הגדרה או שינוי שולי עמוד ב- Word

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

ב- Word for Mac, באפשרותך להתאים אישית את שולי העמוד מוגדרות מראש.

Word מגדיר באופן אוטומטי שוליים בדף אחד אינץ סביב כל עמוד. בלחיצות ספורות באפשרותך לבחור שוליים שונים, או ליצור משלך. באפשרותך גם להגדיר שוליים לעמודי ספר, אפשר הנוספים שולי רווח לאפשר איגוד המסמך, ולשנות כיצד נמדדים שוליים.

במאמר זה

בחירת הגדרת שוליים מוגדרת מראש

יצירת שוליים מותאמים אישית

קביעת שוליים עבור פריסה של עמודי ספר

הוספת שוליים לכריכה עבור מסמכים כרוכים

שינוי יחידת המידה של השוליים

בחירת הגדרת שוליים מוגדרת מראש

 1. לחץ על פריסה >‏ שוליים.

  האפשרות 'שוליים' מסומנת בכרטיסיה 'פריסה'.

  גלריית שוליים מופיעה כאשר שוליים רגילים של אינץ' אחד נבחרים כבר.

 2. כדי לשנות את השוליים, לחץ על אחת האפשרויות האחרות בגלריית שוליים. כל אחת מהן מציגה את מידות השוליים.

  גלריית שוליים מוצג

הערות: 

 • אם המסמך שלך מכיל מקטעים מרובים, השוליים החדשים יחולו רק על המקטע שבו אתה נמצא, או על מספר המקטעים שבחרת.

 • אם אתה מעוניין השוליים החדשים תהיה ברירת המחדל בכל פעם שאתה פותח את Word, לחץ על שוליים > שוליים מותאמים אישית (בחלק התחתון של הגלריה שוליים ). בכרטיסיה שוליים בתיבת מסמך, לחץ על ברירת מחדל בפינה השמאלית התחתונה של תיבת ולאחר מכן לחץ על כן.

יצירת שוליים מותאמים אישית

אם אף אחת מאפשרויות השוליים הרגילות אינה מתאימה לך, הגדר שוליים משלך.

 1. לחץ על פריסת > שוליים > שוליים מותאמים אישית (בחלק התחתון של הגלריה שוליים ).

 2. בכרטיסיה שוליים, הזן את הערכים שהרצויים.

  הערה: אם אתה מעוניין השוליים החדשים תהיה ברירת המחדל בכל פעם שאתה פותח ב- Word, בכרטיסיה שוליים בתיבת מסמך, לחץ על ברירת מחדל בפינה השמאלית התחתונה של תיבת ולאחר מכן לחץ על כן.

קביעת שוליים עבור פריסה של עמודי ספר

השתמש בשוליים משוקפים כדי להגדיר עמודי ספר במסמכים דו-צדדיים, כגון ספרים או כתבי עת, כך שהשוליים של העמוד הימני יהיו תמונת מראה של השוליים של העמוד השמאלי.

 1. לחץ על פריסה >‏ שוליים.

 2. לחץ על שיקוף.

  הערה: כדי לשנות את רוחב השוליים המשוקפים, לחץ על שוליים מותאמים אישית בתחתית גלריית שוליים. הזן ערכים חדשים בתיבות פנימיים וחיצוניים.

הוספת שוליים לכריכה עבור מסמכים כרוכים

שוליים לכריכה מוסיפים מרווח נוסף לשוליים הצדדיים, לשוליים העליונים או לשוליים הפנימיים של מסמך שבכוונתך לכרוך. הם עוזרים להבטיח שהכריכה לא תסתיר טקסט.

 1. לחץ על פריסה >‏ שוליים >‏ שוליים מותאמים אישית.

 2. בתיבה שוליים לכריכה, הזן רוחב עבור השוליים לכריכה.

שינוי יחידת המידה של השוליים

הגדר את יחידת המידה של השוליים באופן השימושי ביותר עבורך: אינצ'ים, סנטימטרים, מילימטרים, נקודות או פיקות.

 1. בתפריט Word, לחץ על העדפות ולאחר מכן תחת עריכה וכלי הגהה, לחץ על כללי.

 2. בתיבה הצג מידות ביחידות של, בחר את היחידה שהרצויה.

עוד אודות שוליים

 • כדי לשנות את השוליים מנקודה מסוימים קדימה במסמך, בחר את הטקסט, לחץ על פריסת > שוליים > שוליים מותאמים אישית. לאחר מכן, בכרטיסיה שוליים, הזן את הערכים עבור השוליים הרצוי ולאחר תחת החל על, לחץ על נקודה זו ואילך.

 • אם תחיל שוליים על טקסט שנבחר, Word יוסיף באופן אוטומטי מעברי מקטע לפני הטקסט ואחריו. אם המסמך כבר מחולק למקטעים, באפשרותך ללחוץ בתוך מקטע או לבחור מקטעים מרובים ולאחר מכן לשנות את השוליים.

 • רוב המדפסות דורשות רוחב מינימלי עבור הגדרות שוליים, מכיוון שהם אין אפשרות להדפיס עד לקצה העמוד. אם תנסה להגדיר שוליים צרים מדי, מופיעה הודעה המציינת אחד או יותר מהשוליים נמצאים מחוץ לאזור ההדפסה של העמוד. לחץ על תקן כדי להגדיל באופן אוטומטי את רוחב השוליים. הגדרות השוליים המינימליות תלויות במדפסת שלך, מנהל המדפסת וגודל נייר. בדוק במדריך המדפסת שלך כדי ללמוד אודות הגדרות השוליים המינימליות.

למידע נוסף

הוספה, מחיקה או שינוי של מעבר מקטע

שינוי יחידת המידה ב- Word for Mac

הוספת כניסות ומרווחים ב- Word

שינוי שולי העמוד עבור מסמך שלם

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה פריסה, תחת שוליים, לחץ על שוליים.

  הכרטיסיה 'פריסה', הקבוצה 'שוליים'

 3. בתפריט המוקפץ שוליים, בחר את השוליים הרצויים, או לחץ על שוליים מותאמים אישית כדי לציין הגדרות שוליים משלך.

  עצות: 

  • כדי לשנות את השוליים באמצעות סרגל אופקי או סרגל אנכי, הצבע על גבול השוליים ולאחר מכן כאשר המצביע משתנה סרגל אופקי בסמן שוליים או סמן שוליים (אנכי) , גרור את הגבול השוליים.

  • כדי לציין מידות שוליים מדויקות, החזק את מקש OPTION לחוץ בזמן שאתה גורר את גבול השוליים. הסרגל מציג את מידות השוליים.

שינוי שולי העמוד עבור חלק ממסמך

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בחר את הטקסט או חלק מהמסמך שעבורו ברצונך לשנות את השוליים.

 3. בכרטיסיה פריסה, תחת שוליים, לחץ על שוליים ולאחר מכן לחץ על שוליים מותאמים אישית.

  הכרטיסיה 'פריסה', הקבוצה 'שוליים'

 4. הגדר את השוליים הרצויים.

 5. בתפריט המוקפץ החל על, לחץ על טקסט נבחר.

  Word מוסיף באופן אוטומטי מעבר מקטע לפני ואחרי הטקסט עם הגדרות השוליים החדשות.

  עצה: אם המסמך שלך יודפס בשני הצדדים של כל עמוד, בחר את תיבת הסימון שוליים משוקפים כדי להתאים את השוליים עבור העמוד הימני והעמוד השמאלי בו-זמנית.

הוספת כניסת פיסקה כדי לשנות את השוליים שלה

באפשרותך לשנות את השוליים עבור פיסקאות בודדות על-ידי שינוי הכניסה הימנית והשמאלית.

 1. בחר את הפיסקאות שברצונך להסיט פנימה.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על פיסקה.

 3. בכרטיסיה כניסות ומרווחים, תחת כניסה, הזן את כמות השטח הרצויה עבור הסטת הפיסקה בתיבות ימין ושמאל.

הגדרת שוליים כברירת מחדל עבור כל המסמכים החדשים

בעת יצירת מסמך חדש, Word מחיל את הגדרות השוליים המהוות ברירת מחדל המאוחסנות בתבנית (Normal.dotm). אם אתה משתמש לעתים קרובות בהגדרות שוליים השונות מהגדרות ברירת המחדל, באפשרותך להגדיר ברירות מחדל חדשות ש- Word ישתמש בהן בעת יצירת מסמך חדש.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה פריסה, תחת שוליים, לחץ על שוליים ולאחר מכן לחץ על שוליים מותאמים אישית.

  הכרטיסיה 'פריסה', הקבוצה 'שוליים'

 3. בתיבות עליונים, תחתונים, שמאליים ו ימניים, הגדר את השוליים הרצויים ולאחר מכן לחץ על ברירת מחדל.

 4. כאשר תתבקש, לחץ על כן כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל עבור פריסת המסמך.

הרחבת שוליים כדי להתאים איגוד

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה פריסה, תחת שוליים, לחץ על שוליים ולאחר מכן לחץ על שוליים מותאמים אישית.

  הכרטיסיה 'פריסה', הקבוצה 'שוליים'

 3. בתיבה שוליים לכריכה, הזן ערך עבור שוליים לכריכה.

  שטח נוסף מתווסף לשוליים בצד האיגוד של כל עמוד.

  עצות: 

  • כדי להגדיר שוליים לכריכה עבור חלק ממסמך, בחר את הטקסט ולאחר מכן שנה את השוליים לכריכה כפי שמוצג לעיל. בתפריט המוקפץ החל על, לחץ על טקסט נבחר. Word מוסיף באופן אוטומטי מעבר מקטע לפני ואחרי הטקסט עם הגדרות השוליים החדשות.

  • אם המסמך שלך יודפס בשני הצדדים של כל עמוד, בחר את תיבת הסימון שוליים משוקפים כדי להתאים את השוליים עבור העמוד הימני והעמוד השמאלי בו-זמנית.

למידע נוסף

הוספה, מחיקה או שינוי של מעבר מקטע

שינוי יחידת המידה

התאמת כניסות ומרווחים ב- Word

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×