דרכים לספירת ערכים בגליון עבודה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ספירה לעומת סיכום ספירה היא חלק בלתי נפרד מניתוח נתונים, בין אם אתה מחשב את מספר העובדים במחלקה בארגון שלך או את מספר היחידות שנמכרו לפי רבעון. Excel מספק כמה טכניקות שניתן להשתמש בהן כדי לספור תאים, שורות או עמודות של נתונים.

כדי לעזור לך לבצע את הבחירה הטובה ביותר, מאמר זה מספק סיכום מקיף של שיטות, מידע שיעזור לך להחליט במהירות באיזו טכניקה להשתמש, וקישורים למאמרים מעמיקים.

ספירה אין לבלבל עם סיכום. לקבלת מידע נוסף אודות סיכום הערכים שבתאים, עמודות או שורות, ראה לסכם את הערכים בתאים, עמודות או שורות.

בנושא זה

ספירה פשוטה

ספירת תאים בעמודה או שורה על-ידי שימוש בפקודת מוכללות

ספירת תאים בטווח באמצעות פונקציה

ספירת תאים בעמודה באמצעות חלוקה לרמות

ספירת התאים בעמודה או שורה באמצעות PivotTable

ספירת התאים ברשימה או עמודת טבלה של Excel באמצעות פונקציה

ספירה בהתבסס על תנאי אחד או יותר

ספירת תאים בטווח בהתבסס על תנאי יחיד

ספירת תאים בעמודה בהתבסס על תנאים בודדים או מרובים

ספירת תאים בטווח בהתבסס על תנאים מרובים על-ידי שימוש בפונקציה יחיד או שילוב של פונקציות

ספירה כאשר הנתונים שלך מכילים ערכים ריקים

ספירת תאים שאינם ריקים בטווח באמצעות פונקציה

ספירת תאים שאינם ריקים ברשימה באמצעות פונקציה

ספירת התאים הריקים בטווח רציף באמצעות פונקציה

ספירת התאים הריקים בטווח שאינם סמוכים באמצעות שילוב של פונקציות

ספירת ערכים ייחודיים מופעי

ספירת ערכים ייחודיים בטווח באמצעות דוח PivotTable

ספירת ערכים ייחודיים בטווח בהתבסס על תנאי יחיד על-ידי שימוש בפונקציה COUNTIF

ספירת ערכים ייחודיים בטווח בהתבסס על תנאים מרובים על-ידי שימוש בשילוב של הפונקציות בנוסחת מערך

ספירת מספר הערכים הייחודיים בעמודה רשימה באמצעות מסנן מתקדם

ספירת מספר הערכים הייחודיים בטווח העונים על תנאי אחד או יותר באמצעות נוסחה מורכבת

מקרים מיוחדים (לספור את כל התאים, ספירת מילים)

ספירת מספר התאים בטווח הכולל באמצעות פונקציות

ספירת מילים בטווח באמצעות נוסחה מורכבת

הצגת חישובים וספירות בשורת המצב

ספירה פשוטה

באפשרותך לספור את הערכים בטווח או בטבלה באמצעות נוסחה פשוטה או פונקציית גליון עבודה, או על-ידי לחיצה על לחצן.

Excel יכול להציג את ספירת מספר התאים הנבחרים גם ב- Excel שורת מצב. עיין בסעיף מציג חישובים וספירות בשורת המצב לקבלת מידע נוסף. באפשרותך להפנות לערכים המופיעים בשורת המצב כאשר אתה מבקש מבט מהיר הנתונים שלך אין זמן כדי להזין נוסחאות.

ספירת תאים בעמודה או בשורה באמצעות פקודה מוכללת

השתמש בתכונה 'ספירת מספרים' של הפקודה 'סכום אוטומטי' על-ידי בחירת טווח תאים המכיל ערך מספרי אחד לפחות ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החץ לצד סכום אוטומטי. לאחר מכן, לחץ על ספירת מספרים. Excel מחזיר את ספירת הערכים המספריים בטווח בתא הסמוך לטווח שבחרת. בדרך כלל, תוצאה זו מוצגת בתא הממוקם משמאל לטווח אופקי או בתא הממוקם מתחת לטווח אנכי.

שימוש בפקודה 'סכום אוטומטי' של 'ספירת מספרים'

לראש הדף

ספירת תאים בטווח באמצעות פונקציה

השתמש בפונקציה COUNT בנוסחה כדי לספור את הערכים המספריים בטווח. בדוגמה הבאה, הטווח A2:A5 מכיל שלושה מספרים (5, 32 ו- 10) וערך טקסט אחד ("שלום"). השתמש בפונקציה COUNT בנוסחה כך: ‎=COUNT(A2:A5)‎. התוצאה היא 3, מספר הערכים המספריים שנמצאו בטווח.

1

2

3

4

5

6

A

ערך לדוגמה

5

32

שלום

10

‎=COUNT(A2:A5)‎

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "לספור תאים המכילים מספרים שאינם בשורה או בעמודה" במאמר בפונקציה COUNT.

לראש הדף

ספירת תאים בעמודה באמצעות חלוקה לרמות

השתמש בפקודה סכום ביניים (הכרטיסיה נתונים, הקבוצה חלוקה לרמות) כדי לקבץ ולסכם עמודה של נתונים.

אם הנתונים שלך ממוקמים ברשימה ובאפשרותך לקבץ אותה לוגית לפי ערכי עמודה, ניתן ליצור חלוקה לרמות כדי לקבץ ולסכם את הנתונים.

הפקודה 'סכום ביניים' מקבצת נתונים לתוך חלוקה לרמות

כפי שאיור זה מציג, סכומי מכירות מקובצים לפי אזור, וקל לראות שישנם ארבעה ערכים רבעוניים עבור כל אחד מהאזורים, מזרח ומערב. כבונוס, הערכים מסוכמים עבור כל אזור, והסכום הכולל מחושב גם הוא.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים הבאים:

לראש הדף

ספירת תאים בעמודה או בשורה באמצעות PivotTable

צור דוח PivotTable המסכם את הנתונים שלך ועוזר לך לבצע ניתוח בכך שהוא מאפשר לך לבחור את הקטגוריות שלפיהן ברצונך להציג את הנתונים שלך.

באפשרותך ליצור PivotTable במהירות על-ידי בחירת תא בטווח נתונים או בטבלת Excel ולאחר מכן, בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טבלאות, לחיצה על PivotTable.

כדי להציג את העוצמה של PivotTable, שים לב שבדוגמה הבאה, נתוני המכירות מכילים שורות רבות (קיימות למעשה 40 שורות של נתונים, אך הגרפיקה מציגה רק חלק משורות אלה). הנתונים אינם מסוכמים, ואינם כוללים סכומי ביניים או סכום כולל.

הנתונים המשמשים בדוח PivotTable

דוח PivotTable המבוסס על אותם נתונים מציג סכומי ביניים וסכומים כוללים, ומספק סיכום תמציתי במבט מהיר.

נתונים מסוכמים וסכומים בדוח PivotTable

יצירת טבלאות PivotTable ועבודה עמן עשויות לחייב הכנה ראשונית של הנתונים שלך ובקיאות במושגים מסוימים.

לקבלת מידע מפורט שיעזור לך להתחיל בעבודה, עיין במאמרים הבאים:

לראש הדף

ספירת התאים ברשימה או עמודת טבלה של Excel באמצעות פונקציה

באפשרותך להשתמש בפונקציה SUBTOTAL בנוסחה כדי לספור את הערכים בטבלת Excel או בטווח התאים.

באפשרותך להשתמש בפונקציה SUBTOTAL כדי לקבוע אם שורות מוסתרות כלולות בתוצאות. הפונקציה מתעלמת תמיד משורות שסוננו.

לדוגמה, כשהפונקציה נמצאת בשימוש עבור שבעת הערכים בטבלה הבאה (בתאים A2 עד A8), היא מחזירה ספירה של 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

יחידות שנמכרו

25

8

12

32

11

40

16

‎=SUBTOTAL(2,A2:A8)‎

בנוסחה, החלק "2" מציין שהפונקציה צריכה להשתמש בפונקציה SUM כדי להחזיר את ספירת הערכים בטווח A2:A8 ושיש לכלול את השורות המוסתרות. הספירה (התוצאה בתא A9) היא 7.

אם הסתרת את שורות 4, 5 ו- 6 ולא רצית ששורות אלה ייספרו, עליך להשתמש בפונקציה SUBTOTAL בצורה שונה מעט. במקום לציין "2" בנוסחה, ציין "102", אשר מורה ל- Excel להתעלם משורות מוסתרות. גליון העבודה שלך עשוי להיראות כך (כששורות 4, 5 ו- 6 מוסתרות):

1

2

3

7

8

9

A

יחידות שנמכרו

25

8

40

16

‎=SUBTOTAL(102,A2:A8)‎

במקרה זה, הפונקציה מחזירה 4, שהוא מספר התאים בעמודה שאינם מוסתרים ושמכילים ערכים.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים הפונקציה SUBTOTALוסיכום הנתונים בטבלת Excel.


לראש הדף

ספירה בהתבסס על תנאי אחד או יותר

באפשרותך לספור את התאים בטווח העונים על תנאים (שמכונים גם קריטריונים) שאתה מציין באמצעות מספר פונקציות גליון עבודה.

ספירת תאים בטווח בהתבסס על תנאי יחיד

השתמש בפונקציה COUNTIF כדי לספור את התאים העונים על תנאי אחד (המכונה גם קריטריון). בדוגמה הבאה, הפונקציה מוצאת את ספירת הערכים בטווח A2:A8 הגדולים יותר מ- 20, והתוצאה היא 3. שים לב שהתנאי, ">20", חייב להיות מוקף במרכאות.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

יחידות שנמכרו

25

8

12

32

11

40

16

‎=COUNTIF(A2:A8,">20")‎

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הפונקציה COUNTIF.

לראש הדף

ספירת תאים בעמודה בהתבסס על תנאים בודדים או מרובים

כדי למצוא התאמה לתנאים שציינת, השתמש בפונקציית מסד הנתונים DCOUNT.

השתמש בפונקציה DCOUNT כאשר יש לך רשימת עמודות וקל לך יותר להגדיר את התנאים בטווח תאים נפרד במקום להשתמש בפונקציה מקוננת.

בדוגמה הבאה, נניח שברצונך למצוא את ספירת החודשים, כולל מרץ 2008 או מאוחר יותר, שבהם נמכרו יותר מ- 400 יחידות. מהתבוננות בטבלה זו, ניתן לראות ששני חודשים עומדים בדרישה זו: אפריל (442) ויוני (405).

הערה: ייתכן שהתהליך הבא אינו אינטואיטיבי, אך הוא פועל. חשוב לבצע את ההנחיות במדויק ולסדר את הנתונים בגליון העבודה כפי שמוצג כאן. באפשרותך להעתיק את הנתונים מהטבלה ולהדביק אותם בגליון עבודה בתא A1. התוצאה אמורה להופיע בתא B13.

יש להוסיף טווח נוסף של תאים המסודרים באופן דומה לנתוני המכירות, שמופיעים בתאים A1 עד B7. טווח התאים הנוסף מורכב מתאים A10 עד B11 ומכיל את אותן תוויות עמודה ("מכירת יחידות" ו"סוף החודש"). הוא כולל גם תנאי בשורה הנמצאת ישירות מתחת לכל תווית עמודה (תאים A11 ו- B11).

לאחר מכן יש להזין נוסחה בתא ריק כלשהו (למיקום שלו אין משמעות, אך בדוגמה זו, הנוסחה מוזנת בתא B13). הנוסחה בדוגמה זו משתמשת בפונקציה DCOUNT, ועושה זאת באופן הבא: ‎=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)‎.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

מכירת יחידות

סוף החודש

339

31/1/2008

270

29/2/2008

314

31/3/2008

442

30/4/2008

336

31/5/2008

405

30/6/2008

מכירת יחידות

סוף החודש

‎=">400"‎

‎=">=3/31/2008"‎

‎=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)‎

הפונקציה DCOUNT בודקת את הנתונים בטווח A2 עד A7, מחילה את התנאים שהיא מוצאת ב- A11 וב- B11, ומחזירה 2, שהוא מספר השורות הממלאות את שני התנאים (שורות 5 ו- 7).

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הפונקציה DCOUNT.

לראש הדף

ספירת תאים בטווח בהתבסס על תנאים מרובים על-ידי שימוש בפונקציה יחיד או שילוב של פונקציות

השתמש בפונקציה COUNTIFS או בשילוב של הפונקציות COUNT ו- IF.

שימוש בפונקציה COUNTIF בטווח תאים

איור זה מציג את הפונקציה COUNTIFS המשמשת לאיתור מכוניות המפיקות יותר מ- 250 כוח סוס ועדיין מגיעות לממוצע של יותר מ- 25 מיילים לגלון בכביש הראשי. הפונקציה מחזירה 2, שהוא מספר השורות העומדות בשני התנאים (שורות 3 ו- 4).

הערה: בפונקציה COUNTIFS, יש להקיף את כל התנאים במרכאות ("") — לדוגמה, "‎<250", "‎>25" או אפילו "240".

באפשרותך לספור את הפעמים שבהן ערך בודד מופיע בטווח באמצעות הפונקציה COUNTIF. לדוגמה, כדי לראות כמה פעמים הערך 70 מופיע בטווח A2 עד A40, השתמש בנוסחה ‎=COUNTIF(A2:A40,70)‎.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים ספירת תדירות ההופעה של ערךוהפונקציה COUNTIFS.


לראש הדף

ספירה כאשר הנתונים שלך מכילים ערכים ריקים

באפשרותך לספור תאים המכילים נתונים או תאים ריקים באמצעות פונקציות גליון העבודה.

ספירת תאים שאינם ריקים בטווח באמצעות פונקציה

השתמש בפונקציה COUNTA כדי לספור רק תאים בטווח המכילים ערכים.

בעת ספירת תאים, לפעמים תרצה להתעלם מתאים ריקים מאחר שרק לתאים המכילים ערכים יש משמעות עבורך. לדוגמה, ברצונך לספור את כל אנשי המכירות שביצעו מכירה אחת לפחות באזור מסוים.

בדוגמה הבאה, כשהפונקציה נמצאת בשימוש עבור הערכים בעמודת המכירות באזור המערב, היא מחזירה ספירה של 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

איש מכירות

מכירות באזור המערב

Andrews

24000

Atlas

Chai

Gabrielle

31000

Hansen

Zeng

8000

‎=COUNTA(B2:B7)‎

מאחר שהתאים B3‏, B4 ו- B6 ריקים, הפונקציה COUNTA מתעלמת מהם. רק התאים המכילים את הערכים 24000, 31000 ו- 8000 נספרים. הספירה (התוצאה בתא B8) היא 3.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים לספור תאים שאינם ריקים ואת בפונקציה COUNTA.

לראש הדף

ספירת תאים שאינם ריקים ברשימה באמצעות פונקציה

השתמש בפונקציה DCOUNTA כדי לספור תאים שאינם ריקים בעמודה של רשומות ברשימה או במסד נתונים המתאימים לתנאים שאתה מציין.

הדוגמה הבאה משתמשת בפונקציה DCOUNTA כדי לספור את הרשומות במסד הנתונים הכלולה בטווח A4:B9 העומדות בתנאים שצוינו בטווח הקריטריונים A1:B2. תנאים אלה הם שהערך של 'מזהה מוצר' חייב להיות גדול מ- 4000 או שווה לו ושהערך של 'דירוגים' חייב להיות גדול מ- 50 או שווה לו. רשומה אחת בלבד, בשורה 7, עומדת שני התנאים.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

מזהה מוצר

דירוגים

‎=">=4000"‎

‎=">=50"‎

מזהה מוצר

דירוגים

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

‎=DCOUNTA(A4:B9,"Ratings",A1:B2)‎

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הפונקציה DCOUNTA.

לראש הדף

ספירת התאים הריקים בטווח רציף באמצעות פונקציה

השתמש בפונקציה COUNTBLANK כדי להחזיר את מספר התאים הריקים בטווח רציף (תאים הם רציפים אם הם מחוברים כולם ברצף אחד). אם תא מכיל נוסחה המחזירה טקסט ריק (""), התא נספר.

הערה: בעת ספירת תאים, ייתכנו מקרים שבהם תרצה לכלול תאים ריקים, מכיוון שיש להם משמעות עבורך. לדוגמה, ייתכן שתרצה לספור את כל אנשי המכירות באזור מסוים, בין אם הם מכרו משהו או לא.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הפונקציה COUNTBLANK.

לראש הדף

ספירת התאים הריקים בטווח שאינם סמוכים באמצעות שילוב של פונקציות

שלב בין הפונקציה SUM והפונקציה IF. באופן כללי, ניתן לעשות זאת על-ידי שימוש בפונקציה IF בנוסחת מערך כדי לקבוע אם כל תא שאליו מתבצעת הפניה מכיל ערך, וסיכום מספר ערכי ה- FALSE שהוחזרו על-ידי הנוסחה.

עיין במאמר Knowledge Base‏ XL: מתי להשתמש ב- SUM(IF())‎ במקום ב- CountBlank()‎ לקבלת מידע נוסף.

לראש הדף

ספירת מופעים ייחודיים של ערכים

באפשרותך לספור ערכים ייחודיים בטווח באמצעות דוח PivotTable, הפונקציה COUNTIF, שילוב של פונקציות, או על-ידי שימוש בתיבת הדו-שיח סינון מתקדם.

ספירת ערכים ייחודיים בטווח באמצעות דוח PivotTable

באפשרותך להשתמש בדוח PivotTable כדי להציג סכומים כוללים וכדי לספור את המופעים של ערכים ייחודיים.

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "לספור את תדירות ההופעה של ערכים מרובים באמצעות דוח PivotTable" במאמר ספירת תדירות ההופעה של ערך.

לראש הדף

ספירת ערכים ייחודיים בטווח בהתבסס על תנאי יחיד באמצעות הפונקציה COUNTIF

השתמש בפונקציה COUNTIF כדי לספור את הפעמים שבהן ערך מופיע בטווח.

בדוגמה הבאה, הפונקציה COUNTIF מחזירה 2, שהוא מספר הפעמים שבהן הערך 250 נמצא בטווח A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

יחידות שנמכרו

245

250

250

לא זמין

‎=COUNTIF(A2:A7,250)‎

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "לספור את תדירות ההופעה ערך בודד בטווח" במאמר ספירת תדירות ההופעה של ערך.

לראש הדף

ספירת ערכים ייחודיים בטווח בהתבסס על תנאים מרובים על-ידי שימוש בשילוב של הפונקציות בנוסחת מערך

השתמש בפונקציה SUM עם הפונקציה IF. באופן כללי, ניתן לעשות זאת על-ידי שימוש בפונקציה IF בנוסחת מערך כדי לקבוע אם קריטריונים המורכבים מתנאים מרובים מתקיימים, וסיכום מספר ערכי ה- TRUE שהוחזרו על-ידי הנוסחה.

בדוגמה הבאה, הפונקציה IF משמשת כדי לבחון כל תא בטווח A2:A10 ולקבוע אם הוא מכיל את Andrews או Chai. מספר הפעמים שבהן הערך TRUE מוחזר מסוכם באמצעות הפונקציה SUM, והתוצאה היא 7. באפשרותך להעתיק ולהדביק דוגמה זו לגליון עבודה בתא A1. לאחר הדבקת הדוגמה, תבחין שתא A11 מכיל שגיאת ‎#VALUE!‎. כדי שהנוסחה תעבוד, עליך להמיר אותה לנוסחת מערך על-ידי הקשה על F2 ולאחר מכן הקשה על CTRL+SHIFT+ENTER. המספר 7 יופיע לאחר מכן בתא A11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

איש מכירות

חשבונית

Andrews

15000

Chai

11000

Andrews

11000

Chai

4000

Hansen

8000

Chai

6000

Hansen

14000

Andrews

7000

12000

נוסחה

תיאור (תוצאה)

‎=SUM(IF((A2:A10="Andrews")+(A2:A10="Chai"),1,0))‎

מספר החשבוניות של Andrews או Chai‏ (7)

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "ספירת תדירות מרובים ערכי טקסט או ערכים מספריים באמצעות הפונקציות" במאמר ספירת תדירות ההופעה של ערך.

עיין במאמרי Knowledge Base הבאים לקבלת עצות נוספות:

לראש הדף

ספירת הערכים הייחודיים בעמודת רשימה באמצעות סינון מתקדם

השתמש בתיבת הדו-שיח סינון מתקדם כדי למצוא את הערכים הייחודיים בעמודת נתונים. באפשרותך לסנן את הערכים במקום או לחלץ אותם ולהדביק אותם במיקום חדש. לאחר מכן תוכל להשתמש בפונקציה ROWS כדי לספור את הפריטים בטווח החדש.

הערות: 

 • אם אתה מסנן את הנתונים שלך במקום, הערכים אינם נמחקים מגליון העבודה — ייתכן ששורה אחת או יותר יוסתרו. לחץ על נקה בקבוצה מיון וסינון שבכרטיסיה נתונים כדי להציג ערכים אלה שוב.

 • אם ברצונך לראות רק את מספר הערכים הייחודיים במבט מהיר, בחר את הנתונים לאחר השימוש בסינון מתקדם (הנתונים המסוננים או המועתקים) ולאחר מכן הסתכל בשורת המצב. הערך ספירה בשורת המצב אמור להיות שווה למספר הערכים הייחודיים.

ניתן למצוא את הערכים הייחודיים באמצעות הפקודה מתקדם (הכרטיסיה נתונים, הקבוצה מיון וסינון).

האיור הבא מראה כיצד להשתמש בסינון המתקדם כדי להעתיק רק את הרשומות הייחודיות למיקום חדש בגליון העבודה.

החלת 'סינון מתקדם' כדי ליצור רשימה של ערכים ייחודיים מתוך רשימה אחרת

באיור הבא, עמודה C מכילה את חמשת הערכים הייחודיים שהועתקו מהטווח בעמודה A.

הערכים המקוריים בעמודה A והערכים הייחודיים בעמודה A נוצרו בעמודה C

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "ספירת מספר הערכים הייחודיים באמצעות מסנן" במאמר ספירת ערכים ייחודיים בין ערכים כפולים.

לראש הדף

ספירת הערכים הייחודיים בטווח העונים על תנאי אחד או יותר באמצעות נוסחה מורכבת

השתמש בשילובים שונים של הפונקציות IF‏, SUM‏, FREQUENCY‏, MATCH ו- LEN.

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "ספירת מספר הערכים הייחודיים באמצעות פונקציות" במאמר ספירת ערכים ייחודיים בין ערכים כפולים.

כמו כן, עיין במאמר כיצד לקבוע את מספר הפריטים הייחודיים ברשימה.

לראש הדף

מקרים מיוחדים (ספירת כל התאים, ספירת מילים)

באפשרותך לספור את התאים או המילים בטווח באמצעות צירופים שונים של פונקציות גליון עבודה.

ספירת מספר התאים בטווח הכולל באמצעות פונקציות

נניח שברצונך לברר מהו הגודל של גליון עבודה גדול כדי להחליט אם להשתמש בחישוב ידני או אוטומטי בחוברת העבודה שלך. כדי לספור את כל התאים בטווח, השתמש בנוסחה המכפילה את ערכי ההחזרה מהפונקציות ROWS ו- COLUMNS.

ייתכן שיהיה לך קל יותר להבין את הדוגמה אם תעתיק אותה לגליון עבודה ריק.

כיצד להעתיק דוגמה

 1. צור חוברת עבודה ריקה או גליון עבודה ריק.

 2. בחר את הדוגמה בנושא העזרה.

  הערה: אל תבחר את כותרות השורה או העמודה.

  בחירת דוגמה מהעזרה

  בחירת דוגמה מהעזרה

 3. הקש CTRL+C.

 4. בגליון העבודה, בחר את התא A1 והקש CTRL+V.

 5. כדי לעבור בין הצגת התוצאות לבין הצגת הנוסחאות שמחזירות את התוצאות, הקש CTRL+` (דגש Grave), או בכרטיסיה נוסחאות, בקבוצה ביקורת נוסחאות, לחץ על לחצן הצג נוסחאות.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

אזור

חודש

מכירות

מזרח (East)

ינו

18,000 ש"ח

מזרח (East)

פבר

23,000 ש"ח

מזרח (East)

מרץ

19,000 ש"ח

נוסחה

תיאור (תוצאה)

‎=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)‎

המספר הכולל של התאים בטווח (9)

לראש הדף

ספירת מילים בטווח באמצעות נוסחה מורכבת

שלב בין הפונקציות SUM‏, IF‏, LEN ו- SUBSTITUTE בנוסחת מערך. הדוגמה הבאה מציגה את התוצאה של שימוש בנוסחה מורכבת כדי למצוא את מספר המילים בטווח של שבעה תאים (ששלושה מהם ריקים). חלק מהתאים מכילים רווחים מובילים או נגררים — הפונקציות TRIM ו- SUBSTITUTE מסירות רווחים מיותרים אלה לפני שפעולות הספירה מתבצעות.

בטבלה הבאה, העתק את הטקסט מ- A2 עד A11. לפי שתדביק את הטקסט לתא A1 בגליון העבודה שלך, שנה את הרוחב של עמודה A כך שיגיע ל- 100 פחות או יותר.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

מחרוזת טקסט

שש מילים וארבעה רווחים נגררים    

   שש מילים ושלושה רווחים מובילים

שמונה מילים, כמה פסיקים ושני רווחים נגררים  

המערכת מתעלמת מחלק מהתווים, כגון פסיקים או נקודות.

נוסחה

‎=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0,0,LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8," ",""))+1))‎

לאחר הדבקת הטקסט לגליון העבודה במיקום התא A1, בחר את התא A11, הקש F2 ולאחר מכן הקש SHIFT+CTRL+ENTER כדי להזין את הנוסחה כנוסחת מערך. התוצאה הנכונה, 29, אמורה להופיע בתא A11.

לראש הדף

הצגת חישובים וספירות בשורת המצב

כאשר תא אחד או יותר נבחרים, מידע אודות הנתונים בתאים אלה מוצג בשורת המצב של Excel. לדוגמה, אם נבחרו ארבעה תאים בגליון העבודה, והם מכילים את הערכים 2, 3, מחרוזת טקסט (כגון "ענן"), ו- 4, ניתן להציג את כל הערכים הבאים בשורת המצב בו-זמנית: ממוצע, ספירה, ספירה מספרית, מינימום, מקסימום וסכום. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת המצב כדי להציג או להסתיר אחד מערכים אלה, כמה מהם או את כולם. ערכים אלה מוצגים באיור הבא.

שורת מצב המציגה חישובים וספירות של תאים נבחרים

הערה: בגירסאות קודמות של Excel, ניתן להציג ערכים אלה בשורת המצב, אך רק ערך אחד בכל פעם.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×