הגדרה או הסרה של תזכורות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אפשר ל- Outlook אפשרות שעון מעורר האישי שלך. הגדר תזכורות המיידעת אותך כאשר מגיע פגישה או פעילות כלפי מעלה. באפשרותך גם להשתמש תזכורות עבור מגוון פריטים לביצוע אחרים, כגון להקדיש זמן דואר אלקטרוני או לפעילות.

הערה:  אם אינך עובד בפועל ב- Outlook, תיבת התזכורת מופיע מאחורי התוכנית שבה אתה משתמש כך שדעתך לא תוסח. במקום זאת, שים לב שסמל Outlook יהבהב בשורת המשימות ויושמע צליל תזכורת. אם אתה עובד בסביבה רועשת, נסה להגביר את עוצמת הרמקול או לשנות את צליל התזכורת למשהו ייחודי.

הוספה או הסרה של תזכורות עבור פעילויות

הגדר תזכורות עבור כל פעילויות או פגישות חדשות

 1. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ לוח שנה.

 2. תחת אפשרויות לוח שנה, בחר או נקה את תזכורות ברירת מחדל.

  הגדר את תזכורות ברירת מחדל
  הגדר את תזכורות ברירת המחדל עבור פריטי לוח שנה חדשים.

הגדרת תזכורת עבור פעילות או פגישה קיימת

 1. בחלק התחתון של המסך, לחץ על לוח שנה.

  ניווט של לוח השנה ב- Outlook 2016

 2. פתח את הפעילות או הפגישה.

  הערות: אם מופיעה תיבת הדו-שיח פתיחת פריט חוזר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיר את התזכורת עבור פעילות או פגישה אחת בלבד מתוך סידרה, לחץ על פריט זה בלבד.

  • כדי להגדיר את התזכורת עבור כל הפעילויות או הפגישות בסידרה, לחץ על את הסידרה כולה.

 3. בכרטיסיה מופע של פעילות או מופע פגישה, בקבוצה אפשרויות, לחץ על החץ תזכורת ובחר כמה זמן לפני הפעילות או הפגישה ברצונך לקבל תזכורת. כדי לבטל תזכורת, בחר ללא.

  אפשרויות תזכורת
  הגדר את תזכורות ברירת המחדל עבור פריטי לוח שנה חדשים.

  הערה: עבור אירועים של יום שלם, מועד התזכורת המשמש כברירת מחדל הוא 18 שעות. באפשרותך לשנות את מועד התזכורת עבור כל אירוע, אך אין באפשרותך לשנות זמן ברירת המחדל עבור כולן בבת אחת.

לראש הדף

הגדרת תזכורות עבור הודעות דואר אלקטרוני

 1. בחלק התחתון של המסך, לחץ על דואר.

  דואר ניווט ב- Outlook 2016

 2. בחר הודעת דואר אלקטרוני.

 3. לחץ על בית > המשך טיפול > הוספת תזכורת.

  עצה: באפשרותך להפוך הודעות דואר אלקטרוני לפריטים לביצוע במהירות על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על העמודה מצב דגל ברשימת ההודעות.

 4. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית, סמן או בטל את הסימון תזכורת.

הגדרת תזכורות עבור משימות

 1. בחלק התחתון של המסך, לחץ על פעילויות.

  משימות ניווט ב- Outlook 2016

 2. כדי להציג את המשימות, לחץ על בית > רשימת משימות לביצוע.

  לחץ על רשימת המשימות לביצוע

 3. לחץ על משימה מהרשימה.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תזכורת למשימה לרשימת המשימות לביצוע, בקבוצה המשך טיפול בחר מסגרת זמן לעמידה בתאריך היעד.

  • כדי להסיר תזכורת זו למשימה מתוך רשימת המשימות לביצוע, בקבוצה ניהול משימה, לחץ על הסר מהרשימה.

לראש הדף

הערה:  אם אינך עובד בפועל ב- Outlook, תיבת התזכורת מופיע מאחורי התוכנית שבה אתה משתמש כך שדעתך לא תוסח. במקום זאת, שים לב שסמל Outlook יהבהב בשורת המשימות ויושמע צליל תזכורת. אם אתה עובד בסביבה רועשת, נסה להגביר את עוצמת הרמקול או לשנות את צליל התזכורת למשהו ייחודי.

פעילויות ופגישות בלוח השנה

עבור כל הפעילויות והפגישות החדשות

 1. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ לוח שנה.

 2. כדי להפעיל או לבטל את תזכורות ברירת המחדל עבור כל הפעילויות והפגישות החדשות, תחת אפשרויות לוח שנה, בחר או נקה את תיבת הסימון תזכורות ברירת מחדל.

 3. אם אתה בוחר את תיבת הסימון, הזן את משך הזמן לפני הפעילות או הפגישה שבו ברצונך שהתזכורת תופיע.

עבור פעילויות או פגישות קיימות

 1. פתח את הפעילות או את הפגישה.

  הערה: אם מופיעה תיבת הדו-שיח פתיחת פריט חוזר, לחץ על פתח מופע זה או פתח את הסידרה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. בכרטיסיה פעילות, בקבוצה אפשרויות, ברשימה הנפתחת תזכורת, בחר משך הזמן לפני הפעילות או הפגישה בו ברצונך שהתזכורת תופיע. כדי לבטל תזכורת, בחר באפשרות ללא.

הערה: עבור אירועים של יום שלם, מועד התזכורת המוגדר כברירת מחדל הוא 18 שעות מראש. למרות שלא ניתן לשנות את ברירת המחדל עבור כל האירועים של יום שלם שאתה יוצר, באפשרותך לשנות את מועד התזכורת עבור כל פעילות.

לראש הדף

עבור הודעות דואר אלקטרוני, אנשי קשר ומשימות

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה תגיות, לחץ על המשך טיפול ולאחר מכן לחץ על הוספת תזכורת.

  הפקודה 'הוספת תזכורת' ברצועת הכלים

  עצה: באפשרותך לסמן הודעות דואר אלקטרוני כפריטים לביצוע במהירות על-ידי שימוש תזכורות. באמצעות לחצן העכבר הימני על העמודה מצב דגל ברשימת ההודעות. לחלופין, אם ההודעה פתוחה, בכרטיסיה הודעה, בקבוצה מעקב, לחץ על המשך טיפול ולאחר מכן לחץ על הוספת תזכורת.

 2. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית, בחר בתיבת הסימון תזכורת או נקה אותה. אם תבחר בתיבת הסימון, הזן את התאריך והשעה בהם ברצונך שהתזכורת תופיע.

 3. לחץ על אישור.

לראש הדף

פעילויות ופגישות בלוח השנה

עבור כל הפעילויות והפגישות החדשות

 1. בתפריט ' כלים ' שנבחרה על שורת התפריטים בחלק העליון של המסך הראשי Outlook — זו מציגה את כל הדואר שלך — לחץ על אפשרויות. שים לב כי לא תראה תפריט כלים אם אתה בהודעת דואר אלקטרוני.

 2. כדי להפעיל או לבטל תזכורות באופן אוטומטי עבור פעילויות או פגישות חדשות, בכרטיסיה העדפות, בקבוצה לוח שנה, בחר או נקה את תיבת הסימון תזכורת ברירת מחדל.

 3. אם תבחר בתיבת הסימון, הזן את משך הזמן לפני הפעילות או הפגישה בו ברצונך שהתזכורת תופיע.

עבור פעילויות או פגישות קיימות

 1. פתח את הפעילות או את הפגישה.

  הערה: אם תיבת הדו-שיח ‏‏פתיחת פריט חוזר מוצגת, עליך להחליט אם לשנות את התזכורת עבור המופע שפתחת או עבור הסידרה כולה. לחץ על פתח מופע זה או על פתח את הסידרה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. בכרטיסיה פעילות, בקבוצה אפשרויות, ברשימה תזכורת, בחר את משך הזמן לפני הפעילות או הפגישה בו ברצונך שהתזכורת תופיע. כדי לבטל תזכורת, בחר באפשרות ללא.

  הערה: עבור אירועים של יום שלם, זמן ברירת המחדל לתזכורת הוא 18 שעות מראש. על אף שלא ניתן לשנות את ברירת המחדל עבור כל האירועים של יום שלם שתיצור, תוכל לשנות את זמן התזכורת בנפרד עבור כל פעילות.

לראש הדף

עבור הודעות דואר אלקטרוני, אנשי קשר ומשימות

 1. כדי להגדיר או להסיר תזכורות, בחר את הודעת דואר אלקטרוני, איש קשר או משימה.

 2. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על תמונת לחצן המשך טיפול ולאחר מכן לחץ על הוספת תזכורת.

  עצה: באפשרותך לסמן הודעות דואר אלקטרוני כפריטים לביצוע במהירות על-ידי שימוש תזכורות. באמצעות לחצן העכבר הימני על העמודה מצב דגל ברשימת ההודעות. לחלופין, אם ההודעה פתוחה, בכרטיסיה הודעה, בקבוצה מעקב, לחץ על תמונת לחצן המשך טיפול ולאחר מכן לחץ על הוספת תזכורת.

 3. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית, בחר בתיבת הסימון תזכורת או נקה אותה. אם תבחר בתיבת הסימון, הזן את התאריך והשעה בהם ברצונך שהתזכורת תופיע.

  תיבת דו-שיח של סימון בדגל עבור תאריך ספציפי

 4. עצה: אם Outlook סגורה, תזכורות לא מוקפצת על-גבי המסך. Outlook כולל תישמר פתוחה או ממוזער לשורת המשימות שלך.

  לחץ על אישור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×