הגדרת אפשרויות ה'הפעלה' עבור וידאו במצגת

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ניתן להשתמש באפשרויות ההפעלה ב- PowerPoint כדי לקבוע איך ומתי סרטון וידאו יופיע במצגת. ניתן להציג סרטון במצב מסך מלא או לשנות את גודלו לממדים הרצויים. ניתן גם לשלוט על עוצמת הקול, להפעיל את הווידאו שוב ושוב (בלולאה) ולהציג את פקדי המדיה.

כדי לשלוט על אופן הפעלת הווידאו, השתמש באפשרויות בכרטיסיה הפעלה. כרטיסיה זו מופיעה ברצועת הכלים של PowerPoint בעת בחירת וידאו בשקופית.

הכרטיסיה ' הצגת כלי וידאו ' ברצועת הכלים של PowerPoint 2016

(אפשרויות אלה עבור וידאו זמינות לאחר שאתה מטביע או מקשר אל קובץ וידאו מהמחשב.)

הפעלת סרטון וידאו ברצף לחץ, באופן אוטומטי או בעת לחיצה

עצה:   הגדר אפשרות זו בטרם הוספת הנפשות או גורמים מפעילים לווידאו. שינוי אפשרות זו מסיר הנפשות המשויכות לווידאו.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על מסגרת סרטון הווידאו בשקופית.

  הן אפשרויות ההפעלה עבור וידאו מהמחשב שלך: בלחץ על רצף, באופן אוטומטי או בעת לחיצה על
  הגדרת אפשרויות להפעלת סרטון הווידאו במהלך המצגת
 2. תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, ברשימה הפעל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל את סרטון הווידאו ברצף לחץ על, בחר בלחץ על רצף.

  • כדי להפעיל את סרטון הווידאו כאשר השקופית המכילה את הסרטון מופיעה בתצוגת הצגת שקופיות, בחר באפשרות באופן אוטומטי.

  • כדי לשלוט כאשר ברצונך להפעיל את סרטון הווידאו על-ידי לחיצה עליה באמצעות לחצן העכבר, בחר בעת לחיצה. (לאחר מכן, כאשר אתה מציג בתצוגת הצגת שקופיות, פשוט לוחצים על מסגרת הווידאו כאשר אתה מוכן להפעיל את סרטון הווידאו.)

   עצה:    כדי להשהות וידאו לחוץ פועל, לחץ עליו. כדי להמשיך את הפעלת הווידאו, לחץ עליה שוב.

הפעלת סרטון וידאו במסך מלא

באפשרותך להפעיל סרטון וידאו כך שהוא ימלא את השקופית כולה (מסך מלא) בעת העברת המצגת. בהתאם לרזולוציה של קובץ הווידאו המקורי, הסרטון עלול להיראות מעוות אם תגדיל אותו. צפה תמיד בסרטון הווידאו בתצוגה מקדימה לפני שתכלול אותו במצגת, כדי שבמקרה שבו הסרטון יופיע מעוות או מטושטש, יהיה באפשרותך לבטל את אפשרות המסך המלא.

אם הגדרת את סרטון הווידאו להצגה במסך מלא והוא מוגדר גם להפעלה אוטומטית, באפשרותך לגרור את מסגרת הסרטון אל מחוץ לשקופית לאזור האפור כדי שלא יוצג בשקופית או יהבהב קצרות לפני הצגתו במסך מלא.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על מסגרת סרטון הווידאו בשקופית שברצונך להציג במסך מלא.

 2. תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, בחר בתיבת הסימון הפעל במסך מלא.

שינוי גודל של וידאו

אם אין ברצונך שהסרט יוצג על מסך מלא, תוכל לשנות את גודלו כך שיתאים לממדים הרצויים.

 1. בתצוגה רגילה, בחר את הווידאו שברצונך לשנות את גודלו.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי להתאים את העיצוב:

  • לחץ על נקודת אחיזה פינתית לשינוי גודל עד שתראה חץ דו-ראשי ולאחר מכן גרור כדי לקבוע את גודל התמונה.

   נקודת אחיזה לשינוי גודל היא חץ דו-ראשי
   • כדי להשאיר את מרכז הווידאו באותו מקום, החזק את מקש Ctrl בעת הגרירה. כברירת מחדל, פעולה זו משמרת את הפרופורציות (נועלת את יחס הגובה-רוחב) של הווידאו תוך כדי הגרירה.

   • בדרך כלל, לרוב סרטי הווידאו בעלי רזולוציה של ‎640 x 480 יש יחס גובה-רוחב של 4:3, שהוא גם יחס הגובה-רוחב המוגדר כברירת מחדל עבור מצגות PowerPoint 2010. יחס הגובה-רוחב המוגדר כברירת מחדל עבור מצגות PowerPoint 2013 ו- PowerPoint 2016 הוא 16:9. אם יחס הגובה-רוחב של המצגת שונה מזה של הווידאו, מראה הווידאו בעת הצגתו יהיה מעוות.

  כדי לציין יחס מדויק בין גובה לרוחב בווידאו:

  1. תחת כלי וידאו בכרטיסיה עיצוב (ב- PowerPoint 2013 או ב- PowerPoint 2016) או בכרטיסיה אפשרויות (ב- PowerPoint 2010), בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל .

  2. לחץ על גודל ולאחר מכן, תחת קנה מידה, בחר בתיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

  3. תחת שינוי גודל וסיבוב, הזן ממדים בתיבות גובה ורוחב; לחלופין, תחת קנה מידה, בתיבות שנה קנה מידה של גובה ושנה קנה מידה של רוחב, הזן את הגודל הרצוי באחוזים, ביחס לגודל המקורי של הווידאו.

עצה   :כדי למנוע קפיצות בסרטי וידאו בעת הפעלתם, תחת קנה מידה, בחר בתיבת הסימון קנה מידה מיטבי עבור הצגת שקופיות.

תצוגה מקדימה של סרטון וידאו

 • בתצוגה רגילה, לחץ על מסגרת סרטון הווידאו.

 • לחץ על הפעל.

  קיימת גם אפשרות הפעל בקבוצה תצוגה מקדימה, הן בכרטיסיה עיצוב והן בכרטיסיה הפעלה, תחת כלי וידאו.

קביעת עוצמת הקול של סרטון וידאו

 • תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, לחץ על עוצמה ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • נמוכה

  • בינונית

  • גבוהה

  • השתק

עצה:   ניתן להגדיר את עוצמת הקול גם באמצעות מחוון העוצמה בשורת הבקרה של ההפעלה.

הסתרת סרטון וידאו כאשר אינו מופעל

בעת הצגת המצגת, באפשרותך להסתיר את סרטון הווידאו עד שתהיה מוכן להפעלתו. עם זאת, עליך ליצור הנפשה אוטומטית או מופעלת על-ידי המשתמש כדי להתחיל את ההפעלה, אחרת לא תראה את הווידאו כלל מופעל במהלך הצגת השקופיות. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת הנפשה אוטומטית או מופעלת על-ידי המשתמש, ראה הנפשת טקסט או אובייקטים.

 • תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, בחר בתיבת הסימון הסתר כאשר אין הפעלה.

הפעלת סרטון וידאו בלולאה

כדי להפעיל את הווידאו שוב ושוב ברצף במהלך המצגת, באפשרותך להשתמש בתכונת הלולאה.

 • תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, בחר בתיבת הסימון המשך בלולאה עד לעצירה.

הרצת סרטון וידאו אחורה לאחר ההפעלה

כדי להריץ את סרטון הווידאו אחורה לאחר הפעלתו במהלך המצגת, בצע את הפעולה הבאה:

 • תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, בחר בתיבת הסימון הרץ אחורה לאחר ההפעלה.

הצגת פקדי המדיה

כדי להציג את פקדי המדיה במהלך המצגת, בצע את הפעולה הבאה:

 • בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, בחר בתיבת הסימון הצג פקדי מדיה.

כדי לשלוט על אופן הפעלת הווידאו, השתמש באפשרויות בכרטיסיה הפעלה. כרטיסיה זו מופיעה ברצועת הכלים של PowerPoint בעת בחירת וידאו בשקופית.

פקדי ההפעלה עבור קובץ וידאו שנוסף ממחשב

(אפשרויות אלה עבור וידאו זמינות לאחר שאתה מטביע או מקשר אל קובץ וידאו מהמחשב.)

הפעלת סרטון וידאו באופן אוטומטי או בעת לחיצה עליו

עצה:   הגדר אפשרות זו בטרם הוספת הנפשות או גורמים מפעילים לווידאו. שינוי אפשרות זו מסיר הנפשות המשויכות לווידאו.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על מסגרת סרטון הווידאו בשקופית.

  אפשרויות וידאו
  הגדרת אפשרויות להפעלת סרטון הווידאו במהלך המצגת
 2. תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, ברשימה הפעל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל את סרטון הווידאו כאשר השקופית המכילה את הסרטון מופיעה בתצוגת הצגת שקופיות, בחר באפשרות באופן אוטומטי.

  • כדי לשלוט במועד שבו ברצונך להפעיל את סרטון הווידאו על-ידי לחיצה על העכבר, בחר באפשרות בעת לחיצה. (לאחר מכן, כאשר תגיש את המצגת בתצוגת הצגת שקופיות, פשוט לחץ על מסגרת סרטון הווידאו כאשר תרצה להפעיל את הסרטון.)

   עצה:   באפשרותך להשהות סרטון וידאו במהלך הפעלתו על-ידי לחיצה עליו. כדי להמשיך להפעיל את הסרטון, לחץ עליו שוב.

הפעלת סרטון וידאו במסך מלא

באפשרותך להפעיל סרטון וידאו כך שהוא ימלא את השקופית כולה (מסך מלא) בעת העברת המצגת. בהתאם לרזולוציה של קובץ הווידאו המקורי, הסרטון עלול להיראות מעוות אם תגדיל אותו. צפה תמיד בסרטון הווידאו בתצוגה מקדימה לפני שתכלול אותו במצגת, כדי שבמקרה שבו הסרטון יופיע מעוות או מטושטש, יהיה באפשרותך לבטל את אפשרות המסך המלא.

אם הגדרת את סרטון הווידאו להצגה במסך מלא והוא מוגדר גם להפעלה אוטומטית, באפשרותך לגרור את מסגרת הסרטון אל מחוץ לשקופית לאזור האפור כדי שלא יוצג בשקופית או יהבהב קצרות לפני הצגתו במסך מלא.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על מסגרת סרטון הווידאו בשקופית שברצונך להציג במסך מלא.

 2. תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, בחר בתיבת הסימון הפעל במסך מלא.

שינוי גודל של וידאו

אם אין ברצונך שהסרט יוצג על מסך מלא, תוכל לשנות את גודלו כך שיתאים לממדים הרצויים.

 1. בתצוגה רגילה, בחר את הווידאו שברצונך לשנות את גודלו.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי להתאים את העיצוב:

  • לחץ על נקודת אחיזה פינתית לשינוי גודל עד שתראה חץ דו-ראשי ולאחר מכן גרור כדי לקבוע את גודל התמונה.

   נקודת אחיזה לשינוי גודל היא חץ דו-ראשי
   • כדי להשאיר את מרכז הווידאו באותו מקום, החזק את מקש Ctrl בעת הגרירה. כברירת מחדל, פעולה זו משמרת את הפרופורציות (נועלת את יחס הגובה-רוחב) של הווידאו תוך כדי הגרירה.

   • בדרך כלל, לרוב סרטי הווידאו בעלי רזולוציה של ‎640 x 480 יש יחס גובה-רוחב של 4:3, שהוא גם יחס הגובה-רוחב המוגדר כברירת מחדל עבור מצגות PowerPoint 2010. יחס הגובה-רוחב המוגדר כברירת מחדל עבור מצגות PowerPoint 2013 ו- PowerPoint 2016 הוא 16:9. אם יחס הגובה-רוחב של המצגת שונה מזה של הווידאו, מראה הווידאו בעת הצגתו יהיה מעוות.

  כדי לציין יחס מדויק בין גובה לרוחב בווידאו:

  1. תחת כלי וידאו בכרטיסיה עיצוב (ב- PowerPoint 2013 או ב- PowerPoint 2016) או בכרטיסיה אפשרויות (ב- PowerPoint 2010), בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל .

  2. לחץ על גודל ולאחר מכן, תחת קנה מידה, בחר בתיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב.

  3. תחת שינוי גודל וסיבוב, הזן ממדים בתיבות גובה ורוחב; לחלופין, תחת קנה מידה, בתיבות שנה קנה מידה של גובה ושנה קנה מידה של רוחב, הזן את הגודל הרצוי באחוזים, ביחס לגודל המקורי של הווידאו.

עצה   :כדי למנוע קפיצות בסרטי וידאו בעת הפעלתם, תחת קנה מידה, בחר בתיבת הסימון קנה מידה מיטבי עבור הצגת שקופיות.

תצוגה מקדימה של סרטון וידאו

 • בתצוגה רגילה, לחץ על מסגרת סרטון הווידאו.

 • לחץ על הפעל.

  קיימת גם אפשרות הפעל בקבוצה תצוגה מקדימה, הן בכרטיסיה עיצוב והן בכרטיסיה הפעלה, תחת כלי וידאו.

קביעת עוצמת הקול של סרטון וידאו

 • תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, לחץ על עוצמה ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • נמוכה

  • בינונית

  • גבוהה

  • השתק

עצה:   ניתן להגדיר את עוצמת הקול גם באמצעות מחוון העוצמה בשורת הבקרה של ההפעלה.

הסתרת סרטון וידאו כאשר אינו מופעל

בעת הצגת המצגת, באפשרותך להסתיר את סרטון הווידאו עד שתהיה מוכן להפעלתו. עם זאת, עליך ליצור הנפשה אוטומטית או מופעלת על-ידי המשתמש כדי להתחיל את ההפעלה, אחרת לא תראה את הווידאו כלל מופעל במהלך הצגת השקופיות. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת הנפשה אוטומטית או מופעלת על-ידי המשתמש, ראה הנפשת טקסט או אובייקטים.

 • תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, בחר בתיבת הסימון הסתר כאשר אין הפעלה.

הפעלת סרטון וידאו בלולאה

כדי להפעיל את הווידאו שוב ושוב ברצף במהלך המצגת, באפשרותך להשתמש בתכונת הלולאה.

 • תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, בחר בתיבת הסימון המשך בלולאה עד לעצירה.

הרצת סרטון וידאו אחורה לאחר ההפעלה

כדי להריץ את סרטון הווידאו אחורה לאחר הפעלתו במהלך המצגת, בצע את הפעולה הבאה:

 • תחת כלי וידאו, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות וידאו, בחר בתיבת הסימון הרץ אחורה לאחר ההפעלה.

הצגת פקדי המדיה

כדי להציג את פקדי המדיה במהלך המצגת, בצע את הפעולה הבאה:

 • בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, בחר בתיבת הסימון הצג פקדי מדיה.

שינוי גודל של סרט

אם אין ברצונך שהסרט יוצג במסך מלא, באפשרותך לשנות את גודלו כך שיתאים לממדים הרצויים.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על הסרט שאת גודלו ברצונך לשנות.

 2. תחת כלי סרטים, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה גודל, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת סמל .

  הכרטיסיה 'אפשרויות' של 'כלי סרטים'

 3. כדי לשמר את יחסי הגובה-רוחב של הסרט, לחץ על הכרטיסיה גודל ולאחר מכן תחת קנה מידה, בחר את תיבת הסימון נעל יחס גובה-רוחב .

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • תחת גודל וסיבוב, הזן גדלים לתוך התיבות גובה ורוחב.

  • תחת קנה מידה, בתיבות גובה ורוחב, הזן את אחוז הגודל הרצוי ביחס לגודל המקורי של הסרט.

עצות   

 • כדי למנוע קפיצות בסרטים בעת הפעלתם, בחר את תיבת הסימון קנה מידה מיטבי עבור הצגת שקופיות.

 • באפשרותך גם לשנות את גודל הסרט על-ידי גרירת הגבולות שלו. כדי לשמור את מרכז הסרט באותו מקום, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת הגרירה. כברירת מחדל, Office PowerPoint 2007 משמר את היחסים (נועל את יחס הגובה-רוחב) של הסרט תוך כדי הגרירה. בדרך כלל, לרוב הסרטים בעלי רזולוציה ‎640 x 480 יש יחס גובה-רוחב 4:3, שהוא גם יחס הגובה-רוחב עבור רוב המצגות ב- PowerPoint. אם יחס הגובה-רוחב של המצגת שונה מזה של הסרט, הסרט יוצג בצורה מעוותת.

הסתרת תמונה בסרט

ייתכן שתרצה להפוך תמונה בסרט לבלתי נראית כדי שלא תופיע במצגת ולגרום לה להיעלם מהשקופית לאחר המצגת. אם תגדיר אפשרות זו ואת האפשרות הפעל במסך מלא, ייראה כאילו הסרט כלל אינו בשקופית (אם כי ייתכן שתראה אותו מהבהב על השקופית לפני שהוא מופעל במסך מלא). כדי למנוע הבהוב מהיר זה, גרור את התמונה בסרט אל מחוץ לשקופית.

חשוב     אם תגרור את התמונה בסרט אל מחוץ לשקופית או תסתיר תמונה בסרט, עליך להגדיר את הסרט כך שיופעל באופן אוטומטי או באמצעות פקד כלשהו, כגון גורם מפעיל. גורם מפעיל הוא אובייקט כלשהו בשקופית, כגון תמונה, צורה, לחצן, פיסקת טקסט או תיבת טקסט, המתחיל פעולה כאשר לוחצים עליו.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על התמונה בסרט בשקופית.

 2. תחת כלי סרטים, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה אפשרויות סרט, בחר בתיבת הסימון הסתר במהלך הצגה.

  הכרטיסיה 'אפשרויות' של 'כלי סרטים'

אף על פי שהתמונה בסרט נראית תמיד בתצוגה רגילה, באפשרותך לגרור את התמונה בסרט אל מחוץ לשקופית כדי להסתיר אותה.

השהיית הפעלת הסרט

באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור עיתוי הפעלת הסרט. לדוגמה, אפשר להתחיל את הסרט בנקודה הנמצאת חמש שניות לאחר התחלתו במקום בתחילת הסרט.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על התמונה בסרט בשקופית.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

  תמונת הכרטיסיה 'הנפשות'

 3. בחלונית משימותהנפשה מותאמת אישית, לחץ על החץ שמימין לסרט הנבחר ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט.

  סמל הסרט, הדומה לסמל על לחצן ההפעלה בנגן וידאו או DVD, מופיע מעל שורת הגורם המפעיל.

  אפקטי סרטים ברשימת חלונית המשימות

 4. לחץ על הכרטיסיה אפקט ולאחר מכן תחת התחל הפעלה , לחץ על משעה: והזן את מספר השניות הכולל להשהיה.

הרצה לאחור של סרט לאחר שהופעל

כאשר מגדירים סרט לביצוע הרצה לאחור, הוא חוזר באופן אוטומטי בחזרה לפריים הראשון ועוצר לאחר שהופעל פעם אחת.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על התמונה בסרט בשקופית.

 2. תחת כלי סרטים, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה אפשרויות סרט, בחר בתיבת הסימון הרץ את הסרט לאחור לאחר ההפעלה.

  הכרטיסיה 'אפשרויות' של 'כלי סרטים'

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

יצירת מצגת בהפעלה עצמית

הפיכת המצגת שלך לסרטון וידאו

הוספה והשמעה של צלילים במצגת

הגדרת התזמון והמהירות של מעבר

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×