הגדרת תאריך הדיווח

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

Microsoft Office Project משתמש בתאריך דיווח כדי להציג התקדמות באמצעות קווי התקדמות, כדי לכלול מידע אודות התקדמות שאינו מחולק ליחידת זמן עבודה (כגון אחוז ביצוע) בפרוייקט, או כדי לחשב סכומי ערך מזוכה. תאריך הדיווח זהה לתאריך הנוכחי (התאריך של היום), אלא אם תציין תאריך דיווח אחר. באפשרותך גם להשתמש בתאריך הדיווח כדי לקבוע היכן למקם עבודה בפועל ועבודה נותרת בלוח הזמנים בעת הזנת מידע אודות התקדמות.

במאמר זה

כיצד ניתן לשנות את תאריך הדיווח?

כיצד משפיע תאריך הדיווח על עדכוני התקדמות?

כיצד תאריך הדיווח ערך מזוכה משפיע?

כיצד משפיע תאריך הדיווח על חישובים עבור קווי התקדמות?

כיצד באפשרותי לשנות את תאריך הדיווח?

אם תציג את מצב הפרוייקט שלך באמצעות קווי התקדמות, תראה מצב הפרוייקט לתאריך הנוכחי. באופן דומה, אם אתה מזין מידע אודות התקדמות, הנתונים בפועל והעבודה עבודה נותרת מתוזמנות סביב התאריך הנוכחי. מידע אודות ערך מזוכה מחושב גם עבור התאריך הנוכחי.

באפשרותך לשנות את תאריך הדיווח כדי להזין או להציג מידע אודות התקדמות החל מתאריך השונה מהתאריך הנוכחי. לדוגמה, ייתכן שברצונך לשנות את תאריך הדיווח כדי לבדוק את מצב הפרוייקט החל משבוע שעבר. לחלופין, אם דוחות התקדמות צפויים ליום שישי אך נשלחו באיחור, ייתכן שתגדיר את תאריך הדיווח ליום שישי לפני הזנת מידע אודות התקדמות.

הערה: אם תשנה את תאריך הדיווח ולא תראה כל שינוי בפרוייקט, ייתכן שתצטרך להגדיר את מצב החישוב לאופן ידני. כדי לשנות לחישוב אוטומטי, בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה חישוב. במקטע אפשרויות חישוב עבור Microsoft Office Project, לצד מצב חישוב, לחץ על אוטומטי.

 1. בתפריט פרוייקט, לחץ על מידע אודות פרוייקט.

 2. בתיבה תאריך דיווח, הקלד או בחר את תאריך הדיווח הרצוי.

  כדי להסיר את תאריך הדיווח, הקלד NA בתיבה תאריך דיווח.

הערה: אם תעדכן את הפרוייקט עם נתונים בפועל מגליון זמנים של Microsoft Office Project Web Access או ממקור אחר, ייתכן שתרצה להגדיר את תאריך הדיווח לתאריך האחרון של תקופת גליון הזמנים.

לראש הדף

כיצד משפיע תאריך הדיווח על עדכוני התקדמות?

בעת הזנה של התקדמות כאחוז ביצוע או כעבודה בפועל לתאריך, Project משתמש בתאריך הדיווח כדי לקבוע היכן למקם עבודה בפועל והיכן לתזמן עבודה נותרת. באפשרותך לשנות את הגדרות ברירת המחדל עבור האופן בו נעשה שימוש בתאריך הדיווח למיקום עבודה בפועל ועבודה נותרת במיקום הרצוי, בייחוד כאשר הקצאות נשלמות מוקדם יותר או מאוחר יותר מתזמונן.

תיבות הסימון הבאות בכרטיסיה חישוב של תיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים) משפיעות על האופן בו Project מתזמן נתונים בפועל ומשך זמן נותר:

 • העבר את סיום החלקים שהושלמו לאחר תאריך הדיווח בחזרה אל תאריך הדיווח     שקול פעילויות המתוזמנות לאחר תאריך הדיווח ומכילות נתונים בפועל שהוזנו כנגדן. אם תיבת הסימון העבר את סיום החלקים שהושלמו לאחר תאריך הדיווח בחזרה אל תאריך הדיווח נבחרה, אזי אם פעילות מתוזמנת לאחר תאריך הדיווח והזנת נתונים בפועל כנגדה, Project יעביר את חלק הפעילות שהושלם בפועל כך שהעבודה שהושלמה תסתיים בתאריך הדיווח וכל עבודה נותרת תתוזמן להתחלה בעתיד. לכן, אם תאריך הדיווח מוגדר להיום, והזנת נתונים בפועל, ההנחה היא כי העבודה תסתיים היום ולא בעתיד. עם זאת, העבודה הנותרת מתוכננת להתחיל רק בעתיד:

  העבר את סיום החלקים שהושלמו לאחר תאריך הדיווח בחזרה אל תאריך הדיווח

 • וכן העבר את התחלת החלקים שנותרו בחזרה אל תאריך הדיווח     אם תיבת הסימון העבר את סיום החלקים שנותרו לפני תאריך הדיווח קדימה אל תאריך הדיווח נבחרה, באפשרותך לבחור גם בתיבת הסימון וכן העבר את התחלת החלקים שנותרו בחזרה אל תאריך הדיווח. אם שתי תיבות הסימון נבחרו, Project מעביר את הפעילות בשלמותה מסביב לתאריך הדיווח כדי להציג את העבודה שהתבצעה בפעילות והושלמה החל מתאריך הדיווח והעבודה הנותרת ממשיכה החל מתאריך הדיווח:

  וכן העבר את התחלת החלקים שנותרו בחזרה אל תאריך הדיווח

 • העבר את התחלת החלקים, שנותרו לפני תאריך הדיווח, קדימה אל תאריך הדיווח     שקול פעילויות המתוזמנות לפני תאריך הדיווח המכילות נתונים בפועל שהוזנו כנגדן. אם תיבת הסימון העבר את התחלת החלקים שנותרו לפני תאריך הדיווח קדימה אל תאריך הדיווח נבחרה, אזי אם פעילות מתוזמנת לפני תאריך הדיווח והזנת נתונים בפועל כנגדה, Project ישאיר את החלק בפועל של הפעילות כמתוזמן, אך יעביר כל עבודה נותרת לתאריך הדיווח. לכן, אם תאריך הדיווח מוגדר להיום והזנת נתונים בפועל, ההנחה היא כי העבודה הושלמה במועד המתוזמן, אך הנחה נוספת היא שהעבודה הנותרת תתחיל מיד במקום בעבר (לפני תאריך הדיווח):

  העבר את התחלת החלקים, שנותרו לפני תאריך הדיווח, קדימה אל תאריך הדיווח

 • וכן העבר את סיום החלקים שהושלמו קדימה אל תאריך הדיווח     אם תיבת הסימון העבר את התחלת החלקים שנותרו לפני תאריך הדיווח קדימה אל תאריך הדיווח נבחרה, באפשרותך לבחור גם בתיבת הסימון וכן העבר את סיום החלקים שהושלמו קדימה אל תאריך הדיווח. אם שתי תיבות הסימון נבחרו, Project מעביר את הפעילות בשלמותה מסביב לתאריך הדיווח, כדי להציג שהעבודה בוצעה בפעילות והושלמה החל מתאריך הדיווח וכי העבודה הנותרת ממשיכה החל מתאריך הדיווח:

  וכן העבר את סיום החלקים שהושלמו קדימה אל תאריך הדיווח

הגדרות אלה שימושיות במיוחד כאשר ברצונך לראות קווי התקדמות של "מוקדם מלוח הזמנים המתוכנן". הן שימושיות גם עבור שינוי האופן בו מצטבר ערך מזוכה.

אם תשנה הגדרות אלה, Project לא יעביר כלל את העבודה בפועל או את העבודה הנותרת; העבודה תישאר במקום בו היא תוזמנה במקור, אפילו אם תדווח שהעבודה הושלמה מספר שבועות לפני לוח הזמנים המתוכנן.

הערה: הגדרות אלה אינן מפקחות על מיקום העבודה בפועל והעבודה הנותרת בעת מעקב אחר התקדמות על-ידי הזנת עבודה בפועל לפי תקופת זמן.

לראש הדף

כיצד משפיע תאריך הדיווח על ערך מזוכה?

עלויות מסוימות של ערך מזוכה מחושבות לתאריך הדיווח. שתוזמנה (BCWS), לדוגמה, העלות המתוקצבת של עבודה היא חלק העלות המתוכנן שעות בפעילות בין של הפעילות תאריך התחלה לתאריך הדיווח. לדוגמה, העבודה המתוכננת הכוללת תקציב עבור פעילות בן ארבעה ימים הוא 100 ש"ח והיא מתחילה ביום שני. אם תאריך הדיווח מוגדר הבאות יום רביעי, ה-BCWS יהיה 75 ש"ח. כאשר אתה משנה את תאריך הדיווח, החישובים ערך מזוכה משקפים את העלויות עד וכולל תאריך הדיווח.

לראש הדף

כיצד משפיע תאריך הדיווח על חישובים עבור קווי התקדמות?

אם אתה משתמש בקווי התקדמות להצגת מידע אודות התקדמות, באפשרותך להציג קווי התקדמות עבור תאריך הדיווח, התאריך הנוכחי או מרווחי זמן קבועים. כדי לוודא שקווי התקדמות מוצגים באופן תקין, בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות. לחץ על הכרטיסיה חישוב ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון % ביצוע הפעילות מתפלג על פני ציר הזמן מההתחלה בפועל עד לתאריך הדיווח. הגדרה זו מבטיחה כי Project יפרוס את העבודה המדווחת שווה בשווה דרך אחוז ביצוע עד לתאריך הדיווח. לאחר מכן, בעת הצגת קווי ההתקדמות, קווי ההתקדמות ישקפו את ההתקדמות הצפויה של עבודה נכון לכל תאריך נתון.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×