הבדלים בין שימוש במסמך בדפדפן לבין השימוש בו ב- Word

Microsoft Word באינטרנט מאפשר לך לבצע פעולות עריכה בסיסיות ושינויי עיצוב במסמך בדפדפן אינטרנט. לקבלת תכונות מתקדמות יותר, השתמש בפקודה Open של Word באינטרנטב-Word . בעת שמירת המסמך ב-Word, הוא נשמר באתר האינטרנט שבו פתחת אותו ב- Word באינטרנט.

המסמך שאתה פותח ב- Word באינטרנט זהה למסמך שאתה פותח ביישום שולחן העבודה של Word, אך תכונות מסוימות פועלות באופן שונה בשתי הסביבות.

הערה: אם אתה משתמש ב- Word באינטרנט עם SharePoint 2010, ראה גירסה זו של הבדלים בין שימוש במסמך בדפדפן לבין שימוש ב-Word.

במאמר זה

תבניות קובץ הנתמכות ב-Word Online

תכונות נתמכות להצגה ולהדפסה

תכונות שונות בדפדפן ובשולחן העבודה

פתיחה ושמירה

עריכה ועיצוב

סקירה

אובייקטים

תבניות קובץ הנתמכות ב- Word באינטרנט

Word באינטרנט פותח מסמכים בתבניות אלה:

  • Word Document (.docx)‎

  • Word Template (.dotx)‎

  • Word המותאם לשימוש בפקודות מאקרו (. docm) או תבנית המותאמת לשימוש במאקרו Word (. dotm)
    ניתן לפתוח את המסמך, אך פקודות מאקרו אינן פועלות.

  • Word 97-2003 Document (. doc) או Word 97-2003 Template (. dot)
    Word באינטרנט מציג מסמכים בתבניות אלה, אך כדי לערוך את המסמך בדפדפן, Word באינטרנט שומר עותק חדש של המסמך בתבנית. docx או. dotx. ל- Word באינטרנט אין אפשרות לשמור מסמכים בתבניות. doc או. dot.

  • OpenDocument Text (. odt)

ל- Word באינטרנט אין אפשרות לפתוח מסמכים בתבניות קובץ אחרות. לדוגמה, תבניות אלה אינן נתמכות: תבנית טקסט עשיר (RTF), שפת סימון היפר-טקסט (HTML), תבנית מסמך ניידת (PDF) והרחבות שימושיות של דואר אלקטרוני באינטרנט (MHTML).

לראש הדף

תכונות נתמכות להצגה ולהדפסה

בעת הצגה או הדפסה של מסמך ב- Word באינטרנט, המסמך נראה כפי שהוא מופיע בתצוגת פריסת הדפסה ביישום שולחן העבודה של Word. Word באינטרנט משתמש בקורא pdf כדי להדפיס מסמכים (עיין ברשימת קוראי ה-pdf הנתמכים).

כאשר אתה מציג מסמך, תכונות מסוימות פועלות באופן שונה בדפדפן מאשר ביישום שולחן העבודה של Word. כדי להשתמש בתכונות שאינן זמינות ב- Word באינטרנט, לחץ על פתח ב-Word.

תכונה זו

פועלת כך ב- Word באינטרנט

תצוגת פריסת הדפסה

בתצוגת קריאה, Word באינטרנט מציג מסמך כפי שהוא נראה בתצוגת פריסת הדפסה. תצוגות אחרות הזמינות ביישום שולחן העבודה של Word (חלוקה לרמות, טיוטה, פריסת אינטרנט וקריאה במסך מלא) אינן זמינות ב- Word באינטרנט. באופן דומה, הצגה וחלונות מפוצלים זה לצד זה והפיצול אינם זמינים ב- Word באינטרנט.

סרגלים וקווי רשת

Word באינטרנט אינו מציג סרגלים וקווי רשת.

לראש הדף

תכונות הפועלות באופן שונה בדפדפן ובשולחן העבודה

בעת עריכת מסמך ב- Word באינטרנט, המסמך מוצג בתצוגת עריכה כדי שתוכל לערוך ולעצב טקסט. תצוגת עריכה אינה מציגה עיצוב עמוד, כגון שוליים או מעברי עמוד, עמודי כריכה או כותרות עליונות וכותרות תחתונות. בנוסף, סוגים רבים של אובייקטים מוצגים כמצייני מיקום.

הטבלאות הבאות מתארות את האופן שבו Word באינטרנט תומך בתכונות שעשויות לחול על המסמכים שלך. כדי להשתמש בתכונות מעבר למה שזמין ב- Word באינטרנט, לחץ על פתח ב-Word.

פתיחה ושמירה

תכונה זו

פועלת כך ב- Word באינטרנט

ניהול זכויות מידע (IRM)

בקבצים מצורפים של Outlook Online ובספריות SharePoint המוגנים באמצעות IRM, Word באינטרנט פותח מסמכים לקריאה, אך לא לעריכה. לא ניתן להוסיף הגנת IRM למסמכים ב- Word באינטרנט.

הגנה באמצעות סיסמה

ל- Word באינטרנט אין אפשרות לפתוח מסמכים המוצפנים באמצעות סיסמה.

הרשאה לשינוי

מסמך הדורש סיסמה כדי לשנות אותו נפתח ב- Word באינטרנט בתצוגת קריאה, אך לא ניתן לערוך את המסמך בדפדפן. לחץ על פתח ב-Word כדי להסיר הגבלות עריכה.

ניהול גירסאות

גירסאות מנוהלות בשרת במקום ב- Word באינטרנט. אם המסמך שלך מאוחסן ב- OneDrive, השתמש בתכונה ' היסטוריית גירסאות ' ב- OneDrive. אם המסמך שלך מאוחסן בספריית SharePoint, ראה אם התכונה ' היסטוריית גירסאות ' נקבעה עבור הספריה.

עריכה ועיצוב

תכונה זו

פועלת כך ב- Word באינטרנט

העתקה והדבקה

העתק והדבק טקסט והעתק/הדבק תמונות מהאינטרנט. הטקסט מעוצב כך שיתאים לטקסט המקיף את המקום שבו הוא מודבק ב- Word באינטרנט.

עיצוב גופנים

החל מודגש, נטוי, קו תחתון, קו חוצה, כתב תחתי, כתב עילי, גופן, גודל, צבע וסימון. באפשרותך גם לנקות את עיצוב הגופן.

עיצוב פיסקה

יישור פיסקאות לשמאל, לימין או למרכז; הרצת טקסט מימין לשמאל או משמאל לימין; הגדלה או הקטנה של כניסה; התאמת מרווח בין שורות; עיצוב פיסקאות כרשימה עם תבליטים או מספור. ניתן גם לנקות עיצוב.

מספור ותבליטים

החל אחד ממספר סגנונות מספור או תבליטים מוכללים.

סגנונות

החל אחד מהסגנונות בגלריה של סגנונות מוכללים. ניתן גם לנקות עיצוב. אין באפשרותך ליצור סגנונות חדשים או לשנות סגנונות ב- Word באינטרנט.

גודל עמוד

בתצוגת קריאה, Word באינטרנט מציג עמודים בגודל שעבורם הם מיועדים. העריכה נתמכת עבור פריסות מכתבים, משפטים, מנהלים, A4, A5 ומותאם אישית. אם אתה מכיר את הממדים של גודל נייר רגיל שאינו מופיע ברשימה, הזן אותם בתיבת הדו גודל נייר . לדוגמה, כדי לערוך בפריסה בגודל עמוד A3, הגדר את גודל הנייר המותאם אישית כ-11.69 אינץ ' עד 16.54 אינץ ' (297 עד 420 מ"מ).

חיפוש

חיפוש זמין הן בתצוגת קריאה והן בתצוגת עריכה. חיפוש והחלפה זמינים בתצוגת עריכה.

מרחק מתצוגה

החל אחת מרמות שונות של שינוי גודל התצוגה הן בתצוגת העריכה והן בתצוגת הקריאה.

מעברי שורה ומעברי עמוד

מעברים בין שורות ועמודים מוצגים בתצוגת קריאה. בתצוגת עריכה, מעברי עמוד מצוינים באמצעות קווים מנוקדים.

עמודות

פריסת העמוד נשמרת, אך לא ניתן לערוך אותה ב- Word באינטרנט. באפשרותך לראות עמודות שנשמרו בתצוגת קריאה.

ערכת נושא, צבע עמוד, סימני מים

הנושא ורקע העמוד נשמרים במסמך, אך לא ניתן לערוך אותם ב- Word באינטרנט.

עריכה משותפת

מחברים מרובים יכולים לעבוד בו ב- Word באינטרנט. עריכה משותפת פועלת על-פני Word באינטרנט או גירסה מתקדמת יותר ו-Word for Mac 2011.

סקירה

תכונה זו

פועלת כך ב- Word באינטרנט

כלי הגהה

בדיקת איות ודקדוק, תרגום המסמך והגדרת שפת ההגהה. Word באינטרנט אינו משתמש במילון מותאם אישית או כולל אוצר מילים.

תיקון שגיאות אוטומטי

Word באינטרנט מתקן שגיאות נפוצות בעת ההקלדה, כגון החלפת אותיות המוקלדות בסדר שגוי (לדוגמה, "the" משתנה ל-"the"). אם Word באינטרנט מבצע תיקון שאינך מעוניין בו, הקש Ctrl + Z כדי לבטל אותו או שנה את ההגדרות שלך בתפריט אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

שינויים מסומנים

שינויים מסומנים מופיעים בתצוגת קריאה. כדי להפעיל או לבטל מעקב אחר שינויים, לחץ על פתח ב-Word.

אובייקטים

תכונה זו

פועלת כך ב- Word באינטרנט

היפר-קישורים

הוספה, עריכה ומעקב אחר היפר-קישורים. הסימניה וקישורים להפניות מקושרות פועלים, ובאפשרותך לערוך את טקסט התצוגה שלהם, אך לא את היעד שלו, ב- Word באינטרנט.

טבלאות

הוספת טבלאות. מחיקה לפי טבלה, עמודה או שורה; הוספת שורות ועמודות; ישר את טקסט התא שמאלה, ימינה או ממורכז; מיזוג ופיצול של תאים; עיצוב הגבולות, הרקעים וסגנונות הטבלה. תכונות אחרות של טבלאות – כגון גודל תא וסדר מיון – נשמרות במסמך, אך לא ניתן להגדיר אותן ב- Word באינטרנט.

תמונות

הוסף תמונות או פריטי אוסף תמונות המאוחסנים במחשב שלך או מ- Bing. באפשרותך להחיל מספר סגנונות תמונה, לכתוב טקסט חלופי, לשנות את הגודל, לגרור למיקום חדש, לחתוך ולסובב. לא ניתן ליצור צילומי מסך ישירות ב- Word באינטרנט, אך צילומי מסך במסמך מוצגים כתמונות ב- Word באינטרנט.

צורות, תרשימים, תיבות טקסט, SmartArt, WordArt

תצוגה זו מוצגת במסמך כמצופה בתצוגת קריאה. בתצוגת עריכה, הם מופיעים כמצייני מיקום שניתן למחוק אך לא לערוך. לא ניתן להעביר או לשנות את גודלם ב- Word באינטרנט.

משוואות, דיו

תצוגה זו מוצגת במסמך כמצופה בתצוגת קריאה. בתצוגת עריכה, הם מופיעים כמצייני מיקום שניתן למחוק אך לא לערוך. לא ניתן להעביר או לשנות את גודלם ב- Word באינטרנט.

שדות, פקדי תוכן, עמוד כריכה

תצוגה זו מוצגת במסמך כמצופה בתצוגת קריאה. בתצוגת עריכה, התוכן של שדות ופקדי תוכן מוצגים, אך לא ניתן לערוך אותם או לעדכן אותם. עמוד כריכה מופיע כסידרה של מצייני מיקום עבור רכיבים כגון תיבות טקסט.

כותרות עליונות וכותרות תחתונות, הערות שוליים, הערות סיום

תצוגה זו מוצגת במסמך כמצופה בתצוגת קריאה. ניתן להציג ולערוך אותם בתצוגת עריכה, אך הם אינם מוצגים בשורה במסמך.

תוכן העניינים

ניתן להוסיף, לשנות ולמחוק תוכן עניינים בתצוגת עריכה. נווט במסמך באמצעות תוכן העניינים הן בתצוגת עריכה והן בתצוגת קריאה.

ביבליוגרפיה, אינדקס

תצוגה זו מוצגת במסמך כמצופה בתצוגת קריאה. בתצוגת עריכה, הם מופיעים כמצייני מיקום שניתן למחוק, אך לא לערוך או לעדכן.

פקודות מאקרו

באפשרותך להציג, לערוך, להדפיס ולשתף מסמכים המכילים פקודות מאקרו, אך כדי להפעיל את פקודות המאקרו, לחץ על פתח ב-Word.

פקדי ActiveX, אובייקטי OLE מוטבעים, שורת חתימה

תצוגה זו מוצגת במסמך כמצופה בתצוגת קריאה. בתצוגת עריכה, הם מופיעים כמצייני מיקום שניתן למחוק אך לא לערוך. לא ניתן להעביר או לשנות את גודלם ב- Word באינטרנט.

תמונות מקושרות, קבצים מוטבעים

אלה נשמרים במסמך אך מוצגים כמצייני מיקום ב- Word באינטרנט.

לראש הדף

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×