הבנת החשבונית שלך עבור Office 365 לעסקים

מדי חודש, תקבל הודעת דואר אלקטרוני המודיעה לך שדוח החיוב החדש שלך זמין במרכז הניהול של Office 365. למד כיצד למצוא את החשבון או החשבונית שלך וכיצד לצפות בהם.

החשבונית מכילה שני עמודים. עמוד 1 הוא סיכום החשבונית, והוא מכיל מידע כללי לגבי החשבונית, ההזמנה, הסכום לתשלום, אופן ביצוע התשלום ואופן יצירת קשר עם התמיכה.

עמוד 1 בחשבונית לדוגמה.

עמוד 2 מכיל פרטים לגבי פעילות החיוב עבור כל מנוי.

עמוד 2 בחשבונית לדוגמה.

לקבלת תיאורים של השדות והתנאים הכלולים החשבונית, ראה מילון המונחים של שדות החשבונית בהמשך מאמר זה.

הבנת מושגי החיוב

כדי להציג את החשבונית שלך, כדאי להבין כמה מושגים מרכזיים לגבי החיוב.

יתרת חשבונית לעומת יתרת הזמנה

יתרת החשבונית היא הסכום המוצג בחשבונית, שהוא הסכום לתשלום עבור תקופת החיוב הספציפית. יתרת ההזמנה הכוללת היא הסכום של כל החשבוניות שלא שולמו. ניתן להציג את יתרת ההזמנה במקטע חיוב במרכז הניהול של Office 365.

תדירות חיוב לעומת תדירות חשבונית

תדירות החיוב פירושה מדי כמה זמן אתה מחויב. המנויים מחויבים מדי חודש או מדי שנה, בהתאם לאפשרות שבחרת בזמן רכישת המנוי. תדירות החשבונית פירושה מדי כמה זמן תקבל חשבונית. בין אם בחרת חיוב חודשי או שנתי, עדיין תקבל חשבונית בכל חודש כדוח חשבונות. אם בחרת חיוב שנתי, תקבל רק חשבונית אחת בכל שנה, אלא אם פעילות עבור המנוי שלך דורשת חיוב או זיכוי.

אם ביצעת יותר מהזמנה אחת, תקבל חשבונית עבור כל הזמנה.

מילון המונחים של שדות החשבונית

הטבלה הבאה מתארת את השדות שעשויים להופיע בחשבונית. ייתכן ששדות מסוימים המפורטים כאן לא יופיעו בחשבונית שלך, בהתאם לשיטת התשלום שלך: חשבונית, כרטיס אשראי או חשבון בנק.

הערה: תשלום באמצעות חשבון בנק אינו זמין בחלק מהמדינות או האזורים.

שם

תיאור

מחיר שנתי

מנויים מחויבים מדי חודש או מדי שנה. אם בחרת חיוב שנתי בזמן רכישת המנוי, מחיר הרשיון השנתי מוצג בחשבונית. אם ברצונך לשנות את תדירות החיוב, תצטרך לבטל את המנוי ולרכוש אותו מחדש עם תדירות החיוב החדשה.

תקופת חיוב

תקופת חיוב היא פרק הזמן מאז התאריך החשבונית האחרונה. תקופת שירות היא פרק הזמן שבמהלכו אתה מחויב על השימוש בשירות.

לחיוב

זוהי הכתובת של מחלקת החיוב שלך, והיא בדרך כלל זהה לכתובת 'נמכר ל-'. כדי לעדכן את הכתובת לחיוב, ראה שינוי הכתובות לחיוב עבור Office 365 לעסקים.

חיובים

עמוד 1 בחשבונית מסכם את כל החיובים עבור תקופת החיוב של החשבונית. עמוד 2 מציג את פירוט החיובים עבור כל מנוי.

המחאה

אם אתה משלם באמצעות חשבונית, ותשלום בהמחאה מוצע במדינה שלך, בתחתית עמוד 1 מוצג מידע לגבי הכתובת שאליה יש לשלוח את התשלום. ציין את מספר החשבונית על-גבי ההמחאה.

זיכויים

עמוד 1 בחשבונית מסכם את כל הזיכויים עבור תקופת החיוב של החשבונית. עמוד 2 מציג את פירוט הזיכויים עבור כל מנוי.

מס' הזמנת רכש של לקוח

מספר הזמנת הרכש (PO) שלך. אם תעדכן את מספר הזמנת הרכש, החשבוניות העתידיות יכללו מספר זה. למד כיצד לשנות את מספר הזמנת הרכש.

הערה: לא ניתן להוסיף מספר הזמנת רכש לחשבונית קיימת.

ימים

כל פעולת חיוב משויכת לתקופת שירות. העמודה 'ימים' מציינת את מספר הימים בתקופת שירות זו.

הנחות

עמוד 1 בחשבונית מסכם את כל ההנחות עבור תקופת החיוב של החשבונית. עמוד 2 מציג את פירוט ההנחות עבור כל מנוי.

תאריך אחרון לתשלום

התאריך האחרון לתשלום עבור החשבונית. אם המנוי שולם באמצעות כרטיס אשראי או חשבון בנק, נחייב את כרטיס האשראי או חשבון הבנק שלך ביום שלאחר תאריך החשבונית.

הערה: תשלום באמצעות חשבון בנק אינו זמין בחלק מהמדינות או האזורים.

העברת כספים אלקטרונית

אם בחרת באפשרות 'חשבונית' כשיטת התשלום עבור המנוי, עמוד 1 מכיל את פרטי חשבון הבנק של Microsoft עבור תשלומים אלקטרוניים (העברה בנקאית, ACH‏, SEPA וכו'). בדרך כלל, הבנק שלך ידרוש מילוי של שדה סימוכין בעת שליחת תשלום. ציין את מספר החשבונית המוצג בשדה זה.

סכום כולל

שורה זו כוללת את הסכומים הכוללים עבור כל העמודות 'חיובים', 'הנחות', 'זיכויים', 'סכום ביניים', 'מס' ו'סך הכל' של כל המנויים המפורטים בחשבונית.

תאריך חשבונית

התאריך שבו נוצרה החשבונית. תאריך החשבונית הוא היום שלאחר תום תקופת החיוב שלך. לדוגמה, אם תקופת החיוב שלך היא 15 בינואר-14 בפברואר, תאריך החשבונית הוא 15 בפברואר.

מספר חשבונית

מספר ייחודי שהוקצה לחשבונית שלך. ציין את מספר החשבונית בעת ביצוע התשלום.

מחיר חודשי

מנויים מחויבים מדי חודש או מדי שנה. אם בחרת חיוב חודשי בזמן רכישת המנוי, מחיר הרשיון החודשי מוצג בחשבונית. אם ברצונך לשנות את תדירות החיוב, תצטרך לבטל את המנוי ולרכוש אותו מחדש עם תדירות החיוב החדשה.

מספר הזמנה

בכל פעם שאתה רוכש מנוי חדש, נוצרת הזמנה. מדי חודש, תקבל חשבונית עבור כל הזמנה.

הוראות תשלום

אם אתה משלם באמצעות כרטיס אשראי, מוצג הכיתוב "לא לתשלום - חיוב בכרטיס באשראי הרשום אצלנו". אם אתה משלם באמצעות חשבונית, יוצגו הוראות תשלום דרך העברת כספים אלקטרונית (EFT) והמחאה (אם ישים).

תנאי תשלום

מספר הימים מתאריך החשבונית שבו יש לבצע את התשלום. בדרך כלל, 30 יום.

מוצר

בעמוד 1 של החשבונית, "שירותים מקוונים" הוא מונח כללי המשמש לתיאור המנויים שלך. בעמוד 2 יפורטו שמות המנויים הנפרדים.

כמות

מספר הרשיונות שנרכשו במהלך תקופת השירות.

תקופת שירות

תקופת שירות היא פרק הזמן שבמהלכו אתה מחויב על השימוש בשירות. תקופת חיוב היא פרק הזמן מאז התאריך החשבונית האחרונה.

כתובת שימוש בשירות

הכתובת שבה נעשה שימוש בשירות, הזהה בדרך כלל לכתובת 'נמכר ל-'. כדי לעדכן את כתובת השימוש בשירות, ראה שינוי כתובת החיוב עבור Office 365 לעסקים.

נמכר ל-

השם והכתובת של החברה שלך. כדי לעדכן מידע זה, ראה שינוי כתובת הארגון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני של איש הקשר הטכני ומידע אחר.

סכום ביניים

כל מנוי המפורט בחשבונית כולל שורת סכום ביניים נפרדת עבור כל העמודות 'חיובים', 'הנחות', 'זיכויים', 'סכום ביניים', 'מס' ו'סך הכל' של מנוי זה.

מס

עמוד 1 בחשבונית מציג את המס הכולל. עמוד 2 מציג את שיעור המס המוחל ואת סכום המס הכולל עבור כל פריט שורה. אם החשבונית שלך כוללת מסים, אך החברה שלך פטורה ממס, פנה לתמיכה.

סך הכל

הסכום לתשלום עבור תקופת החיוב של החשבונית.

שינוי מספר הזמנת הרכש שלך

אם אתה משלם באמצעות חשבונית, תוכל להוסיף או לשנות את מספר הזמנת הרכש (PO) עבור המנוי שלך.

הערה: לא ניתן להוסיף מספר הזמנת רכש לחשבונית קיימת. מספר הזמנת הרכש יופיע על כל החשבוניות העתידיות.

 1. במרכז הניהול, עבור לדף מנויים או בחר חיוב > מנויים.

  אם אתה משתמש ב- Office 365 Germany, עבור אל דף מנויים זה.

  אם אתה משתמש ב- Office 365 המופעל על-ידי 21Vianet, עבור אל דף מנויים זה.

 2. בחר את המנוי שברצונך לשנות, ובמקטע שיטת תשלום, בחר שינוי פרטי תשלום.

  צילום מסך של המקטע 'שיטת תשלום' של כרטיס מנוי עבור מנוי המשולם באמצעות חשבונית.
 3. בחלק התחתון של החלונית שינוי פרטי תשלום, הזן את מספר הזמנת הרכש ולאחר מכן בחר שלח.

  צילום מסך של החלונית 'שינוי פרטי תשלום'.

עדיין זקוק לעזרה? פנה לתמיכה.

כמנהל מערכת של Office 365 לעסקים, אתה מקבל גישה חופשית לנציגי תמיכה מוסמכים לתמיכה לפני המכירה ולתמיכה לגבי חשבונות והחיובים, וכן לקבלת עזרה לפתרון בעיות טכניות. תוכל גם לפנות לתמיכה בשם משתמשי Office 365 בארגון שלך.

קבל עזרה בפורומי הקהילה של Office 365 מנהלי מערכת: היכנס וצור בקשת שירות מנהלי מערכת: התקשר למחלקת התמיכה

למידע נוסף

תשלום עבור המנוי שלך ל- Office 365 לעסקים

חיובים ב- Office 365 לעסקים – עזרה למנהלי מערכת

אפשרויות תשלום עבור ‎Minecraft:‎ Education Edition

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×