דרכים לשיתוף מסד נתונים שולחן עבודה של Access

דרכים לשיתוף מסד נתונים שולחן עבודה של Access

קיימות מספר דרכים לשיתוף מסד נתונים של Access בהתאם לצרכיך ולזמינות המשאבים. במאמר זה נבחן את האפשרויות הזמינות, היתרונות של כל אפשרות ומשאבים לקבלת מידע נוסף.

במאמר זה

מבט כולל על דרכים לשיתוף נתוני Access

שיתוף מסד נתונים בודד

שיתוף מסד נתונים מפוצל

שיתוף נתונים באתר SharePoint

שיתוף נתונים באמצעות שרת מסד נתונים

מבט כולל על דרכים לשיתוף נתוני Access

יישומי מסד נתונים משתנים וגדלים לאורך זמן. גורמים רבים משפיעים על הצרכים והביצועים, כולל מספר המשתמשים הנוכחיים, סביבת הרשת, התפוקה, ההשהיה, הגודל של מסד הנתונים, זמני השימוש בשיא ותעריפי הצמיחה הצפויים. בקיצור, אם פתרון מסד הנתונים שלך מוצלח, סביר להניח שהוא צריך להתפתח. למרבה המזל, Access מכיל נתיב אבולוציוני, מפשוט עד מתקדם, שניתן לקחת לאורך זמן כדי לשנות את קנה המידה של הפתרון בצורה יעילה. הטבלה הבאה מסכמת תרחישים של Access ועומסי עבודה שיעזרו לך לבחור נתיב זה.

מבט כולל על אפשרויות שיתוף של Access

לראש הדף

שיתוף מסד נתונים בודד

זוהי האפשרות הפשוטה ביותר בעלת הדרישות המעטות ביותר, אך היא מספקת את הפונקציונליות המעטה ביותר. בשיטה זו, קובץ מסד הנתונים מאוחסן בכונן רשת משותף וכל המשתמשים משתפים את קובץ מסד הנתונים בו-זמנית. חלק מהמגבלות הן מהימנות וזמינות, אם קיימים משתמשים רבים בו-זמנית שמשנים נתונים משום שכל אובייקטי מסד הנתונים משותפים. טכניקה זו יכולה גם לפגוע בביצועים מאחר שכל אובייקטי מסד הנתונים נשלחים ברשת.

אפשרות זו עשויה להתאים לך רק אם מספר מצומצם של משתמשים צפוי להשתמש במסד הנתונים בו-זמנית ומשתמשים אינם צריכים להתאים אישית את העיצוב של מסד הנתונים. אך שיטה זו פחות מאובטחת משיטות אחרות לשיתוף מסד נתונים, מאחר שכל משתמש מכיל עותק מלא של קובץ מסד הנתונים, ומגדיל את הסיכון לגישה בלתי מורשית.

כדי לשתף מסד נתונים באמצעות תיקיה משותפת:

 1. בסביבת בית או בסביבה עסקית קטנה, שתף תיקיה עם אנשים ספציפיים. לקבלת מידע נוסף, ראה שיתוף קבצים ברשת ב-Windows 10.

 2. ודא ש- Access מוגדר להיפתח במצב שיתוף במחשביהם של כל המשתמשים. זוהי הגדרת ברירת המחדל, אך עליך לבדוק כדי לוודא זאת  - אם משתמש יפתח את מסד הנתונים במצב בלעדי, הדבר יפגע בזמינות הנתונים.

  1. הפעל את Access, ובתפריט קובץ לחץ על אפשרויות.

  2. בתיבה אפשרויות Access, לחץ על הגדרות לקוח.

  3. במקטע Advanced , תחת ברירת מחדל למצב פתיחה, בחר משותף, לחץ על אישורולאחר מכן צא מ-Access.

 3. העתק את קובץ מסד הנתונים לתיקייה המשותפת. לאחר שתעתיק את הקובץ, ודא שתכונות הקובץ מוגדרות באופן שמאפשר גישת קריאה/כתיבה לקובץ מסד הנתונים. על המשתמשים להחזיק בגישת קריאה/כתיבה כדי להשתמש במסד הנתונים.

 4. במחשב של כל משתמש, צור קיצור דרך לקובץ מסד הנתונים. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת קיצור דרך בשולחן העבודה עבור תוכנית או קובץ של Office.

לראש הדף

שיתוף מסד נתונים מפוצל

זוהי בחירה טובה אם אין ברשותך אתר SharePoint או שרת מסד נתונים. באפשרותך לשתף מסד נתונים מפוצל ברשת תקשורת מקומית (LAN). בעת פיצול מסד נתונים, הוא מאורגן מחדש בשני קבצים - מסד נתונים עורפי המכיל את טבלאות הנתונים ומסד נתונים חזיתי המכיל את כל שאר אובייקטי מסד הנתונים, כגון שאילתות, טפסים ודוחות. כל משתמש מקיים אינטראקציה עם הנתונים באמצעות עותק מקומי של מסד הנתונים החזיתי.

היתרונות של פיצול מסד נתונים כוללים את הפרטים הבאים:

 • ביצועים משופרים    רק הנתונים משותפים לאורך הרשת לא הטבלאות, השאילתות, הטפסים, הדוחות, פקודות המאקרו והמודולים.

 • זמינות גדולה יותר    עסקאות של מסד נתונים, כגון פעולות עריכה של רשומות, מושלמו במהירות רבה יותר.

 • אבטחה משופרת    משתמשים ניגשים למסד הנתונים העורפי באמצעות טבלאות מקושרות; סביר להניח שפולשים יוכלו להשיג גישה לא מורשית לנתונים דרך מסד הנתונים החזיתי.

 • מהימנות משופרת    אם משתמש נתקל בבעיה ומסד הנתונים נסגר באופן בלתי צפוי, כל פגם בקובץ מסד נתונים מוגבל בדרך כלל לעותק של מסד הנתונים החזיתי שהמשתמש פתח.

 • סביבת פיתוח גמישה    כל משתמש יכול לפתח באופן עצמאי שאילתות, טפסים, דוחות ואובייקטים אחרים של מסד נתונים מבלי להשפיע על משתמשים אחרים. באפשרותך גם לפתח ולהפיץ גירסה חדשה של מסד הנתונים החזיתי מבלי לשבש את הגישה לנתונים המאוחסנים במסד הנתונים העורפי.

לקבלת מידע נוסף, ראה פיצול מסד נתונים של Access.

לראש הדף

שיתוף נתונים באתר SharePoint

קיימות כמה דרכים לשיתוף נתוני Access באתר SharePoint כאשר המקטעים הבאים דנים.

אזהרה    למרות שניתן לשמור קובץ מסד נתונים של Access ב-OneDrive או בספריית מסמכים של SharePoint, מומלץ להימנע מפתיחת מסד נתונים של Access ממיקומים אלה. הקובץ מורד באופן מקומי לעריכה ולאחר מכן מועלה שוב לאחר שמירת השינויים שלך ב-SharePoint. אם יותר מאדם אחד פותח את מסד הנתונים של Access מ-SharePoint, ייתכן שעותקים מרובים של מסד הנתונים ייווצרו וחלק מהנתונים יאבדו או נפגמו. המלצה זו חלה על כל סוגי קבצי Access, כולל מסד נתונים יחיד, מסד נתונים מפוצל ותבניות קובץ. accdb,. accdc,. accde ו-. accdr. לקבלת מידע נוסף אודות פריסת Access, ראה פריסת יישום access.

שמירת מסד נתונים בספריית מסמכים 

באפשרותך לשמור מסד נתונים בכל ספריית מסמכים של SharePoint הדומה לשמירת מסד נתונים בתיקיית רשת, והמספקת דרך נוחה לניהול גישה למסד נתונים.

 1. פתח את מסד הנתונים שברצונך לשמור ב-SharePoint

 2. בכרטיסיה קובץ, לחץ על שמור בשם.

 3. לחץ על שמור מסד נתונים בשם, במקטע מתקדם, בחר SharePoint ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

  הערה: אם אתה משתמש ב- Access 2010, לחץ על קובץ > שמור ופרסם > שמור מסד נתונים בשם > SharePoint.

 4. בתיבת הדו-שיח שמור ב- SharePoint, עבור אל ספריית המסמכים שבה ברצונך להשתמש.

 5. בדוק את השם של קובץ מסד הנתונים ואת סוג קובץ מסד הנתונים, בצע את כל השינויים הנדרשים ולאחר מכן לחץ על שמור.

שיתוף נתונים על-ידי קישור לרשימות SharePoint

שיטה זו כוללת את אותם היתרונות של שימוש במסד נתונים מפוצל ומשתמשים יכולים לשנות את העותק של מסד הנתונים שלהם, מכיוון שהנתונים משותפים דרך אתר SharePoint שהוא דרך לאתר נתונים באופן מרכזי. מאחר שהנתונים נמצאים ברשימות של SharePoint, באפשרותך להפוך אותם לזמינים בנפרד ברשת באמצעות תכונות SharePoint. לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא או קישור של נתונים לרשימת SharePoint.

שימוש באשף ייצוא הטבלאות ל- SharePoint

לאחר העברת מסד נתונים, Access יוצר יישום חזיתי חדש הכולל את כל הטפסים והדוחות הישנים והטבלאות המקושרות החדשות שיוצאו רק. אשף ייצוא טבלאות לאתר SharePoint עוזר לך להעביר את הנתונים מכל הטבלאות בבת אחת ולשמור על שלמות הקשרים.

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה העברת נתונים, לחץ על SharePoint. אפשרות זו זמינה רק אם מסד הנתונים שלך נשמר בתבנית הקובץ ‎.accdb

 2. בצע את השלבים של אשף ייצוא הטבלאות ל- SharePoint, כולל ציון המיקום של אתר SharePoint שלך. כדי לבטל את התהליך, לחץ על ביטול.

 3. בעמוד האחרון של האשף, בחר בתיבת הסימון הצגת פרטים כדי לעיין בפרטים נוספים אודות ההעברה.

  עמוד אשף זה מתאר אילו טבלאות קושרו לרשימות ומספק מידע אודות מיקום גיבוי ואת כתובת ה- URL של מסד הנתונים. העמוד מספק גם אזהרה אם התרחשו בעיות בהעברה ומספק את המיקום של טבלת יומן רישום שבה תוכל לעיין בפרטים נוספים אודות הבעיות.

 4. לחץ על סיום כאשר האשף משלים את פעולתו.

  אם האשף מציג אזהרה, סקור את טבלת יומן הרישום ונקוט פעולות דרושות. לדוגמה, ייתכן כי שדות מסוימים לא הועברו או הומרו לסוג אחר של נתונים התואם לרשימה של SharePoint.

לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש באשף ההעברה לאתר SharePoint.

פרסום מסד נתונים באמצעות Access Services

חשוב    Microsoft אינה ממליצה עוד ליצור יישומי אינטרנט של Access ולהשתמש בהם ב- SharePoint. כאפשרות חלופית, שקול להשתמש ב- Microsoft PowerApps לבניית פתרונות עסקיים ללא קוד לאינטרנט ולמכשירים ניידים.

בעת פרסום מסד נתונים של אינטרנט, Access Services יוצר אתר SharePoint המכיל את מסד הנתונים. כל האובייקטים והנתונים של מסד הנתונים עוברים לרשימות SharePoint באתר זה.

כאשר אתה מפרסם מסד נתונים, אתה מעביר אותו לאינטרנט. באפשרותך ליצור טפסי אינטרנט ודוחות אינטרנט שיפעלו בחלון דפדפן וכן ליצור אובייקטים רגילים של Access (שנקראים לעיתים אובייקטי "לקוח" כדי להבדיל אותם מאובייקטי אינטרנט). יהיה עליך להתקין את Access במחשב שלך כדי להשתמש באובייקטי Access של לקוח, אבל כל אובייקטי מסד הנתונים ב- SharePoint ישותפו.

הערה: לאחר שתתקין את Access במחשב, תוכל להשתמש באובייקטי הלקוח מתוך מסד נתונים באינטרנט; אחרת, תוכל להשתמש רק באובייקטי מסד הנתונים באינטרנט.

Access Services מספק עבורך פלטפורמה ליצירת מסדי נתונים שבהם ניתן להשתמש באינטרנט. אתה מעצב ומפרסם מסד נתונים באינטרנט באמצעות Access 2010 ו- SharePoint, ואנשים משתמשים במסד הנתונים באינטרנט בדפדפן אינטרנט.

הערה: תזדקק להרשאות מעצב באתר SharePoint שבו ברצונך לפרסם את מסד הנתונים.

טפסים, דוחות ופקודות מאקרו של ממשק משתמש פועלים בתוך הדפדפן.

הנתונים המאוחסנים ברשימות SharePoint אם אתה משתמש במסד נתונים באינטרנט: כל הטבלאות הופכות לרשימות SharePoint, והרשומות הופכות לפריטי רשימה ובאפשרותך להשתמש בהרשאות SharePoint כדי לשלוט בגישה למסד הנתונים שלך באינטרנט.

שאילתות ופקודות מאקרו של נתונים פועלות בשרת: כל עיבוד ה- SQL מתרחש בשרת. הדבר מסייע בשיפור ביצועי הרשת על-ידי הגבלת התעבורה לערכות תוצאות.

לראש הדף

שיתוף נתונים באמצעות שרת מסד נתונים

באפשרותך להשתמש ב-Access עם מוצר שרת מסד נתונים כגון שרת SQL כדי לשתף את מסד הנתונים. שיטה זו מציעה לך יתרונות רבים, אך דורשת תוכנה נוספת - מוצר שרת מסד נתונים.

שיטה זו זהה לפיצול מסד נתונים בכך שהטבלאות מאוחסנות ברשת וכל משתמש מחזיק בעותק מקומי של קובץ מסד נתונים של Access המכיל קישורים לטבלאות, בנוסף לשאילתות, טפסים, דוחות ואובייקטים אחרים של מסד הנתונים. היתרונות של שיטת שיתוף זו תלויים בתוכנת שרת מסד הנתונים שבה תשתמש, אך ככלל הם כוללים חשבונות משתמשים וגישה סלקטיבית לנתונים, זמינות נתונים מצויינת וכלי ניהול נתונים משולבים יעילים. בנוסף לכך, מרבית התוכנות של שרת מסד נתונים פועלות כהלכה עם גירסאות קודמות של Access, כך שלא כל המשתמשים חייבים להשתמש באותה גירסה. רק הטבלאות משותפות. לקבלת מידע נוסף, ראה העברה של מסד נתונים של Access ל-Sql server, ייבוא או קישור לנתונים במסד נתונים של sql Server, וקישור לנתונים או ייבוא נתונים ממסד נתוניםשל מובילים ב-sql server.

יתרונות לשיתוף מסד נתונים באמצעות שרת מסד נתונים

 • ביצועים ומדרגיות גבוהים    במצבים רבים, שרת מסד נתונים מציע ביצועים טובים יותר מאשר קובץ מסד נתונים של Access בלבד. מוצרי שרת מסד נתונים רבים גם מספקים תמיכה למסדי נתונים גדולים מאוד, בנפחים של טרה-בתים, בערך פי 500 מהמגבלה הנוכחית של קובץ מסד נתונים של Access (שני ג'יגה-בתים). מוצרי שרת מסד נתונים בדרך-כלל פועלים ביעילות רבה על-ידי עיבוד שאילתות במקביל (תוך שימוש ברצפים מקוריים מרובים בהליך יחיד כדי לטפל בבקשות משתמשים) והקטנת הדרישות לזיכרון נוסף כאשר משתמשים חדשים נוספים.

 • זמינות מוגברת    רוב מוצרי שרת מסדי הנתונים מאפשרים לך לגבות את מסד הנתונים בזמן שהוא נמצא בשימוש. כתוצאה מכך, אין צורך להכריח את המשתמשים לצאת ממסד הנתונים כדי לגבות נתונים. בנוסף לכך, מוצרי שרת מסד נתונים בדרך כלל מטפלים בעריכה בו-זמנית ובנעילת רשומות באופן יעיל.

 • אבטחה משופרת    אין אפשרות להפוך מסד נתונים למאובטח לחלוטין. עם זאת, מוצרי שרת מסד נתונים מציעים אבטחה חזקה שתסייע בהגנה על הנתונים שלך מפני שימוש לא מורשה. מרבית מוצרי שרת מסד נתונים מציעים אבטחה מבוססת חשבון שמאפשרת לך לקבוע אילו אנשים יוכלו לראות טבלאות מסוימות. אפילו במקרה שבו מסד הנתונים החזיתי של Access הושג באופן לא מורשה, מניעת שימוש לא מורשה בנתונים מבוצעת באמצעות אבטחה מבוססת חשבון.

 • התאוששות אוטומטי    במקרה של כשל מערכת (כגון קריסת מערכת הפעלה או הפסקת חשמל), מוצרים מסוימים של שרת מסד הנתונים מכילים מנגנוני שחזור אוטומטיים המשחזרים מסד נתונים למצב העקביות האחרון בתוך מספר דקות, ללא מנהל מסד נתונים תערבות.

 • עיבוד מבוסס שרת    שימוש ב-Access בתצורת לקוח/שרת עוזר לצמצם את תעבורת הרשת על-ידי עיבוד שאילתות מסד נתונים בשרת לפני שליחת תוצאות ללקוח. ביצוע העיבוד על-ידי השרת הוא יעיל יותר בדרך-כלל, במיוחד במקרה של עבודה עם סדרות גדולות של נתונים.

 • תכלת SQL Server    בנוסף ליתרונות של SQL Server, מציע מדרגיות דינאמית ללא זמן השבתה, אופטימיזציה חכמה, מדרגיות וזמינות כלליים, חיסול עלויות חומרה וניהול מצומצם.

לראש הדף

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×