור-לבן.

  • לחץ על CMYK משולב כדי להדפיס שילוב CMYK במדפסת צבע או התקן הגהה.

  • לחץ על RGB משולב כדי להדפיס שילוב במדפסת צבע.

 5. ברשימה רזולוציה, לחץ על הרזולוציה לפיו ברצונך להדפיס.

  הערה: רשימת פתרונות זמינים תלוי במדפסת או דפוס שבחרת ברשימה שם המדפסת. מדפסות מסוימות מאפשרות הדפסה ברזולוציה אחת בלבד.

 6. לחץ על הכרטיסיה הגדרות עמוד ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות תחת פלט הדפסה, סימוני מדפסת, ובליד.

 7. לחץ על הכרטיסיה גרפיקה וגופנים ובחר את האפשרויות הרצויות תחת גופנים, תמונות ותמונות חתוך והפחת.

 8. לחץ על אישור.

 9. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדפיס את הפרסום, לחץ על אישור.

  • כדי להשאיר את הגדרות הדפסה אלה מבלי להדפיס את הפרסום, לחץ על ביטול.

הערות: 

 • סימוני מדפסת, בליד וסימוני בליד מודפסים מחוץ לעמוד. כדי להדפיס אותם, גודל הנייר שלך חייב להיות גדול מהערך גודל העמוד בו שהגדרת עבור הפרסום שלך.

 • האפשרויות תחת פלט הדפסה זמינות רק בעת הדפסה במדפסת PostScript.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. ברשימה שם המדפסת, לחץ על המדפסת או מכונת הדפוס הרצויה.

  הערה: אם אין לך מדפסת צבע מסוג PostScript, באפשרותך להגדיר הכללי PS עבור הדפסה מסחרית מנהל המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה התקנת PS צבע כללי עבור הדפסה מסחרית מנהל המדפסת.

 3. לחץ על הכרטיסיה פרטי מדפסת, לחץ על הגדרת מדפסת מתקדמת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הפרדות.

 4. ברשימה הדפס צבעים כ, לחץ על הפרדות.

 5. ברשימה לוחות אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על כל סוגי הדיו המוגדרים כדי להדפיס לוח צבע ספוט או הדפסת צבע עבור כל דיו שהגדרת בפרסום (תפריטכלים, תפריט משנה כלי הדפסה מסחרית, פקודת הדפסת צבע ).

  • לחץ על שבשימוש בלבד כדי להדפיס לוח צבע ספוט או תהליך עבור כל דיו מוגדר שנעשה בו שימוש בפרסום.

  • לחץ על המר ספוט להדפסת כדי להדפיס לוחות הדפסת צבע בלבד ולהמיר את כל צבעי ספוט המוגדרים לצבעי במהלך ההדפסה.

 6. כדי למנוע Publisher להדפיס לוחות עבור צבעים שאינם בשימוש, בחר בתיבת הסימון אל תדפיס לוחות ריקים.

 7. ברשימה רזולוציה, לחץ על הרזולוציה לפיו ברצונך להדפיס.

  הערה: רשימת פתרונות זמינים תלוי במדפסת או דפוס שבחרת ברשימה שם המדפסת. מדפסות מסוימות מאפשרות הדפסה ברזולוציה אחת בלבד.

 8. לחץ על הכרטיסיה הגדרות עמוד ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות תחת פלט הדפסה, סימוני מדפסת, ובליד.

 9. לחץ על הכרטיסיה גרפיקה וגופנים ובחר את האפשרויות הרצויות תחת גופנים, תמונות ותמונות חתוך והפחת.

 10. לחץ על אישור.

 11. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדפיס את הפרסום, לחץ על אישור.

  • כדי להשאיר את הגדרות הדפסה אלה מבלי להדפיס את הפרסום, לחץ על ביטול.

הערות: 

 • סימוני מדפסת, בליד וסימוני בליד מודפסים מחוץ לעמוד. כדי להדפיס אותם, גודל הנייר שלך חייב להיות גדול מהערך גודל העמוד בו שהגדרת עבור הפרסום שלך.

 • האפשרויות תחת פלט הדפסה זמינות רק בעת הדפסה במדפסת PostScript.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×