הגדרת טווחים עבור חיפושים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

טווח חיפוש מגדיר קבוצת משנה של מידע באינדקס החיפוש. אם אתה דמיין האינדקס שלמה של תוכן הוא עוגה, תחום הוא פרוסה אחת או יותר. ייתכן פרוסה רגילה של עוגה המשולשת בצורה, אך באמצעות כללי טווח, באפשרותך לפרוס העוגה לתוך צורות רבות ושונות. טווחי יהיו זמינות התיבה חיפוש באתרים, לפי לשונית באתר מרכז החיפוש, או ברכיבי Web Part מסוימים, ולאפשר למשתמשים למקד חיפוש מיקום מסוים או קבוצה של תוכן.

בדרך כלל, טווחי חיפוש מקיפים נושאים ומקורות תוכן ספציפיים שחשובים ומשותפים למשתמשים בארגון. לדוגמה, באפשרותך ליצור טווח חיפוש עבור כל הפריטים הקשורים לפרוייקט מסוים או עבור כל הפריטים הקשורים לקבוצה מסוימת בארגון, כגון כספים או שיווק. באפשרותך גם ליצור טווח חיפוש הכולל מספר טווחים אחרים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

תכנון טווחי

להציג את הדף הצגת טווחים

יצירה או עריכה של טווח

הוספה או עריכה של כללי טווחים

הסרת תחום או כללי טווחים

קביעת תצורה של קבוצת תצוגה של טווח

הצגה או הסתרה של הרשימה הנפתחת של הטווחים בכל האתרים באוסף האתרים

תכנון טווחים

כדי ליצור ולהשתמש טווח חיפוש, ליצור את הטווח, הגדר כללים שלו ולאחר הקצאת הטווח לקבוצה התצוגה. קבוצת תצוגה היא המיקום שבו הטווח יהיה גלוי בממשק המשתמש. קבוצות ברירת המחדל של תצוגה כולל רשימה נפתחת של החיפושחיפוש מתקדם. באפשרותך ליצור קבוצות אחרות התצוגה ולהעביר טווחי חיפוש לתוך אותם.

כללי טווח מגדירים במדויק את התוכן מאינדקס החיפוש שייכלל בטווח. הכללים מאפשרים לך לכלול או למנוע כלילה של פריטים, כגון אתרים מסוימים. לדוגמה, ייתכן שיש לך אתר צוות המכיל מסמכים שאינך מעוניין לכלול בתוצאות החיפוש. באפשרותך ליצור כלל טווח המונע כלילה של אתר צוות זה ושל תוכנו בתוצאות חיפוש. ניתן להחיל כללי טווח רק לאחר שהטווח נוצר ומוקצה לקבוצת תצוגה. ניתן לעדכן ולשנות כללים בכל עת.

באפשרותך גם ליצור ולקבוע תצורה של טווחים לשימוש עם רכיבי Web Part מאוחדים. חיפוש מאוחד הוא קבוצה של תוצאות שאינה סדורה באינדקס, אך מופיעה לצד התוכן הסדור באינדקס. תוצאות חיפוש מאוחדות מגיעות מחוץ לארגון שלך. באפשרותך להגדיר כללי טווח עבור חיפושים מאוחדים ולהחיל אותם על ה- Web Part המאוחד.

ניתן ליצור ולהגדיר טווחי חיפוש בשתי רמות: רמת שירות החיפוש ורמת ניהול אוסף האתרים. טווחי חיפוש הנוצרים ברמת שירות החיפוש מוכרים גם כטווחים משותפים. טווחים אלה זמינים לכל אוספי האתרים. מנהל אוסף האתרים יכול ליצור עותק של טווחים אלה, אך אין באפשרותו לשנות או למחוק את הטווח המשותף.

מנהל אוסף אתרים יכול ליצור טווחי חיפוש חדשים וקבוצות תצוגה חדשות. טווחים וקבוצות תצוגה אלה זמינים לכל האתרים באותו אוסף אתרים, אך לא לאתרים באוספי אתרים אחרים.

באפשרותך להפוך מאפיינים מנוהלים לזמינה בחיפושים, אשר יכול לסייע לאנשים חיפוש על-ידי כך שהם יכולים לייעד שלהם שאילתות ישירות מול המטה-נתונים לפי עמודות. רשימה של המאפיינים המנוהלים לזמין לשימוש בטווחים הוא במקטע שאילתת מאפיין של הדף הוספת כלל טווח או עריכת כלל טווח עמודים. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הוספה או עריכה של כללי טווחים.

לראש הדף

הצגת הדף 'הצגת טווחים'

כדי להציג ולנהל את כל הטווחים באוסף אתרים, השתמש בדף 'הצגת טווחים'. בדף 'הצגת טווחים', באפשרותך להוסיף טווח חדש, לערוך טווח קיים, להציג קבוצות תצוגה של טווחים, להוסיף קבוצת תצוגה של טווח, לבדוק את המצב של עדכונים, להציג את מספר הפריטים הכלולים בטווח ולבדוק אם זהו טווח משותף.

כדי לגשת לדף 'הצגת טווחים', עליך להיות מנהל מערכת עם הרשאות של מנהל אוסף אתרים.

 1. היכנס לדף הבית של האתר ברמה העליונה באמצעות הרשאות של מנהל אוסף אתרים.

 2. לחץ על תפריט פעולות אתר ובחר באפשרות הגדרות האתר.

 3. בדף הגדרות האתר, במקטע ניהול אוסף אתרים, לחץ על טווחי חיפוש.

 4. בדף 'הצגת טווחים', בצע אחת מהפעולות הבאות:

לראש הדף

יצירה או עריכה של טווח

טווחים מאפשרים לך למקד חיפושים בקבוצת תוכן מסוימת. מנהל מערכת בעל הרשאות של מנהל אוסף אתרים יכול להעתיק טווח משותף ולשנות עותק זה, או להוסיף טווחים חדשים לשימוש בתוך אותו אוסף אתרים.

בעת הוספה של טווח חדש לאוסף אתרים, כדאי להתחיל בהעתקה של טווח קיים כגון כל האתרים ולאחר מכן להוסיף כללים המציינים את מיקום התוכן ואת הפריטים שיש לכלול או לא לכלול בהתבסס על ערכי מאפיינים. על-ידי שילוב והתאמה של כללים מרובים, באפשרותך לעצב עבור אוסף האתרים טווחים המספקים חיפושים ממוקדים, המותאמים לצרכים של קבוצות עבודה ספציפיות.

 1. היכנס לדף הבית של האתר ברמה העליונה באמצעות הרשאות של מנהל אוסף אתרים.

 2. לחץ על תפריט פעולות אתר ובחר באפשרות הגדרות האתר.

 3. בדף הגדרות האתר, במקטע ניהול אוסף אתרים, לחץ על טווחי חיפוש.

 4. בצע אחד מהשלבים הבאים:

  • כדי ליצור טווח חדש,‏ לחץ על‏ ‏טווח חדש.

  • כדי לערוך טווח קיים, לחץ על הכותרת של הטווח כדי להציג את הדף 'מאפיינים וכללים של טווח' ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות טווחים.

   הערה: אם הטווח הוא טווח משותף, לא תוכל לערוך את הגדרותיה. טווחים משותפים מוגדרות בניהול המרכזי.

 5. בתיבה כותרת, הקלד מילה, שם, ראשי תיבות או צירוף מילים קצר כדי לתאר את הטווח. הכותרת מוצגת ברשימה טווחים ומציינת למשתמש את סוג התוכן שבו יתבצע חיפוש בעת שימוש בטווח זה.

 6. בתיבה תיאור, הקלד תיאור אופציונלי שישמש עבורך ועבור בעלי אתרים. תיאור זה אינו מוצג למשתמשי קצה.

 7. במקטע קבוצות תצוגה, בחר מקום אחד או יותר בממשק המשתמש שבו יוצג הטווח. לדוגמה, ברשימה הנפתחת של החיפוש‎.

 8. במקטע דף היעד של התוצאות, בחר אם להציג את התוצאות של חיפושים של תחום זה בדף תוצאות החיפוש המהווה ברירת מחדל או בדף אינטרנט אחר. לשימוש חיפוש אחר תוצאות, בחר ציין דף אחר לחיפוש בטווח זה, ולאחר מכן הקלד את כתובת האינטרנט עבור דף בתיבה דף היעד של התוצאות קיים אחר תוצאות (לדוגמה, http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. לחץ על אישור.

כדי להוסיף כללי טווח, בצע את השלבים המפורטים בסעיף הוספה או עריכה של כללי טווחים.

לראש הדף

הוספה או עריכה של כללי טווח

כללי טווח מגדירים את התוכן המשויך לטווח על-ידי ציון המיקום של התוכן, מאפייני התוכן, והפריטים שיש לכלול או לא לכלול בטווח. ניתן להוסיף כללים רק לאחר יצירת טווח.

 1. היכנס לדף הבית של האתר ברמה העליונה באמצעות הרשאות של מנהל אוסף אתרים.

 2. לחץ על תפריט פעולות אתר ובחר באפשרות הגדרות האתר.

 3. בדף הגדרות האתר, במקטע ניהול אוסף אתרים, לחץ על טווחי חיפוש.

 4. אתר את הכותרת של הטווח ברשימה שעבורו ברצונך להוסיף או לערוך כללים ולאחר מכן בצע אחד מהשלבים הבאים:

  • אם הטווח מכיל כללים, מצב עדכוןעמודה, לחץ על הוסף כללים.

  • כדי לערוך כלל קיים או כדי להוסיף כלל נוסף, לחץ על כותרת הטווח ולאחר מכן, במקטע כללים, לחץ על כלל קיים כדי לערוך אותו או לחץ על כלל חדש.

 5. במקטע סוג כלל של טווח, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • כדי לכלול או למנוע כלילה של מיקום ולציין מקור תוכן כגון תיקיה, שם מארח או תחום/תחום משנה ולאחר מכן להשתמש בכללים במקטע אופן פעולה, בחר באפשרות כתובת אינטרנט.

  • כדי לכלול או למנוע כלילה של תוכן הנמצא באמצעות חיפוש לפי ערך שהוקצה למאפיין מנוהל, בחר באפשרות שאילתת מאפיין.

  • כדי לכלול את כל התוכן מכל האתרים הכלולים באינדקס החיפוש, בחר באפשרות כל התוכן.

   עצה: כדי להחיל כללים על מאפיינים או ערכים מרובים, להגדיר כלל נפרדת עבור כל הגדרת מאפיין.

 6. אם כלל הטווח הוא מסוג כתובת אינטרנט, במקטע שאילתת מאפיין, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

אפשרות

תיאור

תיקיה

תיקיה יכולה להיות במיקום באתר צוות. לדוגמה, http://site/subsite/folder. שהכלל יחול רק על פריטים הממוקמים בתוך התיקיה מצוינת המשנה שלה.

שם מארח

כלל זה יחול על פריטים הממוקמים במיקום כלשהו במארח זה.

תחום או תחום משנה

כלל זה יחול על כל הפריטים הממוקמים בתחום שצוין.

אם סוג כלל טווח שאילתת מאפיין, ב מקטע שאילתת מאפיין, בחר מאפיין והקלד ערך.

עצה: כדי להחיל כללים על מאפיינים או ערכים מרובים, להגדיר כלל נפרדת עבור כל הגדרת מאפיין.

 1. במקטע אופן פעולה, בחר את האופן שבו כלל זה ישתלב עם כללים אחרים לצורך הגדרת הטווח. בחר באפשרות כלול עבור כלל מסוג "או", באפשרות אל תכלול עבור כלל מסוג "וגם לא" או באפשרות דרוש עבור כלל מסוג "וגם".

 2. לחץ על אישור.

הערה: טווחי חיפוש וכללים שלהם הידור לפי לוח זמנים מותאם באופן אוטומטי בהתבסס על תדירות העדכונים האחרונים. תחום חדש לא יופיע ברשימה טווח בתיבת החיפוש עד לאחר ההידור בפעם הראשונה.

לראש הדף

הסרת טווח או כללי טווח

מנהל מערכת בעל הרשאות של מנהל אוסף אתרים יכול להסיר רק טווחים שנוצרו ברמה של ניהול אוסף האתרים. טווחים משותפים, הנוצרים על-ידי מנהל שירות החיפוש לשימוש באוסף האתרים אינם ניתנים להסרה.

הסרת טווח

בעת מחיקת טווח מאוסף אתרים, הטווח יוסר גם מכל האתרים באוסף אתרים זה.

 1. היכנס לדף הבית של האתר ברמה העליונה באמצעות הרשאות של מנהל אוסף אתרים.

 2. לחץ על תפריט פעולות אתר ובחר באפשרות הגדרות האתר.

 3. בדף הגדרות האתר, במקטע ניהול אוסף אתרים, לחץ על טווחי חיפוש.

 4. בדף 'הצגת טווחים', לחץ על החץ לצד הכותרת של הטווח.

 5. בחר באפשרות מחק.

 6. לחץ על אישור.

הסרת כללי טווח

 1. בדף 'הצגת טווחים', לחץ על החץ לצד כותרת הטווח ולאחר מכן בחר באפשרות עריכת מאפיינים וכללים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לבצע פעולה זאת:

בצע פעולה זו:

הסרת כלל מסוים

 1. בדף 'מאפיינים וכללים של טווחים', תחת כללים, לחץ על שם הכלל.

 2. לחץ על מחק.

 3. לחץ על אישור.

הסרת כל הכללים של טווח

 • בדף 'מאפיינים וכללים של טווחים', תחת כללים, לחץ על מחק את כל הכללים.

לראש הדף

קביעת התצורה של קבוצות תצוגה של טווחים

טווחים מוקצים לקבוצות תצוגה, המציינות את המיקומים שבהם ניתן להשתמש בטווחים. לדוגמה, אם אתה מקצה טווח לקבוצת התצוגה רשימה נפתחת של חיפוש, טווח זה יהיה גלוי למשתמשים בכל מקום שבו תצורת התיבה רשימה נפתחת של חיפוש נקבעה עבור טווחים. מיקומים אלה יכולים להיות ב- Web Part או בתיבת החיפוש באתר צוות. מנהל מערכת בעל הרשאות של מנהל אוסף אתרים יכול ליצור קבוצת תצוגה חדשה ולסדר בתוכה טווחים, או להוסיף טווחים לקבוצות תצוגה קיימות. לאחר מכן, בעלים של אתר יכול להוסיף את קבוצת התצוגה לרשימת הטווחים של כל תיבת חיפוש באתר, וכך לאפשר למשתמשים לבצע חיפושים ממוקדים יותר.

יצירה או עריכה של קבוצות תצוגה של טווחים

כדי לאפשר לבעלים של אתר לשנות את הטווחים הזמינים ברשימת הטווחים לצד תיבת חיפוש, מנהל אוסף אתרים יכול לשנות קבוצות תצוגה קיימות או ליצור קבוצות תצוגה חדשות ולסדר בתוכן טווחים.

 1. היכנס לדף הבית של האתר ברמה העליונה באמצעות הרשאות של מנהל אוסף אתרים.

 2. לחץ על תפריט פעולות אתר ובחר באפשרות הגדרות האתר.

 3. בדף הגדרות האתר, במקטע ניהול אוסף אתרים, לחץ על טווחי חיפוש.

 4. בדף 'הצגת טווחים', לחץ על קבוצות תצוגה.

 5. לחץ על קבוצת תצוגה חדשה או לחץ על החץ לצד קבוצת תצוגה קיימת ולאחר מכן לחץ על ערוך קבוצת תצוגה.

 6. בדף 'יצירת קבוצת תצוגה של טווח' או בדף 'עריכת קבוצת תצוגה של טווח', בתיבה כותרת, הקלד כותרת שתעזור לזהות את קבוצת התצוגה.

 7. בתיבה תיאור, הקלד תיאור אופציונלי של קבוצת התצוגה. תיאור זה נועד עבורך ועבור בעלי אתרים, והוא אינו מוצג למשתמשי קצה.

 8. במקטע טווחים, בחר בתיבת הסימון לצד הטווחים שברצונך לכלול בקבוצת התצוגה.

 9. השתמש ברשימה מיקום מלמעלה כדי להתאים את סדר הטווחים הכלולים בקבוצת התצוגה.

 10. ברשימה טווח ברירת מחדל, בחר את הטווח שיוגדר כטווח ברירת המחדל עבור משתמש הקצה.

 11. לחץ על אישור.

כלילת טווח בקבוצות תצוגה

מנהל אוסף אתרים יכול להקצות טווחים הנוצרים ברמת אוסף האתרים לקבוצות תצוגה לשימוש על-ידי בעלי אתרים. טווחים משותפים, שהם טווחים הנוצרים ומוגדרים על-ידי מנהל שרת, אינם ניתנים להעברה בין קבוצות תצוגה ברמת אוסף האתרים.

 1. היכנס לדף הבית של האתר ברמה העליונה באמצעות הרשאות של מנהל אוסף אתרים.

 2. לחץ על תפריט פעולות אתר ובחר באפשרות הגדרות האתר.

 3. בדף הגדרות האתר, במקטע ניהול אוסף אתרים, לחץ על טווחי חיפוש.

 4. לחץ על הכותרת של טווח.

  הערה: ודא שאין סימון בעמודה משותף. מנהל אוסף האתרים אין אפשרות לשנות טווחים משותפים.

 5. בדף 'הגדרות וכללים של טווח', במקטע הגדרות טווח, לחץ על שינוי הגדרות טווח.

 6. בדף 'עריכת טווח', במקטע קבוצות תצוגה, בחר בתיבות הסימון עבור קבוצות התצוגה שבהן ברצונך לכלול את הטווח.

 7. לחץ על אישור.

לראש הדף

הצגה או הסתרה של הרשימה הנפתחת של טווחים בכל האתרים של אוסף האתרים

כדי להוסיף טווחים לתיבת החיפוש של כל האתרים באוסף האתרים, ודא שכל הטווחים שברצונך להוסיף מופיעים בקבוצת התצוגה רשימה נפתחת של חיפוש. לאחר מכן, עליך לשנות את ההגדרות עבור אוסף האתרים כדי להציג או להסתיר את הרשימה הנפתחת של הטווחים.

 1. היכנס לדף הבית של האתר ברמה העליונה באמצעות הרשאות של מנהל אוסף אתרים.

 2. לחץ על תפריט פעולות אתר ובחר באפשרות הגדרות האתר.

 3. בדף 'הגדרות האתר', במקטע ניהול אוסף אתרים, לחץ על הגדרות חיפוש.

 4. תחת המקטע מצב רשימה נפתחת של חיפוש באוסף אתרים, בחר באפשרות הצג את הרשימה הנפתחת של הטווחים כדי להציג רשימה של הטווחים הכלולים בקבוצת התצוגה הנקראת רשימה נפתחת של חיפוש.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×