הגדרה ועריכה של סוגי נתונים בדיאגרמות מודל של מסד נתונים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

ניתן להתייחס לסוגי נתונים כאל כללים המגבילים את סוגי המידע שאפשר להזין בכל עמודה של טבלה במסד נתונים. לדוגמה, אם ברצונך לוודא שלא יוזן שם בשדה שאמור לכלול תאריכים בלבד, הגדר את סוג הנתונים בשדה זה לסוג הנתונים תאריך. בעת יצירה ראשונית של טבלה, סוגי הנתונים מוגדרים עבור כל עמודה בחלון מאפייני מסד נתונים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הגדרת סוגי נתונים עבור העמודות בטבלה מודל מסד נתונים

בחירה בין סוגי נתונים נייד ובאופן פיזי

שינוי הערכה של סוגי נתונים פיזיים זמינה

יצירת סוג נתונים מוגדר על-ידי המשתמש

הגדרת סוג אוסף עבור עמודה

יצירת סוג נתונים מורכב עם הצורה סוג

הקצאת סוג נתונים מורכב לעמודה

יצירת טבלה מסווגת

הגדרת סוגי נתונים עבור עמודות בדיאגרמת מודל של מסד נתונים

 1. לחץ פעמיים על הצורה עבור הטבלה המכילה את העמודות שעבורן ברצונך להגדיר סוגי נתונים.

 2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

 3. לחץ על תא בעמודה סוג נתונים שברצונך לשנות.

 4. לחץ על החץ למטה לצד סוג הנתונים הנוכחי ובחר בסוג נתונים אחר מהרשימה.

לראש הדף

בחירה בין סוגי נתונים יבילים לבין סוגי נתונים פיזיים

סוגי נתונים יבילים הם סוגים המוגדרים באופן כללי הממופים לסוגים דומים ותואמים של נתונים פיזיים במערכות שונות של מסדי נתונים. סוגי נתונים פיזיים הם סוגי הנתונים הנתמכים במסד הנתונים המשמש כיעד. לדוגמה, אם מנהל מסד הנתונים מוגדר כ- Access, כל סוגי הנתונים הזמינים ב- Microsoft Office Access יהיו זמינים כסוגי נתונים פיזיים במודל שלך.

 1. לחץ פעמיים על הצורה עבור הטבלה בה נמצאות העמודות שעבורן ברצונך להגדיר את סוגי הנתונים.

 2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

 3. מתחת לרשימת העמודות, לחץ על סוגי נתונים יבילים או על סוגי נתונים פיזיים.

  • סוגי נתונים יבילים הם סוגים המוגדרים באופן כללי הממופים לסוגים דומים ותואמים של נתונים פיזיים במערכות שונות של מסדי נתונים.

  • סוגי נתונים פיזיים נקבעים על-ידי מנהל מסד הנתונים המוגדר עבור המודל. כדי להבין עוד אודות סוגי הנתונים עבור מנהל מסד הנתונים, עיין בתיעוד המצורף שלו עבור מערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) המשמשת כיעד.

לראש הדף

שינוי הערכה הזמינה של נתונים פיזיים

מערכות ניהול מסדי נתונים שונות תומכות בסוגים שונים של נתונים פיזיים. לדוגמה, אם מנהל מסד הנתונים מוגדר ל- Access, כל סוגי הנתונים הזמינים ב- Access יהיו זמינים כסוגי נתונים פיזיים במודל שלך. אם אינך רואה את סוגי הנתונים שאתה אמור לראות, ייתכן שתצטרך לשנות את מנהל ההתקן המוגדר בתיבת הדו-שיח אפשרויות מנהל התקן.

כדי להשתמש בערכת סוגי הנתונים עבור ה- DBMS במודל שלך, הגדר את מנהלי ההתקנים למערכת זו בתיבת הדו-שיח אפשרויות מנהל התקן.

 1. קבע איזה מנהל מסד נתונים מוגדר עבור הדיאגרמה.

  • לחץ פעמיים על טבלה, ובחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

  • הבט מתחת לרשימת העמודות, לצד הבחירות עבור סוגי נתונים פיזיים ויבילים.

  • שים לב למערכת ניהול מסד הנתונים המשמשת כיעד המוצגת בסוגריים.

 2. שנה את מנהל מסד הנתונים המשמש כיעד.

  • בתפריט מסד נתונים, הצבע על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על מנהלי התקנים.

  • בכרטיסיה מנהלי התקנים, בחר במנהל ההתקן של Visio עבור מערכת ניהול מסד הנתונים המשמשת כיעד.

  • לחץ על התקנה ובחר בתיבת הסימון של מנהל ה- ODBC המתאים.

לראש הדף

יצירת סוג נתונים המוגדר על-ידי המשתמש

סוגי נתונים המוגדרים על-ידי המשתמש הם סוגי נתונים מותאמים אישית שבאפשרותך ליצור ולעשות בהם שימוש חוזר במודל מסד הנתונים בו הם נוצרו. יהיה בכך צורך, לדוגמה, אם בטבלה שלך קיימת עמודה בעלת סוג הנתונים מספר המשמשת למעקב אחר נכסים. עם זאת, ידוע לך שייתכן שמערכת המעקב אחר הנכסים תשתנה ממערכת המבוססת על מספרים למערכת המבוססת על תווים. אם תשתמש בסוג נתונים המוגדר על-ידי המשתמש, תוכל בכל עת לשנות את המאפיינים שלו ממספר לתו. פעולה זו תשנה את כל העמודות המושפעות מסוג נתונים זה, אך לא תשנה עמודות אחרות בעלות סוג הנתונים מספר.

 1. בתפריט מסד נתונים, לחץ על סוגים מוגדרים על-ידי המשתמש.

 2. בתיבת הדו-שיח סוגים מוגדרים על-ידי המשתמש, לחץ על הוספה.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת סוג חדש שמגדיר המשתמש, הזן שם.

 4. כדי לבסס את סוג הנתונים החדש על סוג נתונים קיים, בחר בתיבת הסימון העתק מתוך ולאחר מכן בחר בשם של סוג נתונים קיים המוגדר על-ידי המשתמש.

 5. לחץ על אישור. ציין מאפיינים של סוגי נתונים יבילים עבור סוג הנתונים.

 6. לחץ על אישור.

לראש הדף

הגדרת סוג אוסף עבור עמודה

סוגי אוסף מאפשרים אחסון של ערכים מרובים בשדה. לדוגמה, אם ברשותך טבלה המכילה מידע אודות מוסיקה, ייתכן שתרצה סוג אוסף עבור ז'אנרים הכולל קלאסי, פופולרי ומוסיקה עממית. סוגי אוסף יכולים למטב את הביצועים של מסד נתונים על-ידי אחסון נתונים בישות אחת במקום על-ידי שימוש במפתחות זרים וטבלאות משנה.

 1. לחץ פעמיים על הטבלה המכילה את העמודה שברצונך לציין כסוג אוסף.

 2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

 3. לחץ על העמודה שברצונך להגדיר כסוג אוסף ולאחר מכן לחץ על עריכה.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני עמודה, לחץ על הכרטיסיה אוסף ולאחר מכן בחר באחד מסוגי האוסף הבאים:

  • קבוצת ערכים לא מסודרת ולא חוזרת (ערכה) מאפשר למופעי אוכלוסיה של שדה בעמודה לכלול ערכים מרובים, אך על כל ערך להיות ייחודי. לערכים אין קריטריוני סינון משויכים; לפיכך הם אינם מסודרים.

  • קבוצת ערכים מסודרת (רשימה) יוצר אוסף מסודר של רכיבים המאפשר רכיבים כפולים. כל רכיב באוסף הוא בעל מיקום סידורי. מיקום סידורי הוא מיקום שלפיו ניתן לגשת אל ערך. כיוון שקיימת האפשרות ששני ערכים יהיו זהים, הם מובדלים באמצעות המיקומים הסידוריים שלהם.

  • קבוצת ערכים לא מסודרת וחוזרת (רב-ערכה) יוצר אוסף של רכיבים שיכולים להכיל ערכים כפולים. לערכים אין מיקומים סידוריים.

 5. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני עמודה.

לראש הדף

יצירת סוג נתונים מורכב עם הצורה סוג

תבנית דיאגרמת המודל של מסד הנתונים תומכת במודלים יחסיים ובמודלים יחסיים של אובייקטים של מסדי נתונים, כך שבאפשרותך לעבוד גם עם סוגי נתונים פשוטים וגם עם סוגי נתונים מורכבים. סוגי נתונים פשוטים, הנמצאים בשימוש מסדי נתונים יחסיים ומסדי נתונים יחסיים של אובייקטים, תומכים בערך נתונים אחד בכל עמודה. מסדי נתונים יחסיים של אובייקטים תומכים גם בסוגי נתונים מורכבים, בהם עמודה יכולה להכיל ערכים או שדות מרובים; לכל שדה יכול להיות סוג נתונים שונה. לדוגמה, ייתכן שתגדיר כתובת כסוג נתונים מורכב המכיל עמודות עבור רחוב, עיר, מדינה ומיקוד.

 1. גרור צורת סוג מהסטנסיל אובייקט יחסי אל תוך דיאגרמת המודל של מסד הנתונים.

 2. לחץ פעמיים על הצורה סוג כדי לפתוח את החלון מאפייני מסד נתונים ולאחר מכן, תחת קטגוריות, לחץ על שדות.

 3. לחץ בתוך שורה ריקה והחל להקליד שם פיזי חדש כדי להוסיף שדה.

 4. ציין סוג נתונים על-ידי הקלדה או בחירה של סוג נתונים מתוך הרשימה עבור שדה זה.

 5. כדי למנוע ערכי null, בחר בתיבת הסימון בעמודה נדרש.

 6. כדי להגדיר את סוג כבעל שם, ייחודי או תחום, תחת קטגוריות, לחץ על הגדרה.

 7. בחר באפשרויות הרצויות:

  • סוג שורה בעל שם בחר באפשרות זו כדי לציין שהסוג אינו כינוי של סוג אחר.

  • סוג ייחודי בחר באפשרות זו כדי לציין שהסוג מבוסס על סוג אחר ויש לו ייצוג זהה לסוג עליו הוא מבוסס, אך הוא סוג ייחודי בפני עצמו.

   אם תבחר באפשרות זו, לא תוכל לבחור באפשרויות בקטגוריה שדות.

  • תחום בחר באפשרות זו כדי לציין שהסוג הוא כינוי של סוג אחר; זהו ייצוג עקיף של אותו הסוג.

   אם תבחר באפשרות זו, האפשרות סוג אוסף כינויים הופכת לזמינה ולא תוכל לבחור באפשרויות בקטגוריה שדות.

  • סוג אוסף כינויים (גלויה רק אם האפשרות תחום נבחרה) בחר באפשרות כדי לציין האם הערך של תכונה הוא אוסף של ערך, ערכה, רשימה או רב-ערכה בודדים. במסדי נתונים יחסיים, כל סוגי אוסף תכונות הם ערכים בודדים. מסדי נתונים יחסיים של אובייקטים מאפשרים לך לציין את סוגי האוסף הנוספים.

לראש הדף

הקצאת סוג נתונים מורכב לעמודה

אם תיצור סוג מורכב עם הצורה סוג, באפשרותך להקצות אותו לעמודה וכך להגדיר את העמודה כעמודה המכילה את כל העמודות מסוג זה. לדוגמה, ייתכן שתהיה לך טבלה המכילה את העמודות מזהה, שם, כתובת, אשר בה הכתובת היא סוג המורכב מהעמודות רחוב, עיר, מדינה ומיקוד.

 1. לחץ פעמיים על הטבלה בה ברצונך להשתמש בסוג הנתונים המורכב.

 2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

 3. לחץ על החץ למטה לצד סוג הנתונים הנוכחי ובחר סוג אחר מהרשימה.

לראש הדף

יצירת טבלה מסווגת

אם תיצור סוג מורכב עם הצורה סוג, באפשרותך להקצות אותו לטבלה ובכך להגדיר את כל העמודות בטבלה המבוססות על סוג זה. לדוגמה, אם יש לך סוג עם העמודות אחד, שתיים ושלוש, באפשרותך להקצות סוג זה לטבלה והטבלה תכיל באופן אוטומטי את העמודות האלה.

הערה: פעולה זו אפשרית רק בטבלה ריקה.

 1. גרור צורת ישות אל דיאגרמת המודל.

 2. לחץ פעמיים על הטבלה, ובחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על הגדרה.

 3. לחץ על החץ למטה לצד סוג הנתונים הנוכחי ובחר סוג אחר מהרשימה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×