הגדרת חדש תבליטים, מספרים ורשימות מדורגת

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להתאים אישית את המראה של רשימה על-ידי הגדרת רשימות ממוספרות, רשימות עם תבליטים ומדורגת משלך. לאחר שהתאמת אישית אותם, באפשרותך לשמור הגדרות אלה כסגנון ולהשתמש בו שוב ושוב.

מה ברצונך לעשות?

הגדרת תבנית תבליט חדש

הגדרת תבנית מספר חדשה

הגדרת רשימה מדורגת חדשה

הגדרת סגנון רשימה חדש

ביטול מספור אוטומטי עבור רשימות

מידע קשור

הגדרת תבליט חדש

בצע אחת מהפעולות הבאות:

שנה את התבליט סימן

 1. בחר את הטקסט או את רשימת התבליטים שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על החץ לצד הרשימה עם התבליטים חץ למטה בלחצן תבליט של Word ולאחר מכן לחץ על הגדרת תבליט חדש.

 3. לחץ על סימן ולאחר מכן לחץ על הסימן שבו ברצונך להשתמש.

 4. לחץ על אישור.

שינוי תבליט לתמונה

 1. בחר את הטקסט או את רשימת התבליטים שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על החץ לצד הרשימה עם התבליטים חץ למטה בלחצן תבליט של Word ולאחר מכן לחץ על הגדרת תבליט חדש.

 3. לחץ על תמונה ולאחר מכן אתר את התמונה מכל קובץ או בחיפוש התמונות של Bing.

 4. לחץ על הוסף.

 5. סקור את מה תבליטי תמונה להיראות ולחץ על אישור כדי להוסיף אותה או לשנות את התמונה על-ידי חזרה על שלבים 3-5.

שינוי הגופן תבליט

 1. בחר את הטקסט או את רשימת התבליטים שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על החץ לצד הרשימה עם התבליטים חץ למטה בלחצן תבליט של Word ולאחר מכן לחץ על הגדרת תבליט חדש.

 3. לחץ על גופן ולאחר מכן שנה את מאפייני הגופן שישמש עבור התבליט. באפשרותך לבחור בהגדרות בכרטיסיה גופן או בכרטיסיה מתקדם:

כרטיסיה

תיאור

הכרטיסיה גופן

שנה את הגופן תבליט, סגנון, גודל, צבע, סגנון קו תחתון, צבע קו תחתון ואפקטים.

הכרטיסיה ' מתקדם '

שנה את מרווח בין תווים של גופן תבליט תכונות OpenType.

שינוי היישור תבליט

 1. בחר את הטקסט או את רשימת התבליטים שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על החץ לצד הרשימה עם התבליטים חץ למטה בלחצן תבליט של Word ולאחר מכן לחץ על הגדרת תבליט חדש.

 3. תחת יישור, בחר לשמאל, ממורכז או לימין.

 4. לחץ על אישור.

הגדרת תבנית מספר חדשה

 1. בחר את הטקסט או הרשימה הממוספרת שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על החץ לצד רשימה ממוספרת חץ למטה בלחצן רשימה ממוספרת של Word ולאחר מכן לחץ על הגדרת תבנית מספר חדשה.

 3. כדי לשנות את הסגנון, לחץ על החץ למטה לצד סגנון מספר ובחר באפשרות המספרים, האותיות או בתבנית כרונולוגי אחרת.

 4. כדי לשנות את גודל הגופן, סגנון וצבע, לחץ על גופן ובחר הגדרה בכרטיסיה גופן או בכרטיסיה מתקדם:.

  כרטיסיה

  תיאור

  הכרטיסיה גופן

  שנה את הגופן תבליט, סגנון, גודל, צבע, סגנון קו תחתון, צבע קו תחתון ואפקטים.

  הכרטיסיה ' מתקדם '

  שנה את מרווח בין תווים של גופן תבליט תכונות OpenType.

 5. כדי לצרף את המספור עם מקף, סוגריים או ערך אחר, הזן אותה בשדה תבנית מספר.

 6. כדי לשנות את היישור מספר, בחר לשמאל, ממורכז או ימינה תחת יישור.

 7. לחץ על אישור.

הגדרת רשימה מדורגת חדשה

 1. בחר את הטקסט או הרשימה הממוספרת שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על החץ לצד רשימה מדורגת חץ למטה בלחצן ריבוי רמות של Word ולאחר מכן לחץ על הגדרת רשימה מדורגת חדשה.

 3. להרחיב את תיבת הדו-שיח רשימה מדורגת על-ידי לחיצה על יותר בפינה הימנית התחתונה.

 4. בחר את רמת רשימה לשינוי על-ידי בחירתו מהרשימה. 1 נבחרת כברירת מחדל.

 5. בחר היכן ברצונך להחיל את השינויים על-ידי לחיצה על הרשימה כולה, העבר כה או הפיסקה הנוכחית.

 6. כדי להשתמש בסגנון קיים ב- Word עבור כל רמה ברשימה, בחר סגנון תחת קשר רמה לסגנון.

 7. בחר את המספר כדי להציג הגלריה. ברמה 1 מוצגת כברירת מחדל.

 8. תן שם רשימה מדורגת שם הרשימה שדה ListNum. שם זה יופיע בכל מקום שבו תראה שדה Listnum.

 9. כדי להוסיף את הרשימה הממוספרת עם מקף, סוגריים או ערך אחר, הזן אותה בשדה תבנית מספר.

 10. כדי לשנות את גודל הגופן, סגנון וצבע, לחץ על גופן ובחר הגדרה בכרטיסיה גופן או בכרטיסיה מתקדם:.

  כרטיסיה

  תיאור

  הכרטיסיה גופן

  שנה את הגופן תבליט, סגנון, גודל, צבע, סגנון קו תחתון, צבע קו תחתון ואפקטים.

  הכרטיסיה ' מתקדם '

  שנה את מרווח בין תווים של גופן תבליט תכונות OpenType.

 11. כדי לשנות את הסגנון, לחץ על החץ למטה לצד סגנון מספר ובחר באפשרות המספרים, האותיות או בתבנית כרונולוגי אחרת. ציין מספר רמת שייכללו מתוך.

 12. בחר את מספר כדי להתחיל את הרשימה בחלק. ערך ברירת המחדל הוא 1. כדי להתחיל מחדש מספור לאחר רמת ספציפי, בחר את תיבת הסימון הפעל מחדש את הרשימה לאחר ובחר את רמת ברשימה.

 13. בחר מספור בסגנון משפטי לאכיפת סגנון משפטיים ברשימה מדורגת.

 14. כדי לשנות את היישור מספר, בחר לשמאל, ממורכז או ימינה תחת יישור

 15. ציין ערך עבור היכן יש להתחיל את היישור וערך עבור הכניסה של טקסט.

 16. כדי להחיל ערכים אלה הרשימה כולה, בחר הגדרה עבור כל הרמות.

 17. הזן ערך עבור מה כדאי לעקוב אחר כל מספר, תו טאב, רווח או דבר. סמן עצירת טאב הוסף בחלק והזן ערך.

 18. לחץ על אישור.

הגדרת סגנון רשימה חדש

 1. בחר את הטקסט או הרשימה הממוספרת שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על החץ לצד רשימה מדורגת חץ למטה בלחצן ריבוי רמות של Word ולאחר מכן לחץ על הגדרת סגנון רשימה חדש.

 3. ציין שם עבור סגנון רשימה חדשה.

 4. בחר את מספר כדי להתחיל את הרשימה בחלק. ערך ברירת המחדל הוא 1.

 5. בחר רמת ברשימה כדי להחיל את העיצוב שלך.

 6. ציין את הגופן, גודל וצבע עבור סגנון רשימה.

 7. שנה את החץ למטה כדי לשנות את הסגנון של רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת.

 8. בחר סמל עבור הרשימה.

 9. בחר תמונה עבור הרשימה.

 10. בחר באפשרות זו להעביר את הכניסה שמאלה או ימינה.

 11. בחר באפשרות זו להחיל שינויים אלה במסמך זה בלבד או מסמכים חדשים המבוססים על תבנית זו.

 12. כדי לשנות הגדרות עיצוב נוספים, לחץ על עיצוב ובחר גופן ', ' מספור ', ' אפקטי טקסט וכן הלאה.

 13. לחץ על אישור.

ביטול מספור אוטומטי עבור רשימות

 1. השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם לגירסת אתה משתמש ב- Word:

  Word 2016, Word 2013 או Word 2010

  • בחר קובץ ולאחר מכן, מתוך בחלונית הימנית, בחר אפשרויות.

  Word 2007

  • לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן בחר אפשרויות Word.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Word, בחלונית הימנית, בחר הגהה.

 3. בחלונית השמאלית, תחת אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי, בחר אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

 4. בחר את הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

 5. תחת החל בעת ההקלדה, נקה את תיבת הסימון רשימות ממוספרות אוטומטיות ולאחר מכן בחר אישור.

מידע קשור

כוונון המרווח בין תבליט או מספר לבין טקסט ברשימה

שינוי מספור ברשימה ממוספרת

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×