הגדרת עמוד

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד כדי להגדיר אפשרויות פריסה והדפסה של עמוד.

לחץ על הכרטיסיה פריסת עמוד. בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן .

מפעיל תיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'

הגדרת עמוד > אפשרויות עמוד

כיוון    בחר באפשרות 'לרוחב' או 'לאורך'.

שינוי קנה מידה    הגדלה או הקטנה של גליון העבודה או של הקטע הנבחר בעת ההדפסה כך שיתאימו למספר העמודים שצוין.

  • התאם ל    בעת בחירה באפשרות התאם ל, באפשרותך להזין אחוז בתיבה % מהגודל הרגיל.

  • התאם ל    בעת בחירה באפשרות התאם ל, באפשרותך להזין מספר בתיבה עמודים לרוחב על ובתיבה לאורך. כדי למלא את רוחב העמוד ולהשתמש במספר עמודים רב ככל שנדרש, הקלד 1 בתיבה עמודים לרוחב על והשאר את התיבה לאורך ריקה.

גודל הנייר    בתיבה זו, לחץ על Letter,‏ Legal או על אפשרויות גודל אחרות כדי לציין את הגודל שבו ברצונך להשתמש עבור המסמך המודפס או המעטפה המודפסת.

איכות הדפסה    בתיבה זו, לחץ על רזולוציה כדי לציין את איכות ההדפסה עבור גליון העבודה הפעיל. רזולוציה היא מספר הנקודות בכל אינץ' ליניארי (dpi) המופיעות בעמוד המודפס. רזולוציה גבוהה מפיקה איכות הדפסה טובה יותר במדפסות התומכות בהדפסה ברזולוציה גבוהה.

מספר עמוד ראשון    בתיבה זו, הזן אוטומטי כדי להתחיל למספר עמודים מהמספר "1" (אם זה העמוד הראשון בעבודת ההדפסה) או מהמספר הסידורי הבא (אם זה אינו העמוד הראשון בעבודת ההדפסה). הזן מספר כדי לציין מספר עמוד ראשון השונה מ- "1".

לראש הדף

הגדרת עמוד > אפשרויות שוליים

הזן הגדרות שוליים והצג את התוצאות בתיבת התצוגה המקדימה.

  • עליונים, תחתונים, שמאליים, ימניים    התאם את המידות בתיבות עליונים, תחתונים, שמאליים וימניים כדי לציין את המרחק בין הנתונים שלך לבין קצה העמוד המודפס.

  • כותרת עליונה וכותרת תחתונה    הזן מספר בתיבה כותרת עליונה או בתיבה כותרת תחתונה כדי לשנות את המרחק בין הכותרת העליונה לראש העמוד או בין הכותרת התחתונה לתחתית העמוד. המרחק צריך להיות קטן יותר מהגדרות השוליים כדי למנוע חפיפה בין הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה לבין הנתונים.

מרכוז בעמוד מרכז את הנתונים בעמוד בין השוליים על-ידי בחירה בתיבת הסימון אנכי, בתיבת הסימון אופקי או בשתיהן.

לראש הדף

הגדרת עמוד > אפשרויות כותרת עליונה וכותרת תחתונה

כותרת עליונה    לחץ על כותרת מוכללת בתיבה כותרת עליונה או לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית כדי ליצור כותרת עליונה מותאמת אישית עבור גליון העבודה שברצונך להדפיס. הכותרת המוכללת מועתקת לתיבת הדו-שיח כותרת עליונה, שבה באפשרותך לעצב או לערוך את הכותרת העליונה שנבחרה.

כותרת תחתונה    לחץ על כותרת תחתונה מוכללת בתיבה כותרת תחתונה או לחץ על כותרת תחתונה מותאמת אישית כדי ליצור כותרת תחתונה מותאמת אישית עבור גליון העבודה שברצונך להדפיס. הכותרת התחתונה המוכללת מועתקת לתיבת הדו-שיח כותרת תחתונה, שבה באפשרותך לעצב או לערוך את הכותרת התחתונה שנבחרה.

עמודים אי-זוגיים וזוגיים שונים    בחר בתיבת הסימון עמודים אי-זוגיים וזוגיים שונים כדי לציין שהכותרות העליונות והתחתונות בעמודים עם מספרים אי-זוגיים יהיו שונות מהכותרות בעמודים עם מספרים זוגיים.

עמוד ראשון שונה    בחר בתיבת הסימון עמוד ראשון שונה כדי להסיר כותרות עליונות וכותרות תחתונות או כדי ליצור כותרות עליונות וכותרות תחתונות מותאמות אישית עבור העמוד המודפס הראשון. כדי ליצור כותרת עליונה או כותרת תחתונה מותאמת אישית עבור העמוד הראשון, בחר בתיבת סימון זו ולחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או על כותרת תחתונה מותאמת אישית. לאחר מכן, בכרטיסיה כותרת עליונה של עמוד ראשון או כותרת תחתונה של עמוד ראשון, באפשרותך להוסיף את מידע הכותרת העליונה או התחתונה שברצונך שיופיע בעמוד הראשון.

שנה קנה מידה בהתאם למסמך    בחר בתיבת הסימון שנה קנה מידה בהתאם למסמך כדי לציין אם גודל הגופן וקנה המידה של הכותרת העליונה והתחתונה יהיו זהים לגודל הגופן וקנה המידה של גליון העבודה. תיבת סימון זו נבחרת כברירת מחדל. כדי לקבוע גודל גופן וקנה מידה עבור הכותרת העליונה והתחתונה ללא קשר לקנה המידה של גליון העבודה לצורך יצירת תצוגה עקבית על פני עמודים מרובים, נקה תיבת סימון זו.

ישר לפי שולי העמוד    בחר בתיבת הסימון ישר לפי שולי העמוד כדי ששולי הכותרת העליונה או התחתונה יהיו מיושרים בהתאם לשוליים השמאליים והימניים של גליון העבודה. תיבת סימון זו נבחרת כברירת מחדל. כדי להגדיר את השוליים השמאליים והימניים של הכותרות העליונות והכותרות התחתונות לערך ספציפי ללא קשר לשוליים הימניים והשמאליים של גליון העבודה, נקה תיבת סימון זו.

לראש הדף

הגדרת עמוד > אפשרויות גיליון

אזור הדפסה    לחץ על התיבה אזור הדפסה כדי לבחור טווח להדפסה בגליון העבודה ולאחר מכן גרור את העכבר על פני אזורי גליון העבודה שברצונך להדפיס. לחצן כווץ תיבת דו-שיח לחצן 'כווץ' בקצה הימני של תיבה זו מזיז זמנית את תיבת הדו-שיח כך שבאפשרותך להזין את הטווח על-ידי בחירת התאים בגליון העבודה. לאחר שתסיים, לחץ שוב על הלחצן כדי להציג את תיבת הדו-שיח במלואה.

כותרות להדפסה    בחר אפשרות תחת כותרות להדפסה כדי להדפיס את אותן עמודות או שורות ככותרות בכל אחד מהעמודים של גליון עבודה מודפס. בחר באפשרות שורות חוזרות בראש כל עמוד אם ברצונך להציג שורות ספציפיות ככותרת האופקית עבור כל עמוד. בחר באפשרות עמודות חוזרות לצד כל עמוד אם ברצונך להציג כותרות אנכיות בכל עמוד. לאחר מכן, בגליון העבודה, בחר תא או תאים בעמודות או בשורות הכותרות הרצויות. לחצן כווץ תיבת דו-שיח לחצן 'כווץ' בקצה הימני של תיבה זו מזיז זמנית את תיבת הדו-שיח כך שבאפשרותך להזין את הטווח על-ידי בחירת תאים בגליון העבודה. לאחר שתסיים, באפשרותך ללחוץ שוב על הלחצן כדי להציג את תיבת הדו-שיח במלואה.

הדפסה    ציון החלקים בגליון העבודה שיודפסו, קביעה אם פלט המדפסת יופיע בצבע או בשחור-לבן וקביעת איכות ההדפסה הרצויה.

  • קווי רשת    בחר בתיבת הסימון קווי רשת כדי לכלול את קווי הרשת של גליון העבודה בפלט המדפסת. קווי רשת אינם מודפסים כברירת מחדל, בין אם הם מוצגים בגליון העבודה ובין אם אינם מוצגים.

  • שחור-לבן    בחר בתיבת הסימון שחור-לבן כאשר אתה משתמש במדפסת צבע אך ברצונך להשתמש בשחור-לבן בלבד בעת ההדפסה. אפשרות זו אינה פעילה כברירת מחדל. אין צורך לבחור בתיבה זו אם אתה משתמש במדפסת שמדפיסה בשחור-לבן בלבד.

  • איכות טיוטה    בחר בתיבת הסימון איכות טיוטה כדי להדפיס במהירות רבה יותר על-ידי שימוש באיכות הדפסה נמוכה יותר כאשר המדפסת שבה אתה משתמש כוללת מצב איכות טיוטה. לאפשרות זו אין השפעה כאשר המדפסת אינה כוללת מצב איכות טיוטה.

  • כותרות שורות ועמודות    בחר בתיבת הסימון כותרות שורות ועמודות כדי לכלול כותרות אלה בפלט המדפסת.

  • הערות    בתיבה זו, בחר את המיקום שבו ברצונך שביאורים שהוספת לתאים בגליון העבודה יופיעו בפלט המדפסת. בחר באפשרות בסוף הגיליון כדי לשלב את כל הביאורים ולהדפיס אותם יחד בעמוד שנוסף בסוף פלט המדפסת. בחר באפשרות כפי שמוצג בגיליון כדי להדפיס את הביאורים במיקומם המקורי בגליון העבודה. ביאורים אינם נכללים בפלט המדפסת באופן אוטומטי, מאחר שהאפשרות ללא נבחרת כברירת מחדל.

  • הצג שגיאות תא    בתיבה זו, בחר כיצד ברצונך ששגיאות תא המופיעות בגליון העבודה יוצגו בפלט המדפסת. כברירת מחדל, שגיאות מוצגות כפי שהן מופיעות, אך אין באפשרותך להציג אותן על-ידי בחירה באפשרות <ריק>, הצג אותן כמקף כפול על-ידי בחירה באפשרות --, או הצג אותן כ- ‎#N/A.

סדר עמודים    לחץ על למטה ולרוחב או על לרוחב ולמטה כדי לשלוט בסדר שבו הנתונים ממוספרים ומודפסים כאשר הם חורגים מגודל של עמוד אחד. בתמונה לדוגמה ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של כיוון ההדפסה של המסמך בעת בחירה באחת מאפשרויות אלה.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

תצוגה מקדימה של עמודי גליון עבודה לפני הדפסה

הדפסת גליון עבודה או חוברת עבודה

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×