נוסחאות ופונקציות

הגדרת שמות בנוסחאות ושימוש בהם

הגדרת שמות בנוסחאות ושימוש בהם

השימוש בשמות מאפשר לך ליצור נוסחאות שקל יותר להבין ולתחזק. באפשרותך להגדיר שם עבור טווח תאים, פונקציה, קבוע או טבלה. לאחר שתאמץ את המנהג של שימוש בשמות בחוברת העבודה, תוכל לעדכן, לבצע ביקורת ולנהל שמות אלה בקלות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד פרטים נוספים אודות השימוש בשמות

למד אודות כללי תחביר עבור שמות

הגדרת שם עבור תא או טווח תאים בגליון עבודה

הגדרת שם באמצעות תאים שנבחרו בגליון העבודה

הגדרת שם באמצעות תיבת הדו-שיח 'שם חדש'

ניהול שמות באמצעות תיבת הדו-שיח 'מנהל השמות'

שינוי שם

מחיקת שם אחד או יותר

למד פרטים נוספים אודות השימוש בשמות

שם הוא קיצור בעל משמעות שמקל על הבנת המטרה של הפניה לתא, קבוע, נוסחה או טבלה, שכל אחד מהם עשוי להיות קשה להבנה במבט ראשון. המידע להלן מציג דוגמאות נפוצות של שמות ואת האופן שבו הם יכולים לשפר את הבהירות.

סוג דוגמה

דוגמה ללא שם

דוגמה עם שם

הפניה

‎=SUM(C20:C30)‎

‎=SUM(FirstQuarterSales)‎

קבוע

‎=PRODUCT(A5,8.3)‎

‎=PRODUCT(Price,WASalesTax)‎

נוסחה

‎=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)‎

‎=SUM(Inventory_Level,-Order_Amt)‎

טבלה

C4:G36

‎=TopSales06

סוגי שמות

ישנם כמה סוגים של שמות שניתן ליצור ולהשתמש בהם.

שם מוגדר    שם המייצג תא, טווח תאים, נוסחה או ערך קבוע. באפשרותך ליצור שם מוגדר משלך. לחלופין, Excel יכול ליצור שם מוגדר עבורך, כגון בעת הגדרת אזור הדפסה.

שם טבלה    שם עבור טבלת Excel, שהיא אוסף של נתונים על נושא מסוים, המאוחסנים ברשומות (שורות) ובשדות (עמודות). Excel יוצר שם ברירת מחדל של טבלת Excel, טבלה1, טבלה2 וכן הלאה, בכל פעם שאתה מוסיף טבלת Excel. באפשרותך לשנות את שם הטבלה כדי לתת לו משמעות. לקבלת מידע נוסף על טבלאות Excel, ראה שימוש בהפניות מובנות עם טבלאות Excel.

טווח השם

לכל השמות יש טווח הנוגע לגליון עבודה ספציפי (הנקרא גם רמת גליון העבודה המקומי) או לחוברת העבודה כולה (הנקראת גם רמת חוברת העבודה הכללית). טווח השם הוא המיקום שבו השם מזוהה ללא אישור. לדוגמה:

 • אם הגדרת שם, כגון Budget_FY08, והטווח שלו הוא גיליון1, אם שם זה לא אושר, הוא מזוהה בגיליון1 בלבד, אך לא בגליונות אחרים.

  כדי להשתמש בשם גליון עבודה מקומי בגליון עבודה אחר, באפשרותך לאשר אותו על-ידי הוספת שם גליון העבודה בתחילתו. לדוגמה:

  Sheet1!Budget_FY08

 • אם הגדרת שם, כגון Sales_Dept_Goals, והטווח שלו הוא חוברת העבודה, שם זה מזוהה בכל גליונות העבודה באותה חוברת עבודה, אך לא בחוברות עבודה אחרות.

על השמות להיות תמיד ייחודיים בתוך הטווח שלהם. Excel מונע ממך להגדיר שם שקיים כבר בתוך הטווח שלו. עם זאת, באפשרותך להשתמש באותו שם בטווחים שונים. לדוגמה, באפשרותך להגדיר שם, כגון GrossProfit, בטווח של גיליון1, גיליון2 וגיליון3 באותה חוברת עבודה. למרות שהשמות זהים, כל אחד מהם הוא ייחודי בתוך הטווח שלו. ייתכן שתבצע זאת כדי להבטיח שנוסחה כלשהי המשתמשת באותו שם, GrossProfit, תמיד מפנה לאותם תאים ברמת גליון העבודה המקומי.

באפשרותך גם להגדיר את אותו השם, GrossProfit, עבור רמת חוברת העבודה הכללית, אך גם כאן הטווח הוא ייחודי. עם זאת, במקרה זה, עלולה להיווצר התנגשות שמות. כדי לפתור התנגשות זו, כברירת מחדל, Excel משתמש בשם שהוגדר עבור גליון העבודה מכיוון שרמת גליון העבודה המקומי מקבלת קדימות על-פני רמת חוברת העבודה הכללית. אם ברצונך לעקוף את הקדימות ולהשתמש בשם חוברת העבודה, באפשרותך לבדל את השם על-ידי הוספת קידומת לשם חוברת העבודה. לדוגמה:

WorkbookFile!GrossProfit

באפשרותך לעקוף את רמת גליון העבודה המקומי עבור כל גליונות העבודה בחוברת העבודה. היוצא מן הכלל הוא גליון העבודה הראשון, אשר תמיד משתמש בשם המקומי אם ישנה התנגשות שמות שלא ניתן לעקוף אותה.

הגדרה והזנה של שמות

באפשרותך להגדיר שם באמצעות:

 • התיבה 'שמות מוגדרים' בשורת הנוסחאות    זו האפשרות הטובה ביותר ליצירת שם ברמת חוברת העבודה עבור טווח שנבחר.

 • הגדרת שם מתוך בחירה    באפשרותך ליצור בקלות שמות מתוך תוויות קיימות של שורות ועמודות באמצעות תאים שנבחרו בגליון העבודה.

 • תיבת הדו-שיח 'שם חדש'    זו האפשרות הטובה ביותר כאשר דרושה לך גמישות רבה יותר ביצירת השמות, כגון ציון טווח ברמת גליון העבודה המקומי או יצירת הערת שם.

הערה: כברירת מחדל, שמות משתמשים בהפניות מוחלטות לתאים.

באפשרותך להזין שם על-ידי:

 • הקלדה    הקלדת השם, לדוגמה, כארגומנט לנוסחה.

 • שימוש בהשלמה אוטומטית של נוסחה    השתמש ברשימה הנפתחת של 'השלמה אוטומטית של נוסחה', שבה שמות חוקיים מפורטים באופן אוטומטי עבורך.

 • בחירה מתוך הפקודה 'השתמש בתוך נוסחה'    בחר שם מוגדר מרשימה הזמינה מהפקודה שימוש בנוסחה בקבוצה שמות מוגדרים בכרטיסיה נוסחאות.

עריכת ביקורת לשמות

באפשרותך גם ליצור רשימה של שמות מוגדרים בחוברת עבודה. אתר אזור בעל שתי עמודות ריקות בגליון העבודה (הרשימה תכיל שתי עמודות, אחת עבור השם והשנייה עבור תיאור של השם). בחר תא שישמש כפינה הימנית העליונה של הרשימה. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על השתמש בתוך נוסחה, לחץ על הדבק ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הדבקת שמות, לחץ על הדבק רשימה.

לראש הדף

למד אודות כללי תחביר עבור שמות

להלן רשימה של כללי תחביר ליצירה ועריכה של שמות.

 • תווים חוקיים    התו הראשון של כל שם חייב להיות אות, תו מקף תחתון (_) או קו נטוי הפוך (\). התווים הנותרים בשם יכולים להיות אותיות, מספרים, נקודות ותווי מקף תחתון.

  עצה: לא ניתן להשתמש בתווי האותיות הרישיות או הקטנות C, ‏c, ‏R או r כשם מוגדר כיוון שהם משמשים כקיצור לבחירת שורה או עמודה עבור התא הנוכחי שנבחר בעת הזנתם בתיבת טקסט מסוג שם או מעבר אל.

 • איסור על הפניות לתאים    אין אפשרות ששמות יהיו זהים להפניות לתאים, כגון Z$100 או R1C1.

 • רווחים אינם חוקיים    אין אפשרות שרווחים יהיו חלק משם. השתמש בתו מקף תחתון (_) ובנקודה (.) כתווים שמפרידים בין מילים; לדוגמה, Sales_Tax או First.Quarter.

 • אורך שמות    כל שם יכול להכיל עד 255 תווים.

 • תלות ברישיות    שמות יכולים להכיל אותיות רישיות או קטנות. Excel אינו מבחין בין תווים שהם אותיות רישיות לבין תווים שהם אותיות קטנות בשמות. לדוגמה, אם תיצור את השם Sales ולאחר מכן תיצור שם אחר הנקרא SALES באותה חוברת עבודה, Excel יבקש ממך לבחור שם ייחודי.

לראש הדף

הגדרת שם עבור תא או טווח תאים בגליון עבודה

 1. בחר את התא, טווח התאים או הקטעים הנבחרים שאינם סמוכים שברצונך לתת להם שם.

 2. לחץ על התיבה שם בקצה הימני של שורת הנוסחאות.

  תיבת שם

  תיבת שם

 3. הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש כדי להפנות לבחירה שלך. שמות יכולים לכלול עד 255 תווים.

 4. הקש ENTER.

הערה: לא ניתן לתת שם לתא במהלך שינוי תוכן התא.

לראש הדף

הגדרת שם באמצעות תאים שנבחרו בגליון העבודה

באפשרותך להמיר תוויות קיימות של שורות ועמודות לשמות.

 1. בחר את הטווח שברצונך להעניק לו שם, לרבות תוויות השורות או העמודות.

 2. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על יצירה מתוך קטע נבחר.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח יצירת שמות מבחירה, הגדר את המיקום שמכיל את התוויות על-ידי בחירה בתיבת הסימון שורה עליונה, עמודה ימנית, שורה תחתונה או עמודה ימנית. שם שנוצר באמצעות הליך זה מפנה רק לתאים שמכילים ערכים ואינו כולל את תוויות השורה והעמודה הקיימות.

לראש הדף

הגדרת שם באמצעות תיבת הדו-שיח 'שם חדש'

 1. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על הגדר שם.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בתיבת הדו-שיח שם חדש, בתיבה שם, הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש עבור ההפניה.

  הערה: שמות יכולים להכיל עד 255 תווים.

 3. כדי לציין את טווח השם, בתיבת הרשימה הנפתחת טווח, בחר חוברת עבודה או את שמו של גליון עבודה כלשהו בחוברת העבודה.

 4. באופן אופציונלי, בתיבה הערה, הזן הערה תיאורית המכילה עד 255 תווים.

 5. בתיבה הפניה אל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזין הפניה לתא, הקלד את ההפניה לתא.

   עצה: הבחירה הנוכחית מוזנת כברירת מחדל. כדי להזין הפניות אחרות לתאים בתור ארגומנט, לחץ על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן (פעולה זו תכווץ את תיבת הדו-שיח באופן זמני), בחר את התאים בגליון העבודה ולאחר מכן לחץ על הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

  • כדי להזין קבוע, הקלד = (סימן שוויון) ולאחר מכן הקלד את ערך הקבוע.

  • כדי להזין נוסחה, הקלד = ולאחר מכן הקלד את הנוסחה.

 6. כדי לסיים ולחזור לגליון העבודה, לחץ על אישור.

עצה: כדי להרחיב או להאריך את תיבת הדו-שיח שם חדש, לחץ וגרור את ידית האחיזה בתחתית.

לראש הדף

ניהול שמות באמצעות תיבת הדו-שיח 'מנהל השמות'

השתמש בתיבת הדו-שיח מנהל השמות כדי לעבוד עם כל השמות המוגדרים ושמות הטבלאות בחוברת עבודה. לדוגמה, ייתכן שתרצה למצוא שמות עם שגיאות, לאשר את הערך וההפניה של שם, להציג או לערוך הערות תיאוריות או לקבוע את הטווח. באפשרותך גם למיין ולסנן את רשימת השמות ולהוסיף, לשנות או למחוק שמות בקלות ממיקום אחד.

כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מנהל השמות, בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על מנהל השמות.

תמונת רצועת הכלים של Excel

הצגת שמות

תיבת הדו-שיח מנהל השמות מציגה את המידע הבא בנוגע לכל שם בתיבת רשימה:

עמודה זו:

מציגה:

סמל ושם

אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שם מוגדר, אשר מצוין באמצעות סמל שם מוגדר. סמל שם מוגדר

 • שם טבלה, אשר מצוין באמצעות סמל שם טבלה. סמל שם טבלה

ערך

הערך הנוכחי של השם, כגון תוצאות של נוסחה, קבוע של מחרוזת, טווח תאים, שגיאה, מערך של ערכים או מציין מיקום אם לא ניתן להעריך את הנוסחה. להלן דוגמאות מייצגות:

 • "זהו קבוע המחרוזת שלי"

 • 3.1459

 • {‎2003;12,2002;23,;2001,18}

 • ‎#REF!‎

 • {...}

מפנה אל

ההפניה הנוכחית של השם. להלן דוגמאות מייצגות:

 • ‎=Sheet1!$A$3

 • ‎=8.3

 • ‎=HR!$A$1:$Z$345

 • ‎=SUM(Sheet1!A1,Sheet2!B2)‎

טווח

 • שם גליון עבודה, אם הטווח הוא רמת גליון העבודה המקומי.

 • "חוברת עבודה", אם הטווח הוא רמת גליון העבודה הכללית.

הערה

מידע נוסף אודות השם, עד 255 תווים. להלן דוגמאות מייצגות:

 • תוקפו של ערך זה יפוג ב- 2 במאי, 2007.

 • לא למחוק! שם קריטי!

 • מבוסס על מספרי הבדיקה של אישור ISO.

 • אין באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח מנהל השמות במהלך שינוי התוכן של תא.

 • תיבת הדו-שיח מנהל השמות אינה מציגה שמות שהוגדרו ב- Visual Basic for Applications‎ ‏(VBA) או שמות מוסתרים (המאפיין Visible של השם מוגדר כ- False).

שינוי גודל של עמודות

 • כדי לשנות את גודל העמודה באופן אוטומטי כדי שתתאים לערך הארוך ביותר שבתוכה, לחץ פעמיים על הצד השמאלי של כותרת העמודה.

מיון שמות

 • כדי למיין את רשימת השמות בסדר עולה או יורד, לחץ על כותרת העמודה.

סינון שמות

השתמש בפקודות ברשימה הנפתחת של הסינון כדי להציג קבוצות משנה של שמות במהירות. בחירת כל פקודה מפעילה או מבטלת את פעולת הסינון כדי להקל עליך לשלב או להסיר פעולות סינון שונות לקבלת התוצאות הרצויות.

כדי לסנן את רשימת השמות, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

בחר:

לשם:

שמות מסופחים לגליון עבודה

הצגת השמות המקומיים של גליון העבודה בלבד.

שמות מסופחים לחוברת עבודה

הצגת השמות הכלליים של חוברת העבודה בלבד.

שמות עם שגיאות

הצגת השמות עם ערכים המכילים שגיאות בלבד (כגון ‎#REF, ‏‎#VALUE או‎ #NAME).

שמות ללא שגיאות

הצגת השמות עם ערכים שאינם מכילים שגיאות בלבד.

שמות מוגדרים

הצגת שמות שהגדרת או שהגדיר Excel בלבד, כגון אזור הדפסה.

שמות טבלאות

הצגת שמות טבלאות בלבד.

לראש הדף

שינוי שם

אם תשנה שם מוגדר או שם טבלה, כל המופעים של אותו שם בחוברת העבודה ישתנו גם כן.

 1. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על מנהל השמות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל השמות, לחץ על השם שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על ערוך.

  עצה: ניתן גם ללחוץ פעמיים על השם.

 3. בתיבת הדו-שיח עריכת שם, בתיבה שם, הקלד שם חדש עבור ההפניה.

 4. בתיבה מפנה אל, שנה את ההפניה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בתיבת הדו-שיח מנהל השמות , בתיבה מפנה אל, שנה את התא, הנוסחה או הקבוע שהשם מייצג.

  • כדי לבטל שינויים בלתי רצויים או שינויים שנעשו בטעות, לחץ על ביטול לחצן 'ביטול' או הקש ESC.

  • כדי לשמור שינויים, לחץ על בצע מקש Enter או הקש ENTER.

לחצן סגור סוגר את תיבת הדו-שיח מנהל השמות בלבד. הוא אינו נדרש עבור שינויים שכבר נעשו.

לראש הדף

מחיקת שם אחד או יותר

 1. בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים, לחץ על מנהל השמות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל השמות, לחץ על השם שברצונך לשנות.

 3. בחר שם אחד או יותר באמצעות אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור שם, לחץ עליו.

  • כדי לבחור יותר משם אחד בקבוצה של שמות סמוכים, לחץ וגרור את השמות, או הקש SHIFT ולחץ על לחצן העכבר עבור כל שם בקבוצה.

  • כדי לבחור יותר משם אחד בקבוצה של שמות לא סמוכים, הקש CTRL ולחץ על לחצן העכבר עבור כל שם בקבוצה.

 4. לחץ על מחק. ניתן גם להקיש DELETE.

 5. לחץ על אישור כדי לאשר את המחיקה.

לחצן סגור סוגר את תיבת הדו-שיח מנהל השמות בלבד. הוא אינו נדרש עבור שינויים שכבר נעשו.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×