הבדלים בין תבנית OpenDocument Text‏ (‎.odt) לתבנית Word 2007‏ (docx.)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קבצי OpenDocument ‏(‎.odt) תואמים ל- Word ולאפליקציות מקור פתוח כגון OpenOffice ו- LibreOffice, אך ייתכן שתראה הבדלים בעיצוב וייתכן שלא כל התכונות של Word יהיו זמינות בקבצי odt. מסמכי Word ‏(‎.docx) תואמים לרוב האפליקציות.

החלפת תבנית הקובץ המהווה ברירת מחדל

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Word 2016‏, Word 2013 ו- Word 2010, לחץ על קובץ > אפשרויות.

  • ב- Word 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office‏ תמונת לחצן Office > אפשרויות Word.

 2. לחץ על שמור.

 3. תחת שמירת מסמכים, ברשימה שמור קבצים בתבנית זו, לחץ על תבנית הקובץ שבה ברצונך להשתמש כברירת מחדל.

מה נתמך בעת שמירת מסמך Word בתבנית OpenDocument Text?

הטבלה שלהלן מציגה את התכונות של Word אשר נתמכות במלואן, נתמכות חלקית או לא נתמכות בתבנית OpenDocument ‏(‎.odt)‏.

 • קיימת תמיכה     הן תבנית Word והן תבנית OpenDocument Text תומכות בתכונה זו. תוכן, עיצוב ושמישות לא יאבדו.

 • קיימת תמיכה חלקית     הן תבנית Word והן תבנית OpenDocument Text תומכות בתכונה זו, אך עיצוב ושמישות עשויים להיות מושפעים. טקסט או נתונים לא יאבדו, אך העיצוב ואופן העבודה עם טקסט או גרפיקה עשויים להיות שונים.

 • לא קיימת תמיכה     תכונה זו אינה נתמכת בתבנית OpenDocument Text. אל תשתמש בתכונה זו אם בכוונתך לשמור את מסמך Word בתבנית OpenDocument Text, מכיוון שאז תסתכן באובדן תוכן, עיצוב ושמישות בחלק המסמך שתכונה זו משפיעה עליו.

כדי לראות מידע אודות תכונות גרפיקה, עיין בטבלת רכיבי הגרפיקה בסוף מאמר זה.

אזור

אזור משנה

רמת תמיכה

שיתוף פעולה

פנקס הכתובות

קיימת תמיכה

שיתוף פעולה

בלוג

קיימת תמיכה

שיתוף פעולה

הערות

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת המסמך בתבנית ‎.odt ופתיחתו שוב ב- Word 2007, הערות אודות קבוצת מילים הופכות לנקודה בודדת. הנקודה הבודדת מצוינת בדרך כלל בסוף קבוצת המילים.

טבלאות אינן נתמכות בהערות. תוכן הטבלה יישמר בהערה, אך המבנה יאבד.

שיתוף פעולה

השוואה-מיזוג של מסמכים

קיימת תמיכה

שיתוף פעולה

הגנה על מסמכים

לא קיימת תמיכה

בעת שמירת הקובץ של Word 2007 בתבנית ‎.odt, התכונה מוסרת ולא ניתן לפתוח קבצי ‎.odt עם תכונה זו.

שיתוף פעולה

ניהול זכויות מידע (IRM)

לא קיימת תמיכה

בעת שמירת הקובץ של Word 2007 בתבנית ‎.odt, התכונה מוסרת ולא ניתן לפתוח קבצי ‎.odt עם תכונה זו.

שיתוף פעולה

מיזוג דואר

קיימת תמיכה

השדות ADDRESSBLOCK ו- RECIPIENT מומרים לטקסט רגיל.

יש ליצור שוב את החיבור למקור הנתונים אם המסמך נערך על-ידי יישום ODF אחר.

שיתוף פעולה

חלונית סקירה

קיימת תמיכה

שיתוף פעולה

מעקב אחר שינויים

לא קיימת תמיכה

בעת שמירת המסמך של Word 2007 בתבנית ‎.odt, כל השינויים מתקבלים.

תוכן

ביבליוגרפיה

לא קיימת תמיכה

מקטע הביבליוגרפיה מומר לטקסט רגיל.

תוכן

כיתובים

לא קיימת תמיכה

שדות SEQ מומרים לטקסט רגיל.

בעת הוספת כיתובים חדשים, מספר הכיתוב אינו גדל באופן אוטומטי.

תוכן

פקדי תוכן

לא קיימת תמיכה

תוכן

הפניות מקושרות

קיימת תמיכה

תוכן

אבני בניין של מסמך

לא קיימת תמיכה

תוכן

Equation Editor

קיימת תמיכה

תוכן

משוואות

קיימת תמיכה

תוכן

הערות שוליים-הערות סיום

קיימת תמיכה

מפרידים מותאמים אישית אינם נתמכים.

תוכן

מסגרות

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת מסמך Word 2007 בתבנית ‎.odt:

 • מסגרות מומרות לתיבות טקסט.

 • עוגנים לאזורים מסוימים בשוליים אינם נתמכים.

תוכן שאינו נתמך גורם לאובדן המסגרות אך לא התוכן. התוכן שאינו נתמך כולל: טבלאות, צורות אוטומטיות, תיבות טקסט, מסגרות וגרפיקת SmartArt.

תוכן

קבוצות מסגרות

לא קיימת תמיכה

תוכן

כותרת עליונה-כותרת תחתונה

קיימת תמיכה

תוכן

אינדקס

קיימת תמיכה

אינדקסים של עמודות מרובות אינם נתמכים כרגע.

תוכן

הוספת מעבר

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת המסמך של Word 2007 בתבנית ‎.odt, ייתכן שמעברי מקטע רציפים יאבדו מאפיינים מסוימים, כגון שוליים עליונים/תחתונים, כותרות עליונות/כותרות תחתונות, גבולות ומספור שורות.

תוכן

Office Art

קיימת תמיכה

עיין בטבלת הרכיבים הגרפיים לקבלת פרטים.

תוכן

מספור עמודים

קיימת תמיכה

תוכן

תמונות

קיימת תמיכה

תמונות ממסמך הנוצרות ב- OpenOffice אינן מוצגות.

תוכן

טבלאות

קיימת תמיכה חלקית

טבלאות הכוללות יותר מ- 64 עמודות אינן נתמכות.

עיצוב ערכת הנושא מומר לעיצוב ברמת התא.

תוכן

תבניות ואשפים

קיימת תמיכה

תוכן

תיבות טקסט

קיימת תמיכה חלקית

לא ניתן לקנן תיבות טקסט.

תוכן

תוכן עניינים (TOC)

קיימת תמיכה חלקית

תוכן העניינים מאבד פריטים עם תוויות של שדה SEQ.

תוכן

רשימת מקורות (TOA)

לא קיימת תמיכה

תוכן

רשימת איורים (TOF)

לא קיימת תמיכה

תוכן

E2O

קיימת תמיכה

עיין בטבלת הרכיבים הגרפיים לקבלת פרטים.

עריכה

השלמה אוטומטית

קיימת תמיכה

עריכה

תיקון שגיאות אוטומטי

קיימת תמיכה

עריכה

תקציר אוטומטי

לא קיימת תמיכה

עריכה

טקסט אוטומטי

קיימת תמיכה

ערכי טקסט אוטומטי מאוחסנים בתבניות Word‏ (‎.dotx). אם תשמור תבנית Word עם ערכי טקסט אוטומטי בתבנית הקובץ ‎.odt, ערכי הטקסט האוטומטי לא יישמרו בגירסת ‎.odt

עריכה

שינוי רישיות

קיימת תמיכה

עריכה

לחיצה והקלדה

קיימת תמיכה

עריכה

גזור-העתק-הדבק

קיימת תמיכה

עריכה

גרור ושחרר

קיימת תמיכה

עריכה

מעטפות ותוויות

קיימת תמיכה

עריכה

בחירה

קיימת תמיכה

עריכה

מיון

קיימת תמיכה

עריכה

בטל-בצע מחדש-חזור

קיימת תמיכה

עריכה

ספירת מילים

קיימת תמיכה

פעולות בקובץ

תבנית קובץ בינארי

קיימת תמיכה

ניתן לשמור בקבצים בינאריים מסוג ‎.doc ו- ‎.dot

פעולות בקובץ

Bulletproofer

קיימת תמיכה

פעולות בקובץ

הצפנה

לא קיימת תמיכה

פעולות בקובץ

תבנית קובץ קבועה

קיימת תמיכה

ניתן לשמור בקבצים מסוג ‎.pdf ו- ‎.xps

פעולות בקובץ

תבנית קובץ HTML

קיימת תמיכה

ניתן לשמור בקובץ מסוג ‎.html

פעולות בקובץ

מסמכי אב

לא קיימת תמיכה

פעולות בקובץ

תבנית קובץ Open XML

קיימת תמיכה

ניתן לשמור בקבצים מסוג ‎.docx ו- ‎.dotm

פעולות בקובץ

מארגן

קיימת תמיכה

פעולות בקובץ

תבנית קובץ של RTF

קיימת תמיכה

ניתן לשמור בקובץ מסוג ‎.rtf

פעולות בקובץ

ממירי טקסט

קיימת תמיכה

פעולות בקובץ

קידוד טקסט

קיימת תמיכה

פעולות בקובץ

מרכז יחסי האמון

קיימת תמיכה

פעולות בקובץ

ממיר Word

קיימת תמיכה

פעולות בקובץ

תבנית קובץ של WordML

קיימת תמיכה

ניתן לשמור בקובץ מסוג WordML.

פעולות בקובץ

שילוב WSS

קיימת תמיכה

עיצוב

רקע

לא קיימת תמיכה

עיצוב

גבולות והצללה

קיימת תמיכה

תבניות בהצללה אינן נתמכות.

סגנונות גבול תמונה אינם נתמכים. הם מומרים לקו מלא.

עיצוב

תבליטים ומספור

קיימת תמיכה

המרווח בין מספר/תבליט לבין טקסט עשוי להיות מעט שונה.

המרווח בין פריטי רשימה הוגדל בהתאם למרווח בין שורות של מסמך.

המראה של תבליטי ברירת מחדל ב- OpenOffice משתנה בעת פתיחת קובץ ‎.odt ב- Word 2007.

עיצוב

אותיות פתיח

קיימת תמיכה

עוגנים לאזורים מסוימים של השוליים אינם נתמכים.

עיצוב

בודק עקביות העיצוב

קיימת תמיכה

עיצוב

מברשת עיצוב

קיימת תמיכה

עיצוב

עט סימון

קיימת תמיכה

הסימון מומר לצבע רקע של תו בעת שמירת המסמך בתבנית ‎.odt

עיצוב

קווים אופקיים

קיימת תמיכה

עיצוב

פיסקה

קיימת תמיכה

עיצוב

הצג עיצוב

קיימת תמיכה

עיצוב

סגנונות

קיימת תמיכה

יש גידול במספר הסגנונות לאחר שמירת המסמך בתבנית ‎.odt וכל העיצוב ב- ODF מבוסס סגנון.

עיצוב

טאבים

קיימת תמיכה

טאבי מיקום אינם נתמכים

עיצוב

עמודות טקסט

קיימת תמיכה

ייתכן שיהיה איבוד של מאפיינים מסוימים המשויכים למקטע, למשל שוליים עליונים/תחתונים, כותרות עליונות/תחתונות, גבולות או מספור שורות.

עיצוב

כיוון טקסט

קיימת תמיכה חלקית

תבניות כיוון הטקסט הבאות נתמכות:

 • ‏rltb: מימין לשמאל, מלמעלה למטה

 • ‏lrtb: משמאל לימין, מלמעלה למטה

 • ‏tbrl: מלמעלה למטה, מימין לשמאל

 • כיוון הטקסט בתא של טבלה אינו נתמך.

עיצוב

ערכות נושא

לא קיימת תמיכה

עיצוב

סימן מים

לא קיימת תמיכה

עיצוב

תצוגה מקדימה חיה

קיימת תמיכה

עיצוב

מיקום

קיימת תמיכה חלקית

מיקומן של חלק מתיבות הטקסט, המסגרות והצורות עשוי להשתנות בהתאם לסוג העוגן הנמצא בשימוש.

תשתית

Acetate

קיימת תמיכה

בעת שמירה בתבנית ‎.odt, תוכן עם פקדי תוכן מומר לטקסט רגיל.

תשתית

סימניות

קיימת תמיכה

תשתית

אתחול-יציאה

קיימת תמיכה

תשתית

קיקרו - כתב יד - דיבור

קיימת תמיכה

תשתית

איגוד נתונים

לא קיימת תמיכה

תשתית

DDE

לא קיימת תמיכה

תוכן השדה מומר לטקסט רגיל.

קישור למקור נתונים יאבד.

תשתית

שדות

קיימת תמיכה חלקית

שדות שאינם נתמכים מומרים לטקסט רגיל.

שדות נתמכים ממשיכים להישמר כשדות.

שדות SEQ אינם נתמכים ומשפיעים על אופן הפעולה של תוכן העניינים והכיתובים.

תשתית

ActiveX/טפסים

לא קיימת תמיכה

תשתית

Freeze Dry

קיימת תמיכה

תשתית

עזרה

קיימת תמיכה

תשתית

היפר-קישורים

קיימת תמיכה

במסמכי OpenOffice סגנון ההיפר-קישור אינו מוחל, אך הם פונקציונליים בכל זאת.

תשתית

הערות דיו

לא קיימת תמיכה

תשתית

התאמה אישית של לוח המקשים

לא קיימת תמיכה

תשתית

OCX

לא קיימת תמיכה

תשתית

OLE

קיימת תמיכה חלקית

אובייקטים מוטבעים במסמך הנוצרים ב- OpenOffice אינם מוצגים. סוג התמונה אינו נתמך והקישור יחסי.

בינלאומי

IME

קיימת תמיכה

בינלאומי

הוספת סימן

קיימת תמיכה

בינלאומי

ממשק משתמש ניתן לחיבור

קיימת תמיכה

בינלאומי

שתי שורות באחת

קיימת תמיכה

MODI

זיהוי תווים אופטי

קיימת תמיכה

ניווט

מפת מסמך

קיימת תמיכה

ניווט

חיפוש-החלפה

קיימת תמיכה

ניווט

מעבר-חזרה

קיימת תמיכה

הדפסה

קיימת תמיכה

הדפסה

הגדרת עמוד

קיימת תמיכה

הדפסה

הצגה לפני הדפסה

קיימת תמיכה

תיכנות

תוספות

קיימת תמיכה חלקית

תיכנות

C-API

קיימת תמיכה חלקית

תיכנות

תוספות COM

קיימת תמיכה חלקית

תיכנות

אירועים

קיימת תמיכה חלקית

תיכנות

פקודות מאקרו

לא קיימת תמיכה

תיכנות

מודל אובייקטים

קיימת תמיכה

תיכנות

מסמכים חכמים

לא קיימת תמיכה

תיכנות

תגיות חכמות

התכונה לא זמינה

תיכנות

הקלטת VBA

קיימת תמיכה

תיכנות

שילוב VBE

קיימת תמיכה

תיכנות

WordBasic

קיימת תמיכה

הגהה

מילונים מותאמים אישית

קיימת תמיכה

הגהה

דקדוק

קיימת תמיכה

אזורי טקסט המסומנים ב"אל תבדוק איות או דקדוק" יאבדו מאפיין זה. איות ודקדוק ייבדקו כעת עבור טקסט זה.

הגהה

מיקוף

קיימת תמיכה

הגהה

תיקון אוטומטי חכם

קיימת תמיכה

הגהה

זיהוי אוטומטי של שפה

קיימת תמיכה

הגהה

מאפייני שפה

קיימת תמיכה

הגהה

בדיקת איות

קיימת תמיכה

אזורי טקסט המסומנים ב"אל תבדוק איות או דקדוק" יאבדו מאפיין זה. איות ודקדוק ייבדקו כעת עבור טקסט זה.

הגהה

אוצר מילים

קיימת תמיכה

הגהה

תרגום

קיימת תמיכה

מחקר

חלונית מחקר

קיימת תמיכה

תצוגה

טיוטה

קיימת תמיכה

תצוגה

תצוגת

קיימת תמיכה

תצוגה

פריסת הדפסה

קיימת תמיכה

תצוגה

קריאה

קיימת תמיכה

תצוגה

סרגל

קיימת תמיכה

תצוגה

גלילה

קיימת תמיכה

תצוגה

שורת המצב

קיימת תמיכה

תצוגה

תמונות ממוזערות

קיימת תמיכה

תצוגה

פריסת אינטרנט

קיימת תמיכה

תצוגה

עבודה בחלונות

קיימת תמיכה

תצוגה

שינוי גודל תצוגה

לא קיימת תמיכה

WordMail

חתימות אוטומטיות

קיימת תמיכה

WordMail

פקס

קיימת תמיכה

WordMail

משאבים כלליים

קיימת תמיכה

WordMail

אפשרויות

לא קיימת תמיכה

WordMail

טקסט רגיל

קיימת תמיכה

WordMail

RFM

קיימת תמיכה

WordMail

RTF

קיימת תמיכה

XML

צירוף סכימה

לא קיימת תמיכה

XML

תכונות

לא קיימת תמיכה

XML

מקור חיצוני

לא קיימת תמיכה

XML

הכללת טקסט

לא קיימת תמיכה

XML

מיזוג XML

לא קיימת תמיכה

XML

OOUI

לא קיימת תמיכה

XML

אופני פעולה של בחירה

לא קיימת תמיכה

XML

תצוגת עץ

לא קיימת תמיכה

XML

אימות

לא קיימת תמיכה

XML

XSLT

לא קיימת תמיכה

רכיבי גרפיקה

הטבלה שלהלן מציגה את תכונות הגרפיקה של Word אשר נתמכות במלואן, נתמכות חלקית או לא נתמכות בתבנית OpenDocument ‏(‎.odt)‏.

 • קיימת תמיכה     תבנית Word ותבנית OpenDocument תומכות בתכונה זו. בדרך כלל, המראה ואופן הפעולה של גרפיקה המשתמשת בתכונה זו זהים בשתי התבניות.

 • קיימת תמיכה חלקית     תבנית Word ותבנית OpenDocument תומכות בתכונה זו, אך עשוי להיות הבדל במראה הגרפיקה בין התבניות. בדרך כלל נתונים לא יאבדו במעבר בין התבניות, אך העיצוב ואופן העבודה עם הגרפיקה עשויים להיות שונים.

 • לא קיימת תמיכה     עקב ההבדלים הייחודיים בתכונות וביישום בין תבנית Word לתבנית OpenDocument, תכונה זו אינה נתמכת בתבנית OpenDocument. אם בכוונתך לשמור את המסמך בתבנית OpenDocument, אל תשתמש בתכונות אלה.

צורות בסיסיות

רמת תמיכה

צורות

קיימת תמיכה

תיבות טקסט

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט עבור אובייקטים בתיבות טקסט שנתמכים חלקית. תיבות טקסט, צורות או גרפיקה של SmartArt בתוך תיבת טקסט אינן נתמכות ויאבדו בעת פתיחת הקובץ.

WordArt

קיימת תמיכה

אפשרויות של צורות תלת-ממדיות

קיימת תמיכה

תמונות

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט עבור האפשרות הוסף וקשר שאינה נתמכת על-ידי ODF.

דיאגרמות SmartArt

קיימת תמיכה

המרה לקבוצה של צורות.

פקדי ActiveX

לא קיימת תמיכה

אובייקטים בתרשימים

קיימת תמיכה

המרה לקבוצה המכילה את התרשים והאובייקטים. ל- Word אין אפשרות לתמוך בקבוצה המכילה תרשים, ולכן קבוצת האובייקטים מפורקת בעת פתיחת הקובץ ב- Word.

אובייקט שורת חתימה

לא קיימת תמיכה

ביאור דיו

קיימת תמיכה

ביאור הדיו עובר המרה ל- Enhanced MetaFile‏ (EMF). (ב- Word 2007, הוא עובר המרה לצורה חופשית.)

קבוצת אובייקטים

קיימת תמיכה חלקית

אובייקטים מסוימים לא ניתנים לקיבוץ ב- Word, ולכן קבוצת האובייקטים מפורקת בעת פתיחת קובץ OpenDocument. מצב זה חל על כל פריט המקובץ עם תרשים וכן על תמונה המקובצת עם צורה, תיבת טקסט או אובייקט OLE.

ניראות אובייקט

קיימת תמיכה חלקית

אובייקטים בלתי נראים הופכים לגלויים לאחר שמירת הקובץ בתבנית ‎.odt ופתיחתו שוב ב- Word.

גבולות אובייקט

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הגבול נתמכים. סגנונות גבול שאינם נתמכים נשמרים כסגנון הגבול המוגדר כברירת מחדל (קו שחור, מלא).

מילויי אובייקט

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה, אך מילויים הדרגתיים עם יותר משתי עצירות מאבדים את כל העצירות לאחר השתיים הראשונות.

עיצוב קו

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הקו וקצה הקו נתמכים ב- ODF. סגנונות שאינם נתמכים נשמרים כברירת המחדל, קו שחור מלא וחץ פתוח, בהתאמה.

חיתוך תמונה

קיימת תמיכה

חיתוך רגיל של תמונה נתמך. עם זאת, חיתוך תמונה עם צורה אינו נתמך.

צביעה מחדש של תמונה

קיימת תמיכה חלקית

לצביעה מחדש מסוימת של תמונה יש מקבילה ב- ODF, כגון שחור-לבן. לצביעה מחדש אחרת של תמונה אין מקבילה והיא עוברת השטחה. התמונה נראית זהה, אך לא ניתן עוד לשנות או להסיר את הצביעה מחדש.

אפשרויות תמונה תלת-ממדית

לא קיימת תמיכה

סגנונות תמונה

קיימת תמיכה חלקית

הגבולות נתמכים חלקית, אך ייתכן שלא ייראו אותו דבר.

ערכות נושא

לא קיימת תמיכה

היפר-קישור בצורה

לא קיימת תמיכה

לראש הדף

האחרון המעודכן 2015 8-17

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×