הגדרה, ניקוי או הסרה של עצירות טאב

הגדרה, ניקוי או הסרה של עצירות טאב

באפשרותך להשתמש בעצירות טאב כדי ליצור מסמכים קלים לעיצוב. באמצעות אפשרויות פריסת המסמך ב- Word, תוכל ליצור, לדוגמה, תוכן עניינים או אינדקס מבלי לקבוע עצירת טאב יחידה.

Word מספק גם טבלה, כותרת עליונה וכותרת תחתונה, עמוד שער ואפשרויות אחרות של פריסת עמוד מעוצבים מראש. אפשרויות אלה הופכות את הוספת עצירות הטאב למיותרת.

עצה: כדי להתאים לגירסאות שונות של Word, הליכים רבים מפנים אל "בכרטיסיה בית". עבור Word 2016, ניתן גם להשתמש בכרטיסיה פריסה. עבור Word 2013,‏ Word 2010 ו- Word 2007, ניתן גם להשתמש בכרטיסיה פריסת עמוד.

ללא קשר לגירסה של Word שבה אתה משתמש, ההליך להגדרה (הוספה) של עצירות טאב בסרגל האופקי זהה. כברירת מחדל, בסרגל לא קיימות עצירות טאב בעת פתיחה של מסמך ריק חדש. עם זאת, קיימת הגדרת מרווח בין טאבים המוגדרת כברירת מחדל כל חצי אינץ'.

לפני שתתחיל לקבוע (להוסיף) עצירות טאב, מומלץ להכיר את בורר הטאבים ואת עצירות הטאב הזמינות.

בבורר הטאב, בחר אחת משבע כרטיסיות -- לשמאל, למרכז, לימין, עשרוני, קו, כניסת שורה ראשונה, כניסה תלויה -- להגדרה בסרגל.

בורר הטאבים הוא התיבה הקטנה בקצה הימני ביותר של הסרגל. באפשרותך ללחוץ על בורר הטאבים כדי לגלות כל טאב המתואר בשלב הבא.

תמונת טאב

טאב שמאלי

טקסט מיושר לימין עצירת הטאב.

לחצן 'טאב ממורכז'

טאב מרכזי

טקסט ממורכז בעת ההקלדה.

תמונת טאב

טאב ימני

טקסט מיושר לימין ומתרחב לשמאל.

תמונת טאב

טאב עשרוני

מספרים מיושרים לשמאל הנקודה העשרונית. לא ניתן להשתמש בטאב העשרוני כדי ליישר מספרים מסביב לתו אחר, כגון מקף או סימן אמפרסנד.

לחצן 'טאב קו'

הכרטיסיה 'סרגל'

בטקסט לא ממוקם טאב קו. במקום זאת, מתווסף סרגל אנכי במיקום הטאב.

תמונת לחצן

כניסת שורה ראשונה

כניסת שורה ראשונה, הממוקמת בחלק העליון של הסרגל, מאפשרת לך להסיט פנימה את הטקסט בשורה הראשונה של פיסקה.

תמונת לחצן

כניסה תלויה

הכניסה התלויה, הממוקמת בחלק התחתון של הסרגל, מאפשרת לך להסיט פנימה את הטקסט בשורה השניה של הפיסקה ובכל השורות שאחריה.

דרך מהירה לקביעה של עצירת טאב במסמך היא לבחור עצירת טאב וללחוץ על המיקום בסרגל שבו אתה מעוניין שהטאב יופיע.

הסרגל במסמך Word מוצג עם כרטיסיות.

 • בקצה הימני ביותר של הסרגל, לחץ על עצירת הטאב בבורר הטאבים הרצוי ולאחר מכן לחץ על המיקום בסרגל שבו אתה מעוניין לקבוע את הטאב.

  הערה: אינך רואה את הסרגל בחלק העליון של המסמך? לחץ על תצוגה > סרגל. אם ברצונך לראות את תווי עצירת הטאב במסמך, בכרטיסיה בית, בחר הצג/הסתר תמונת לחצן .

עצות

 • כדי להזיז טאב שהגדרת, גרור אותו למיקום חדש בסרגל.

 • כדי לזהות את המיקום המדויק שבו ניתן לקבוע עצירת טאב, לחץ פעמיים על הכרטיסיה. תיבת הדו-שיח טאבים נפתחת ומציגה את המיקום המדויק בתיבת מיקום עצירת הטאב.

 • כדי לאשר את היישור של טקסט שיצרת עם עצירות הטאב שהגדרת, הקש Tab.

 • בעת בחירת פיסקאות מרובות, רק הטאבים מהפיסקה הראשונה מוצגים בסרגל.

ניתן להסיר במהירות עצירת טאב כלשהי שהגדרת בסרגל האופקי.

הערה: אם אינך רואה את הסרגל בחלק העליון של המסמך, לחץ על תצוגה > סרגל. אם אינך רואה את תו עצירת הטאב במסמך, בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על הצג/הסתר תמונת לחצן .

 • גרור עצירת טאב מן הסרגל כדי להסיר אותה.

  טאב מסומן בסרגל.

  הערה: כאשר תשחרר את לחצן העכבר, עצירת הטאב תיעלם והטקסט יזוז אל מיקום הטאב הבא או אל מרווח הטאב המוגדר כברירת מחדל - כל חצי אינץ'.

התמונה הבאה מציגה טקסט המיושר לפי עצירות טאב שנוספו למסמך - עצירת טאב המיושרת לימין ב- ‎0.75 אינץ' ועצירת טאב המיושרת לשמאל ב- 1.25 אינץ'.

דוגמה המציגה טקסט שמיושר לפי עצירות טאב בסרגל.

לאחר הסרת עצירות הטאב, הטקסט זז למיקומי הטאב המוגדרים כברירת מחדל של כל חצי אינץ', כפי שמופיע בתמונה הבאה.

דוגמה המציגה טקסט לאחר הסרת עצירות טאב. .

ניתן לקבוע טאבים באמצעות תיבת הדו-שיח טאבים. באמצעות תיבת הדו-שיח טאבים, אתה מקבל מיקומי טאב מדויקים יותר ויכול גם להוסיף תו מסוים (מסלול) לפני הטאב.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה ולאחר מכן לחץ על טאבים.

  מפעיל תיבת הדו-שיח 'פיסקה'

 2. בתיבה מיקום עצירת טאב, הזן את המיקום (מידה) בסרגל במקום שבו ברצונך לקבוע את עצירת הטאב.

  תיבת הדו-שיח 'טאבים'

 3. תחת יישור, בחר שמאל, מרכז, ימין, עשרוני, או קו.

 4. תחת מסלול, בחר 1 ללא, 2 נקודות, 3 מקפים, או 4 קו תחתון לקביעה של – במקרה של אפשרויות 2, 3 ו- 4 - סדרת תווים המקשרת, לדוגמה, כותרת מקטע עם מספר עמוד.

  דוגמה לשימוש במסלול מנוקד

 5. לחץ על קבע > אישור.

ניתן לנקות את כל עצירות הטאב שאתה קובע, או פשוט לנקות עצירה אחת או יותר.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה ולאחר מכן לחץ על טאבים.

 2. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • כדי לנקות עצירת טאב יחידה, ברשימה מיקום עצירת טאב, בחר מיקום עצירת טאב, לחץ על נקה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   האפשרויות בתיבת הדו-שיח 'טאבים' מוצגות.

  • כדי לנקות את כל עצירות הטאב, לחץ על נקה הכל > אישור.

ניתן גם להשתמש בחיפוש והחלפה כדי לנקות טאבים. ראה הסרת מרווח ברירת המחדל עבור טאבים לקבלת פרטים.

ניתן להוסיף כניסת שורה ראשונה או כניסה תלויה. באמצעות כניסת שורה ראשונה, ניתן להגדיר את השורה הראשונה של טקסט בפיסקה וליישר לשמאל את כל השורות הבאות אחריה. עם כניסה תלויה, השורה השניה של טקסט בפיסקה וכל השורות הבאות אחריה מוסטות פנימה יותר מהשורה הראשונה.

דוגמה של פיסקה תלויה

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור את כניסת שורה ראשונה תמונת לחצן בחלק העליון של הסרגל למיקום שבו אתה מעוניין שתתחיל השורה הראשונה של פיסקה.

  • גרור את כניסה תלויה תמונת לחצן , הממוקמת בתחתית הסרגל, למיקום שבו אתה מעוניין שתתחיל השורה השניה של פיסקה וכל השורות הבאות אחריה.

  הערה: אם אינך רואה את הסרגל בחלק העליון של המסמך, לחץ על תצוגה > סרגל.

מסלולים הם התווים המיוחדים הללו — נקודות, מקפים, קווים תחתונים — שיוצרים קישור חזותי בין עצירות טאב. לעתים קרובות נעשה שימוש במסלולים בתוכן עניינים או באינדקס.

הערה: אם ברצונך להשתמש בעצירות טאבים ובמסלולים כדי לעצב תוכן עניינים, שקול להשתמש ב- Word כדי ליצור תוכן עניינים באופן אוטומטי.

 1. הקלד את הטקסט שברצונך שיופיע לפני המסלול.

 2. בסרגל האופקי, קבע את עצירת הטאב הרצויה ולאחר מכן לחץ עליה פעמיים.

 3. בתיבת הדו-שיח טאבים, תחת מסלול, בחר 1 ללא, 2 נקודות, 3 מקפים, או 4 קו תחתון לקביעה של סדרת תווים - במקרה של אפשרות 2, 3 ו- 4 – כדי ליצור קישור בין עצירות טאב.

  דוגמה לשימוש במסלול מנוקד

 4. לחץ על אישור ולאחר מכן הקש Tab.

עצה: בעת הקשה על Enter כדי להתחיל שורה חדשה, עצירת הטאב המעוצבת זמינה.

אם אתה קובע עצירות טאב באופן ידני, עצירות הטאב המוגדרות כברירת מחדל מופרעות על-ידי עצירות הטאב הידניות שקבעת. עצירות טאב ידניות המוגדרות בסרגל עוקפות את הגדרות ברירת המחדל של עצירות טאב. זכור כי עצירות טאב המוגדרות כברירת מחדל נקבעות כל חצי אינץ'.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח פיסקה.

 2. בתיבת הדו-שיח פיסקה, לחץ על טאבים.

 3. בתיבת הדו-שיח כרטיסיות, בתיבה ברירת מחדל של עצירות טאב.

  • הזן את הכמות (יחידת מידה) של הרווח הרצוי בין עצירות טאב.

  • לחץ על החץ למעלה או החץ למטה ובחר יחידת מידה רגילה (לדוגמה, ‎‎‎‎‏‎.4"‎‏‎‏‎).

 4. לחץ על אישור.

באפשרותך להסיר את מרווח ברירת המחדל עבור טאבים ולמחוק את תווי עצירות הטאב במסמך על-ידי בחירה ומחיקה ידנית שלהם. לחלופין, באפשרותך להשתמש בחיפוש והחלפה כדי להסיר כמה עצירות טאב או את כל עצירות הטאב.

 1. בכרטיסיה בית, לחץ על החלף.

 2. הקלד ‎^t בתיבה חפש את והשאר את התיבה החלף ב ריקה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק טאב אחד בכל פעם, לחץ על חפש את הבא ולאחר מכן על החלף כדי לעבור על המסמך.

  • כדי למחוק את כל הטאבים בו זמנית, לחץ על החלף הכל.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×