הגדרת של פעילות התחלה או תאריך סיום (אילוץ עבור פעילות)

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך לשנות את תאריך ההתחלה של פעילות או תאריך בעמודות התחלה וסיום סיום. אך היזהר! בעת שינוי שעת התחלה או שעת סיום, Project מציב אילוץ s המשימות תאלץ אותו להתחיל או להסתיים בתאריך זה, גם אם משתנה שאר לוח הזמנים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

להוסיף אילוץ עבור פעילות

הסרת אילוץ

אילוצים זמינים

אילוצי פעילות לעומת יחסי תלות בין פעילויות

להוסיף אילוץ עבור פעילות

אם יש לך אילוץ נמנע, כגון תאריך של אירוע, בחר את סוג אילוץ , כמו גם את התאריך:

 1. ברשימת הפעילויות של תרשים גנט, לחץ פעמיים על הפעילות.

 2. לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

 3. בחר אפשרות מהרשימה סוג אילוץ.

 4. אם תבחר אילוץ שאינו 'מאוחר ככל האפשר' או 'מוקדם ככל האפשר', הוסף תאריך לתיבה תאריך אילוץ.

  תיבת הדו-שיח 'מידע אודות פעילות', תפריט 'סוג אילוץ'

עצה לניהול פרוייקטים    תן ל- Project לעשות את מה שהוא מצטיין בו  - תזמון הפרוייקט שלך. קבע את משך הפעילויות בעצמך וצור קישורים בין פעילויות, ולאחר מכן Project יחשב את תאריכי ההתחלה והסיום של הפעילויות.

הסרת אילוץ

אין לך אפשרות טכנית להסיר אילוץ, אך באפשרותך לאפס אותו לערך ברירת המחדל, ולקשור אותו לפעילויות אחרות במקום לתאריך ספציפי.

 1. ברשימת הפעילויות של תרשים גנט, לחץ פעמיים על הפעילות.

 2. לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

 3. ברשימה סוג אילוץ, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

אילוצים זמינים

באמצעות Project, באפשרותך להוסיף שמונה אילוצים שונים לפעילויות. אילוצים אלה זמינים בשלושה טעמים:

 • אילוצים גמישים, אשר לא קושרים פעילות לתאריך ספציפי.

 • אילוצים גמישים חלקית, אשר כוללים תאריכי התחלה המוקדמים ביותר או תאריכי סיום המאוחרים ביותר.

 • אילוצים לא גמישים, בעלי תאריכי התחלה או סיום ספציפיים.

אילוץ

סוג

תיאור

מאוחר ככל האפשר (ALAP)

גמיש

הפעילות מתחילה מאוחר ככל האפשר מבלי לעכב פעילויות אחרות. זהו אילוץ ברירת המחדל כאשר אתה מתזמן לפי תאריך הסיום של הפרוייקט.

בהקדם האפשרי (ASAP)

גמיש

הפעילות מתחילה מוקדם ככל האפשר. זהו אילוץ ברירת המחדל כאשר אתה מתזמן לפי תאריך ההתחלה של הפרוייקט.

התחלה לא לפני (SNET)

גמישות חלקית

הפעילות מתחילה בתאריך ספציפי או אחריו.

סיום לא לפני (FNET)

גמישות חלקית

הפעילות מסתיימת בתאריך ספציפי או אחריו.

התחלה לא אחרי (SNLT)

גמישות חלקית

הפעילות מתחילה בתאריך ספציפי או לפניו.

סיום לא אחרי (FNLT)

גמישות חלקית

הפעילות מסתיימת בתאריך ספציפי או לפניו.

חייב להסתיים בתאריך (MFO)

בלתי גמיש

הפעילות מסתיימת בתאריך ספציפי.

חייב להתחיל בתאריך (MSO)

בלתי גמיש

הפעילות מתחילה בתאריך ספציפי.

אילוצי פעילות לעומת יחסי תלות בין פעילויות

קל להתבלבל בין אילוצי פעילות (הגבלות תאריך ההתחלה או הסיום של פעילות) לבין יחסי תלות בין פעילויות (קישורים המציגים קשר גומלין בין פעילויות).

אם אתה מחפש פרטים אודות יחסי תלות, ראה קישור בין פעילויות בפרוייקט.

הוראות אלה ספציפיות ל- Microsoft Project 2007.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

אודות אילוצים

התחלה וסיום תאריכים עבור פעילות

הגדרת תאריך יעד עבור משימה

שנה את סוג האילוץ עבור פעילות

שינוי אילוצים באמצעות מדריך פרוייקט

שינוי אילוצים בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות

שינוי אילוצים בטבלה תאריכי אילוץ

אודות אילוצים

קיימים שלושה סוגים של אילוצים:

 • אילוצים גמישים אינם כוללים תאריכים מסוימים המשויכים להם. קביעה של אילוצים מסוג זה מאפשרת לך להתחיל פעילויות מוקדם ככל האפשר או מאוחר ככל האפשר, כאשר הפעילות מסתיימת לפני סיום הפרוייקט, בהינתן אילוצים אחרים ויחסי תלות בין פעילויות בלוח הזמנים.

 • אילוצים גמישים למחצה דורשים תאריך משויך שיכתיב את תאריך ההתחלה המוקדם ביותר או תאריך הסיום המאוחר ביותר עבור פעילות. אילוצים אלה מאפשרים לפעילות להסתיים בכל עת, כל עוד היא עומדת בתאריך היעד להתחלה או לסיום.

 • אילוצים קשיחים דורשים תאריך משויך המכתיב את תאריך ההתחלה או הסיום של הפעילות. אילוצים אלה שימושיים כאשר עליך לתכנן את לוח הזמנים תוך התחשבות בגורמים חיצוניים, כגון הזמינות של ציוד או משאבים, תאריכי יעד, אבני דרך בחוזה ותאריכי התחלה וסיום.

הטבלה הבאה מפרטת את האילוצים שמספק Project.

סוג אילוץ

שם אילוץ

תיאור

גמיש

מאוחר ככל האפשר (ALAP)

תזמון הפעילות מאוחר ככל האפשר כאשר הפעילות מסתיימת לפני סיום הפרוייקט ואינה מעכבת פעילויות עוקבות. זהו אילוץ ברירת המחדל עבור פעילויות כאשר אתה מתזמן לפי תאריך הסיום של הפרוייקט. אל תזין תאריך התחלה או סיום של פעילות עם אילוץ זה.

גמיש

בהקדם האפשרי (ASAP)

תזמון הפעילות להתחלה בהקדם האפשרי. זהו אילוץ ברירת המחדל עבור פעילויות כאשר אתה מתזמן מתאריך ההתחלה של הפרוייקט. אל תזין תאריך התחלה או סיום עם אילוץ זה.

גמישות חלקית

התחלה לא לפני (SNET)

תזמון הפעילות להתחלה בתאריך שצוין או לאחריו. השתמש באילוץ זה כדי להבטיח שפעילות לא תתחיל לפני תאריך מסוים.

גמישות חלקית

סיום לא לפני (FNET)

תזמון הפעילות לסיום בתאריך שצוין או לאחריו. השתמש באילוץ זה כדי להבטיח שפעילות לא תסתיים לפני תאריך מסוים.

גמישות חלקית

התחלה לא אחרי (SNLT)

תזמון הפעילות להתחלה בתאריך שצוין או לפניו. השתמש באילוץ זה כדי להבטיח שפעילות לא תתחיל לאחר תאריך מסוים.

גמישות חלקית

סיום לא אחרי (FNLT)

תזמון הפעילות לסיום בתאריך שצוין או לפניו. השתמש באילוץ זה כדי להבטיח שפעילות לא תסתיים לאחר תאריך מסוים.

בלתי גמיש

חייב להסתיים בתאריך (MFO)

תזמון הפעילות לסיום בתאריך שצוין. קביעה של תאריכי הסיום המוקדמים, המתוזמנים והמאוחרים לתאריך שתקליד ועיגון הפעילות בלוח הזמנים.

בלתי גמיש

חייב להתחיל בתאריך (MSO)

תזמון הפעילות להתחלה בתאריך שצוין. קביעה של תאריכי הסיום המוקדמים, המתוזמנים והמאוחרים לתאריך שתקליד ועיגון הפעילות בלוח הזמנים.

אם תזין באופן ידני תאריך התחלה או תאריך סיום עבור פעילות, Project ישנה את סוג האילוץ של פעילות זו התחלה לא לפני (SNET) או סיום לא לפני (FNET). סוגי אילוצים גמישים למחצה אלה לכפות הפעילות להתחיל או להסתיים בתאריך שצוין ללא קשר שינויים שבמקרה אחר היו משפיעים מיקום הפעילות בתוכנית הפרוייקט הכולל.

לקבלת גמישות מיטבית בתזמון, מומלץ לאפשר ל- Project להשתמש באילוצים גמישים כדי לחשב את ההתחלה והסיום תאריכים של פעילויות המבוססות על משכים ויחסי יחסי תלות בין פעילויות שאתה מזין. רק אם יש לך אילוצים נמנע, כגון תאריך של אירוע שלא תהיה אפשרות להעביר, יש לשקול קביעת אילוץ לפעילות באופן ידני.

מדוע?

מהמקש פעילות הניזון פעילות אחרת יכול להביא לתוצאות בלתי רצויות, כפי שמוצג בדוגמה הבאה:

הפעילות "יציקת foundation" מקושרת כך שתתחיל ברגע "חפירת חורים" מסתיימת. "חפירת חורים" אמורה להתרחש בעשרה. אם תזין אילוץ קשיח שמאלץ "יציקת foundation" כדי להתחיל בעשרה ולאחר מכן "חפירת חורים" מסתיימת מוקדם, Project לא תהיה אפשרות לנצל הסיום המוקדם ולהעביר את "הנחת יסודות" כדי להתחיל מוקדם יותר.

במקום לקבוע תאריכים ספציפיים עבור פעילות, מומלץ לשקול הקצאה מסוג מוקדם ככל האפשר (ASAP) והזנה של תאריך יעד עבור הפעילות. הזנת תאריך יעד גורמת ל- Project להציג סמן תאריך יעד בתצוגת תרשים גנט ולאחר מחוון מספק לך התראה כאשר תאריך הסיום של הפעילות עובר את תאריך היעד.

התחלה וסיום תאריכים עבור פעילות

לקבלת גמישות מיטבית בתזמון, מומלץ לאפשר ל- Project לחשב את ההתחלה והסיום תאריכים של פעילויות המבוססות על משכים ויחסי תלות בין פעילויות שאתה מזין. עם זאת, אם יש לך אילוצים נמנע, כגון תאריך של אירוע, באפשרותך להגדיר ספציפי להתחלה או תאריך הסיום של פעילות.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תרשים גנט.

 2. לחץ על הפעילות שאתה מתזמן ולאחר מכן לחץ על מידע אודות פעילות תמונת לחצן .

 3. לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

 4. בחר סוג אילוץ מהרשימה סוג אילוץ.

 5. אם תבחר אילוץ שאינו מאוחר ככל האפשר או מוקדם ככל האפשר, הקלד תאריך אילוץ בתיבה תאריך אילוץ או בחר תאריך בלוח השנה.

הערה: בעת תזמון הפרוייקט מתאריך התחלה והקלד תאריך בשדה התחלה של פעילות (או גרירה של מייצג פעילות מסוג גנט כדי לשנות את תאריך ההתחלה), Project יגדיר אילוץ התחלה לא לפני (SNET) עבור פעילות זו. אם תקליד תאריך בשדה סיום של פעילות, Project יקבע באופן אוטומטי אילוץ מסוג סיום לא לפני (FNET).

אם אתה נתקל בבעיות עם אילוצי פעילות, אתה עשוי לגלות את המידע בסעיפים הבאים השימושי.

הגדרת תאריך יעד עבור משימה

באפשרותך להגדיר תאריך תאריך יעד עבור פעילות לעקוב אחר תאריך הסיום שלה מבלי לנעול את לוח הזמנים עם אילוץ קשיח. Project מעדכן את לוח הזמנים כנדרש, ניהול מעקב אחר הפעמים תאריכי יעד ולאחר מציג סמל תמונת לחצן בעמודת המחוון אם הפעילות מסתיימת לאחר תאריך היעד שלה.

כדי להגדיר תאריך יעד עבור משימה:

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תרשים גנט.

 2. לחץ על הפעילות לה אתה מקצה תאריך יעד.

 3. לחץ על מידע אודות פעילות תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

 4. הזן את תאריך היעד בתיבה תאריך יעד.

  עצה: אם תחליט מאוחר יותר שאינך רוצה עוד בתאריך היעד שנקבע עבור משימה זו, באפשרותך להסיר את תאריך היעד על-ידי ניקוי התיבה תאריך יעד.

 5. לחץ על אישור כדי לשמור את תאריך היעד. החץ הירוק תמונת לחצן מופיע לצד מייצג הפעילות בתצוגת תרשים גנט. Project לא יידע אותך אם מועבר תאריך יעד.

הערה: כאשר פעילות תעודות שתאריך היעד שלו, Project מחשב את המרווח השלילי עבור פעילות זו. לדוגמה, אם פעילות מסתיימת יום לאחר שתוזמנה כדי לסיים, הוא מציג מרווח כולל של-1 י.

שנה את סוג האילוץ עבור פעילות

באפשרותך לשנות את סוג האילוץ של פעילות במדריך הפרוייקט, בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות או בטבלה תאריכי אילוץ.

שינוי אילוצים באמצעות מדריך פרוייקט

 1. בסרגל הכלים מדריך פרוייקט, לחץ על משימות תמונת לחצן .

 2. בחלונית המשימות, לחץ על קבע תאריכי יעד ואילוצים לפעילויות.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור משימה בודדת, לחץ על שם הפעילות.

  • כדי לבחור יותר מפעילות אחת, החזק את מקש ctrl לחוץ ולחץ על כל שם פעילות.

  • כדי לבחור את כל הפעילויות בפרוייקט שלך, לחץ על בחר הכל.

   לחצן בחר הכל

 4. תחת אלץ פעילות, בחר את סוג האילוץ שבה ברצונך להשתמש עבור הפעילות שנבחרה או הפעילויות.

 5. לחץ על בוצע.

שינוי אילוצים בתיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות

 1. לחץ על הפעילות בה קיים האילוץ ולאחר מכן לחץ על מידע אודות פעילות תמונת לחצן .

 2. בכרטיסיה מתקדם, סקור או שנה את סוג האילוץ.

הערה: אילוצי פעילות גם מסומנים בצורה ברורה בעמודת המחוון באמצעות סמל אילוץ ( תמונת לחצן או תמונת לחצן ). הנח את המצביע על מחוון האילוץ כדי לראות את סוג האילוץ ואת התאריך.

שינוי אילוצים בטבלה תאריכי אילוץ

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תצוגות נוספות.

 2. ברשימה תצוגות, לחץ על גיליון פעילויות ולאחר מכן לחץ על החל.

 3. בתפריט תצוגה, הצבע על טבלה ולאחר מכן לחץ על טבלאות נוספות.

 4. לחץ על פעילות.

 5. ברשימת הטבלאות, לחץ על תאריכי אילוץ ולאחר מכן לחץ על החל.

  גליון הפעילויות משתנה ומציג את הטבלה תאריכי אילוץ, המציגה את שם הפעילות, משך וסוג האילוץ עבור כל האילוצים (כולל מוקדם ככל האפשר ) ותאריך האילוץ, במידת הצורך.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • כדי לשנות את סוג האילוץ, לחץ על החץ בשדה סוג אילוץ ולאחר מכן לחץ על סוג האילוץ הרצוי.

  • כדי לשנות את תאריך האילוץ, בשדה תאריך אילוץ, הקלד או בחר את התאריך הרצוי.

   אם תשנה אילוץ מוקדם ככל האפשר (ASAP) או מאוחר ככל האפשר (ALAP), השדה תאריך אילוץ ' מציג NA.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×