הבנת תיבת הדו-שיח 'עיצוב טבלה' ב- Publisher

אם ברצונך לעצב טבלה, תוכל להשתמש באפשרויות בתיבת הדו-שיח עיצוב טבלה ב- Publisher.

הכרטיסיה 'צבעים וקווים'

השתמש בכרטיסיה צבעים וקווים כדי להחיל מילוי צבעים, קווים או גרפיקת גבול על טבלה או תאים שנבחרו.

מילוי

צבע – בחר את צבע המילוי הרצוי מהלוח, או בחר אחת מהאפשרויות ברשימה:

 • צבעי ערכה – בחר בצבעים מערכת הצבעים המוחלת על הפרסום שלך.

 • צבעים רגילים – בחר מתוך קבוצת צבעים רגילה.

 • ללא מילוי - לחץ על אפשרות זו כדי לא להעניק לתאים שנבחרו או לטבלה שנבחרה מילוי מכל סוג שהוא. תאים ללא מילוי הם בעלי רקע שקוף.

 • צבעים נוספים - לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'צבעים'. באפשרותך לבחור בצבע חדש מלוח הצבעים הרגילים, או לבחור בצבע מותאם אישית שניתן להגדיר באמצעות מודלי הצבעים RGB, ‏HSL או CMYK. באפשרותך גם לבחור בצבע PANTONE®‎ ‎.

  הערה: ייתכן כי צבעי PANTONE®‎ המוצגים כאן אינם תואמים לתקנים המזוהים על-ידי PANTONE. עיין בפרסומים עדכניים של צבעי PANTONE לקבלת הצבע המדויק. PANTONE®‎ וסימנים מסחריים אחרים של Pantone, Inc.‎ הם הרכוש של Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.‏

אפקטי מילוי – לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'אפקטי מילוי', שבה ניתן להחיל אפקטי מילוי כגון מילויים הדרגתיים, מרקמים, תבניות, מילויים של תמונות וגוונים.

שקיפות - הזן אחוז שקיפות בתיבה 'שקיפות', או השתמש במחוון כדי לקבוע את מידת השקיפות של המילוי. אפשרות זו זמינה רק אם בחרת מילוי כלשהו.

קו

צבע – בחר את צבע המילוי הרצוי מהלוח, או בחר אחת מהאפשרויות ברשימה:

 • צבעי ערכה – בחר בצבעים מערכת הצבעים המוחלת על הפרסום שלך.

 • צבעים רגילים – בחר מתוך קבוצת צבעים רגילה.

 • ללא מילוי - לחץ על אפשרות זו כדי לא להעניק לתאים שנבחרו או לטבלה שנבחרה מילוי מכל סוג שהוא.

 • צבעים נוספים - לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'צבעים'. באפשרותך לבחור בצבע חדש מלוח הצבעים הרגילים, או לבחור בצבע מותאם אישית שניתן להגדיר באמצעות מודלי הצבעים RGB, ‏HSL או CMYK. באפשרותך גם לבחור בצבע PANTONE®‎ ‎.

עובי – הזן עובי קו. אפשרות זו אינה זמינה אם האפשרות ללא צבע נבחרה.

תצוגה מקדימה – מציגה את המילוי ואת סגנונות הקווים שבחרת. הלחצנים מסביב למקטע התצוגה המקדימה תואמים לקווים עבור האובייקט. באפשרותך להחיל עיצוב קו על קווים בודדים על-ידי בחירת הלחצנים התואמים לקווים שברצונך לשנות בלבד. Publisher מציג לחצנים התואמים לקווים האנכיים והאופקיים המחלקים את תאי הטבלה. בנוסף, אם הגדרת אלכסונים בתאים, Publisher מציג לחצן התואם לקו האלכסוני.

הגדרות קבועות מראש - לחץ על אחת מאפשרויות ההגדרות הקבועות מראש כדי להחיל סידרת קווים על האובייקט. באפשרותך לבחור אפשרויות התואמות למצבים ללא קווים, לכל הגבולות או לכל הגבולות ומחלקי התאים.

לראש הדף

הכרטיסיה 'גודל'

הערה: אם בחרת טבלה והפכת את התמיכה בשפה מזרח אסיאתית או בשפה הנכתבת מימין לשמאל לזמינה באמצעות הגדרות השפה של מערכת Microsoft Office, כרטיסיה זו נקראת גודל וכיוון.

גודל וסיבוב

גובה – הזן את הגובה הרצוי עבור הטבלה.

רוחב – הזן את הרוחב הרצוי עבור הטבלה.

סיבוב – הזן את המידה, מאפס עד 359 מעלות, שבה ברצונך לסובב את הטבלה בכיוון השעון.

הערות: 

 • הגדרות הגובה והרוחב מהוות תמיד את הממדים של טבלה שאינה מסובבת.

 • בעת שינוי הגדרות הגובה והרוחב תחת גודל וסיבוב, הגדרות הגובה והרוחב היחסיות תחת קנה מידה משתנות בהתאם.

קנה מידה

גובה הזן את הגובה הרצוי עבור הטבלה כאחוז מגודלה המקורי.

רוחב הזן את הרוחב הרצוי עבור הטבלה כאחוז מגודלה המקורי.

הערות: 

 • הגדרות הגובה והרוחב מהוות תמיד את הממדים של טבלה שאינה מסובבת.

 • בעת שינוי ההגדרות עבור גובה ורוחב תחת קנה מידה, ההגדרות עבור אותם ממדי גובה ורוחב תחת גודל וסיבוב משתנות בהתאם.

נעל יחס גובה-רוחב - בחר בתיבת סימון זו כדי לוודא שההגדרות עבור גובה ורוחב נשארות באותו יחס. לדוגמה, אם תשנה את הגובה ל- 150 אחוז, ‎Publisher ישנה באופן אוטומטי את הרוחב ל- 150 אחוז.

לראש הדף

הכרטיסיה 'פריסה'

השתמש בכרטיסיה פריסה כדי לקבוע את המיקום המדויק של הטבלה בעמוד. ניתן גם לבחור באפשרויות לגלישת טקסט מסביב לטבלה הממוקמת מעל תיבת טקסט או מעל צורה אוטומטית המכילה טקסט.

מיקום אובייקט – אם הטבלה ממוקמת מעל תיבת טקסט או צורה אוטומטית, בחר אם ברצונך להגדיר אותה כטבלה בשורה או כטבלה עם מיקום מדויק (קבוע).

מיקום בעמוד

בחר אפשרויות אלה כדי למקם את הטבלה בעמוד בצורה מדויקת. אפשרויות אלה אינן זמינות עבור טבלאות בשורה.

אופקי – הזן את כמות השטח הרצויה בין הטבלה לבין חלק העמוד המופיע בתיבה מ:.

מ: – בחר את החלק בעמוד (פינה שמאלית עליונה, מרכז או פינה ימנית עליונה) שממנו ברצונך למדוד את המיקום האופקי של הטבלה.

אנכי – הזן את כמות השטח הרצויה בין הטבלה לבין חלק העמוד המופיע בתיבה מ:.

מ: – בחר את החלק בעמוד (פינה שמאלית עליונה, מרכז או פינה ימנית עליונה) שממנו ברצונך למדוד את המיקום האנכי של הטבלה.

סגנון גלישה - אם הטבלה ממוקמת מעל תיבת טקסט או צורה אוטומטית המכילה טקסט, באפשרותך לבחור את אופן גלישת הטקסט מסביב לטבלה.

 • ריבוע – הטקסט גולש מסביב לכל צדי מרובע הבחירה של הטבלה.

 • צמוד – הטקסט גולש קרוב ככל האפשר לטבלה.

 • דרך – הטקסט גולש מסביב להיקף ובתוך כל חלק פתוח של הטבלה.

 • מעל ומתחת – הטקסט גולש מעל ומתחת לטבלה, אך לא מצדדיה.

 • ללא – מסיר את כל העיצובים של גלישת טקסט כך שטקסט לא יגלוש מסביב לטבלה. אם הטבלה שקופה, ניתן יהיה לראות מבעדה את הטקסט. במקרים אחרים, הטקסט יהיה מוסתר מאחורי הטבלה.

גלישת טקסט – אם הטבלה נמצאת מעל תיבת טקסט או צורה אוטומטית, ובחרת וריבוע, צמוד או דרך תחת סגנון גלישה, תוכל לבחור את מיקום הטקסט הרצוי.

 • לשני הצדדים – ממקם טקסט משני צדי הטבלה.

 • לשמאל בלבד – ממקם טקסט בצד השמאלי של הטבלה.

 • לימין בלבד – ממקם טקסט בצד הימני של הטבלה.

 • בשטח הגדול ביותר שפנוי – ממקם טקסט בצד של הטבלה שבו השטח הרב ביותר.

מרחק מטקסט – אם הטבלה ממוקמת מעל תיבת טקסט או צורה אוטומטית, וזהו אובייקט בשורה או שבחרת ריבוע תחת סגנון גלישה, תוכל לקבוע את המרחק בין מרובע הבחירה של הטבלה לבין הטקסט הגולש מסביבה.

 • אוטומטי – בעת בחירת תיבת סימון זו, Publisher ממקם טקסט באופן אוטומטי במרחק ברירת המחדל (0.04 אינץ') מהטבלה. כדי לשנות את ההגדרות, נקה את תיבת הסימון אוטומטי ולאחר מכן הזן את המידות הרצויות בתיבות קצה עליון,‏ קצה תחתון,‏ צד שמאל וצד ימין.

יישור אופקי  - אם מיקום הטבלה הוא בשורה, באפשרותך לבחור אם ברצונך להשאיר אותה מצד אחד של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית, או להעביר אותה מצד אחד לאחר בעת הוספה או מחיקה של טקסט.

 • לשמאל – לחץ על אפשרות זו כדי לשמור את הטבלה בשורה קרוב לצד השמאלי של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית בעת הוספה או מחיקה של טקסט.

 • לימין – לחץ על אפשרות זו כדי לשמור את הטבלה בשורה קרוב לצד הימני של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית בעת הוספה או מחיקה של טקסט.

 • הזז אובייקט עם הטקסט – לחץ על אפשרות זו כדי לשמור על הטבלה בשורה במקום ספציפי בשורת טקסט, כך שהטבלה תזוז מצד אחד של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית לצד האחר בעת הוספה או מחיקה של טקסט.

לראש הדף

הכרטיסיה 'מאפייני תא'

השתמש בכרטיסיה 'מאפייני תא' כדי לבחור באפשרויות של מיקום נתונים בתוך תא של טבלה.

הערה: הכרטיסיה 'מאפייני תא' זמינה רק כשהאובייקט הנבחר הוא טבלה.

יישור אנכי

בחר אם ברצונך ליישר את הטקסט בחלק העליון, האמצעי או התחתון של התא בטבלה.

שוליים של תיבת טקסט

באפשרותך להשתמש בהגדרות אלה כדי לקבוע את המרווח בין השורות והעמודות בטבלה.

שמאל - הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה השמאלי של תא הטבלה או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שהם מכילים.

ימין - הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה הימני של תא הטבלה או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שהם מכילים.

עליון - הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה העליון של תא הטבלה או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שהם מכילים.

תחתון - הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה התחתון של תא הטבלה או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שהם מכילים.

סובב טקסט בתוך צורה אוטומטית ב- 90º‏ - בחר בתיבת סימון זו כדי לסובב את הטקסט בתוך תא הטבלה או הצורה האוטומטית רבע סיבוב (90 מעלות) לימין.

לראש הדף

החלת השינויים

לאחר התאמת ההגדרות בכל הכרטיסיות, לחץ על אישור כדי להחיל את השינויים על הטבלה שלך.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×