הגדרה של גליונות זמנים ומצב פעילות

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

כדי שחברי צוות יוכלו לרשום זמנים בגליון הזמנים שלהם או לשלוח את מצב הפעילות שלהם, עליך להגדיר גליונות זמנים, מצב פעילות או את שניהם.

הגדרת גליונות זמנים

הגדרת מצב פעילות

יצירת תקופות כספיות

 1. בהפעלה המהירה, לחץ על הגדרות שרת.

 2. בעמוד הגדרות שרת, לחץ על תקופות כספיות.

 3. במקטע ניהול תקופת כספים, לחץ על השנה שברצונך להגדיר כתקופת כספים ולאחר מכן לחץ על הגדר.

 4. במקטע הגדרת תאריך התחלה של תקופת כספים, הזן את התאריך שבו תתחיל שנת הכספים באמצעות בורר התאריכים את Button image .

 5. במקטע הגדרת מודל יצירה של שנת כספים, בחר שיטת עיצוב עבור תקופת הכספים:

  • שיטת 4,5,4      שיטה זו מגדירה תקופת כספים של ארבעה שבועות, אחריה תקופת כספים של חמישה שבועות ועוד תקופת כספים של ארבעה שבועות.

  • שיטת 4,4,5      שיטה זו מגדירה תקופת כספים של ארבעה שבועות, אחריה תקופת כספים של ארבעה שבועות ועוד תקופת כספים של חמישה שבועות.

  • שיטת 5,4,4      שיטה זו מגדירה תקופת כספים של חמישה שבועות, אחריה תקופת כספים של ארבעה שבועות ועוד תקופת כספים של ארבעה שבועות.

  • 13 חודשים      שיטה זו מגדירה כל תקופה כארבעה שבועות.

  • שנה קלנדרית רגילה      שיטה זו מגדירה כל תקופה לפי שנה רגילה של 12 חודשים המתחילה ב- 1 בינואר.

 6. במקטע הגדרת מוסכמות מתן שמות לתקופות, צור שם ייחודי עבור התקופות על-ידי הזנה של:

  • קידומת של עד 15 תווים.

  • מספר רצף של עד 6 ספרות.

  • סיומת של עד 15 תווים, כגון רבעון #, ‎'08.

 7. לחץ על צור ושמור.

בעמוד תקופות כספים, תוצג תקופת הכספים יחד עם התקופות הבודדות המוצגות ברשת התאמת חודשי כספים.

לאחר הגדרת תקופת כספים, באפשרותך לערוך אותה באמצעות הרשת. אם ברצונך להתאים את תאריך הסיום עבור טווח תאריכים במסגרת תקופת כספים, בעמודה תאריך סיום עבור השורה של תקופת כספים, הקלד או בחר תאריך חדש באמצעות בורר התאריכים את Button image . התאריכים עבור התקופות הבאות ישתנה באופן אוטומטי כך שכל התקופות יהיו רציפות.

עצה: אם ברצונך להגדיר מחדש את תקופת הכספים כיוון שטעית, ראשית עליך לבחור את התקופה ולאחר מכן למחוק אותה על-ידי לחיצה על מחק ולאחר מכן להגדיר אותה מחדש על-ידי לחיצה על הגדר.

לראש הדף

הגדרת תקופות של גליונות זמנים

בעת יצירת תקופה של גליון זמנים, אתה מגדיר את התקופות מולן חברי צוות בוחרים ומדווחים על זמנים.

 1. בהפעלה המהירה, לחץ על הגדרות שרת.

 2. בעמוד הגדרות שרת, לחץ על תקופות גליון זמנים.

 3. במקטע הגדרת פרמטרים של תקופות מרובות, ציין את מספר התקופות שברצונך ליצור, את תאריך ההתחלה של תקופת גליון הזמנים הראשונה ואת האורך הסטנדרטי של התקופות בימים.

 4. במקטע הגדרת מוסכמת מתן שמות בקבוצה, ציין את המוסכמות למתן שמות עבור כל תקופת גליון זמנים כך שחברי צוות יוכלו לזהות אותם בקלות.

  • בתיבה קידומת, הקלד קידומת ייחודית שתשמש כתחילת המוסכמה למתן שמות.

  • אם אתה יוצר יותר מתקופה אחת, בתיבה מספר הרצף הבא, הקלד את מספר רצף בו ניתן להשתמש כדי לזהות כל תקופה ייחודית.

  • בתיבה סיומת, הקלד סיומת ייחודית שתשמש כסיומת של המוסכמה למתן שמות.

 5. לחץ על צור מרובות כדי ליצור את התקופות ולאחר מכן לחץ על שמור.

 6. במקטע יצירת תקופות, באפשרותך להמשיך ולשנות את התקופות.

  • לחץ על הוסף לפני או על הוסף אחרי כדי להוסיף תקופות נוספות של גליונות זמנים.

  • כדי לשנות שם של תקופת גליון זמנים, לחץ על השם של תקופת גליון הזמנים בעמודה תווית תקופה ולאחר מכן הקלד שם חדש.

  • כדי לשנות את מצב התקופה, לחץ על פתוח או על סגור בעמודה מצב.

   הערה: המצב של כל תקופות גליון הזמנים החדשות מוגדר כפתוח. רק מנהל השרת יכול לסגור תקופה. ניתן להגביל שליחה של גליונות זמנים עתידיים באמצעות העמוד הגדרות וברירות מחדל של גליון זמנים.

 7. לחץ על שמור.

לראש הדף

הגדרת סיווגי שורות של גליונות זמנים

סיווגים הם קטגוריות שאתה מגדיר עבור העבודה שהארגון מבצע. לדוגמה, ייתכן שלארגון יש סיווגים שונים עבור עבודה שניתן לחייב בגינה ועבודה שלא ניתן לחייב בגינה.

כברירת מחדל, כל שורות גליונות הזמנים משתמשות בסיווג השורה 'רגיל' (או ברירת המחדל).

 1. בהפעלה המהירה, לחץ על הגדרות שרת.

 2. בעמוד הגדרות שרת, לחץ על סיווגי גליון זמנים.

 3. במקטע עריכה, הזנה של סיווג שורה, לחץ על סיווג חדש.

 4. ברשת, הקלד שם ותיאור חדשים המזהים את סיווג השורה של גליון הזמנים עבור חברי צוות.

 5. כברירת מחדל, העמודה מצב מוגדרת כפעיל. הגדר את המצב כלא פעיל כדי לבטל הפעלה של הסיווג כך שאי אפשר יהיה להחיל אותו עוד. הסיווג יישאר ב- Project Web Access למטרות דיווח היסטורי.

לראש הדף

ציון הגדרות וברירות מחדל של גליונות זמנים

 1. בהפעלה המהירה, לחץ על הגדרות שרת.

 2. בעמוד הגדרות שרת, לחץ על הגדרות וברירות מחדל של גליון זמנים.

 3. במקטע תצוגת Outlook, ציין את האופן בו ברצונך להציג שעות מתוזמנות, זמן בפועל, שעות נוספות, שעות שניתן לחייב בגינן ושעות שלא ניתן לחייב בגינן ב- Microsoft Office Outlook 2007.

 4. במקטע תצוגת Project Web Access, בחר בתיבת הסימון גליון הזמנים ישתמש במעקב זמנים רגיל של שעות נוספות ושעות שלא ניתן לחייב בגינן כדי לאפשר לחברי צוות לשלוח שעות נוספות ושעות שלא ניתן לחייב בגינן. חברי צוות יוכלו עדיין לשלוח זמנים עבור העבודה המתוזמנת שלהם.

 5. במקטע מצב ברירת מחדל של יצירת גליון זמנים, ציין אילו נתונים ייכללו בגליון הזמנים המשמש כברירת מחדל:

  • בחר באפשרות הקצאות פעילויות נוכחיות כדי לבצע קדם-אכלוס של גליונות זמנים במידע אודות הקצאות הפעילויות של חברי הצוות.

  • בחר באפשרות פרוייקטים נוכחיים כדי לבצע קדם-אכלוס של גליונות זמנים במידע אודות הפרוייקטים הנוכחיים של חברי הצוות.

  • בחר באפשרות ללא קדם-אכלוס כדי ליצור גליונות זמנים ריקים עבור חברי צוות.

 6. במקטע יחידות עמודות של רשת גליון זמנים, ציין אם ברירת המחדל של יחידות המעקב של גליון הזמנים הן ימים או שבועות.

 7. במקטע יחידות ברירת מחדל של דיווח, ציין אם יחידות הזמן בתוך תקופות הזמן מדווחות בשעות או ימים.

  כדי לציין את כמות השעות המרכיבות יום עבודה מלא, הקלד את השעות בתיבה מספר השעות ביום סטנדרטי של גליון זמנים הוא.

 8. במקטע מגבלות דיווח שעתי, ציין את מספר השעות המרבי והמזערי המורשים בגליון זמנים וגם את המספר השעות המרבי שניתן לדווח ביום. אם חברי צוות ידווחו על שעות מעבר למגבלות אלה, יופיעו שגיאות בגליונות הזמנים שלהם כשהם ישלחו אותם.

  אם אין ברצונך להגדיר מגבלות דיווח שעתי מרביות או מזעריות, הקלד 999 כדי לייצג מספר שעות בלתי מוגבל או הקלד 0 כדי לייצג שאין זמן מזערי. הקלדה של 0 מבטלת בפועל את מגבלות הדיווח.

  עצה: באפשרותך לציין את מספר ברירת המחדל של השעות ביום, עד 999 שעות לכיסוי שעות הדיווח הדרושות עבור צוות.

 9. במקטע מדיניות גליון זמנים, ציין את הפריטים הבאים:

  • בחר באפשרות אפשר דיווח זמן עתידי כדי לאפשר לחברי צוות לרשום זמנים עבור תקופות בעתיד.

  • בחר בתיבת הסימון אפשר פריטי שורה לא מאומתים של גליון זמנים כדי להרשות לחברי צוות ליצור ערכי גליון זמנים עבור פרוייקטים או פעילויות שלא נמצאים ב- Microsoft Office Project Server 2007.

   הערה: יש לבחור בתיבת סימון זו אם אתה משתמש רק בגליון זמנים ואינך עוקב אחר פעילויות פרוייקט באמצעות מצב פעילות.

 10. במקטע ביקורת, לחץ על תיבת הסימון הפעל ביקורת גליון זמנים כדי ליצור רישום מפורט של כל השינויים שנעשו בגליון זמנים.

  עצה: לחץ על מחק יומן רישום כדי לנקות את יומן הרישום.

 11. במקטע ניתוב אישור, לחץ על תיבת הסימון ניתוב אישור קבוע כדי למנוע מחברי צוות לציין באופן ידני את המאשר הבא בעת שליחת גליון הזמנים שלהם.

לראש הדף

הגדרת מצב פעילות

 1. בהפעלה המהירה, לחץ על הגדרות שרת.

 2. בעמוד הגדרות שרת, לחץ על הגדרות ותצוגה של פעילויות.

 3. במקטע שיטת מעקב, בחר את שיטת המעקב שמייצגת בצורה הטובה ביותר את אופן הדיווח של חברי צוות לגבי ההתקדמות בפעילויות הפרוייקט שלהם.

  עצה: אם ברצונך שלמנהלי פרוייקט תהיה אפשרות לציין שיטות דיווח שונות עבור הפרוייקטים שלהם, נקה את תיבת הסימון כפה על מנהלי פרוייקט להשתמש בשיטת דיווח ההתקדמות שצוינה לעיל בכל הפרוייקטים. עם זאת, הדרישה לשיטת דיווח זהה מבטיחה עקביות בדוחות שמציגים נתונים ברחבי הארגון.

 4. במקטע הגנה על עדכוני משתמש, ציין את אופן הביצוע הרצוי של עדכוני נתונים בפועל:

  • כדי להגביל את מנהל הפרוייקט ממצב פעילות של חבר צוות, בחר בתיבת הסימון הגבל עדכונים של Project Web Access.

  • כדי לדרוש שחברי צוות ירשמו נתונים בפועל על-ידי סינכרון של מצב הפעילות שלהם עם גליון הזמנים שלהם תחילה, בחר בתיבת הסימון הזנת זמנים לפי גליון זמנים בלבד. משתמשים יסנכרנו כדי לעדכן פעילויות. אם תיבת סימון זו נבחרת, ניתן להזין מצב פעילות רק על-ידי לחיצה על יבא גליון זמנים. לאחר ייבוא של נתוני גליון הזמנים, אין אפשרות לערוך את הזמן בתוך עמודי מצב פעילות.

 5. במקטע הגדרת פעילויות נוכחיות, הקלד את מספר הימים בו צריך לתזמן השלמת פעילות כדי שהיא תופיע כברירת מחדל ותיחשב כעדכנית ברשימת הפעילויות של חברי הצוות.

 6. במקטע הפעלת תצוגת גנט של חברי צוות, בחר בתיבת הסימון אפשר תצוגת גנט של ActiveX לכל המשתמשים אם ברצונך לאפשר למשתמשים גישה לפקדי ActiveX הדרושים כדי להשתמש בתצוגת גנט פעילויות בעמוד מרכז פעילויות.

מדוע אין באפשרותי לבצע פעולות מסוימות ב- Project Web Access?

בהתאם להגדרות הרשאות שבו השתמשת כדי להיכנס ל- Project Web Access, לא תוכל לראות או להשתמש בתכונות מסוימות. כמו כן, למה שאתה רואה דפים מסוימים עשויות להיות שונות מאלה שמתועדים אם מנהל השרת שלך התאמה אישית של Project Web Access ו- תבצע התאמה אישית של העזרה בהתאם.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×