הגדרת אפשרויות ההדפסה ב- Access

הגדרת אפשרויות ההדפסה ב- Access

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

בעוד שתוכל להדפיס נתונים מתוך טבלה, שאילתה, טופס או דוח במסד הנתונים של Microsoft Access, באפשרותך להגדיר אפשרויות הדפסה עבור דוחות ייצרו מרהיבות וקריא יותר מודפס עותק של הנתונים שלך.

הדפסת הנתונים ישירות מרצועת טבלאות או שאילתות פועלת כאשר ברצונך להדפיס רק רשימה פשוטה. טפסים הם המתאימה עבור הצגה או הדפסה של נתונים עבור רשומה יחידה או קבוצת רשומות קשורות, לא עבור הדפסה ערכות גדולות יותר של נתונים או סיכומים נתונים בצורה טובה יותר. על-ידי הדפסת נתונים מדוח, באפשרותך להשוות, לסכם, וכוללת ערכות נתונים גדולות, ולאחר מכן להציג מידע זה בפריסה נאה.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת דוח ראה מבוא לדוחות ב- Access.

במאמר זה

בחירה באפשרויות הגדרת עמוד

בחירת הגדרות מדפסת

הצגה לפני הדפסה

בחירה באפשרויות הגדרת עמוד

לאחר יצירת הדוח באפשרותך להגדיר אפשרויות עבור פריסת ההדפסה בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד . אפשרויות אלה עוזרות לך לכוונן את התבנית עם אפשרויות עבור הגדרות שוליים, השתמש של קווי רשת ועמודות או להדפיס רק את הנתונים מהדוח ללא עיצוב. כדי להגדיר את אפשרויות ההדפסה של העמוד, השלם את השלבים הבאים:

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

 2. בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה , בקבוצה פריסת עמוד , לחץ על הגדרת עמוד והגדר את השוליים, כיוון והגדרות העמודה הרצויה.

  תיבת הדו-שיח ' הגדרת עמוד '

  הגדרות הכרטיסיה אפשרויות הדפסה

הגדרה

תיאור

שוליים (אינצ'ים)

הגדל או הקטן את שולי ברירת המחדל כנדרש, וראה בשינויים המוצגים בעמוד דוגמה .

הדפס נתונים בלבד

בחר באפשרות זו כאשר ברצונך להדפיס את תכונות הפריסה בדוח, כגון רשתות.

טופס מפוצל

אפשרות זו אינה זמינה עבור דוח.

כדי להתאים אישית את השוליים הדוח, בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה , בקבוצה גודל עמוד , לחץ על שוליים ובחר אפשרות מתאימה ותצוגה מקדימה של הדוח עם ההגדרות שהשתנו השוליים מוצגת.

הגדרות הכרטיסיה דף

הגדרה

תיאור

כיוון הדפסה

בחר בכיוון לאורך או לרוחב. אם ברצונך לראות כיצד הדוח מופיע, במקום ההגדרה לכיוון כאן להגדיר אותו מהכרטיסיה תצוגה מקדימה של עמוד. בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה , בקבוצה פריסת עמוד , לחץ על לאורך או לרוחב.

נייר

בחר את גודל הנייר ואת המקור.

מדפסת עבור כתובת לקוח...

אם תבחר באפשרות השתמש במדפסת ספציפית באפשרותך להגדיר כמה המדפסת ואת אפשרויות עיצוב מסמך אחרים.

הגדרות הכרטיסיה עמודות

הערה: אפשרויות אלה זמינות גם בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה , בקבוצה פריסת עמוד , תחת עמודות.

הגדרה

תיאור

הגדרות רשת

בחר את מספר העמודות ואת מרווח בין שורות. אם ההגדרה היא עמודה בודדת, אפשרויות מרווח בין עמודות ופריסת עמודה לא תהיה זמינה.

זהה לפירוט

בחר כדי להדפיס את העמודה באותו הגודל כמו לך להגדיר בדוח. כדי להתאים את רוחב העמודות וגובה, נקה את הערכים החדשים הבחירה וסוג.

גודל עמודה

בחר את הרוחב ואת הגובה של העמודות.

עיצוב עמודה

בחר את הכיוון שבו ברצונך שהעמודות מודפס. אפשרות זו זמינה רק כאשר יש לך יותר מעמודה אחת.

לראש הדף

בחירת הגדרות מדפסת

לאחר שתשלים את ההגדרות של הגדרת עמוד לדוח שלך, באפשרותך לבחור אפשרויות מדפסת ספציפית כדי לקבוע את פריסת הדפסה או את העמודים שברצונך להדפיס ואת מספר העותקים.

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח שברצונך להדפיס, ולחץ על הצג לפני הדפסה.

 2. בכרטיסיה הצגה לפני הדפסה, בקבוצה הדפסה, לחץ על הדפס.

  קיצור מקשים הקש Ctrl + P.

 3. בחר באפשרויות ההדפסה שלך ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להדפיס את הדוח שלך.

הטבלה הבאה מתארת את התוצאות שניתן לצפות מהגדרות מדפסת ספציפיות:

הגדרה

תיאור

Printer

בחר את המדפסת שבה ברצונך להציג את הדוח מודפס. אם לא הגדרת את הכיוון ואת גודל הנייר, לחץ על לחצן מאפיינים .

טווח הדפסה

 • כדי להדפיס רק בדפים נבחרים של הדוח, בחר דפים והגדר את הטווח. לדוגמה, לעמוד ההדפסה just 5 של דוח, הקלד 5מתוך והן את התיבות כדי .

 • כדי להדפיס רק עמוד אחד הדוח שלך, להגדיר את שני מתוך ו- מספר עמוד כדי שדות זהה.

Copies

בחר את מספר העותקים ובחר באפשרות אסוף אם ברצונך שהעותקים יודפסו בקבוצות עבור דוח מרובה עמודים.

כדי לשמור מסמך, או כדי לשלוח משימת הדפסה למדפסת מסחרית, או לשלוח את הדוח בדואר אלקטרוני, באפשרותך ליצור תבנית. pdf או xps של הדוח: על הצגה לפני הדפסה , בשדה קבוצת נתונים , לחץ על PDF או XPS.

לראש הדף

הצגה לפני הדפסה

השתמש באפשרות ההצגה לפני הדפסה כדי לבדוק כיצד ייראה הגירסה המודפסת של הדוח.

באפשרותך לפתוח דוח ב'הצגה לפני הדפסה באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

 • כדי להציג בתצוגה מקדימה דוח שאינו פתוח כבר, בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הדוח שברצונך להציג בתצוגה מקדימה ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

  או

 • לחץ על קובץ > הדפסהולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

  או

 • אם הדוח פתוח, באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית המסמך של הדוח ולאחר מכן לחץ על הצגה לפני הדפסה.

באפשרותך לבצע שינויי עיצוב נוספים מתוך הצגה לפני הדפסה באמצעות האפשרויות ברשימה הדפסה .

פקודות הצג לפני הדפסה

אם אתה מעוניין לראות כמה עמודים של הדוח, מעבר אל דפים אחרים, או הצגת עמודים מרובים בו-זמנית בעת תצוגה מקדימה של דוח, נסה אחת מהאפשרויות הבאות:

 • לחץ על לחצן פתיחה/סגירה של סרגל (<<) בפינה השמאלית העליונה של חלונית הניווט ולאחר מכן הרחב את אזור התצוגה של הדוח.

 • מקם את הדוח באמצעות פסי הגלילה האופקי או האנכי.

 • כדי להגדיל אזור בדוח, ברצועת הצגה לפני הדפסה , בשדה מרחק מתצוגה , לחץ על החץ מתחת שינוי גודל תצוגה ולאחר מכן בחר אחוז ההגדלה. באפשרותך גם להשתמש בקרת מרחק מתצוגה בפינה השמאלית התחתונה של החלון.

 • כדי להציג עמודים מרובים בו-זמנית, ב- קבוצה מרחק מתצוגה , לחץ על שני עמודים או לחיצה עמודים נוספים ולאחר מכן בחר אפשרות.

בחר באפשרויות ההדפסה שלך:    ב- קבוצה להדפיס , לחץ על להדפיס ולאחר מכן בחר באפשרויות ההדפסה שלך.

סגירת ההצגה לפני הדפסה:    ב- בקבוצה סגור תצוגה מקדימה , לחץ על סגור הצגה לפני הדפסה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×