הגדרת כיוון ומיקום טקסט בצורה או בתיבת טקסט

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

תיבות טקסט וצורות רוב (למעט קווים ומחברים) יכולה לכלול טקסט המשמש לחיבור הצורה או תיבת טקסט. ניתן להציב את הטקסט באופן אופקי או אנכי ולאחר הוא יכול גלישת או בשורה אחת בלבד. באפשרותך גם לשנות את השוליים של תיבות טקסט וצורות עבור מרווח מיטבית, לשנות גודל של צורות עבור טקסט התאמה טובה יותר, או שנה את הכיוון של הטקסט.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

מיקום טקסט בצורה אופקית הצורה או תיבת הטקסט

טקסט אופקי בצורות

כדי לשנות את היישור האופקי של פיסקה או שורה אחת:

 1. לחץ על הפיסקה או השורה של הטקסט שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית (או על הכרטיסיה הודעה ב- Outlook), לחץ על אפשרות היישור האופקי הרצויה.

הקבוצה 'פיסקה' בכרטיסיה 'בית'

כדי לשנות את היישור האופקי של כל הטקסט הצורה או תיבת הטקסט:

 1. לחץ על הגבול של הצורה או תיבת הטקסט כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה בית, (או ההודעה בכרטיסיה ב- Outlook), לחץ על אפשרות היישור האופקי הרצויה.

הקבוצה 'פיסקה' בכרטיסיה 'בית'

לראש הדף

מיקום טקסט בצורה אנכית הצורה או תיבת הטקסט

צורות המציגות יישור אנכי של טקסט

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. בחלונית עיצוב צורה, לחץ על פריסה ומאפיינים הכרטיסיה ' פריסה ומאפיינים ' ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט.

 4. בחר את האפשרות הרצויה ברשימה יישור אנכי.

לראש הדף

גלישת טקסט צורה או בתיבת טקסט

כאשר גלישת טקסט, הטקסט באופן אוטומטי מתחיל שורה חדשה כאשר תגיע על הגבול השמאלי של הצורה או תיבת הטקסט,

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול הצורה או תיבת הטקסט המכילה את הטקסט שברצונך להביא לגלישתו.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה.

  עיצוב צורה בתפריט הקיצור

 3. בחלונית עיצוב צורה, לחץ על פריסה ומאפיינים הכרטיסיה ' פריסה ומאפיינים ' , לחץ על תיבת טקסט ולאחר מכן בחר גלישת טקסט בצורה.

  גלישת טקסט בתוך תיבת הסימון של צורה

לראש הדף

שינוי השוליים בין הטקסט לבין הקצה הצורה או תיבת הטקסט

השוליים הפנימיים הם הם המרחק בין הטקסט לבין הגבול החיצוני הצורה או תיבת הטקסט.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה.

  עיצוב צורה בתפריט הקיצור

 3. בחלונית עיצוב צורה, לחץ על פריסה ומאפיינים הכרטיסיה ' פריסה ומאפיינים ' ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט.

  אפשרויות תיבת טקסט בחלונית ' עיצוב צורה '

 4. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול השמאלי של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה שוליים שמאליים.

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול הימני של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה שוליים ימניים.

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול העליון של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה שוליים עליונים.

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול התחתון של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה שוליים תחתונים.

לראש הדף

שינוי גודל צורה לשם התאמה לטקסט

באפשרותך באופן אוטומטי להגדיל את גודל צורה או תיבת טקסט באופן אנכי כך שהטקסט יתאים לתוכה.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה.

  עיצוב צורה בתפריט הקיצור

 3. בחלונית עיצוב צורה, לחץ על פריסה ומאפיינים הכרטיסיה ' פריסה ומאפיינים ' , לחץ על תיבת טקסט ולאחר מכן בחר שינוי גודל צורה בהתאם לטקסט.

  בחירת שינוי גודל צורה בהתאם לטקסט בחלונית עיצוב צורה

עצה: באפשרותך להקטין את גודל הטקסט כדי להתאים אותו בצורה או בתיבת הטקסט על-ידי לחיצה על כווץ טקסט בעת גלישה.

לראש הדף

ציון כיוון טקסט בצורה או בתיבת טקסט

באפשרותך לשנות את כיוון הטקסט צורה או בתיבת הטקסט. לדוגמה, באפשרותך לסובב טקסט 90 או 270 מעלות כך שתופיע על הצד.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה.

  עיצוב צורה בתפריט הקיצור

 3. בחלונית עיצוב צורה, לחץ על פריסה ומאפיינים הכרטיסיה ' פריסה ומאפיינים ' ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט.

 4. בחר את האפשרות הרצויה ברשימה כיוון טקסט.

  בחירת כיוון טקסט בחלונית עיצוב צורה

לראש הדף

איזו פעולה ברצונך לבצע?

מיקום טקסט בצורה אופקית הצורה או תיבת הטקסט

מיקום טקסט בצורה אנכית הצורה או תיבת הטקסט

גלישת טקסט צורה או בתיבת טקסט

שינוי השוליים בין הטקסט לבין הקצה הצורה או תיבת הטקסט

שינוי גודל צורה לשם התאמה לטקסט

ציון כיוון טקסט צורה או בתיבת טקסט

מיקום טקסט בצורה אופקית הצורה או תיבת הטקסט

טקסט אופקי בצורות

כדי לשנות את היישור האופקי של פיסקה או שורה אחת:

 1. לחץ על הפיסקה או השורה של הטקסט שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית (או על הכרטיסיה הודעה ב- Outlook), לחץ על אפשרות היישור האופקי הרצויה.

הקבוצה 'פיסקה' בכרטיסיה 'בית'

כדי לשנות את היישור האופקי של כל הטקסט הצורה או תיבת הטקסט:

 1. לחץ על הגבול של הצורה או תיבת הטקסט כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה בית, (או ההודעה בכרטיסיה ב- Outlook), לחץ על אפשרות היישור האופקי הרצויה.

הקבוצה 'פיסקה' בכרטיסיה 'בית'

לראש הדף

מיקום טקסט בצורה אנכית הצורה או תיבת הטקסט

צורות המציגות יישור אנכי של טקסט

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט בחלונית הימנית.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. תחת פריסת טקסט, בחר את האפשרות הרצויה ברשימה יישור אנכי.

לראש הדף

גלישת טקסט צורה או בתיבת טקסט

כאשר גלישת טקסט, הטקסט באופן אוטומטי מתחיל שורה חדשה כאשר תגיע על הגבול השמאלי של הצורה או תיבת הטקסט,

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול הצורה או תיבת הטקסט המכילה את הטקסט שברצונך גלישת.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט בחלונית הימנית.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. תחת שוליים פנימיים, בחר את תיבת הסימון גלישת טקסט בצורה.

לראש הדף

שינוי השוליים בין הטקסט לבין הקצה הצורה או תיבת הטקסט

השוליים הפנימיים הם הם המרחק בין הטקסט לבין הגבול החיצוני הצורה או תיבת הטקסט.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט בחלונית הימנית.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. תחת שוליים פנימיים, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול השמאלי של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה משמאל.

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול השמאלי של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה ימין.

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול העליון של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה העליון.

  • כדי לציין את המרחק בין הגבול התחתון של צורה לבין הטקסט, הזן את המספר החדש עבור השוליים בתיבה שוליים תחתונים.

לראש הדף

שינוי גודל צורה לשם התאמה לטקסט

באפשרותך באופן אוטומטי להגדיל את גודל צורה או תיבת טקסט באופן אנכי כך שהטקסט יתאים לתוכה.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול הצורה או תיבת הטקסט שברצונך לשנות את גודלן.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט בחלונית הימנית.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. תחת התאמה אוטומטית, לחץ על שנה גודל צורה בהתאם לטקסט.

עצה: באפשרותך להקטין את גודל הטקסט כדי להתאים אותו בצורה או בתיבת הטקסט על-ידי לחיצה על כווץ טקסט בעת גלישה.

לראש הדף

ציון כיוון טקסט בצורה או בתיבת טקסט

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול הצורה או תיבת הטקסט המכילה את הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על תיבת טקסט בחלונית הימנית.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. תחת פריסת טקסט, בחר את האפשרות הרצויה ברשימה כיוון טקסט.

  הערות: 

  • לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות בחלונית תיבת טקסט בתיבת הדו-שיח עיצוב צורה, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח.

לראש הדף

איזו פעולה ברצונך לבצע?

מיקום טקסט בצורה אופקית הצורה או תיבת הטקסט

מיקום טקסט בצורה אנכית הצורה או תיבת הטקסט

גלישת טקסט צורה או בתיבת טקסט

שינוי השוליים בין הטקסט לבין הקצה הצורה או תיבת הטקסט

שינוי גודל צורה לשם התאמה לטקסט

ציון כיוון טקסט צורה או בתיבת טקסט

מיקום טקסט בצורה אופקית הצורה או תיבת הטקסט

טקסט אופקי בצורות

כדי לשנות את היישור האופקי של פיסקה או שורה אחת:

 1. לחץ על הפיסקה או השורה של הטקסט שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית (או על הכרטיסיה הודעה ב- Outlook), לחץ על אפשרות היישור האופקי הרצויה.

הקבוצה 'פיסקה' בכרטיסיה 'בית'

כדי לשנות את היישור האופקי של כל הטקסט הצורה או תיבת הטקסט:

 1. לחץ על הגבול של הצורה או תיבת הטקסט כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה בית, (או ההודעה בכרטיסיה ב- Outlook), לחץ על אפשרות היישור האופקי הרצויה.

הקבוצה 'פיסקה' בכרטיסיה 'בית'

לראש הדף

מיקום טקסט בצורה אנכית הצורה או תיבת הטקסט

צורות המציגות יישור אנכי של טקסט

Word ו- Outlook

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול הצורה או תיבת הטקסט.

 2. עבור צורה, בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה אוטומטית ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

  עבור תיבת טקסט, בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב תיבת טקסט ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. תחת יישור אנכי, לחץ על האפשרות הרצויה.

PowerPoint

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול הצורה או תיבת הטקסט.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

  תיבת הדו-שיח 'עיצוב צורה'

 3. תחת יישור אנכי, לחץ על האפשרות הרצויה.

לראש הדף

גלישת טקסט צורה או בתיבת טקסט

כאשר גלישת טקסט, הטקסט מתחיל באופן אוטומטי שורה חדשה, כאשר תגיע על הגבול השמאלי של הצורה או תיבת הטקסט.

Word ו- Outlook

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול הצורה או תיבת הטקסט המכילה את הטקסט שברצונך גלישת.

 2. בתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורה, לחץ על עיצוב צורה אוטומטית ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

   הערה: הכרטיסיה תיבת טקסט אינה זמינה בתוך צורה אלא אם הצורה מכילה טקסט.

  • עבור תיבת טקסט, לחץ על עיצוב תיבת טקסט ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

 3. תחת אפשרויות, בחר בתיבת הסימון אפשר גלישת טקסט בתוך צורה אוטומטית.

PowerPoint

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול הצורה או תיבת הטקסט המכילה את הטקסט שברצונך גלישת.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

 3. בחר את תיבת הסימון גלישת טקסט בצורה.

לראש הדף

שינוי השוליים בין הטקסט לבין הקצה הצורה או תיבת הטקסט

השוליים הפנימיים הם הם המרחק בין הטקסט לבין הגבול החיצוני הצורה או תיבת הטקסט.

Word ו- Outlook

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול הצורה או תיבת הטקסט המכילה את השוליים שברצונך להתאים.

 2. בתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורה, לחץ על עיצוב צורה אוטומטית ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

   הערה: הכרטיסיה תיבת טקסט אינה זמינה בתוך צורה אלא אם הצורה מכילה טקסט.

  • עבור תיבת טקסט, לחץ על עיצוב תיבת טקסט ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

 3. תחת שוליים פנימיים, הזן את המספרים השוליים החדשים בתיבות שמאלה, ימינה, העליון והתחתון כדי לציין את המרחק בין הטקסט הגבולות של הצורה.

PowerPoint

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול הצורה או תיבת הטקסט המכילה את השוליים שברצונך להתאים.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

 3. תחת שוליים פנימיים, הזן את המספרים השוליים החדשים בתיבות שמאלה, ימינה, העליון והתחתון כדי לציין את המרחק בין הטקסט הגבולות של הצורה.

לראש הדף

שינוי גודל צורה לשם התאמה לטקסט

באפשרותך באופן אוטומטי להגדיל את גודל צורה או תיבת טקסט באופן אנכי כך שהטקסט יתאים לתוכה.

Word ו- Outlook

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול הצורה או תיבת הטקסט שברצונך לשנות את גודלן.

 2. בתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור צורה, לחץ על עיצוב צורה אוטומטית ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

   הערה: הכרטיסיה תיבת טקסט אינה זמינה בתוך צורה אלא אם הצורה מכילה טקסט.

  • עבור תיבת טקסט, לחץ על עיצוב תיבת טקסט ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

 3. תחת אפשרויות, בחר בתיבת הסימון שנה גודל צורה אוטומטית כך שתתאים לטקסט.

  עצה: באפשרותך להקטין את גודל הטקסט כדי להתאים אותו בצורה או בתיבת הטקסט על-ידי לחיצה על כווץ טקסט בעת גלישה.

PowerPoint

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גבול הצורה או תיבת הטקסט שברצונך לשנות את גודלן.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תיבת טקסט.

 3. תחת התאמה אוטומטית, בחר שינוי גודל צורה בהתאם לטקסט.

  עצה: באפשרותך להקטין את גודל הטקסט כדי להתאים אותו הצורה או תיבת הטקסט על-ידי בחירת כווץ טקסט בעת גלישה.

לראש הדף

ציון כיוון טקסט בצורה או בתיבת טקסט

באפשרותך לשנות את הכיוון של טקסט בתוך צורה או תיבת טקסט בין (מימין לשמאל) אופקי ואנכי (מלמעלה למטה או מלמטה למעלה).

Word ו- Outlook

 1. לחץ פעמיים על הצורה או תיבת הטקסט כדי לבחור אותה ופתח את הכרטיסיה עיצוב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה טקסט, לחץ על כיוון טקסט כיוון טקסט . באפשרותך ללחוץ על כיוון טקסט מספר פעמים כדי לעבור בין שלוש אפשרויות.

PowerPoint

 1. לחץ פעמיים על הצורה או תיבת הטקסט כדי לבחור אותה ופתח את הכרטיסיה עיצוב.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על כיוון טקסט כיוון טקסט ובחר באפשרות שהרצויה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×