הגדרת טווחים עבור חיפושים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

כדי למקד את החיפוש של תוכן או מיקומים מסוים, משתמשי קצה לבחור טווחים מהרשימה טווח לצד תיבת החיפוש. הם באפשרותך לבחור את כל האתרים כדי לחפש את כל המיקומים הזמינים, או בחר טווח אחר כדי להגביל את החיפושים שלהם למיקומים מסוימים או לתוכן המסומן עם ערכי מאפיין מסוים. לדוגמה, שאילתה על טווח אתר זה (אם זמין) למקד את החיפוש של האתר הנוכחי ואתרי המשנה שלו.

טווחי ברירת המחדל, כגון כל האתריםואנשים מוגדרים ברמת ספק שירותים משותפים. בנוסף, מנהל מערכת בעל הרשאות ניהול שירותים משותפים ניתן להגדיר טווחים מותאמים אישית. כל טווח הגדרה ברמת ספק שירותים משותפים המשותפת בין כל אוספי האתרים. מנהל אוסף אתרים יכול להעתיק טווח משותף, לשנות עותק זה או להשתמש בו בתור-הוא והוסף טווחים מותאמים אישית לשימוש בתוך אוסף האתרים. טווחי באפשרותך לכלול טווחים אחרים לפי הצורך. מנהל אוסף האתרים גם יוצר טווח קבוצות התצוגה וסידור טווחי בתוכם, כך לבעלי אתרים שניתן להחיל ממנו לשנות מופעים של רשימת טווח עבור תיבות חיפוש בדפי שלהם.

הערה: כברירת מחדל, הבורר טווחי בדף ' חיפוש מתקדם ' מוסתרת. עם זאת, מנהל מערכת בעל הרשאה לערוך את הדף חיפוש מתקדם באפשרותך לשנות מתקדם חיפוש ה-web Part כדי להציג את רשימת הטווחים שלו, ולהקצות קבוצת תצוגה כדי לאכלס אותה עם טווחי.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

תכנון טווחי

להציג את הדף הצגת טווחים

הגדרה או עריכה של טווח

הוספה או עריכה של כללי טווחים

מחיקת טווח או כללי טווחים

קביעת תצורה של קבוצת תצוגה של טווח

להקצות קבוצת תצוגה של רשימה טווח

תכנון טווחים

מנהל מערכת מגדיר טווחים כדי שמשתמשים יוכלו למקד את החיפושים שלהם במיקומים מסוימים ובתוכן מסוים. בעת הגדרת טווח, ניתן לשלב כללי מיקומים עם כללי מאפיינים כדי להגביל את החיפושים לפי הצורך. לדוגמה, טווח יכול להפנות שאילתה לאתרים מסוימים, או למסמכים המסומנים בערכי מאפיינים מסוימים.

הערה: באפשרותך להפוך לזמינים לחיפושים ערכי נכסים באמצעות התכונה המאפיינים המנוהלים שאליהם ממופים מאפיינים מסוימים של תוכן. רשימה של המאפיינים המנוהלים שניתן להשתמש בהם בטווחים מופיעה במקטע שאילתת מאפיין של ' יצירת טווח ' ו- ' עריכת טווח '. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף בהמשך הוספה או עריכה של כללי טווחים.

לראש הדף

הצגת הדף 'הצגת טווחים'

כדי לגשת לדף 'הצגת טווחים' לצורך הוספה או שינוי של טווחים ושל קבוצות תצוגה של טווחים, דרושות לך הרשאות של מנהל אוסף אתרים.

 1. היכנס לדף הבית של האתר ברמה העליונה באמצעות הרשאות של מנהל אוסף אתרים.

 2. לחץ על תפריט פעולות אתר, בחר הגדרות האתר ולאחר מכן בחר באפשרות שינוי כל הגדרות האתר.

 3. בדף הגדרות האתר, במקטע ניהול אוסף אתרים, לחץ על טווחי חיפוש. הדף ' הצגת טווחים ' מופיע.

 4. כדי להגדיר תחום חדש, לחץ על טווח חדש ולאחר מכן בצע את השלבים בסעיף הבא, הגדר את טווח.

  כדי לערוך את הכללים עבור טווח קיים, לחץ על הקישור הוסף כללים עבור טווח ולאחר מכן בצע את השלבים המפורטים בסעיף בהמשך הוספה או עריכה של כללי טווחים.

  כדי להגדיר קבוצה תצוגה מותאמת אישית ולסדר והטווחים שבתוכו, לחץ על קבוצה חדשה להציג ולאחר מכן בצע את השלבים המפורטים בסעיף בהמשך הגדרת טווח להציג את הקבוצות.

לראש הדף

הגדרה או עריכה של טווח

טווחי מאפשרים לחיפושים המוקד חומרים או מיקומים מסוים. מנהל מערכת עם מנהל אוסף אתרים הרשאות ניתן להעתיק טווח משותף ולשנות להעתיק, ולא ניתן גם להוסיף טווחים מותאמים אישית לשימוש בתוך אוסף האתרים.

בעת הוספת תחום מותאם אישית לאוסף אתרים, ניתן להתחיל על-ידי העתקת טווח קיים כגון בכל האתרים ולאחר מכן הוספת כללים המציינים מיקומים, סוגי תוכן או ערכי נכסים. על-ידי שילוב והתאמת כללים מרובים, באפשרותך לעצב טווחי עבור אוסף האתרים המספקים ממוקד חיפושים שמותאם על הצרכים של קבוצות עבודה מסוימת.

 1. בצע את השלבים בסעיף הקודם התצוגה ' הצגת טווחים '.

 2. לחץ על טווח חדש כדי להציג את הדף ' יצירת טווח.

  או לחץ על השם של טווח קיים כדי להציג את הדף וכללים. לאחר מכן לחץ על שינוי הגדרות טווח כדי להציג את הדף עריכת טווח.

 3. בתיבה כותרת, הקלד מילה, שם, ראשי תיבות או צירוף מילים קצר להצגה ברשימה טווחים.

 4. בתיבה תיאור, הסבר את מטרת הטווח. פעולה זו היא תיאור אופציונלי, עבור ההפניה ועבור בעלי האתר, ומוצגת לא למשתמשי קצה.

 5. במקטע הצג קבוצות, בחר היכן להצגת תחום זה, לדוגמה רשימה נפתחת של החיפוש.

 6. במקטע דף היעד של התוצאות, בחר אם להציג את התוצאות של חיפושים של תחום זה דף תוצאות החיפוש המוגדר כברירת מחדל או בדף אינטרנט אחר. כדי להשתמש בדף תוצאות חיפוש שונים, בחר באפשרות ציין דף אחר לחיפוש בטווח זה ולאחר מכן הקלד את כתובת האינטרנט של דף תוצאות קיים אחר בתיבה דף היעד של התוצאות (לדוגמה, http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. לחץ על אישור כדי לשמור את הטווח ולחזור לדף הצגת טווחים.

  כדי להוסיף כללי טווח, לחץ על הוסף כללים לצד שם הטווח ולאחר מכן בצע את השלבים בסעיף הבא הוספה או עריכה של כללי טווחים.

לראש הדף

הוספה או עריכה של כללי טווח

כללי טווחים מגדירים איזה תוכן משויך הטווח על-ידי ציון מיקומים, מאפיינים או מקורות תוכן הם כלולים בטווח או ייכללו בטווח.

 1. בצע את השלבים בסעיף הקודם התצוגה ' הצגת טווחים '.

 2. העמודה מצב עדכון, לחץ על הקישור הוסף כללים לצד שם תחום. הדף ' הוספת כלל טווח ' מופיע.

  או לחץ על השם של טווח כדי להציג את הדף וכללים. לאחר מכן, במקטע כללי, לחץ על כלל קיים כדי להציג את הדף ' עריכת כלל טווח.

 3. במקטע סוג כלל של טווח של הדף, בחר סוג כלל. האפשרויות הן כתובת אינטרנט, שאילתת מאפיין או את כל התוכן לזמין.

  • כדי לכלול או לא לכלול מיקום מסוים, בחר באפשרות כתובת אינטרנט והקלד מיקום באחת מהתיבות (כדי להחיל כללים על מספר מיקומים, הגדר כלל נפרד עבור כל מיקום).

   אם תקליד נתיב בתיבה תיקיה (לדוגמה, http://site/subsite/folder), הכלל יחולו רק על פריטים הממוקמים בתוך התיקיה שצוינה ותיקיות המשנה שלה.

   אם תקליד שם של מחשב מארח בתיבה שם מחשב מארח, הכלל יחול על פריטים הממוקמים בכל מקום במחשב מארח זה.

   אם תקליד שם תחום בתיבה תחום או תחום משנה, הכלל יחולו על כל הפריטים הממוקמת בתוך תחום זה.

  • כדי לכלול או לא לכלול תוכן שנמצא על-ידי חיפוש על ערך שהוקצו למאפיין מנוהל, בחר מאפיין השאילתה. בחר מאפיין ולאחר מכן הקלד ערך. (כדי להחיל כללים על מאפיינים או ערכים מרובים, להגדיר כלל נפרדת עבור כל הגדרת מאפיין).

   הערה: מאפיינים מנוהלים נעשות זמינות לשימוש בטווחים על-ידי מנהל מערכת בעל הרשאות ניהול שירותים משותפים.

  • כדי ליצור טווח הכולל את כל הפריטים הנסרקים על-ידי מקור התוכן הנקרא Local Office SharePoint Server sites, תחת סוג כלל של טווח בחר באפשרות מקור תוכן ולאחר מכן, תחת מקור תוכן, בחר באפשרות Local Office SharePoint Server sites.

  • כדי להחיל כלל על כל התוכן מכל האתרים הכלולים באינדקס החיפוש, בחר באפשרות כל התוכן.

 4. בחר אופן פעולה כדי לקבוע כיצד כלל זה ישתלב עם כללים אחרים לשם הגדרת הטווח. בחר באפשרות כלול עבור כלל מסוג "או", באפשרות אל תכלול עבור כלל מסוג "וגם לא" או באפשרות דרוש עבור כלל מסוג "וגם".

 5. לחץ על אישור כדי להחיל את הכלל.

  הערה: טווחי חיפוש וכללים שלהם הידור לפי לוח זמנים מותאם באופן אוטומטי בהתבסס על תדירות העדכונים האחרונים. מנהל המערכת להגדיר גם טווח יבוצעו העדכונים באופן ידני. תחום חדש לא יופיע ברשימה טווח בתיבת החיפוש עד לאחר ההידור בפעם הראשונה.

לראש הדף

מחיקת טווח או כללי טווח

כדי למחוק טווחים או כללי טווח, בצע את השלבים בסעיף הקודם התצוגה ' הצגת טווחים '. לאחר מכן בצע את השלבים הבאים:

מחיקת טווח

 1. הזז את הסמן מעל שם הטווח בדף הצגת טווחים, הרחב את התפריט שמופיע ובחר מחק.

 2. כאשר תתבקש לאשר, לחץ על אישור.

מחיקת כללי טווח

 1. הזז את הסמן מעל לשמו של טווח בדף 'הצגת טווחים', הרחב את התפריט המופיע ובחר באפשרות עריכה של מאפיינים וכללים. פעולה זו תביא להצגת הדף 'מאפיינים וכללים של טווח'.

 2. כדי למחוק כלל בודד של טווח:

  1. לחץ על שמו של הכלל בדף 'מאפיינים וכללים של טווח'.

  2. בחלקו התחתון של הדף 'ערוך כלל של טווח', לחץ על מחק.

 3. כדי למחוק את כל הכללים של טווח:

  1. במקטע כללי של מאפייני תחום ודף כללי, לחץ על מחק את כל הכללים.

לראש הדף

קביעת התצורה של קבוצות תצוגה של טווחים

קבוצות הצגה משמשות להקצאת טווחי לחיפוש תיבות. עבור אוסף אתרים ספציפיים, מנהל מערכת בעל הרשאות מנהל אוסף אתרים באפשרותך ליצור קבוצה חדשה של התצוגה טווח וסידור והטווחים שבתוכו, או להוסיף טווחי קבוצות קיימות של התצוגה. בעלים של אתר לאחר מכן תוכל להוסיף קבוצת התצוגה ברשימה טווח של כל חיפוש בתיבת באתר, מתן אפשרות למשתמשים לבצע חיפושים ממוקדת יותר.

יצירה או עריכה של קבוצות תצוגה של טווחים

כדי לאפשר לבעלים של אתר לשנות את הטווחים הזמינים ברשימת הטווחים לצד תיבת חיפוש, מנהל אוסף אתרים יכול לשנות קבוצות תצוגה קיימות או ליצור קבוצות תצוגה חדשות ולסדר בתוכן טווחים.

 1. בצע את השלבים בסעיף הקודם התצוגה ' הצגת טווחים '.

 2. לחץ על קבוצת תצוגה חדשה כדי להציג את הדף 'צור קבוצת תצוגה של טווח'.

  או לחץ על השם של קבוצה קיימת תצוגה כדי להציג את הדף עריכת הקבוצה להציג טווח.

 3. בדף הנבחר, הקלד כותרת שתסייע לבעלי אתרים לזהות את קבוצת התצוגה.

 4. הקלד תיאור המסביר את הטווחים שמספק קבוצת תצוגה זו ושבו מאפשרויות אלה עשויים להועיל. פעולה זו היא תיאור אופציונלי, עבור ההפניה ועבור בעלי האתר, ומוצגת לא למשתמשי קצה.

 5. במקטע טווחים, בחר בתיבת הסימון לצד כל טווח שיש לכלול בקבוצת התצוגה.

 6. השתמש ברשימות מיקום מלמעלה כדי להתאים את סדר הטווחים הכלולים בקבוצת התצוגה.

 7. ברשימה טווח המהווה ברירת מחדל, בחר את הטווח או הטווחים אשר יוצג ברשימה, ושבו יבוצע כברירת מחדל אם המשתמש בוחר לא על טווח שונה.

 8. לחץ על אישור כדי לסיים את יצירת קבוצת התצוגה החדשה.

כלילת טווח בקבוצות תצוגה

ניתן להוסיף טווח לקבוצות תצוגה קיימות מתוך הדף 'עריכת טווח'.

 1. בצע את השלבים בסעיף הקודם התצוגה ' הצגת טווחים '.

 2. לחץ על השם של טווח כדי להציג את הדף וכללים.

 3. בדף 'מאפיינים וכללים של טווח', לחץ על שנה הגדרות טווחים במקטע הגדרות טווח.

 4. בדף ' עריכת טווח ', במקטע קבוצת תצוגה, בחר את קבוצות התצוגה לכלול טווח זה, והוא לנקות את כל אלה לא.

 5. לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים שביצעת.

לראש הדף

הקצאת קבוצת תצוגה לרשימת טווחים

הוספת קבוצת תצוגה לרשימה טווח של תיבת חיפוש כדי להפוך את הטווח זמין עבור משתמשי אתר.

 1. היכנס אל דף הבית של האתר.

  הערה: מנהל מערכת בעל הרשאות של מנהל אוסף אתרים יכול לשנות כל אתר אינטרנט הכלול באוסף האתרים. בעלים של אתר יכול לשנות את כל הדפים באתר אחד.

 2. הצג את הדף שמכיל את רשימת הטווחים שברצונך לשנות. להרחיב את תפריט פעולות אתר שלו, ובחר באפשרות ערוך דף.

 3. הזז את הסמן ל- Web Part, הרחב את תפריט עריכה שלו ובחר שינוי Web Part משותף.

 4. בחלונית הכלים תיבת חיפוש, לחץ על סימן החיבור (+) כדי להרחיב את המקטע שונות.

 5. גלול אל תיבת הקבוצה להציג טווח, הקלד את שם הקבוצה התצוגה שיספקו הטווחים עבור רשימת תחום זה, ולאחר מכן לחץ על החל.

 6. לחץ על אישור כדי לסגור את חלונית הכלים.

 7. אם התפקיד שלך מתירה לך להפוך את הטווח חדש להציג קבוצת זמינה באופן מיידי, לחץ על פרסם. אם ברצונך לסקור תחילה ששונתה Web Part, לחץ על הכנס לטיוטה משותף.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×