הגדרת אפשרויות משתמש עבור מסד נתונים נוכחי ממיקום מרכזי

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי להתאים אישית כמה הגדרות משתמש כגון כיצד להציג חלונות אובייקט, כדי לאפשר קיצורי מקשים, וכדי לאפשר התיקון האוטומטי אפשרויות עבור מסד נתונים Microsoft Access 2010 שנמצא כעת לפתוח, השתמש באפשרויות בקטגוריה מסד נתונים נוכחי. באפשרותך להגדיר אפשרויות אלה מתוך Access 2010 במצב לקוח.

מהן מצב לקוח לבין מצב אינטרנט?

מצב לקוח    מצב לקוח הוא המצב שבו תשתמש כדי ליצור יישומי Access רגיל. במצב זה, כל התכונות הסטנדרטיות של (פקדים, סוגי נתונים, פעולות מאקרו, מאפיינים, וכן הלאה) זמינות לשימוש. כאשר אתה משתמש ב- Access 2010 כדי לפתוח יישום מסד נתונים שנוצר באמצעות גירסה קודמת של Access, Access 2010 נפתח במצב לקוח.

מצב אינטרנט    מצב האינטרנט הוא המצב שבו תשתמש כדי ליצור יישומי אינטרנט של Access. במצב זה, סביבות עיצוב עבור טפסים, טבלאות, שאילתות וכן הלאה מוגדרות כך שלא ניתן להוסיף רק תכונות שאינן תואמות אינטרנט.

הערה: כדי לבצע שינויים אלה, מסד הנתונים חייב להיות פתוח וחלק מהשינויים הגדרה מוחלים רק לאחר לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

התאמה אישית של אפשרויות עבור מסד הנתונים הנוכחי

בחירת הגדרות עבור האופן שבו מופיעים חלונות האובייקט

הפיכת השימוש בקיצורי מקשים של Access‏ לזמינה

הגדרת אפשרויות ניהול קבצים עבור מסד הנתונים הנוכחי

בחירת אפשרויות ניווט עבור מסד הנתונים הנוכחי

הגדרת אפשרויות מעקב אחר שמות השדות במסד הנתונים הנוכחי שלך

הגדרת אפשרויות סינון עבור מסד הנתונים הנוכחי

התאמה אישית של אפשרויות עבור מסד הנתונים הנוכחי

לכלול תכונות מסוימות שבאפשרותך במהירות להתאים אישית עבור היישום הנוכחי או מסד הנתונים שלך, שבו מוצגים שם יישום וסמל אופן ההצגה של חלונות אובייקט וכן אופן הניהול של קבצים.

  1. מתוך מסד נתונים פתוח, לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על אפשרויות ולאחר מכן בחר הגדרות מתוך אפשרויות יישום.

    תיבת הדו-שיח 'אפשרויות Access' עם המוקד על אפשרויות מסד הנתונים הנוכחי

הגדרה

תיאור

כותרת היישום

ציין שם מותאם אישית שיוצג בפס הכותרת של Windows במסד הנתונים הנוכחי.

סמל היישום

בחר סמל עבור מסד הנתונים הנוכחי. הקלד את השם של קובץ התמונה או, לחץ על עיון כדי לאתר קובץ תמונה. הסמל הנבחר יופיעו בפס הכותרת של Windows.

שימוש בסמל טופס ודוח

כאשר אפשרות זו נבחרת, סמל היישום יוצג בכל כרטיסיות הטפסים והדוחות של מסד הנתונים הנוכחי. אם כרטיסיות המסמך אינן זמינות, הסמל לא יוצג.

הצג טופס

קביעת טופס שמופיע עם פתיחת מסד הנתונים הנוכחי. השאר את הגדרת ברירת המחדל (ללא) אם אינך מעוניין שיופיע טופס עם פתיחת מסד הנתונים.

טופס תצוגת אינטרנט

כאשר אפשרות זו נבחרת, לאפשר למשתמשים להגדיר, לשנות או להסיר טפסים המופיעים באינטרנט.

הצג שורת מצב

כאשר אפשרות זו נבחרת, יציג שורת המצב בתחתית סביבת העבודה של Access.

  1. אם אפשרות ששינית דורשת סגור ומחדש את מסד הנתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על סגור מסד נתונים.

  3. כדי מחדש, לחץ על פתח ולאחר מכן בחר את מסד הנתונים.

לראש הדף

בחירת הגדרות עבור האופן שבו מופיעים חלונות האובייקט

בגירסאות קודמות של Access, כל האובייקטים נפתחת ב- windows משלהם ועבודה עם חלונות מרובים המיועדות ללא הרף גודל שלהם. Access 2007 הכלולים אפשרות להציג את כל האובייקטים הפתוחים בסידרה של הכרטיסיות לאורך החלק העליון של חלון האובייקט. עם אפשרות זו, קל יותר לעבור בין האובייקטים הפתוחים על-ידי לחיצה על הכרטיסיה נדרש. יש לך להגדיר את אפשרויות התצוגה הבאות מתוך אפשרויות חלון מסמך באזור הקטגוריה מסד נתונים נוכחי.

הגדרה

תיאור

חלונות חופפים

כאשר אפשרות זו נבחרת, אובייקטים פתוחים מרובים יוצגו באופן חופף זה מעל זה.

אופן הופעתם של חלונות אובייקט בתצוגה החופפת

מסמכים עם לשוניות

כאשר אפשרות זו נבחרת, רק אובייקט אחד גלוי בכל פעם, גם אם יש אובייקטים מרובים פתוחים.

תמונה של מראה האובייקטים הפתוחים כאשר האפשרות 'מסמכים עם לשוניות' נבחרת

באפשרותך להשתמש בהגדרה כרטיסיות מסמך ללא צורך הכרטיסיות מסמך המוצגות. הדבר בדרך כלל להועיל כאשר משתמשים יצטרכו לעבוד עם אובייקט אחד בכל פעם. אם תנקה אפשרות זו, הקפד לכלול אפשרות ניווט נוספת כדי לאפשר למשתמשים לעבור על אובייקטים שונים.

כרטיסיות הצגת מסמך

אם תבחר באפשרות מסמכים עם לשוניות, תוכל לבחור גם אפשרות זו להצגת לשוניות עבור כל האובייקטים הפתוחים.

שימוש בפקדים בעלי ערכות נושא של Windows בטפסים

כאשר אפשרות זו נבחרת, נעשה שימוש בערכת הנושא של Windows‏ בפקדים של טפסים ובדוחות במסד הנתונים הנוכחי.

אפשר תצוגת פריסה

כאשר אפשרות זו נבחרת, מציגה את לחצן תצוגת פריסה בשורת המצב של Access ובתצוגת תפריטי קיצור המופיעים בעת לחיצה ימנית על כרטיסיית אובייקט. אם תנקה אפשרות זו, המשתמש לא תהיה אפשרות לפתיחת הטפסים והדוחות בתצוגת פריסה.

הערה: לאחר ניקוי אפשרות זו, התצוגה פריסה לא תהיה זמינה כאפשרות מתוך את הקבוצה ' תצוגות ' ובכל אחד מתפריטי הקיצור.

הפיכת שינויי עיצוב בטבלאות לזמינים בתצוגת גליון נתונים

כאשר אפשרות זו נבחרת, באפשרותך לשנות את עיצוב הטבלאות מתצוגת גליון הנתונים.

חיפוש שדות מספרים חתוכים

כאשר אפשרות זו נבחרת, Access מציג מספרים כ- "# # #" כאשר עמודה צרה מכדי להציג את הערך כולו. אם האפשרות לא נבחרה, הערכים הגלויים בעמודה מעוגלים בהתבסס על משניתן להציג בעמודה.

תבנית אחסון מאפיין תמונה

כאשר אפשרות זו נבחרת, Access מאחסן תמונות בתבנית המקורית שלו. בחר באפשרות זו כדי להקטין את גודל מסד הנתונים.

המר את כל נתוני התמונה למפות סיביות (תואם ל- Access 2003 וגירסאות קודמות)

כאשר אפשרות זו נבחרת, Access יוצר עותק של קובץ התמונה המקורית בתבניות Windows Bitmap או Device Independent Bitmap. בחר באפשרות זו כדי להציג תמונות במסדי נתונים שנוצרו ב- Office Access 2003 וגירסאות קודמות.

לראש הדף

הפיכת השימוש בקיצורי מקשים של Access‏ לזמינה

כאשר האפשרות השתמש במקשים מיוחדים של Access נבחרת, משתמשים יכולים להשתמש בקיצורי המקשים הבאים במסד הנתונים הנוכחי:

מקשים

תוצאה

‎F11‎

הצגה והסתרה של חלונית הניווט.

CTRL+G

הצגת החלון Immediate בעורך Visual Basic.

ALT+F11

הפעלת עורך Visual Basic.

CTRL+BREAK

בעת עבודה עם פרוייקט של Access, הקשה על שילוב מקשים זה מונע גישה מ לאחזר רשומות מהשרת.

לראש הדף

הגדרת אפשרויות ניהול קבצים עבור מסד הנתונים הנוכחי

הגדרות ניהול קבצים אלה יחולו רק על מסד הנתונים הפתוח בעת בחירת האפשרויות.

הגדרה

תיאור

דחיסה בעת הסגירה

כאשר אפשרות זו נבחרת, מסד הנתונים נדחס באופן אוטומטי לאחר סגירתו.

הסר מידע אישי ממאפייני הקובץ בעת שמירה

כאשר אפשרות זו נבחרת, מתבצעת הסרה אוטומטית של מידע אישי ממאפייני הקובץ בעת שמירת הקובץ.

לראש הדף

בחירת אפשרויות ניווט עבור מסד הנתונים הנוכחי

באפשרותך להתאים אישית את הניווט עבור היישום הנוכחי מתוך האפשרויות הבאות:

הגדרות עבור אפשרויות ניווט

הגדרה

תיאור

הצג חלונית ניווט

אם תנקה אפשרות זו, חלונית הניווט לא תוצג בעת פתיחת מסד הנתונים הנוכחי.

אפשרויות ניווט

כאשר אפשרות זו נבחרת, באפשרותך לשנות את הקטגוריות והקבוצות המופיעות בחלונית הניווט ולהגדיר אפשרויות עבור פתיחת אובייקטים במסד הנתונים הנוכחי.

שם רצועת כלים

בחר שם עבור קבוצה מותאמת אישית של רצועת הכלים.

שורת תפריטי הקיצור

הגדרה או שינוי של שורת התפריטים המוגדרת כברירת מחדל עבור תפריטי קיצור.

אפשר תפריטים מלאים

אם תנקה תיבת סימון זו, רק הכרטיסיה בית יהיו גלויים ברצועת הכלים. בנוסף, הפקודות ' שמור ' שמירה בשם אינן זמינות בעת לחיצה על הכרטיסיה קובץ.

אפשר תפריטי קיצור המוגדרים כברירת מחדל

הפעלה או ביטול של תפריטי הקיצור (מוקפצים) אשר מופיעים בעת לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על אובייקט מסד נתונים בחלונית הניווט או על פקד בטופס או בדוח. עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים הנוכחי כדי שהאפשרות שצוינה תיכנס לתוקף.

לראש הדף

הגדרת אפשרויות מעקב אחר שמות השדות במסד הנתונים הנוכחי ותיקונם

האפשרות ' תיקון אוטומטי של שמות מבקש גישה לעקוב אחר ותיקון של הפניה שם שדה בטפסים, דוחות ושאילתות. באפשרותך להגדיר את האפשרויות הבאות עבור מסד הנתונים הנוכחי:

הגדרה

תיאור

עקוב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות

כאשר אפשרות זו נבחרת, Access מאחסן את המידע הדרוש לתיקון שגיאות מתן שמות. מאפשר לך להשתמש בתכונת יחסי תלות של אובייקט. עם זאת, Access אינו מתקן שגיאות עד לבחירת האפשרות ביצוע תיקון שגיאות אוטומטי.

בצע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות

כאשר אפשרות זו נבחרת, Access תיקון שגיאות מתן שמות בעת התרחשותן. אם תבחר את האפשרות מעקב אחר מידע תיקון שגיאות אוטומטי של שמות ותשאיר אפשרות זו ריקה, Access מאחסן את כל נתוני השגיאה עד שתבחר באפשרות זו.

רשום שינויי תיקון שגיאות אוטומטי של שמות

Access רושם את השינויים שהוא מבצע במסד נתונים בעת תיקון שגיאות שמות. Access שומר את הנתונים בטבלה בשם AutoCorrect.log.

לראש הדף

הגדרת אפשרויות סינון עבור מסד הנתונים הנוכחי

באפשרותך למיין את המידע המוצג בטופס על-ידי הגדרת מסנן באמצעות ההגדרה סנן לפי טופס ולבחור ערכי תצוגה עבור חלון סנן לפי טופס עבור מסד נתונים נוכחי.

האפשרויות במקטע זה שולטות מספר תכונות כגון, הגודל של רשימות הערכים המופיעות עבור שדה נתון בחלון סנן לפי טופס. באפשרותך לבחור אפשרויות עבור קביעה אם משתמש יכול להציג ערכים עבור שדות אינדקס או ללא אינדקס ועבור טבלה מקושרת בקובץ חיצוני. באפשרותך גם לבחור אפשרויות עבור אם רשימות הערכים מופיעות בפקדים בטופס כאשר משמש את סינון לפי טופס.

הגדרה

תיאור

שדות מקומיים הסדורים באינדקס

במצב של בחירה, המערכת מציגה ערכים משדות מקומיים סדורים באינדקס ברשימות הערכים המופיעות בחלון סנן לפי טופס.

שדות מקומיים שאינם סדורים באינדקס

כלילת ערכים משדות מקומיים שאינם סדורים באינדקס ברשימות הערכים המופיעות בחלון סנן לפי טופס.

שדות ODBC

כולל ערכים מטבלאות שאליהן אתה מקשר באמצעות חיבור מסוג 'קישוריות מסד נתונים פתוחה'.

אל תציג רשימות בהן מספר הרשומות שנקראו גדול מהמספר הבא

הזן את המספר המרבי של הרשומות הרצויות גישה לקריאת בעת בניית רשימת הערכים עבור מסנן על-ידי פעולות טופס. רשימת ערכים לא תופיע אם מספר הרשומות הדרוש להשלמת רשימה חורג מהמספר שאתה מציין. כל רשימות הערכים יכילו ערכים ייחודיים בלבד, גם אם השדות שלהן אינם נכללים באינדקס. ברירת המחדל היא 1000.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×