הגדרות להעברת שיחות עבור Enterprise Voice

סעיף זה מתאר את ההגדרות להעברת שיחות ב- Office Communicator 2007 R2.

הערה:  התכונות של העברת שיחות ודואר קולי זמינות אם הארגון מוגדר לתמיכה בהן. אם אינך בטוח אילו תכונות של Office Communicator 2007 R2 מוגדרות כזמינות, פנה אל מנהל המערכת.

הערה:   אם אתה מעביר שיחה לאיש קשר שאצלו פועל Office Communicator 2005, איש הקשר שמקבל את השיחה המועברת יראה את שמך ברשימת המשתתפים בשיחה ולא את שם המתקשר.

כדי לקבוע את התצורה של העברת שיחות ב- Communicator 2007 R2, השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרות להעברת שיחות.

כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרות להעברת שיחות

 • בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Office Communicator, לחץ על לחצן העברת שיחות ולאחר מכן לחץ על הגדרות להעברת שיחות.

תכונות העברת השיחות ב- Enterprise Voice הן:

בצע את הפעולות הבאות כאשר אני מקבל שיחות

השתמש ברשימה הנפתחת בצע את הפעולות הבאות כאשר אני מקבל שיחות כדי לבחור אצל מי יצלצל הטלפון בעת קבלת שיחה נכנסת. אם ברצונך שהשיחות שלך יצלצלו אצל אנשי קשר או מספרי טלפון אחרים, בחר את האפשרות המתאימה וקבע את תצורת ההגדרות המתוארות להלן.

 • צלצל אליי. רק הטלפון שלך יצלצל בעת קבלת שיחה נכנסת. אם תבחר אפשרות זו, תוכל להגדיר מספרים נוספים שיצלצלו בו-זמנית עם מספר הטלפון המוגדר כברירת מחדל. לדוגמה, אם אתה נמצא בנסיעות או מחוץ למשרד במהלך יום העבודה, באפשרותך להגדיר שהשיחות יצלצלו בטלפון בעבודה ובטלפון הנייד.

  לקביעת התצורה של האפשרות צלצל אליי

  1. ברשימה הנפתחת בצע את הפעולות הבאות כאשר אני מקבל שיחות, בחר צלצל אליי.

  2. אם ברצונך שהשיחות הנכנסות יצלצלו בו-זמנית במספר הראשי ובמספר אחר, תחת בחר מספר נוסף לצלצל אליו, לחץ על לחצן האפשרויות ליד המספר שברצונך שיצלצל בו-זמנית. אם המספר אינו מפורט, הוסף את מספר הטלפון באמצעות הפעולות הבאות:

   1. לחץ על הוסף.

   2. לחץ על מספר טלפון.

   3. בתיבת הדו-שיח מספרי הטלפון שלי, לחץ על סוג מספר הטלפון שברצונך להוסיף או לחץ על טלפון חדש.

   4. בתיבת הדו-שיח עריכת מספר טלפון, הקלד את מספר הטלפון החדש. (ראה עריכת מספר טלפון לקבלת תבניות לדוגמה של מספרי טלפון.)

 • צלצל אליי ואל קבוצת שיחת הצוות שלי שיחות נכנסות יצלצלו אצלך ואצל קבוצת שיחת הצוות, שהיא קבוצה של אנשי קשר שציינת שיכולים לענות לשיחות הנכנסות שלך. ניתן להגדיר השהיה כך ששיחות נכנסות יצלצלו תחילה אצלך, ולאחר מכן אצל החברים בקבוצת שיחת הצוות לאחר מספר שניות שצוין.

  לקביעת התצורה של האפשרות צלצל אליי ואל קבוצת שיחת הצוות שלי

  1. ברשימה הנפתחת בצע את הפעולות הבאות כאשר אני מקבל שיחות, בחר צלצל אליי ואל קבוצת שיחת הצוות שלי.

  2. תחת הוסף חברים בקבוצת שיחת צוות לקבוצת האנשים העונה לשיחות בשמך, לחץ על הוסף.

  3. לחץ על איש קשר ולאחר מכן בחר איש קשר מהרשימה הוספת אנשי קשר, או הקלד שם או כתובת דואר אלקטרוני של אדם כלשהו בתיבה 'חיפוש'.

  4. לחץ על אישור.

  5. כדי להגדיר השהיה לפני הצלצול אצל איש הקשר, במקטע קבוצת שיחת צוות, לחץ על איש הקשר ולאחר מכן לחץ על לחצן השהיה (או ליד איש הקשר, לחץ על הסמל בעמודה השהיה). בתיבת הדו-שיח הגדרת השהיית צלצול, הזן את מספר השניות שיחלפו לפני שהשיחה תצלצל אצל איש הקשר, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • העבר לדואר הקולי, למספר או לאיש קשר השיחות הנכנסות יעקפו אותך ויעברו ישירות אל הדואר הקולי או אל מספר הטלפון או איש הקשר שציינת.

  לקביעת התצורה של האפשרות העבר לדואר הקולי, למספר או לאיש קשר

  1. ברשימה הנפתחת בצע את הפעולות הבאות כאשר אני מקבל שיחות, בחר העבר לדואר הקולי, למספר או לאיש קשר.

  2. תחת העבר את השיחות שלי לאחד מהאנשים הבאים, בחר את לחצן האפשרויות ליד מספר הטלפון או איש הקשר. אם מספר הטלפון או איש הקשר אינו מפורט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   1. כדי להוסיף מספר טלפון, לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על מספר טלפון. בתיבת הדו-שיח מספרי הטלפון שלי, לחץ על טלפון חדש. בתיבת הדו-שיח עריכת מספר טלפון, הקלד את מספר הטלפון החדש. (ראה עריכת מספר טלפון לקבלת תבניות לדוגמה של מספרי טלפון.) לחץ על אישור.

   2. כדי להוסיף איש קשר, לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על איש קשר. בחר איש קשר מהרשימה הוספת אנשי קשר או הקלד את השם או כתובת הדואר האלקטרוני של האדם בתיבה 'חיפוש'. לחץ על אישור.

 • צלצל אליי ואל הנציגים שלי אם יש לך עוזרים שישתמשו ב- Office Communications Server 2007 R2 Attendant לניהול השיחות שלך, בחר אפשרות זו אם ברצונך שהשיחות הנכנסות יצלצלו אצלך ואצל הנציגים שציינת.

  לקביעת התצורה של האפשרות צלצל אליי ואל הנציגים שלי

  1. ברשימה הנפתחת בצע את הפעולות הבאות כאשר אני מקבל שיחות, בחר צלצל אליי ואל הנציגים שלי.

  2. תחת בחר נציגים שיענו ויבצעו שיחות בשמך, לחץ על הוסף.

  3. לחץ על איש קשר ולאחר מכן בחר איש קשר מהרשימה הוספת אנשי קשר, או הקלד שם או כתובת דואר אלקטרוני של אדם כלשהו בתיבה 'חיפוש'.

  4. לחץ על אישור.

   הערה: ניתן להשתמש בתיבת הסימון בעמודה צלצל כדי לקבוע אם הנציגים ברשימה יכולים לענות לשיחות ולבצע שיחות בשמך. ניתן גם להסיר נציג מהרשימה על-ידי לחיצה על שם ולחיצה על מחק.

 • צלצל רק אל הנציגים שלי אם יש לך עוזרים שישתמשו ב- Office Communications Server 2007 R2 Attendant לניהול השיחות שלך, בחר אפשרות זו אם ברצונך שהשיחות הנכנסות יעקפו אותך ויצלצלו אצל הנציגים שציינת.

  לקביעת התצורה של האפשרות צלצל רק אל הנציגים שלי

  1. ברשימה הנפתחת בצע את הפעולות הבאות כאשר אני מקבל שיחות, בחר צלצל רק אל הנציגים שלי.

  2. תחת בחר נציגים שיענו ויבצעו שיחות בשמך, לחץ על הוסף.

  3. לחץ על איש קשר ולאחר מכן בחר איש קשר מהרשימה הוספת אנשי קשר, או הקלד שם או כתובת דואר אלקטרוני של אדם כלשהו בתיבה 'חיפוש'.

  4. לחץ על אישור.

  5. בחר את תיבת הסימון בעמודה צלצל ליד הנציג או הנציגים שאליהם ברצונך להעביר את השיחות.

   הערה: ניתן גם להסיר נציג מהרשימה על-ידי לחיצה על שם ולחיצה על מחק.

סיכום של ההגדרות הנוכחיות

אזור טקסט זה מסכם את אופן הטיפול בשיחות שלך בהתבסס על ההגדרות להעברות שיחות שציינת בשלב זה. כדי לשנות את ההגדרות, בחר אפשרות חדשה ברשימה הנפתחת בצע את הפעולות הבאות כאשר אני מקבל שיחות.

הערה: באפשרותך לערוך מספרי טלפון ברשימה 'צלצל' על-ידי לחיצה על המספר (או על לחצן האפשרויות ליד מספר הטלפון ולחיצה על ערוך). בתיבת הדו-שיח מספרי הטלפון שלי, לחץ על סוג מספר טלפון. בתיבת הדו-שיח עריכת מספר טלפון, ערוך את מספר הטלפון. (ראה עריכת מספר טלפון לקבלת תבניות לדוגמה של מספרי טלפון.) לחץ על אישור.

שלח שיחות שלא נענו לנמענים הבאים

באפשרותך להשתמש באפשרות נתב מחדש שיחות שלא נענו אל כדי לנתב מחדש שיחה לאחר שלא נענתה במספר הראשי בעבודה או אצל מספר או איש קשר אחר שצוין.

כדי להגדיר אפשרויות של 'נתב מחדש שיחות שלא נענו אל'

 • לחץ על הרשימה הנפתחת ליד נתב מחדש שיחות שלא נענו אל ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על דואר קולי כדי לנתב מחדש שיחות שלא נענו לדואר הקולי שלך.

  • לחץ על מספר קיים מהרשימה הנפתחת. המספרים הזמינים מתבססים על מספרי הטלפון שמוגדרים בכרטיסיה טלפונים בתיבת הדו-שיח אפשרויות, או על מספרים חדשים שצוינו במהלך קביעת התצורה של הגדרות להעברת שיחות.

  • לחץ על מספר חדש ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה משמאל לרשימה הנפתחת. הזן מספר טלפון בתיבה מספר טלפון ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • לחץ על איש קשר ולאחר מכן בחר איש קשר מרשימת אנשי הקשר, או הקלד שם או כתובת דואר אלקטרוני של אדם כלשהו בתיבה 'חיפוש'.

צלצל מספר שניות זה לפני ניתוב מחדש

השתמש באפשרות צלצל מספר שניות זה לפני ניתוב מחדש כדי להגדיר את משך הזמן שצריך לחלוף לפני ניתוב מחדש של שיחה שלא נענתה לדואר הקולי, למספר אחר או לאיש קשר אחר.

החל הגדרות אלה רק בשעות העבודה שלי שמצוינות ב- Outlook

בחר את תיבת הסימון החל הגדרות אלה רק בשעות העבודה שלי שמצוינות ב- Outlook כדי להחיל הגדרות להעברת שיחות במהלך שעות העבודה שמצוינות בלוח שנה של העבודה ב- Outlook. לפני בחירת תיבת סימון זו, הקפד להציג את לוח השנה של העבודה ב- Outlook. אפשרות זו יכולה להיות שימושית במיוחד, לדוגמה, אם ברצונך לקבל שיחות בבית במהלך שעות העבודה, אך לא מעוניין שיפריעו לך עם שיחות עסקיות בבית במהלך שעות שלא מוגדרות כשעות עבודה. לקבלת מידע נוסף, ראה החל הגדרות אלה רק בשעות העבודה שלי שמצוינות ב- Outlook.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×