הגדרת שמע ווידאו - Communicator

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

התכונה הגדרת שמע ווידאו מבצע את הפעולות הבאות:

 • מאתרת ובוחר באופן אוטומטי בהתקן שמע וסרטוני וידאו המועדף עבור היישום - מבלי שתידרש להמשיך בתהליך ההתקנה. הגדרת שמע ווידאו באופן אוטומטי מגדירים מחדש התקני שמע ווידאו עבור היישום בעת ניתוק התקן או לצרף התקן חדש למחשב שלך.

 • מאפשר לך לציין מכשיר טלפון עם רמקול חלופי (מלבד שלך שפופרת ברירת המחדל או אוזניות) עבור שיחות. הוא גם מאפשר לך לציין התקנים נפרדים של הרמקולים והמיקרופון עבור השמע של היישום שלך.

 • מאפשר לך לציין התקן חלופי (מלבד שלך שפופרת ברירת המחדל או אוזניות) להשמעת צלילי ההתראה עבור היישום. לדוגמה, באפשרותך לציין כי צלילי ההתראה להפעיל באתר ברמקולים של המחשב בעת קבלת שיחה נכנסת.

 • מאפשר לך לבדוק את התקני להתאים הדובר ואת אחסון מיקרופון, וובדיקה התאמת מצלמות אינטרנט.

הגדרת שמע ווידאו התכונה זמינה ב- Office Communicator 2007 R2 ו- Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הגדרת שמע ווידאו - שפופרת או אוזניות

הגדרת שמע ווידאו - דובר/מיקרופון או טלפון עם רמקול

הגדרת שמע ווידאו - צלילים

הגדרת שמע ווידאו - מצלמת אינטרנט

הגדרת שמע ווידאו - שפופרת או אוזניות

הדף הגדרת שמע ווידאו - שפופרת או אוזניות מופיעה אם רק אם Communicator 2007 מזהה שפופרת USB או אוזניות חיברת למחשב. מכשירי טלפון או אוזניות הם התקנים בטלפוניה (טלפון) עם דובר, מיקרופון, ולחצן עבור ההתחלה והסיום של שיחות.

אם אתה משתמש כבל USB כדי להתחבר למחשב טלפון שולחני Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition, הטלפון השולחני הופך את התקן השמע המוגדר כברירת מחדל עבור שיחות Communicator, ועידות ו- Live Meeting הפעלות. Communicator שבו הטלפון השולחני, ומשמעות הדבר היא כי שתפעיל מ- Communicator השיחות דרך הטלפון השולחני שלך ולאחר מכן לחיצה על ההודעה לשיחות נכנסות באופן אוטומטי את השיחה לטלפון השולחני שלך מתחברת מותאם באופן אוטומטי. במהלך שיחה, כל הפעולות פקד שיחה שאתה מצלם משתקפים ב- Communicator והן בטלפון השולחני שלך.

בחר שפופרת או אוזניות

הרשימה הנפתחת שפופרת או אוזניות מאוכלסת ההתקנים בטלפוניה מזוהה על-ידי התכונה הגדרת שמע ווידאו. כברירת מחדל, הגדרת שמע ווידאו autoselects שפופרת או אוזניות התקנים לפי סדר עדיפות הבאים:

בחירה אוטומטית העדיפות שפופרת או אוזניות

 1. Communicator 2007 R2 בלבד: באישור UC טלפון IP שולחני, כגון Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 2. שפופרת באישור UC עם תצוגה

 3. שפופרת באישור UC עם טלפון עם רמקול

 4. באישור UC אוזניות

 5. התקן באישור UC ' ללא '

 6. שפופרת שאינם UC מורשים

הרשימה הנפתחת שפופרת או אוזניות מספקת את האפשרויות הבאות:

 • שם המוגדר כברירת מחדל - < התקן >    כאשר האפשרות ברירת מחדל - < שם התקן > נבחרת, התכונה הגדרת שמע ווידאו באופן אוטומטי מזהה ובוחרת את השפופרת המועדפת או אוזניות. כאשר אפשרות זו נבחרת, Communicator 2007 באופן אוטומטי מחדש התקני שפופרת או אוזניות שלך בעת ניתוק או לחבר התקן מחדש, או צירוף שפופרת חדש או אוזניות למחשב שלך. כאשר טלפון שולחני Office Communicator 2007 R2 Phone Edition מצורפת באמצעות כבל USB, אפשרות זו מציגה את החיבור הטלפון של מחלקת התמיכה.

  הערה: אם ברצונך להשתמש בטלפון השולחני המצורף של אך בעבר בחרת עם רמקול מותאמת אישית או התקן המיקרופון, יהיה עליך לבחור באפשרות זו כדי להשתמש בטלפון שולחני באופן ידני.

 • < שם התקן >    בחר התקן ספציפי אם ברצונך מאלץ את השימוש של ההתקן, במקום לאפשר את התכונה הגדרת שמע ווידאו בחר אחת עבורך. כאשר אפשרות זו נבחרת, Communicator 2007 לא באופן אוטומטי מחדש את השפופרת או באוזניות בעת ניתוק התקן או לצרף התקן חדש. אם יש לך טלפון שולחני חיברת למחשב ותבחר מכשיר אחר, לא Communicator 2007 R2 זוגי עם הטלפון השולחני Office Communicator 2007 R2.

רמקול

 • לחץ על בדיקה כדי לבדוק את עוצמת הקול על הרמקול שפופרת או אוזניות שלך. השתמש במחוון כדי לשנות את עוצמת למעלה או למטה.

מיקרופון

 • אם יש לך שפופרת, הרם את המקלט ודבר לתוכו כדי לבדוק את עוצמת הקול. אם יש לך טלפון שולחני, הרם את שפופרת הטלפון השולחני ודבר לתוכו כדי לבדוק את עוצמת הקול. אם יש לך אוזניות, דבר פשוט לתוך הרמקול. מצב ירוק אמור מלא לחלק האמצעית של אזור הבדיקה.

לראש הדף

הגדרת שמע ווידאו - דובר/מיקרופון או טלפון עם רמקול

הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בחר באותו המכשיר עבור הן הרמקול והמיקרופון, כבחירת התקנים נפרדים שעלול לגרום הד השמע במהלך שיחה. עם זאת, אם אין לך להימנע משתמש התקנים נפרדים תיתקל הדהוד, באפשרותך למזער הדהוד על-ידי הורדת את העוצמה של המיקרופון והרמקול.

הדף הגדרת שמע ווידאו - דובר/מיקרופון או טלפון עם רמקול מאפשרות לך לבחור הרמקול והמיקרופון עבור חלק השמע של היישום שלך. באפשרותך גם לבחור התקנים נפרדים עבור הרמקולים והמיקרופון. בנוסף, אם זוהה התקן בטלפוניה שפופרת או אוזניות, באפשרותך לבחור של רמקולים (מלבד ברירת המחדל שפופרת או אוזניות טלפון עם הרמקול) עבור שיחות. כברירת מחדל, הגדרת שמע ווידאו דובר autoselects התקנים המיקרופון בהתאם סדר העדיפויות הבאים:

בחירה אוטומטית העדיפות של הרמקול והתקנים במיקרופון או טלפון עם רמקול

 1. טלפון עם רמקול במכשיר הטלפון הנבחר

 2. התקן לניהול שיחות ועידה

 3. התקני מערכת ברירת מחדל

 • שם המוגדר כברירת מחדל - < התקן >    כאשר האפשרות ברירת מחדל - < שם התקן > נבחרת, הגדרת שמע ווידאו באופן אוטומטי מזהה ובוחרת את המועדף הרמקול והמיקרופון, או טלפון עם רמקול עבורך. כאשר אפשרות זו נבחרת, רמקול ובמכשירים שלך מיקרופון או טלפון עם רמקול הם באופן אוטומטי לקבוע מחדש את תצורת בעת ניתוק או לחבר התקן מחדש, או לצרף התקן חדש.

 • מותאם אישית    בחר באפשרות זו אם ברצונך לבחור התקן ספציפי, במקום לאפשר ל- Communicator 2007 לבחור אותה עבורך. נוספת, אפשרות זו מאפשרת לך לבחור מכשירים שונים עבור הרמקולים והמיקרופון שלך.

 • ללא זמין    בחר באפשרות זו אם ברצונך להפוך ללא זמין רמקול או המיקרופון או טלפון עם רמקול.

רמקול

 • אם נבחרה מותאם אישית עבור דובר/מיקרופון או טלפון עם רמקול, לאחר מכן באפשרותך לבחור מבין ההתקנים ברשימה הנפתחת.

 • לחץ על בדיקה כדי לבדוק את עוצמת הרמקול.

מיקרופון

 • אם בחרת מותאם אישית עבור דובר/מיקרופון או טלפון עם רמקול מכן באפשרותך לבחור מבין ההתקנים ברשימה הנפתחת.

 • לחץ על בדיקה כדי לבדוק את עוצמת הקול על המיקרופון. השתמש במחוון כדי לשנות את עוצמת למעלה או למטה.

לראש הדף

הגדרת שמע ווידאו - צלילים

הדף הגדרת שמע ווידאו - צלילים מאפשר לך לבחור דובר להשמיע צלילים מהיישום שלך - כגון צלצול שיחה עבור שיחות נכנסות או התראות שמע עבור הודעות מיידיות הזמנות. כברירת מחדל, הגדרת שמע ווידאו autoselects הרמקולים מערכת ברירת המחדל.

 • שם המוגדר כברירת מחדל - < התקן >    בחירה זו היא ברירת המחדל הנבחרים אוטומטית. כאשר נבחר ברירת מחדל, הגדרת שמע ווידאו באופן אוטומטי מזהה ובוחר ההתקן להשמעת צלילי ההתראה. היתרון של בחירה באפשרות זו הוא שבו אם ניתוק התקן לחבר התקן חדש, Communicator 2007 מטפל באופן אוטומטי את הבחירה עבורך.

 • < שם התקן >    בחר התקן לפי רצונך לכפות צלילי ההתראה להפעלה במכשירי ספציפיים. אם תבחר באפשרות זו, Communicator 2007 לא לקבוע מחדש את תצורת ההתקן אחר צליל בעת ניתוק התקן או לצרף התקן חדש.

 • ללא זמין    בחר באפשרות זו אם ברצונך להפוך ללא זמין את הרמקול כך צלילי ההתראה לא יהיו נשמעות על הרמקול.

רמקול

 • לחץ על בדיקה כדי לבדוק את עוצמת הרמקול להשמעת צלילים.

לראש הדף

הגדרת שמע ווידאו - מצלמת אינטרנט

הדף הגדרת שמע ווידאו - מצלמת אינטרנט מאפשר לך לבחור מצלמת אינטרנט לשימוש במהלך שיחות וידאו. דף זה גם מאפשר לך לגשת את הגדרות והתוכנה התאמות שסופקה על-ידי היצרן מצלמת אינטרנט. כברירת מחדל, התקני וידאו autoselects Communicator 2007 בהתאם סדר העדיפויות הבאים:

בחירה אוטומטית העדיפות של התקני וידאו

 1. זרם הדובר הפעיל במכשיר RoundTable

 2. התקן וידאו של מערכת המוגדר כברירת מחדל

 • שם המוגדר כברירת מחדל - < התקן >    בחירה זו היא ברירת המחדל הנבחרים אוטומטית. כאשר נבחר ברירת המחדל, Communicator 2007 מזהה באופן אוטומטי ובוחרת את התקן מצלמת אינטרנט לביצוע שיחות וידאו. היתרון של בחירה באפשרות זו הוא אם ניתוק התקן לחבר התקן חדש, Communicator 2007 יטפל באופן אוטומטי את הבחירה עבורך.

 • < התקן >    בחר באפשרות זו אם ברצונך לכפות על היישום כדי להשתמש התקן וידאו ספציפי. אם תבחר באפשרות זו, Communicator 2007 לא מחדש את התקן הווידאו עבור היישום אם התקן וידאו מנותק, או התקן וידאו חדש מתווסף.

 • ללא זמין    בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתמש מצלמת אינטרנט.

הגדרות מצלמת אינטרנט

 • לחץ על לחצן הגדרות מצלמת אינטרנט לשימוש את הגדרות והתוכנה התאמות שסופקה על-ידי היצרן מצלמת אינטרנט.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×