הגדרת אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי של שמות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

תיקון אוטומטי של שמות היא תכונה שעוזרת למנוע את הפונקציונליות של מסד הנתונים שלך השבירה בעת שינוי עיצוב שלו לעתים קרובות, במיוחד אם מספר משתמשים לבצע שינויי עיצוב לא מתוכנן. כברירת מחדל, זמינה התיקון האוטומטי של שמות. עם זאת, התיקון האוטומטי של שמות מעט להופעתה ביצועי המערכת וייתכן שתרצה לבטל אותו אם בעיצוב מסד הנתונים אינו כפוף שינויי עיצוב לא מתוכנן.

תיקון שגיאות אוטומטי של שמות עוזר לשמור על סינכרון בין שמות של אובייקטי מסד נתונים. בעיות אפשריות אחרות הנגרמות כתוצאה משינויי עיצוב, כגון בעיות הנובעות מאובייקטי מסד נתונים שנמחקו, אינן מטופלות ישירות באמצעות תיקון שגיאות אוטומטי של שמות.

בנושא זה

מדוע עליי להשתמש בתיקון שגיאות אוטומטי של שמות?

אופן הפעולה של תיקון שגיאות אוטומטי של שמות

הפיכת אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי של שמות לזמינות או בלתי זמינות

מדוע עליי להשתמש בתיקון שגיאות אוטומטי של שמות?

כאשר אתה עובד במסד נתונים שהעיצוב שלו נתון לשינויים תכופים על-ידי משתמשים, אובייקטי מסד נתונים יכולים להפסיק לפעול אם העיצוב של אובייקטי מסד נתונים אחרים משתנה. אפשרות אחת להתרחשות מצב כזה היא כאשר שם של אובייקט משתנה, אך לא מתבצעים במקביל לשינוי זה שינויים מתאימים באובייקטים התלויים באובייקט המקורי.

לדוגמה, אם אתה יוצר שאילתה המבוססת על טבלה בשם 'לקוחות', ושם הטבלה משתנה מאוחר יותר ל'לקוח', הטבלה שיצרת מפסיקה לפעול בעקבות שינוי שם זה. אין כל בעיה אחרת בשאילתה, ואם תתקן את שם הטבלה בעיצוב השאילתה, השאילתה תשוב לפעול.

התכונה 'תיקון שגיאות אוטומטי של שמות' יכולה לעקוב אחר שינויי שמות עבורך, והיא יכולה לתקן באופן אוטומטי שמות של טפסים, דוחות, טבלאות, שאילתות, שדות או פקדים כגון תיבות טקסט.

מידע אודות תיקון שגיאות אוטומטי של שמות ויחסי תלות של אובייקט

תיקון שגיאות אוטומטי של שמות יוצר מפות של שמות המספקות מידע על יחסי תלות של אובייקט עבור טבלאות, שאילתות, טפסים ודוחות. מפות אלה מאפשרות לך להשתמש בחלונית המשימות יחסי תלות של אובייקט כדי להציג את רשימת האובייקטים התלויים בטבלה או בטופס נבחרים, וכן להציג את האובייקטים שהטבלה או הטופס תלויים בהם. מפת השמות של אובייקט מתעדכנת בכל פעם שאתה שומר וסוגר אובייקט זה.

הערה: כברירת מחדל, מעקב אחר שינויים שם אינה זמינה במסדי נתונים שנוצרו באמצעות Access 97 או בגירסאות קודמות של Access, גם לאחר שתמיר מסדי נתונים אלה לתבנית קובץ מסד נתונים חדשה יותר. עם זאת, באפשרותך, להפעיל שם המעקב לאחר שתמיר כגון מסדי נתונים לתבנית חדשה יותר. בעת יצירת מסד נתונים באמצעות Access 2000, Access 2002, Access 2003 או Access 2007, שם מעקב אחר שינויים מופעלת כברירת מחדל.

מדוע עליי להשתמש בתיקון שגיאות אוטומטי של שמות?

אל תשתמש בתיקון שגיאות אוטומטי של שמות במקרים הבאים:

 • עיצוב מסד הנתונים שלך אינו משתנה    אם העיצוב של מסד הנתונים שלך אינו משתנה, באפשרותך לשפר את ביצועי המערכת על-ידי ביטול התיקון האוטומטי של שמות.

 • ברצונך להקטין את הגודל של קובץ מסד הנתונים, וברצונך לנהל את השינויים של שמות אובייקטים באופן ידני    כאשר תיקון שגיאות אוטומטי של שמות זמין עבור מסד נתונים, ייתכן שקובץ מסד הנתונים יגדל. גידול זה מיוחס למפות השמות שתיקון שגיאות אוטומטי של שמות יוצר כאשר הוא מוגדר כזמין. אם תהפוך את התיקון האוטומטי של שמות ללא זמין, מפות השמות יוסרו, וכתוצאה מכך יקטן הגודל של קובץ מסד הנתונים.

פריטים שתיקון שגיאות אוטומטי של שמות אינו מתקן

תיקון שגיאות אוטומטי של שמות אינו מתקן את הפריטים הבאים:

 • שינויי שמות של טפסים, דוחות או פקדים אינם נמצאים במעקב.

 • שמות של טבלאות, שאילתות או שדות בפקודות מאקרו או בקוד אינם מתוקנים.

לראש הדף

אופן הפעולה של תיקון שגיאות אוטומטי של שמות

תיקון שגיאות אוטומטי של שמות כולל שלוש אפשרויות: מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות,‏ ביצוע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות ורישום שינויי תיקון שגיאות אוטומטי של שמות. כל אחת משתי האפשרויות האחרונות תלויה בזמינות האפשרות הקודמת.

מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות

כאשר אתה הופך את 'תיקון שגיאות אוטומטי של שמות' לזמין כדי לעקוב אחר שינויי שמות עבור מסד נתונים, Access מבצע את הפעולות הבאות:

 1. מנסה לקבל גישה בלעדית למסד הנתונים.

 2. מחפש אובייקטים פתוחים.

 3. מספק הודעות לגבי אובייקטים פתוחים וסוגר אותם.

 4. מעדכן מפות שמות על-ידי פתיחה, שמירה וסגירה של כל הטבלאות, השאילתות, הטפסים והדוחות.

 5. חוזר למסד הנתונים למצב שבו היה לפני הבקשה לעבור למצב בלעדי.

הפסקת מיפוי שמות

יצירת מפות שמות יכולה להימשך מספר דקות. באפשרותך להקיש ESC כדי לבטל שלב זה. עם זאת, מפות השמות של אובייקטים מסוימים יהיו מיושנות, ולא תוכל להציג את המידע על יחסי התלות עבור אובייקטים אלה עד שמפות השמות יעודכנו.

הערה: אם תפסיק את פעולתו של Access (על-ידי הקשה על ESC) בעת עדכון מפות השמות, Access לא יהפוך את האפשרות מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות ללא זמינה. האפשרות מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות תישאר כאפשרות שנבחרה, על-אף שמפות השמות לא עודכנו כולן. כדי להפעיל מחדש את התהליך של עדכון מפות שמות, בצע הליך זה:

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

 2. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח אפשרויות Access‏, לחץ על מסד נתונים נוכחי.

 3. נקה את תיבת הסימון מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות ולאחר מכן לחץ על אישור. Access יספק לך אזהרה על כך שיש לסגור את כל האובייקטים הפתוחים של מסד הנתונים כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.

 4. סגור את מסד הנתונים ולאחר מכן פתח אותו מחדש.

 5. פתח מחדש את תיבת הדו-שיח אפשרויות Access ולאחר מכן, תחת הקטגוריה מסד נתונים נוכחי, בחר בתיבת הסימון מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות ולאחר מכן לחץ על אישור.

לחלופין, כדי לעדכן באופן ידני מפת שמות של אובייקט מסויים, פתח את האובייקט בתצוגת עיצוב ולאחר מכן שמור את האובייקט.

מה קורה כאשר אתה הופך את האפשרות מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות ללא זמינה

כאשר אתה מבטל את התיקון האוטומטי של שמות כדי להפסיק את המעקב אחר שינויי שמות, Access מבצע את הפעולות הבאות:

 1. מנסה לקבל גישה בלעדית למסד הנתונים.

 2. מחפש אובייקטים פתוחים.

 3. מספק הודעות לגבי אובייקטים פתוחים וסוגר אותם.

 4. מסיר מפות שמות מכל הטבלאות, השאילתות, הטפסים והדוחות.

 5. מחזיר את מסד הנתונים למצב שבו היה לפני הבקשה לעבור למצב בלעדי.

אם Access אינו משלים את התהליך של מעקב אחר שינויים או של הסרת מפות שמות, הוא רושם את השגיאה בטבלה 'כישלונות בשמירת תיקון שגיאות אוטומטי של שמות'.

ביצוע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות

תחילה, עליך להפוך את האפשרות מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות ללא זמינה לפני שתוכל להפוך את האפשרות ביצוע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות לזמינה.

כאשר האפשרות ביצוע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות זמינה, Access משתמש במפות השמות כדי לבדוק אם שינוי שם ישפיע על אובייקטים אחרים של מסד הנתונים ולאחר מכן מתקן את השם שהשתנה במקומות שבהם הוא מופיע באובייקטים אחרים אלה.

רישום שינויי תיקון שגיאות אוטומטי של שמות

תחילה, עליך להפוך את האפשרות מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות ואת האפשרות ביצוע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות לזמינות כדי שתוכל להפוך את האפשרות רישום שינויי תיקון שגיאות אוטומטי של שמות לזמינה.

כאשר האפשרות יומן רישום שינויי תיקון שגיאות אוטומטי של שמות זמין, Access שומר על יומן רישום של תיקונים שהופך אותו עקב שינויי שמות של אובייקט. כל תיקון מופיע כרשומה בטבלה יומן תיקון שגיאות אוטומטי של שמות.

לראש הדף

הפיכת אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי של שמות לזמינות או בלתי זמינות

ניתן להפוך את כל שלוש האפשרויות של תיקון שגיאות אוטומטי של שמות לזמינות בתיבת הדו-שיח אפשרויות Access. באפשרותך להפוך את האפשרויות של תיקון שגיאות אוטומטי של שמות לזמינות או ללא זמינות רק עבור מסד הנתונים הנוכחי.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

 2. בחלונית הימנית של תיבת הדו-שיח אפשרויות Access‏, לחץ על מסד נתונים נוכחי.

 3. תחת אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי של שמות, בחר או נקה את האפשרויות הרצויות:

  • מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות    כאשר אפשרות זו נבחרת, Access מבצע מעקב אחר שינויי שמות אובייקטים במסד הנתונים. מידע המעקב מאוחסן במפות שמות. כאשר אתה הופך אפשרות זו לזמינה בפעם הראשונה, Access יוצר מפת שמות עבור כל אחד מהאובייקטים הקיימים של מסד הנתונים. מפת הנתונים נשארת עדכנית כל עוד אפשרות זו נבחרת. מפות שמות משמשות לתיקון שגיאות הנגרמות בעקבות שינויי שמות, וליצירת מידע על יחסי תלות של אובייקטים. לא ניתן לגשת למפות שמות באופן ישיר.

   עליך לבחור באפשרות זו לפני שתוכל לבחור באפשרויות אחרות של תיקון שגיאות אוטומטי של שמות.

   הערה: הפיכת אפשרות זו לזמינה אינה גורמת לתיקון אוטומטי של שינויי שמות. הפיכת אפשרות זו לזמינה רק יוצרת את המפות שישמשו לתיקונים עתידיים.

  • ביצוע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות    כאשר אפשרות זו נבחרת, Access מתקן באופן אוטומטי שינויי שמות כאשר הם מתרחשים. באפשרותך לבחור באפשרות זו רק אם האפשרות מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות כבר נבחרה. כדי לבצע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות, Access משתמש במפות השמות שהוא יצר כאשר האפשרות מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות הוגדרה כזמינה.

   עליך לבחור באפשרות זו לפני שתוכל לבחור באפשרות רישום שינויי תיקון שגיאות אוטומטי של שמות.

  • רישום שינויי תיקון שגיאות אוטומטי של שמות    Access מנהל יומן רישום של שינויים שהתיקון האוטומטי של שמות מבצע. כל תיקון מופיע כרשומה בטבלה 'יומן תיקון שגיאות אוטומטי של שמות'.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×